วิกิพีเดียภาษาเบลารุส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิกิพีเดียภาษาเบลารุส
ประเภทสารานุกรมออนไลน์
ภาษาที่ใช้ได้ภาษาเบลารุส
(ทางการ[1][2] อักขรวิธี, Narkamaŭka)
เจ้าของมูลนิธิวิกิมีเดีย
ยูอาร์แอลbe.wikipedia.org
เชิงพาณิชย์ไม่
ลงทะเบียนไม่จำเป็น
วิกิพีเดียภาษาเบลารุส (Taraškievica)
ประเภทสารานุกรมออนไลน์
ภาษาที่ใช้ได้ภาษาเบลารุส
(แบบคลาสสิก[2][3][4][5][6][7] อักขรวิธี, Taraškievica)
เจ้าของมูลนิธิวิกิมีเดีย
ยูอาร์แอลbe-tarask.wikipedia.org
เชิงพาณิชย์ไม่
ลงทะเบียนไม่จำเป็น

วิกิพีเดียภาษาเบลารุส (เบลารุส: Беларуская Вікіпедыя; Taraškievica: Беларуская Вікіпэдыя) เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาเบลารุส เริ่มสร้างเมื่อ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาเบลารุสมีบทความมากกว่า 10,000 บทความ (เมษายน 2551)

อ้างอิง[แก้]

  1. Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі / Арашонкава Г. У., Булыка А. М., Люшцік У. В., Падлужны А. І.; Навук. рэд. А. І. Падлужны. — Мн.: Беларуская навука, 1999. — 175 с. ISBN 985-08-0317-7.
  2. 2.0 2.1 Cychun H. Weißrussisch // Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens / hrsg. von Miloš Okuka. Unter Mitw. von Gerald Krenn, 2002. — 1031 S. — ISBN 3-85129-510-2.
  3. Решение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 22.12.98 г № 2—1/98 по иску редакции газеты «Наша Нива» (г. Минск) к ответчику — Государственному комитету Республики Беларусь по печати — о признании недействительным предупреждения от 29 мая 1998 г. № 26 "Журналистика и право". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-01-28. สืบค้นเมื่อ 2012-09-21.
  4. А. Ю. Мусорин (кандидат филологических наук). Вариативность названий стран в современном белорусском языке // Иностранные языки в научном и учебно-методическом аспектах. — Вып. 7. — Новосибирск, 2008. — С. 31—35
  5. Ніна Баршчэўская (доктар філялягічных навук). Беларуская эміграцыя — абаронца роднае мовы. — Варшава: Катэдра Беларускай Філялёгіі Факультэт Прыкладной Лінгвістыкі і Ўсходнеславянскіх Філялёгіяў Варшаўскі Ўніверсітэт, 2004.
  6. Пётра Садоўскі (кандыдат філалагічных навук). Інавацыі 90-х гадоў у мове беларускіх недзяржаўных выданняў // Беларуская мова: шляхі развіцця, кантакты, перспектывы. Матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый». Мн.: Беларускі Кнігазбор, 2001. ISBN 985-6638-33-X. С. 224
  7. Юрась Бушлякоў, Вінцук Вячорка, Зьміцер Санько, Зьміцер Саўка. Беларускі клясычны правапіс. Збор правілаў. Сучасная нармалізацыя. Вільня—Менск, 2005. — 160 с.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]