โรงเรียนหนองไผ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนหนองไผ่
ตราโรงเรียนหนองไผ่.jpg
ตราประจำโรงเรียนหนองไผ่
อาปทาสุ ถาโม เวทิตพฺโพ
(กำลังใจพึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย)
700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ไทย ประเทศไทย 67140

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nongphai School
อักษรย่อ น.ผ. (NP)
ประเภท รัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 16 มกราคม พ.ศ. 2507
ผู้ก่อตั้ง นายชนินทร์ สุพลพิชิต
ผู้อำนวยการ นายพัชริน ภู่ชัย
(พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)[1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี ████ ชมพู - ฟ้า
เพลง มาร์ชชมพูฟ้า
ดอกฟ้าสีชมพู
เว็บไซต์

โรงเรียนหนองไผ่ (อังกฤษ: Nongphai School, อักษรย่อ: น.ผ.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 700 หมู่ 6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ห่างจากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 58 กิโลเมตร มีพื้นที่ 80 ไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประวัติ[แก้]

การก่อตั้ง[แก้]

โรงเรียนหนองไผ่ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา 2507[2] เป็นโรงเรียนสหศึกษา ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องในปีการศึกษา 2506 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ของอำเภอหนองไผ่ ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จะศึกษาต่อภายในอำเภอ การเดินทางไปศึกษาต่อที่อำเภอเมืองมีระยะทางไกลมาก การคมนาคมไม่สะดวก ผู้ปกครองนักเรียนจำนวนหนึ่งได้ทำหนังสือไปที่อำเภอหนองไผ่ เพื่อขอให้ทำเรื่องขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2507 โดยมีเงื่อนไขว่าอำเภอหนองไผ่จะต้องจัดหาที่ดินจำนวนไม่น้อยกว่า 35 ไร่ และจะต้องมีอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งอำเภอหนองไผ่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทั้ง 2 ประการได้สำเร็จ ได้จัดสรรที่ดินสำหรับจัดตั้งโรงเรียนเนื้อที่ 80 ไร่ ซึ่งเป็นที่สงวนของกระทรวงมหาดไทย สงวนไว้สำหรับตั้งสถานที่ราชการของอำเภอหนองไผ่

สำหรับอาคารเรียน พ่อค้า ประชาชน และข้าราชการ ร่วมกันจัดงานวันครู (15 - 17 มกราคม 2507) เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และดำเนินการก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว 4 ห้องเรียน กรมสามัญศึกษา (กรมวิสามัญเดิม) แต่งตั้งให้นายชนินทร์ สุพลพิชิต ครูโรงเรียนเพชรพิยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในโรงเรียนหนองไผ่ และบรรจุแต่งตั้ง นายธีรรัตน์ กิจจารักษ์ วุฒิ กศ.บ. ดำรงตำแหน่งครูตรีโรงเรียนหนองไผ่อีก 1 คน

โรงเรียนหนองไผ่ ได้ขยายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นลำดับ นายชนินทร์ สุพลพิชิต ครูใหญ่นั้น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ ในปีการศึกษา 2525 และปีการศึกษา 2527 ตามลำดับ เมื่อโรงเรียนหนองไผ่มีอายุการก่อตั้งครบ 20 ปี คณะศิษย์เก่าและครู - อาจารย์ โรงเรียนหนองไผ่ ได้จัดหาทุนตั้งมูลนิธิ "อาจารย์ชนินทร์ สุพลพิชิต" เพื่อนำดอกผลเป็นการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่สืบไป

โรงเรียนในพระสังฆราชูปถัมภ์[แก้]

ปี พ.ศ. 2526 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระเมตตาธิคุณ โปรดรับโรงเรียนหนองไผ่ไว้ในพระอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2526 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่เข้าเฝ้าเพื่อถวายตัวและรับพระโอวาท ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ต่อมาโรงเรียนได้ดำเนินการสร้างหอพระ "พระพุทธปฏิมาวาสนัฎฐารสม์" พระพุทธประจำพระองค์ที่ทำพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวโรกาสพระชนมายุครบ 7 รอบ ซึ่งโรงเรียนหนองไผ่ได้ดำเนินการทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างหอพระ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2529 การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อเดือนธันวาคม 2529 และได้นำความขึ้นกราบทูล เพื่อขอประทานพระพุทธรูปมาประดิษฐาน ณ โรงเรียนหนองไผ่ สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานให้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2530 ซึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) และเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนหนองไผ่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป

สัญลักษณ์[แก้]

ป้ายด้านหน้าโรงเรียนหนองไผ่แสดงชื่อโรงเรียนและตราสัญลักษณ์

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

สัญลักษณ์โรงเรียนหนองไผ่ลักษณะเป็นวงกลม 3 ชั้น บรรจตัวอักษร น.ผ. ซึ่งเป็นอักษรย่อชื่อโรงเรียนหนองไผ่อยู่ภายใต้ฉัตร 3 ชั้น หมายถึง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเมตตารับโรงเรียนหนองไผ่ไว้ในพระอุปถัมภ์ ตอนล่างวงกลมมีข้อความว่า "โรงเรียนหนองไผ่" และ "ในพระสังฆราชูปถัมภ์" โค้งตามลักษณะวงกลม

สีประจำโรงเรียน[แก้]

  • สีชมพู ██ หมายถึง ผู้มีความรักในเพื่อนมนุษย์ รักความก้าวหน้า รักความสามัคคี
  • สีฟ้า ██ หมายถึง ความสดชื่นแจ่มใส ใฝ่ดี มีคุณธรรม มีใจบริสุทธิ์

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

  • เพลง มาร์ชชมพูฟ้า (ทำนอง, คำร้อง: ประเสริฐ สร้อยอินทร์)
  • เพลง ดอกฟ้าสีชมพู (ทำนอง, คำร้อง: ประเสริฐ สร้อยอินทร์)

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับที่ รายนามผู้บริหาร ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายชนินทร์ สุพลพิชิต พ.ศ. 2507 – 2529
2 นายสมนึก ยุวพันธุ์ พ.ศ. 2529 – 2532
3 ว่าที่ร้อยตรีวิชา ปานใจ พ.ศ. 2532 – 2535
4 นายนิโรธ ป้อมเมฆี พ.ศ. 2535 – 2543
5 นายสมจิต ชุนดี พ.ศ. 2543 – 2546
6 นายทรงศักดิ์ ศรีประเสริฐ พ.ศ. 2546 – 2552
7 นายชนินทร์ สะพรั่ง พ.ศ. 2553 – 2555
8 นายชัยชาญ ปัญญาพวก พ.ศ. 2555 – 2557
9 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ พ.ศ. 2557 – 2561
10 นายพัชริน ภู่ชัย พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. Nongphai All News
  2. ประวัติโรงเรียน โรงเรียนหนองไผ่

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]