ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-21.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21
ถนนสระบุรี - หล่มสัก, ถนนหล่มสัก - เลย, ถนนคชเสนีย์, ถนนสามัคคีชัย
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:412.87 กิโลเมตร (256.55 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2511 (ปรับปรุง) – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้:Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ใน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
 
ปลายทางทิศเหนือ:Thai Highway-201.svg ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน ใน อ.เมือง จ.เลย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 สายสามแยกพุแค – เลย เป็นทางหลวงแผ่นดินสายประธานแนวเหนือ-ใต้ ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทยสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย สายทางเริ่มต้นที่สามแยกพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 412.874 กิโลเมตร[1]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ระยะทางประมาณ 325 กิโลเมตร[2] และอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร[3] มีทางเลี่ยงเมือง 2 จุด ได้แก่ ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 234) และทางเลี่ยงเมืองหล่มสัก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21)

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
จังหวัดสระบุรี 7.07 11.38
จังหวัดลพบุรี 47.03 75.68
จังหวัดเพชรบูรณ์ 132.92 213.92
จังหวัดเลย 69.53 111.89
รวม 256.55 412.87

จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ฝั่งขึ้นเหนือ บริเวณช่องเขาขาด จังหวัดสระบุรี

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 เป็นถนนที่แยกจากถนนพหลโยธินบริเวณสามแยกพุแค ที่หลักกิโลเมตรที่ 123 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นทางคู่ขนาด 4 ช่องจราจร เส้นทางมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ ผ่านท้องที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผ่านช่องเขาขาดบริเวณกิโลเมตรที่ 8 เข้าเขตอำเภอพระพุทธบาทเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดสระบุรี ระยะทางในจังหวัดสระบุรี 11.38 กิโลเมตร จากนั้นเส้นทางเข้าสู่จังหวัดลพบุรี ผ่านท้องที่อำเภอพัฒนานิคม และผ่านเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ในอำเภอชัยบาดาล ชื่อถนนในตั้งแต่ตัวเมืองชัยบาดาลจะมีชื่อว่า ถนนคชเสนีย์ หลังจากนั้นข้ามสะพานห้วยมะกรูดเข้าเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีระยะทางของเส้นทางในจังหวัดลพบุรี 75.68 กิโลเมตร[3]

จังหวัดเพชรบูรณ์[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ช่วงเข้าเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนจะผ่านอำเภอศรีเทพเป็นอำเภอแรก จากนั้นข้ามสะพานห้วยลำตะค้อเข้าเขตอำเภอวิเชียรบุรี ข้ามสะพานคลองจังหันเข้าเขตอำเภอบึงสามพัน แล้วตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ที่แยกราหุล ในอำเภอบึงสามพัน จากนั้นมุ่งหน้าไปยังอำเภอหนองไผ่ แล้วเข้าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 ที่บ้านสามแยกวังชมภู แล้วตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 234 หรือถนนเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ แยกไปทางซ้ายมือ จากนั้นเส้นทางจะมุ่งเข้าสู่ตัวเมืองเพชรบูรณ์ เมื่อข้ามคลองโซมก่อนที่จะตัดกับถนนเพชรบุระในตัวเมืองเพชรบูรณ์ จะเป็นจุดสิ้นสุดของถนนคชเสนีย์ และเป็นจุดเริ่มต้นของ ถนนสามัคคีชัย แล้วออกจากตัวเมืองบรรจบกับทางเลี่ยงเมือง เข้าเขตอำเภอหล่มสัก เมื่อถึงสามแยกบริเวณกิโลเมตรที่ 258 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 จะแยกออกไปทางซ้ายซึ่งเป็นทางเลี่ยงเมือง ซึ่งถ้าขับตรงไปจะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2466 เพื่อเข้าตัวเมืองหล่มสัก เมื่อเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองหล่มสัก จะตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 จากนั้นกลับมาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2466 มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ ผ่านอำเภอหล่มเก่าเป็นอำเภอสุดท้ายในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีระยะทางรวมในจังหวัด 213.92 กิโลเมตร[2]

จังหวัดเลย[แก้]

ช่วงถนนหล่มสัก-เลย ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2013 (ถนนบ้านแยง-โคกงาม) ที่สามแยกโคกงาม ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทางซ้ายไป อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 เมื่อเข้าเขตจังหวัดเลย จะเป็นเส้นทางภูเขาส่วนใหญ่เป็นทางเดี่ยว 2 ช่องจราจร และเป็นทางคู่ 4 ช่องจราจรเฉพาะในทางแยกเท่านั้น โดยจะผ่านอำเภอด่านซ้ายเป็นอำเภอแรก โดยเมื่อถึงสามแยกโคกงาม จะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2013 ไปทางซ้าย และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ไปทางขวา เพื่อเข้าสู่อำเภอภูเรือ และไปสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 บริเวณทางแยกหน้าแขวงการทางเลยที่ 1 ในอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีระยะทางรวมในจังหวัดเลย 111.89 กิโลเมตร[2]

ประวัติ[แก้]

ช่วงตั้งแต่จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2129 (ทางเข้าลำนารายณ์) ในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขึ้นไปถึงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีชื่อเรียกว่า ถนนคชเสนีย์ ซึ่งสมัยก่อนมีชื่อเรียกว่า ทางหลวงแผ่นดินสายชัยบาดาล-เพชรบูรณ์-หล่มสัก[4] ได้รับการตั้งชื่อเป็น ถนนคชเสนี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[4] เพื่อเป็นเกียรติแก่นายปฐม คชเสนี อดีตอธิบดีกรมทางหลวง แต่ต่อมามีการสะกดชื่อถนนผิดเพี้ยนเป็น ถนนคชเสนีย์ ส่วนถนนช่วงเพชรบูรณ์-หล่มสักมีชื่อเรียกอีกว่า ถนนสามัคคีชัย

ในอดีต สภาพถนนจากเมืองเพชรบูรณ์ลงไปทางทิศใต้ผ่านเมืองวิเชียรบุรีไปยังจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีนั้น ค่อนข้างเป็นถนนทุรกันดาร หากจะเดินทางจากวิเชียรบุรีไปยังเพชรบูรณ์ จะต้องเดินทางไปที่ลพบุรีแล้วขึ้นรถไฟไปยังตะพานหิน จากนั้นจึงเดินทางโดยรถยนต์ข้ามเขามายังเมืองเพชรบูรณ์ได้ และในเวลาต่อมาได้มีการปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2511[5] ส่วนช่องจราจรของถนนเส้นนี้เดิมมีเพียง 2 ช่องจราจรเท่านั้น โดยเริ่มมีโครงการขยายช่องจราจรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นถนนขนาด 2-8 ช่องจราจร

แต่เดิมกรมทางหลวงได้กำหนดหมายเลขทางหลวงสำหรับถนนมิตรภาพไว้เป็นหมายเลข 21 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ในภายหลัง และหมายเลข 21 ได้นำมาใช้กำหนดในทางหลวงช่วงสามแยกพุแคจนถึงหล่มสัก[6] ต่อมาในปัจจุบันกรมทางหลวงได้ยกเลิกรหัสหมายเลขของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 หรือถนนหล่มสัก−เลย แล้วยุบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน Thai Highway-21.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ทิศทาง: สามแยกพุแค – เลย
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
Thai Highway-21.svg สามแยกพุแค – เลย
สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 0.000 แยกพุแค Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธินไปอำเภอพระพุทธบาท, จังหวัดลพบุรี Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ไปเข้าเมืองสระบุรี, กรุงเทพมหานคร
Thai Highway-3385.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3385 ไม่มี
ลพบุรี พัฒนานิคม 13.170 Thai Highway-3334.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3334 ไปอำเภอพระพุทธบาท Thai Highway-3334.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3334 ไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
21.074 แยกซอย 12 Thai Highway-3017.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3017 ไปอำเภอเมืองลพบุรี Thai Highway-3017.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3017 ไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
25.053 แยกบ้านมะนาวหวาน Thai Highway-3333.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3333 ไปอำเภอพระพุทธบาท Thai Highway-3333.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3333 ไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ชัยบาดาล 51.465 แยกม่วงค่อม Thai Highway-205.svg ถนนสุรนารายณ์ ไป ลพบุรี Thai Highway-205.svg ถนนสุรนารายณ์ ไป อ.ท่าหลวง, นครราชสีมา
73.300 แยกชัยบาดาล ไม่มี Thai Highway-2129.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2129 (ทางเข้าลำนารายณ์)
74.849 Thai Highway-2321.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2321 ไปอำเภอสระโบสถ์ ไม่มี
82.957 Thai Highway-2340.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2340 ไปอำเภอสระโบสถ์ ไม่มี
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 91.763 ไม่มี Thai Highway-2244.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2244
102.110 แยกศรีเทพ Thai Highway-2219.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219 ไปอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี Thai Highway-2219.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219 ไป อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
วิเชียรบุรี 125.403 แยกวิเชียรบุรี ไม่มี Thai Highway-2012.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2012 ไปตัวเมืองวิเชียรบุรี
บึงสามพัน 140.870 แยกซับสมอทอด Thai Highway-3004.svg ซอยซับสมอทอด–วังพิกุล ไปบ้านวังพิกุล อำเภอไพศาลี ถนนโยธาธิการเพชรบูรณ์ 2044 ไปบึงสามพัน
146.428 แยกราหุล Thai Highway-225.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ไป นครสวรรค์ Thai Highway-225.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ไป ชัยภูมิ
หนองไผ่ 165.530 แยกหนองไผ่ Thai Highway-2401.svg ซอยที่ว่าการอำเภอ ไปบ้านซับพุทรา อำเภอชนแดน ซอยตลาดแสงอาทิตย์ใต้
176.845 แยกนาเฉลียง Thai Highway-2398.svg ถนนยางงามพัฒนา 1 ไปบ้านซับพุทรา อำเภอชนแดน ถนนนาเฉลียงพัฒนา 1 ไปบ้านหัวโตก
เมืองเพชรบูรณ์ 188.066 แยกเนินสง่า ไม่มี Thai Highway-2320.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2320
ไม่มี Thai Highway-2007.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2007
แยกวังชมภู (1) Thai Highway-113.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 ไป พิจิตร ไม่มี
แยกวังชมภู (2) Thai Highway-113.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 ไป พิจิตร ไม่มี
215.125 แยกบ้านโตก Thai Highway-234.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 234 (ถนนเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์) ไม่มี
ทางเข้าค่ายพ่อขุนผาเมือง ถนนศรีเพชรบูรณ์ ไปโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ทางเข้าค่ายพ่อขุนผาเมือง ถนนหน้าค่าย
แยกเพชรรัตน์ พช.6046 ถนนเพชรบุระ พช.6046 ถนนเพชรบุระ
แยกไร่ยาสูบ ถนนบุรกรรมโกวิท ไปอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง ถนนเพชรเจริญ เข้าเมืองเพชรบูรณ์
แยกบูรพา ไม่มี ถนนนิกรบำรุง เข้าเมืองเพชรบูรณ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ พุทธอุทยานเพชรบุระ
231.525 แยกสำนักหมัน Thai Highway-234.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 234 (ถนนเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์) ไม่มี
236.212 Thai Highway-2196.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2196 ไปอำเภอเขาค้อ ไม่มี
หล่มสัก 246.528 Thai Highway-2278.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2278 ไม่มี
249.474 แยกบุ่งน้ำเต้า Thai Highway-2302.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2302 ไปอำเภอเขาค้อ Thai Highway-2215.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2215 ไปท่าอากาศยานเพชรบูรณ์
257.485 Thai Highway-2474.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2474 ไปบ้านห้วยลาน ไม่มี
258.637 แยกโคกหนองม่วง Thai Highway-21.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 (ถนนเลี่ยงเมืองหล่มลัก) ไม่มี
ตรงไป: Thai Highway-2466.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2466 เข้าเมืองหล่มสัก
262.976 แยกอาเซียน Thai Highway-12.svg ถนนมิตรภาพ ไปจังหวัดพิษณุโลก Thai Highway-12.svg ถนนมิตรภาพ ไปอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
265.971 แยกน้ำก้อฝาย Thai Highway-2008.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2008 ไปบ้านน้ำก้อ Thai Highway-2008.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2008 เข้าเมืองหล่มสัก
273.775 แยกสักหลง Thai Highway-21.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ไปอำเภอหล่มเก่า Thai Highway-2466.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2466 เข้าเมืองหล่มสัก
273.775 Thai Highway-21.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ไป เลย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2466 เข้าเมืองหล่มสัก
หล่มเก่า ไม่มี พช.3034
279.729 แยกหล่มเก่า Thai Highway-2005.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2005 เข้าตัวอำเภอหล่มเก่า ไม่มี
แยกบ้านกุด ถนนพิทักษ์บำรุง เข้าตัวอำเภอหล่มเก่า ไม่มี
292.565 แยกกกกะทอน ไม่มี Thai Highway-2216.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2216 ไปอำเภอน้ำหนาว
เลย ด่านซ้าย 321.987 แยกโป่งชี Thai Highway-2014.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2014 ไปอำเภอด่านซ้าย ไม่มี
345.903 แยกโคกงาม Thai Highway-2013.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2013 ไปอำเภอด่านซ้าย Thai Highway-21.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ไปอำเภอภูเรือ เลย
ภูเรือ 359.953 Thai Highway-2294.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2294 ไปบ้านห้วยติ้ว ไม่มี
375.949 Thai Highway-2399.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2399 ไปอำเภอท่าลี่ ไม่มี
เมืองเลย 412.874 แยกแขวงการทาง ไม่มี Thai Highway-201.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ไปขอนแก่น, อุดรธานี
ตรงไป: Thai Highway-201.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ไปอำเภอเชียงคาน, หนองคาย
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

ทางหลวงที่เกี่ยวข้อง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 234[แก้]

Thai Highway-234.svg
ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์
ที่ตั้งอ.เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ความยาว18.367 กิโลเมตร (11.413 ไมล์)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 234 หรือ ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ เป็นเส้นทางที่ใช้เลี่ยงการจราจรที่หนาแน่นในตัวเมืองเพชรบูรณ์ เป็นทางเลี่ยงเมืองของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ด้านตะวันตก เดิมทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ใช้หมายเลขเดียวกันกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ต่อมากรมทางหลวงได้ปรับเปลี่ยนรหัสหมายเลขใหม่เป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 234 มีระยะทางตลอดทั้งสาย 18.367 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นทางทิศใต้บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 บริเวณกิโลเมตรที่ 215 ในตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ แยกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วเลี้ยวไปทางทิศเหนือขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 แล้วสิ้นสุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 บริเวณกิโลเมตรที่ 231 ในตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2466[แก้]

Thai Highway-2466.svg
ทางเข้าเมืองหล่มสัก
ที่ตั้งอ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ความยาว13.594 กิโลเมตร (8.447 ไมล์)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2466 สายโคกหนองม่วง–สักหลง หรือ ทางเข้าเมืองหล่มสัก เดิมเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ต่อมากรมทางหลวงได้ปรับเปลี่ยนรหัสหมายเลขใหม่ โดยกำหนดทางเข้าเมืองหล่มสักเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2466 ส่วนทางเลี่ยงเมืองหล่มสักตลอดทั้งสาย กรมทางหลวงได้กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21

อ้างอิง[แก้]

  1. "ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-06-16. สืบค้นเมื่อ 2014-12-06.
  2. 2.0 2.1 2.2 http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/44-highways-agency-6 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
  3. 3.0 3.1 http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/49-highways-agency-11 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 11 ลพบุรี
  4. 4.0 4.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งชื่อทางหลวงแผ่นดินและสะพานขนาดใหญ่ - ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 67 ตอน 67 ง, 12 ธันวาคม พ.ศ. 2493
  5. เพชรบูรณ์ .. ทำไมต้องรถไฟทางขวาง ??
  6. เรื่องราวในอดีตของถนนมิตรภาพ : กรุงเทพฯ - หนองคาย ใน 8 ชั่วโมง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]