วิกิพีเดียภาษาคาซัค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สัญลักษณ์ของวิกิพีเดีย วิกิพีเดียภาษาคาซัค
โลโก้ของวิกิพีเดียภาษาคาซัค
ประเภทสารานุกรมออนไลน์
ภาษาที่ใช้ได้ภาษาคาซัค
เจ้าของมูลนิธิวิกิมีเดีย
สร้างโดยชุมชนชาววิกิคาซัค
ยูอาร์แอลhttp://kk.wikipedia.org/
เชิงพาณิชย์ไม่ใช่ (รับบริจาค)
ลงทะเบียนไม่จำเป็น

วิกิพีเดียภาษาคาซัค เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาคาซัค เริ่มสร้างเมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2545 วิกิพีเดียภาษาคาซัคมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก คุณลักษณะเฉพาะของมันคือมันจะถูกเขียนในอักษรที่แตกต่างกันทั้งสามชนิด คือ อักษรซีริลลิก, อักษรละติน, และอักษรอาหรับ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 วิกิพีเดียภาษาคาซัคได้ผ่านการเกณฑ์ 200,000 บทความ

แกลลอรี[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]