วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ชื่อย่อวชช.สก / SKCC
คติพจน์วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภทวิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้ง
ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการกระจายการศึกษาไปยังจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา โดยการคัดเลือกศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว ให้ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิม[1]

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นหนึ่งในสิบวิทยาลัยชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในระยะแรกได้ใช้สถานที่ของ "ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว" เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545

ในปี พ.ศ. 2547 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้แยกการดำเนินการออกจากศูนย์ฝึกฯ โดยการแบ่งเนื้อที่ให้กับวิทยาลัยชุมชนฯ จำนวน 43 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา พร้อมอาคารเรียน 3 หลัง ห้องน้ำ และบ้านพักข้าราชการ 11 หลัง

กระทั่งเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 ได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการ ข้าราชการครู และบุคลากร เข้าปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์

สถานที่จัดการศึกษา[แก้]

 • วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว
 • โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี อ.วังน้ำเย็น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหาด อ.คลองหาด
 • ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตาพระยา (ก.ศ.น. อำเภอตาพระยา)
 • ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เปิดทำการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตร และหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่

อนุปริญญา[แก้]

 • เกษตรอินทรีย์
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การจัดการทั่วไป
 • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
 • การบัญชี
 • การปกครองท้องถิ่น
 • การศึกษาปฐมวัย
 • สาธารณสุขชุมชน

ประกาศนียบัตร[แก้]

หลักสูตรระยะสั้น[แก้]

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของชุมชน อาทิเช่น หลักสูตรการนวดแผนไทย การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง การจัดทำบัญชีสหกรณ์ การเขียนเว็บไซต์เพื่อการค้า การค้าชายแดน การองรมเชิงเกษตรอินทรีย์ และหลักสูตรอื่นๆ อีกจำนวนมาก [2]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน : ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน "นำร่อง"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-08-25. สืบค้นเมื่อ 2012-05-23.
 2. http://www.skcc.ac.th/detail_course.php?uid=4[ลิงก์เสีย]