โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°11′12″N 99°56′43″E / 13.18667°N 99.94528°E / 13.18667; 99.94528

โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
หมู่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wachirathamsopit School
อักษรย่อ ว.ศ. (w.s.)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 11 มีนาคม พ.ศ. 2520
รหัส 1076370267
เพลง เพลงมาร์ชโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
เว็บไซต์

โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2520 พระครูวชิรธรรมโศภิต (อดีตเจ้าอาวาสวัดปากคลอง) และเจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม ได้มอบที่ดินของวัดปากคลองจำนวนทั้งสิ้น 35 ไร่ ในการจัดตั้งโรงเรียน ดังนั้นทางอำเภอบ้านแหลมและประชาชนในพื้นที่ จึงเสนอขอให้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต ตามสมณศักดิ์ของท่านพระครูวชิรธรรมโศภิต ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหลังและเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของท่านที่ได้ประกอบคุณความดีไว้ ณ โรงเรียนแห่งนี้ 

โดยได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ. 1) จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 90 คน เปิดเรียนครั้งแรกที่อาคาร 1 (ศุทธาลัยอุทิศ) บริเวณภายในวัดปากคลองเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2520 

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2522 ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดจากอาคาร 1 (ศุทธาลัยอุทิศ) บริเวณโรงเรียนวัดปากคลอง มาเรียนที่อาคารชั่วคราวของโรงเรียน 

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดจากอาคารชั่วคราวมาเรียนที่อาคารเรียนถาวร (แบบ ๑๐๖ ต.) และในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้เริ่มรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน[1] 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 •  ปรัชญา: คุณธรรมแข็ง  แกร่งวิชา  พัฒนาท้องที่  เพิ่มศักดิ์ศรีชาววชิรธรรม
 •  อักษรย่อโรงเรียน: ว.ศ.
 • สีประจำโรงเรียน:
 • เพลงประจำโรงเรียน: เพลงมาร์ชโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต

เกียรติประวัติโรงเรียน[แก้]

 • พ.ศ. 2527  - โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโรงเรียนในโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก รุ่นที่ ๓
 • พ.ศ. 2528  - โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการส่งเสริมสุข ภาพอนามัยในโรงเรียน                    
 • พ.ศ. 2529  - โรงเรียนได้สร้างหอพระและจัดสร้างพระประจำโรงเรียน
 • พ.ศ. 2532  - โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาชีวิตและสังคม (มพชส.)
 • พ.ศ. 2533  
  • โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพระราชทาน
  • ได้รับโล่การจัดกิจกรรมวันแม่ดีเด่น  จากสภาสังคมสงเคราะห์สตรีแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2534   - โรงเรียนจริยศึกษาดีเด่น
 • พ.ศ. 2535  - โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น
 • พ.ศ. 2536
  • โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ดีเด่น ของ  สสวท. ระดับภาคกลาง
  • โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักนายกรัฐมนตรี  ให้เป็น โรงเรียนพัฒนาการใช้แหล่งน้ำขนาดเล็กดีเด่น ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาของภาคกลาง                             
 • พ.ศ. 2537  - โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากโครงการธิงค์เอิธซ์ และกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมดีเด่น
 • พ.ศ. 2538
  • โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา  เป็นโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ระดับมาตรฐานเหรียญทอง
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานสิ่งประดิษฐ์จากคณะกรรมการการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาตb  
 • พ.ศ. 2539  - ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา  ให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสดีเด่น  ของเขตการศึกษา๕ และผู้บริหารได้รับทุนศึกษาดูงานทประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ี่
 • พ.ศ. 2540
  • ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา  ให้เป็นโรงเรียนใน โครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
  • ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา  ให้เป็นโรงเรียนที่มีห้องสมุดมาตรฐานตามโครงการห้องสมุด กาญจนาภิเษกดีเด่น
  • ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพัฒนาผู้บริหาร  ให้เป็น โรงเรียนต้นแบบการจัดระบบบริหารเชิงคุณภาพ
  • ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้เป็นโรงเรียนนำร่อง  ในการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับตำบล
  • ผู้บริหารโรงเรียน   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น  ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.)                                  
 • พ.ศ. 2541   - ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานดีเด่นขนาดกลาง 
 • พ.ศ. 2542 
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาดีเด่นโครงการสู้ภัยเศรษฐกิจของ กระทรวงศึกษาธิการ
  • ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ประจำปีพ.ศ.๒๕๔๒                                    
 • พ.ศ. 2543
  • ได้รับพระราชทานเสาเสมาทองจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น
  • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดประเมินโรงเรียนพระราชทาน  ได้รางวัลรองชนะเลิศระดับเขต 
 • พ.ศ. 2544
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มเยาวชนที่ทำประโยชน์ต่อชุมชน
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศครอบครัวอบอุ่นจาก  สนง.คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  
  • ได้รับรางวัชชนะเลิศครอบครัวอบอุ่นจาก สนง.คณะกรรมการวัฒน ธรรมแห่งชาติ  
  • ได้รับรางวัลปฏิรูปการศึกษาดีเด่นขอกรมสามัญศึกษา
  • ได้รับรางวัลพัฒนา  Modern  School  Network  (MSN)  ของสถาบันพัฒนาผู้บริหาร
  • ผู้บริหารโรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น  ในการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรม นักเรียนในโรงเรียน  ระดับ ประเทศ  ประจำปีการศึกษา  2544  
 • พ.ศ.2545 
  • ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม  ส่งเสริมจริยธรรม  และการทำความดีของเยาวชน  จาก พอ.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  ซึ่ง ดำเนินการโดยมูลนิธิเพื่อสังคม  ไทย  และสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ  
  • ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ”  ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย  ประจำปี  พ.ศ.2545

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]