มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับสวนดุสิต ในความหมายอื่น ดูที่ สวนดุสิต (แก้ความกำกวม)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Suan Dusit University
SDU.gif
ชื่อย่อ SDU / มสด
คติพจน์ เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477[1]
เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ประเภท มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
อธิการบดี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน[2]
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.บุญลือ ทองอยู่
ที่ตั้ง 295 ถนนนนครราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เว็บไซต์ www.dusit.ac.th
Sdu-web new.png

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อังกฤษ: Suan Dusit University) หรือชื่อเดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จากราชภัฏ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ[3] มีชื่อเสียงในเรื่องการเรือนหรือคหกรรม การโรงแรม การบินธุรกิจบริการ และสวนดุสิตโพล

Raktakanishta Hall SDU
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาไทย

เนื้อหา

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

นาม วาระ
1.คุณหญิงเพชรดา ณ ป้อมเพชร์ พ.ศ. 2477
2. นางนิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ พ.ศ. 2477
3. คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ พ.ศ. 2477-2484
4. นางบุญเกลื้อ กรลักษณ์ พ.ศ. 2484-2489
5. คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ์ พ.ศ. 2489-2518
6. ศาสตราจารย์เรวดี วงศ์พรหมเมฆ พ.ศ. 2518-2528
7. รองศาสตราจารย์ลำพอง บุญช่วย พ.ศ. 2528-2537
8. รองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ พ.ศ. 2537-2538
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน พ.ศ. 2538-2546 (วาระที่ 1)
10.รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ พ.ศ. 2546-2547
11.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน พ.ศ. 2547-2556 (วาระที่ 2)
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ พ.ศ. 2556-2559
13.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน (วาระที่ 3)

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

คณะ สำนักวิชา และโรงเรียน[แก้]

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
 • โรงเรียนการเรือน

โครงสร้างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

สวนดุสิตโพล[แก้]

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ[แก้]

โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของรัฐ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2483 โดยมีนางจิตรา ทองแถม ณ อยุธยา (คุณหญิงจิตรา ทองแถม ณ อยุธยา) เป็นครูใหญ่คนแรก โดยการบริจาคทุนทรัพย์จำนวน 80,000 บาทจาก คุณยายละออ หลิมเซ่งไถ่ จุดมุ่งหมายในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาละอออุทิศขึ้นมาเพื่อทดลองและทดสอบว่าประชาชนมีความสนใจ และเข้าใจเรื่องการอนุบาลศึกษาอันเป็นรากฐานการเรียนรู้ของเด็กมากน้อยเพียงใด โดยปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีสาขาดังนี้

 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง
 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี
 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง / วิทยาเขต / พื้นที่[แก้]

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากสวนดุสิต[แก้]

ดารา นักแสดง นักร้อง วงการสื่อ วงการบันเทิง[แก้]

นางแบบ นายแบบ นางงาม[แก้]

นักการเมือง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]