สถาบันวิทยาลัยชุมชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ที่ทำการ
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
งบประมาณ 679.7863 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เดิมคือสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหน้าที่กำกับดูแลวิทยาลัยชุมชน 19 แห่งทั่วประเทศ (ยกเว้นวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตและวิทยาลัยชุมสุราษฎร์ธานี ซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)[2]

หน่วยงาน[แก้]

สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เทียบเท่าคณะวิชา ตั้งอยู่ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

รายชื่อวิทยาลัยชุมชนในปัจจุบัน[แก้]


ลำดับที่ วันที่จัดตั้ง ชื่อ รายละเอียด
1 17 เมษายน พ.ศ. 2545 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
2 17 เมษายน พ.ศ. 2547 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
3 17 เมษายน พ.ศ. 2545 วิทยาลัยชุมชนตาก
4 17 เมษายน พ.ศ. 2545 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เปิดสอนอนุปริญญา 7 สาขาวิชา มีหน่วยจัดการศึกษา 8 แห่ง
5 17 เมษายน พ.ศ. 2545 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
6 17 เมษายน พ.ศ. 2545 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
7 17 เมษายน พ.ศ. 2545 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
8 17 เมษายน พ.ศ. 2545 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
9 17 เมษายน พ.ศ. 2545 วิทยาลัยชุมชนระนอง มีหน่วยจัดการศึกษา 5 แห่ง เปิดทำการสอนหลักสูตรระยะสั้น "ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ"
10 17 เมษายน พ.ศ. 2545 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
11 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดตั้งตามนโยบายการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิเศษภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์ของ ศอ.บต.
12 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดตั้งตามนโยบายการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิเศษภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์ของ ศอ.บต.
13 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 วิทยาลัยชุมชนยโสธร
14 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีหน่วยจัดการศึกษา 5 แห่ง เปิดสอนอนุปริญญา 3 สาขาวิชา
15 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 วิทยาลัยชุมชนตราด
16 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 วิทยาลัยชุมชนสตูล
17 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 วิทยาลัยชุมชนพังงา
18 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 วิทยาลัยชุมชนแพร่
19 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดตั้งตามนโยบายการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิเศษภาคใต้ ของ ศอ.บต. รับผิดชอบพื้นที่ 4 อำเภอ คือ
อำเภอเทพา อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย
20 29 มีนาคม พ.ศ. 2554 วิทยาลัยชุมชนน่าน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]