รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Emblem of Thailand.svg
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การเมืองไทย
Thailand flag bar.svg
สถานีย่อย:การเมือง

รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยถึงปัจจุบันมีดังนี้

อาณาจักรสุโขทัย

ราชวงศ์พระร่วง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์
(โดย)
สิ้นรัชกาล
(โดย)
สวรรคต รวมปีครองราชย์
1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์.jpg พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
(พ่อขุนบางกลางหาว)
พ.ศ. 1740 พ.ศ. 1792
(ทรงสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี)
พ.ศ. 1822
(สวรรคต)
พ.ศ. 1822
(พระชนมายุ 82 พรรษา)
30 ปี
2 ไม่มีภาพกรุงสุโขทัย.jpg พ่อขุนบานเมือง พ.ศ. 1780 พ.ศ. 1822
(เป็นพระราชโอรสในพ่อขุนศรีอินทราทิตย์)
พ.ศ. 1822
(สวรรคต)
พ.ศ. 1822
(พระชนมายุ 42 พรรษา)
1 ปี
3 Ramkhamhaeng the Great.jpg พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
(พ่อขุนรามราช)
ระหว่าง พ.ศ. 1780–1790 พ.ศ. 1822
(เป็นพระราชโอรสในพ่อขุนศรีอินทราทิตย์)
พ.ศ. 1841
(สวรรคต)
พ.ศ. 1841
(พระชนมายุประมาณ 51-61 พรรษา)
19 ปี
4 ไม่มีภาพกรุงสุโขทัย.jpg พระยาเลอไทย พ.ศ. 1805 พ.ศ. 1842
(พระราชโอรสของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช)
พ.ศ. 1866
(สวรรคต)
พ.ศ. 1866
(พระชนมายุ 61 พรรษา)
24 ปี
5 ไม่มีภาพกรุงสุโขทัย.jpg พระยางั่วนำถม พ.ศ. 1809 พ.ศ. 1866
(พระโอรสของพ่อขุนบานเมือง)
พ.ส. 1890
(สวรรคต)
พ.ศ. 1890
(พระชนมายุ 81 พรรษา)
24 ปี
6 Mahathammaracha I.JPG พระมหาธรรมราชาที่ 1
(ลิไทย)
พ.ศ. 1843 พ.ศ. 1890
(พระโอรสพระยาเลอไทย)
พ.ศ. 1911
(สวรรคต)
พ.ศ. 1911
(พระชนมายุ 68 พรรษา)
21 ปี
อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอยุธยาระหว่างปี พ.ศ. 1921-1931
7 ไม่มีภาพกรุงสุโขทัย.jpg พระมหาธรรมราชาที่ 2
(ลือไทย)
ไม่ปรากฏ พ.ศ. 1911
(พระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาที่ 1)
พ.ศ. 1942
(สวรรคต)
พ.ศ. 1942 31 ปี
8 ไม่มีภาพกรุงสุโขทัย.jpg พระมหาธรรมราชาที่ 3
(ไสลือไทย)
ไม่ปรากฏ พ.ศ. 1943
(พระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาที่ 2)
พ.ศ. 1962
(สวรรคต)
พ.ศ. 1962 19 ปี
9 ไม่มีภาพกรุงสุโขทัย.jpg พระมหาธรรมราชาที่ 4
(บรมปาล)
ไม่ปรากฏ พ.ศ. 1962
(พระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาที่ 2)
พ.ศ. 1981
(สวรรคต)
พ.ศ. 1981 19 ปี
ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2

อาณาจักรอยุธยา

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 1)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์
(โดย)
สิ้นรัชกาล
(โดย)
สวรรคต รวมปีครองราชย์
1 Phrajaouthong06.jpg สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจ้าอู่ทอง)
พ.ศ. 1855 พ.ศ. 1893
(ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี)
พ.ศ. 1912
(สวรรคต)
พ.ศ. 1912
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
20 ปี
2
(1)
King Ay02 Ramesuan.jpg สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1885 พ.ศ. 1912
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1)
พ.ศ. 1913
(สละราชสมบัติให้กับสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1)
พ.ศ. 1938
(พระชนมายุ 53 พรรษา)
ไม่ถึง 1 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 1)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์
(โดย)
สิ้นรัชกาล
(โดย)
สวรรคต รวมปีครองราชย์
3 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(ขุนหลวงพะงั่ว)
พ.ศ. 1853 พ.ศ. 1913
(พระองค์เป็นพระเชษฐาของมเหสีในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1)
พ.ศ. 1931
(สวรรคต)
พ.ศ. 1931
(พระชนมายุ 78 พรรษา)
18 ปี
4 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระเจ้าทองลัน
(เจ้าทองจันทร์)
พ.ศ. 1917 พ.ศ. 1931
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1)
พ.ศ. 1931
(สมเด็จพระราเมศวรเข้ายึดกรุงศรีอยุธยา)
พ.ศ. 1931
(พระชนมายุ 14 พรรษา)
7 วัน

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 2)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์
(โดย)
สิ้นรัชกาล
(โดย)
สวรรคต รวมปีครองราชย์
2
(2)
King Ay02 Ramesuan.jpg สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1885 พ.ศ. 1931
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1)
พ.ศ. 1938
(สวรรคต)
พ.ศ. 1938
(พระชนมายุ 53 พรรษา)
7 ปี
5 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระเจ้ารามราชา พ.ศ. 1899 พ.ศ. 1938
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระราเมศวร)
พ.ศ. 1952
(สมเด็จพระอินทราชาเข้ายึดกรุงศรีอยุธยา)
ไม่ปรากฏ 15 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 2)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์
(โดย)
สิ้นรัชกาล
(โดย)
สวรรคต รวมปีครองราชย์
6 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระนครินทราธิราช
(เจ้านครอินทร์)
พ.ศ. 1902 พ.ศ. 1952
(พระองค์เป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1)
พ.ศ. 1967
(สวรรคต)
พ.ศ. 1967
(พระชนมายุ 65 พรรษา)
15 ปี
7 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
(เจ้าสามพระยา)
พ.ศ. 1929 พ.ศ. 1967
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระนครินทราธิราช)
พ.ศ. 1991
(สวรรคต)
พ.ศ. 1991
(พระชนมายุ 61 พรรษา)
24 ปี
8 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1974 พ.ศ. 1991
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2)
พ.ศ. 2031
(สวรรคต)
พ.ศ. 2031
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
40 ปี
9 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พ.ศ. 2005 พ.ศ. 2031
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)
พ.ศ. 2034
(สวรรคต)
พ.ศ. 2034
(พระชนมายุ 29 พรรษา)
3 ปี
10 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ. 2015 พ.ศ. 2034
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)
พ.ศ. 2072
(สวรรคต)
พ.ศ. 2072
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
38 ปี
11 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
(หน่อพุทธางกูร)
พ.ศ. 2031 พ.ศ. 2072
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2)
พ.ศ. 2076
(สวรรคต)
พ.ศ. 2076
(พระชนมายุ 45 พรรษา)
4 ปี
12 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระรัษฎาธิราช พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2077
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4)
พ.ศ. 2077
(สมเด็จพระไชยราชาธิราชเข้ายึดกรุงศรีอยุธยา)
พ.ศ. 2077
(พระชนมายุ 5 พรรษา)
5 เดือน
13 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระไชยราชาธิราช พ.ศ. 2042 พ.ศ. 2077
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4)
พ.ศ. 2089
(สวรรคต)
พ.ศ. 2089
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
13 ปี
14 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระยอดฟ้า
(พระแก้วฟ้า)
พ.ศ. 2078 พ.ศ. 2089
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระไชยราชาธิราช)
พ.ศ. 2091
(ถูกสำเร็จโทษ)
พ.ศ. 2091
(พระชนมายุ 13 พรรษา)
2 ปี
- ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg ขุนวรวงศาธิราช พ.ศ. 2049 พ.ศ. 2091
(สำเร็จโทษสมเด็จพระยอดฟ้า)
พ.ศ. 2091
(ถูกลอบปลงพระชนม์)
พ.ศ. 2091
(พระชนมายุ 50 พรรษา)
42 วัน
(ไม่ได้รับการยกย่อง แต่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
15 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พระเจ้าช้างเผือก)
พ.ศ. 2048 พ.ศ. 2091
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2)
พ.ศ. 2111
(สวรรคต)
พ.ศ. 2111
(พระชนมายุ 63 พรรษา)
20 ปี
16 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2082 พ.ศ. 2111
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ)
พ.ศ. 2112
(สวรรคต)
7 สิงหาคม พ.ศ. 2112
(พระชนมายุ 30 พรรษา)
1 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 1

ราชวงศ์สุโขทัย

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์
(โดย)
สิ้นรัชกาล
(โดย)
สวรรคต รวมปีครองราชย์
17 Maha Dhammarajadhiraj.jpg สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช พ.ศ. 2064 พ.ศ. 2112
(พระเจ้าบุเรงนองโปรดให้ราชาภิเษก)
พ.ศ. 2133
(สวรรคต)
พ.ศ. 2133
(พระชนมายุ 79 พรรษา)
21 ปี
18 KingNU.jpg สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2098 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช)
พ.ศ. 2148
(สวรรคต)
25 เมษายน พ.ศ. 2148
(พระชนมายุ 50 พรรษา)
15 ปี
19 Ekatotsarotwpamok06.jpg สมเด็จพระเอกาทศรถ พ.ศ. 2106 25 เมษายน พ.ศ. 2148
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช)
พ.ศ. 2153
(สวรรคต)
พ.ศ. 2153
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
5 ปี
20 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2153
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถ)
พ.ศ. 2153
(พระศรีศิลป์และจมื่นศรีเสารักษ์ก็ร่วมกันนำกองกำลังเข้ายึดพระราชวังหลวง)
พ.ศ. 2154 1 ปี 2 เดือน
21 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
(พระศรีศิลป์)
พ.ศ. 2131 พ.ศ. 2154
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถ)
พ.ศ. 2171
(สวรรคต)
12 ธันวาคม พ.ศ. 2171
(พระชนมายุ 40 พรรษา)
17 ปี
22 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระเชษฐาธิราช พ.ศ. 2140 พ.ศ. 2171
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม)
พ.ศ. 2173
(เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์เข้ายึดพระราชวัง และจับพระองค์สำเร็จโทษ)
พ.ศ. 2173
(พระชนมายุ 33 พรรษา)
1 ปี 7 เดือน
23 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ พ.ศ. 2161 พ.ศ. 2173
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม)
พ.ศ. 2173
(เหล่ามุขมนตรีก็เห็นว่ายังทรงพระเยาว์เกินไป จึงถอดพระองค์จากราชสมบัติ)
พ.ศ. 2178
(พระชนมายุ 17 พรรษา)
36 วัน

ราชวงศ์ปราสาททอง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์
(โดย)
สิ้นรัชกาล
(โดย)
สวรรคต รวมปีครองราชย์
24 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2143 พ.ศ. 2173
(เหล่าขุนนางอันเชิญเสวยราชสมบัติ)
พ.ศ. 2199
(สวรรคต)
พ.ศ. 2199
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
25 ปี
25 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จเจ้าฟ้าไชย ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2199
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง)
พ.ศ. 2199
(พระศรีสุธรรมราชาและพระนารายณ์ได้ร่วมกันชิงราชสมบัติ)
พ.ศ. 2199 9 เดือน
26 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา ไม่ปรากฏ พ.ศ. 2199
(เป็นพระอนุชาในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง)
พ.ศ. 2199
(พระนารายณ์เข้ายึดพระราชวัง และนำสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาสำเร็จโทษ)
พ.ศ. 2199 2 เดือน 17 วัน
27 Narai.JPG สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(พระนารายณ์)
พ.ศ. 2175 พ.ศ. 2199
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง)
พ.ศ. 2231
(สวรรคต)
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
32 ปี

ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์
(โดย)
สิ้นรัชกาล
(โดย)
สวรรคต รวมปีครองราชย์
28 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2175 พ.ศ. 2231
(ทรงเข้ายึดอำนาจและกวาดล้างอิทธิพลต่างชาติ)
พ.ศ. 2246
(สวรรคต)
พ.ศ. 2246
(พระชนมายุ 71 พรรษา)
15 ปี
29 พระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าเสือ วัดไทร.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
(พระเจ้าเสือ)
พ.ศ. 2204 พ.ศ. 2246
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเพทราชา)
พ.ศ. 2251
(สวรรคต)
พ.ศ. 2251
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
5 ปี
30 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ.jpg สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9
(พระเจ้าท้ายสระ)
พ.ศ. 2221 พ.ศ. 2251
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8)
พ.ศ. 2275
(สวรรคต)
พ.ศ. 2275
(พระชนมายุ 54 พรรษา)
24 ปี
31 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พ.ศ. 2223 พ.ศ. 2275
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8)
พ.ศ. 2301
(สวรรคต)
พ.ศ. 2301
(พระชนมายุ 78 พรรษา)
26 ปี
32 K3415007-24.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 6
(สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร / ขุนหลวงหาวัด)
พ.ศ. 2265 พ.ศ. 2301
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ)
พ.ศ. 2301
(ทรงสละราชบัลลังค์ให้สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์)
พ.ศ. 2339
(พระชนมายุ 74 พรรษา)
2 เดือน
33 ไม่มีภาพกรุงศรีอยุธยา.jpg สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์
(พระเจ้าเอกทัศ)
พ.ศ. 2252 พ.ศ. 2301
(เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ)
พ.ศ. 2310
(เสียกรุงศรีอยุธยา และสวรรคต)
พ.ศ. 2310
(พระชนมายุ 58 พรรษา)
9 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 2

อาณาจักรธนบุรี

ราชวงศ์ธนบุรี

ลำดับ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์
(โดย)
บรมราชาภิเษก สิ้นรัชกาล
(โดย)
สวรรคต รวมปีครองราชย์
1 KingTaksinfromItalymuseum.JPG สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
22 มีนาคม พ.ศ. 2277
หรือ
17 เมษายน พ.ศ. 2277
28 ธันวาคม พ.ศ. 2310
(ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี)
พ.ศ. 2325
(เกิดจลาจลในกรุงธนบุรี)
6 เมษายน พ.ศ. 2325
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
14 ปี 99 วัน

อาณาจักรรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรสยาม และราชอาณาจักรไทย

ราชวงศ์จักรี

ลำดับ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์
(โดย)
บรมราชาภิเษก สิ้นรัชกาล
(โดย)
สวรรคต รวมปีครองราชย์
1
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(รัชกาลที่ 1)
20 มีนาคม พ.ศ. 2279 6 เมษายน พ.ศ. 2325
(ทรงปราบจลาจลในกรุงธนบุรี และทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี)
13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 พ.ศ. 2352
(สวรรคต)
7 กันยายน พ.ศ. 2352
(พระชนมายุ 73 พรรษา)
27 ปี
2
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(รัชกาลที่ 2)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 7 กันยายน พ.ศ. 2352
(ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
พ.ศ. 2367
(สวรรคต)
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
15 ปี
3
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาเจษฎาราชเจ้า)
(รัชกาลที่ 3)
31 มีนาคม พ.ศ. 2330 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367
(ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
พ.ศ. 2394
(สวรรคต)
2 เมษายน พ.ศ. 2394
(พระชนมายุ 64 พรรษา)
27 ปี
4
Rama4 portrait (cropped).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 4)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 2 เมษายน พ.ศ. 2394
(ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
6 เมษายน พ.ศ. 2394 พ.ศ. 2411
(สวรรคต)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
(พระชนมายุ 63 พรรษา)
17 ปี
5
King Chulalongkorn.jpg
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระปิยมหาราช)
(รัชกาลที่ 5)
20 กันยายน พ.ศ. 2396 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
(ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411
(ครั้งที่ 1)
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416
(ครั้งที่ 2)
พ.ศ. 2453
(สวรรคต)
23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
42 ปี
6
King Vajiravudh.jpg
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาธีรราชเจ้า)
(รัชกาลที่ 6)
1 มกราคม พ.ศ. 2423 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
(ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 พ.ศ. 2468
(สวรรคต)
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
(พระชนมายุ 45 พรรษา)
15 ปี
7
Prajadhipok portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 7)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
(ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 2 มีนาคม พ.ศ. 2477
(ทรงสละราชสมบัติ)
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
9 ปี
8
King Ananda Mahidol portrait photograph 1944.jpg
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
(พระอัฐมรามาธิบดินทร)
(รัชกาลที่ 8)
20 กันยายน พ.ศ. 2468 2 มีนาคม พ.ศ. 2477
(ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)
มิได้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2489
(สวรรคต)
9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(พระชนมายุ 20 พรรษา)
12 ปี
9
รามาธิบดี 9.JPG
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(สมเด็จพระภัทรมหาราช)
(รัชกาลที่ 9)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2559
(สวรรคต)
13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(พระชนมายุ 88 พรรษา)
70 ปี 126 วัน
10
King Rama X official.png
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(รัชกาลที่ 10)
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(ทรงเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
ยังมิได้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษก ปัจจุบัน
(พระชนมายุ 66 ปี 134 วัน+)
2 ปี 57 วัน+

ดูเพิ่ม

อ้างอิง