รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่รัชกาล พ่อขุนศรีนาวนำถุมแห่งอาณาจักรสุโขทัย (พ.ศ. 1700) จนถึงรัชกาล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน มีพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น 54 พระองค์ (หากไม่นับ ขุนวรวงศาธิราช) โดยมีรายพระนามดังต่อไปนี้


จากบนลงล่างซ้ายไปขวา: พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ • พ่อขุนรามคำแหงมหาราช • สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 • สมเด็จพระนเรศวรมหาราช • สมเด็จพระนารายณ์มหาราช • สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว • พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อาณาจักรสุโขทัย
(พ.ศ. 1700 – 1981)

พระมหากษัตริย์ ครองราชย์
รัชกาล พระรูป พระนาม ระหว่าง หมายเหตุ
อาณาจักรสุโขทัย
(พ.ศ. 1700 – 1981)
ราชวงศ์ศรีนาวนำถุม (พ.ศ. 1700 – 1724)
1 Emblem of Thailand.svg พ่อขุนศรีนาวนำถุม
(พ.ศ. 1645 – 1724; 79 พรรษา)
พ.ศ. 1700 – 1724
(24 ปี)
ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ศรีนาวนำถุม ศิลาจารึกวัดศรีชุมระบุว่า เป็นขุนในเมืองเชลียง ผู้เสวยราชสมบัติสองนครคือสุโขทัยและศรีสัชนาลัย [1]
ภายใต้การปกครองของขอมสบาดโขลญลำพง ตามเรื่องราวในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 2 กล่าวว่า เป็นนายทหารขอมที่ได้นำกำลังเข้ายึดเมืองสุโขทัย[2] ภายหลังพ่อขุนศรีนาวนำถุมสวรรคต โดยระยะเวลาในการมีอำนาจการปกครองกรุงสุโขทัยของขอมสบาดโขลญลำพงยังไม่เป็นที่ชัดเจนในปัจจุบัน อาจเป็นไปได้ว่าขอมสบาดโขลญลำพงมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติของตระกูลพ่อขุนศรีนาวนำถุม แต่ยอมรับอำนาจอิทธิพลของขอมละโว้
ราชวงศ์พระร่วง (พ.ศ. 1781 – 1981)
2 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์.jpg พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
(พ.ศ. 1731 – 1811; 80 พรรษา)
พ.ศ. 1781 – 1811
(30 ปี)
ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง มีพระนามเดิมว่า พ่อขุนบางกลางหาว หรือพระนามเต็ม กมรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์
3 Phra Ruang.jpg พ่อขุนบานเมือง
(สวรรคตราว พ.ศ. 1822)
ไม่ปรากฏ พระนาม บานเมือง ปรากฏในจารึกพ่อขุนรามคำแหง ส่วนจารึกปู่ขุนจิตขุนจอดเรียกพระองค์แต่ว่า "บาน"[3]
4 Ramkhamhaeng the Great.jpg พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
(พ.ศ. 1790 – 1842; 52 พรรษา)
พ.ศ. 1822 – 1842
(20 ปี)
มีพระนามเดิมว่า ขุนรามราช หรือพระนามเต็ม พระบาทกมรเตงอัญศรีรามราช พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่ได้รับการยกย่องเป็น "มหาราช"[4]
5 Emblem of Thailand.svg พระยาเลอไทย
(พ.ศ. 1805 – 1866; 61 พรรษา)
พ.ศ. 1842 – 1866
(24 ปี)
6 Emblem of Thailand.svg พระยางั่วนำถุม
(สวรรคต พ.ศ. 1890)
พ.ศ. 1866 – 1890
(24 ปี)
หรือพระนามเขียนแบบเก่าว่า งววนำถํ[3] ปรากฏในจารึกปู่ขุนจิตขุนจอด (พ.ศ. 1935)[5]
7 Mahathammaracha I.JPG พระมหาธรรมราชาที่ 1
(พ.ศ. 1843 – 1911; 68 พรรษา)
พ.ศ. 1890 – 1911
(21 ปี)
มีพระนามเดิมว่า ฦๅไทย (ลือไทย) ซึ่งภาษาบาลีสะกดว่า ลิเทยฺย[6] (ลิไทย)
ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอยุธยา (พ.ศ. 1921)
8 Emblem of Thailand.svg พระมหาธรรมราชาที่ 2
(พ.ศ. 1901 – 1952; 51 พรรษา)
พ.ศ. 1911 – 1942
(31 ปี)
หรือพระนาม ลือไทย พระองค์ออกผนวชที่ทุ่งชัย[7] พระราชเทวีจึงสำเร็จราชการแทนและเตรียมจะให้พระรามราชาธิราชขึ้นครองราชย์ แต่ในปี พ.ศ. 1943 พญาไสยลือไทยก็ได้ชิงปราบดาภิเษกเป็นพระมหาธรรมราชาที่ 3 เสียก่อน หลังจากนั้น พระมหาพญาลือไทย ครองสมณเพศ จนถึงแก่มรณภาพในปี พ.ศ. 1952[8]
9 Emblem of Thailand.svg พระมหาธรรมราชาที่ 3
(พ.ศ. 1923 – 1962; 39 พรรษา)
พ.ศ. 1943 – 1962
(19 ปี)
หรือพระนาม ไสลือไทย
10 Emblem of Thailand.svg พระมหาธรรมราชาที่ 4
(พ.ศ. 1944 – 1981; 37 พรรษา)
พ.ศ. 1962 – 1981
(19 ปี)
หรือพระนาม บรมปาล
สิ้นสภาพการปกครองตนเองถูกรวมเป็นหนึ่งอาณาจักรอยุธยา (พ.ศ. 1981)

อาณาจักรอยุธยา
(พ.ศ. 1894 – 2310)

พระมหากษัตริย์ ครองราชย์
รัชกาล พระรูป พระนาม ระหว่าง หมายเหตุ
อาณาจักรอยุธยา
(พ.ศ. 1894 – 2310)
ราชวงศ์อู่ทอง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 1894 – 1913)
11 อนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง342.jpg สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(3 เมษายน พ.ศ. 1857 – พ.ศ. 1912; 55 พรรษา)
12 มีนาคม พ.ศ. 1894[9] – พ.ศ. 1912
(20 ปี)
หรือพระนาม พระเจ้าอู่ทอง เป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา[10] และเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์อู่ทอง
12
(1)
King Ay02 Ramesuan.jpg สมเด็จพระราเมศวร
(พ.ศ. 1882 – 1938; 56 พรรษา)
พ.ศ. 1912 – 1913
(1 ปี)
ครองราชย์ครั้งที่ 1
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 1913 – 1931)
13 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(พ.ศ. 1853 – 1931; 78 พรรษา)
พ.ศ. 1913 – 1931
(18 ปี)
หรือพระนาม ขุนหลวงพะงั่ว เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ
14 Emblem of Thailand.svg สมเด็จพระเจ้าทองลัน
(พ.ศ. 1917 – 1931; 14 พรรษา)
พ.ศ. 1931
(7 วัน)
หรือพระนาม เจ้าทองจันทร์ หรือ เจ้าทองลั่น หรือ เจ้าทองจัน หรือ เจ้าทองลันทร์
ราชวงศ์อู่ทอง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 1931 – 1952)
12
(2)
King Ay02 Ramesuan.jpg สมเด็จพระราเมศวร
(พ.ศ. 1882 – 1938; 56 พรรษา)
พ.ศ. 1931 – 1938
(7 ปี)
ครองราชย์ ครั้งที่ 2
15 Emblem of Thailand.svg สมเด็จพระเจ้ารามราชา
(พ.ศ. 1899 – 1952; 53 พรรษา)
พ.ศ. 1938 – 1952
(14 ปี)
หรือพระนาม สมเด็จพญารามเจ้า หรือ สมเด็จพระเจ้ารามราชาธิราช
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 1952 – 2112)
16 Emblem of Thailand.svg สมเด็จพระอินทราชา
(พ.ศ. 1902 – 1967; 65 พรรษา)
พ.ศ. 1952 – 1967
(15 ปี)
หรือพระนาม เจ้านครอินทร์ หรือ สมเด็จพระนครินทราธิราช
17 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
(พ.ศ. 1929 – 1991; 62 พรรษา)
พ.ศ. 1967 – 1991
(24 ปี)
หรือพระนาม เจ้าสามพระยา
18 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ.png สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
(พ.ศ. 1974 – 2031; 57 พรรษา)
พ.ศ. 1991 – 2031
(40 ปี)
หรือกฎมนเทียรบาล ออกพระนามว่า สมเด็จพระรามาธิบดีบรมไตรโลกนาถ มหามงกุฎเทพยมนุษย์ บริสุทธิสุริยวงศ์ องค์พุทธางกูรบรมบพิตร
ปฏิรูปการปกครองจตุสดมภ์ (พ.ศ. 2006)
19 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
(พ.ศ. 2005 – 2034; 29 พรรษา)
พ.ศ. 2031 – 2034
(3 ปี)
หรือพระนาม พระบรมราชา
20 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2.png สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
(พ.ศ. 2015 – 10 ตุลาคม

พ.ศ. 2072; 57 พรรษา)

พ.ศ. 2034 – 10 ตุลาคม

พ.ศ. 2072
(38 ปี)

หรือพระนาม พระเชษฐา หรือครั้งทรงดำรงพระยศเป็นอุปราชทรงพระนามว่า พระเอกสัตราช[11]
21 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
(พ.ศ. 2031 –2076; 45 พรรษา)
พ.ศ. 10

ตุลาคม พ.ศ. 2072 – 2076
(4 ปี)

หรือพระนาม หน่อพุทธางกูร
22 สมเด็จพระรัษฎาธิราช.jpg สมเด็จพระรัษฎาธิราช
(พ.ศ. 2072 – 2077; 5 พรรษา)
พ.ศ. 2077
(5 เดือน)
23 สมเด็จพระไชยราชาธิราช.png สมเด็จพระไชยราชาธิราช
(พ.ศ. 2042 – 2089; 47 พรรษา)
พ.ศ. 2077 – 2089
(13 ปี)
24 King Kaeofa.jpg สมเด็จพระยอดฟ้า
(พ.ศ. 2078 – 10 มิถุนายน

พ.ศ. 2091; 13 พรรษา)

พ.ศ. 2089 – 10 มิถุนายน

พ.ศ. 2091
(2 ปี)

หรือพระนาม พระแก้วฟ้า
ขุนวรวงศาธิราช.jpg ขุนวรวงศาธิราช
(พ.ศ. 2046 – 2091; 45 พรรษา)
พ.ศ. 2091
(42 วัน)
นักประวัติศาสตร์ไทยบางท่านไม่นับว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์เพราะถือว่าเป็นกบฏสมคบกับนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แย่งชิงราชบัลลังก์จากสมเด็จพระยอดฟ้า อย่างไรก็ตาม ในพงศาวดารได้ระบุว่าพระองค์ได้ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว
25 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ.jpg สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พ.ศ. 2048 – 2111; 63 พรรษา)
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2091 – 2111
(20 ปี)
หรือพระนาม พระเจ้าช้างเผือก
26 สมเด็จพระมหินทราธิราช.jpg สมเด็จพระมหินทราธิราช
(พ.ศ. 2082 – 2112; 30 พรรษา)
พ.ศ. 2111 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112
(1 ปี)
เสียกรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2112)
ราชวงศ์สุโขทัย (พ.ศ. 2112 – 2231)
27 Maha Dhammarajadhiraj.jpg สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
(พ.ศ. 2057 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133; 76 พรรษา)
7 สิงหาคม พ.ศ. 2112 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133
(21 ปี)
หรือพระนาม สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1
กอบกู้เอกราชหลุดพ้นจากการปกครองของอาณาจักรตองอู (พ.ศ. 2135)
28 KingNU.jpg สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(พ.ศ. 2098 – 25 เมษายน พ.ศ. 2148; 50 พรรษา)
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 – 25 เมษายน พ.ศ. 2148
(15 ปี)
หรือพระนาม สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 หรือ พระองค์ดำ
29 Ekatotsarotwpamok06.jpg สมเด็จพระเอกาทศรถ
(พ.ศ. 2103 – 2153; 50 พรรษา)
25 เมษายน พ.ศ. 2148 – 2153
(5 ปี)
หรือพระนาม สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3 หรือ พระองค์ขาว
30 สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์.jpg สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์
(พ.ศ. 2128 – 2154; 26 พรรษา)
พ.ศ. 2153 – 2154
(1 ปี 2 เดือน)
หรือพระนาม สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4
31 King Songtham.jpg สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
(พ.ศ. 2135 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171; 36 พรรษา)
พ.ศ. 2154 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171
(17 ปี)
หรือพระนาม สมเด็จพระบรมราชาที่ 1
32 สมเด็จพระเชษฐาธิราช.jpg สมเด็จพระเชษฐาธิราช
(พ.ศ. 2155 – 2173; 18 พรรษา)
12 ธันวาคม พ.ศ. 2171 – 2173
(1 ปี 7 เดือน)
หรือพระนาม สมเด็จพระบรมราชาที่ 2
33 สมเด็จพระอาทิตยวงศ์.jpg สมเด็จพระอาทิตยวงศ์
(พ.ศ. 2161 – 2178; 17 พรรษา)
พ.ศ. 2173 – 2173
(36 วัน)
ราชวงศ์ปราสาททอง (พ.ศ. 2173 – 2231)
34 Portrait of King Prasat Thong.jpeg สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
(พ.ศ. 2143 – 2199; 56 พรรษา)
พ.ศ. 2173 – 2199
(25 ปี)
หรือพระนาม สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5
35 Emblem of Thailand.svg สมเด็จเจ้าฟ้าไชย
(พ.ศ. 2173 – 2199; 26 พรรษา)
พ.ศ. 2199
(9 เดือน)
หรือพระนาม สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6
36 สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา.jpg สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
(พ.ศ. 2143 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2199; 56 พรรษา)
พ.ศ. 2199 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2199
(2 เดือน 20 วัน)
37 Narai.JPG สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2175 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231; 56 พรรษา)
26 ตุลาคม พ.ศ. 2199 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231
(32 ปี)
หรือพระนาม สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3
การปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2231)
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง (พ.ศ. 2231 – 2310)
38 PITERA TJAY Rex Siam by Gaspar Bouttat 1690.jpg สมเด็จพระเพทราชา
(พ.ศ. 2175 – 6 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2246; 71 พรรษา)

11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 – 6 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2246
(15 ปี)

หรือพระนาม สมเด็จพระมหาบุรุษ วิสุทธิเดชอุดม
39 พระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าเสือ วัดไทร.jpg สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดี
(พ.ศ. 2204 – 9 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2251; 47 พรรษา)

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2246 – 9 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2251
(5 ปี)

หรือพระนาม สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ พระเจ้าเสือ
40 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ.jpg สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ
(พ.ศ. 2221 – 2275; 54 พรรษา)
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2251 – พ.ศ. 2275
(24 ปี)
หรือพระนาม สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 หรือ พระเจ้าท้ายสระ
41 Boromkot wat hantra 1.jpg สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
(พ.ศ. 2223 – 26 เมษายน

พ.ศ. 2301; 78 พรรษา)

พ.ศ. 2275 – 26 เมษายน

พ.ศ. 2301
(26 ปี)

42 King Uthumphon.jpg สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
(พ.ศ. 2265 – 2339; 74 พรรษา)
พ.ศ. 2301
(2 เดือน)
หรือพระนาม สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 3 หรือ ขุนหลวงหาวัด
43 KingEkkathat Wat Lamud Ayutthaya.jpg สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์
(พ.ศ. 2252 – 2310; 58 พรรษา)
พ.ศ. 2301 – 7 เมษายน พ.ศ. 2310
(9 ปี)
หรือพระนาม สมเด็จพระบรมราชาที่ 3 หรือ พระเจ้าเอกทัศ
เสียกรุงครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2310)

อาณาจักรธนบุรี
(พ.ศ. 2311 – 2325)

พระมหากษัตริย์ ครองราชย์
รัชกาล พระรูป พระนาม ระหว่าง หมายเหตุ
อาณาจักรธนบุรี
(พ.ศ. 2311 – 2325)
ราชวงศ์ธนบุรี (พ.ศ. 2311 – 2325)
44 Monument of King Taksin in Wat Kungtapao.jpg สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
(23 มีนาคม พ.ศ. 2277 หรือ 17 เมษายน พ.ศ. 2277 – 6 เมษายน พ.ศ. 2325; 47 พรรษา)
28 ธันวาคม พ.ศ. 2311 – 6 เมษายน พ.ศ. 2325
(14 ปี 99 วัน)
หรือพระนาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ จักรพรรดิแห่งสยาม
ถูกรัฐประหารยึดอำนาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรรัตนโกสินทร์

อาณาจักรรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน
(พ.ศ. 2325 – ปัจจุบัน)

พระมหากษัตริย์ ครองราชย์
รัชกาล พระรูป พระนาม ระหว่าง หมายเหตุ
อาณาจักรรัตนโกสินทร์
(พ.ศ. 2325 – 2394)
ราชวงศ์จักรี (พ.ศ. 2325 – ปัจจุบัน)
45 King Buddha Yodfa Chulaloke.jpg พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(20 มีนาคม พ.ศ. 2279 – 7 กันยายน พ.ศ. 2352; 73 พรรษา)
6 เมษายน พ.ศ. 2325 – 7 กันยายน พ.ศ. 2352
(27 ปี)
หรือพระนาม พระบาทสมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หรือ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก หรือ รัชกาลที่ 1 (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325)
46 King Buddha Loetla Nabhalai.jpg พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2367; 57 พรรษา)
7 กันยายน พ.ศ. 2352 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2367
(15 ปี)
หรือพระนาม พระบาทสมเด็จพระบรมราชพงษเชษฐมเหศวรสุนทร พระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ รัชกาลที่ 2 (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 17 กันยายน พ.ศ. 2352)
47 King Nangklao.jpg พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(31 มีนาคม พ.ศ. 2330 – 2 เมษายน พ.ศ. 2394; 64 พรรษา)
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 – 2 เมษายน พ.ศ. 2394
(27 ปี)
หรือพระนาม พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐมหาเจษฎาบดินทรฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ รัชกาลที่ 3 (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 1 สิงหาคม พ.ศ. 2367)
ราชอาณาจักรสยาม
(พ.ศ. 2394 – 2482)
48 Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411; 63 พรรษา)
2 เมษายน พ.ศ. 2394 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
(17 ปี)
หรือพระนาม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช หรือ พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช หรือ รัชกาลที่ 4 (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2394)
ปฏิรูประบอบศักดินาเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (พ.ศ. 2435)[12]
49 Chulalongkorn LoC.jpg พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(20 กันยายน พ.ศ. 2396 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453; 57 พรรษา)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
(42 ปี)
หรือพระนาม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระปิยมหาราช หรือ รัชกาลที่ 5 (พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 1 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 และครั้งที่ 2 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416
50 King Vajiravudh (Rama VI) of Siam uncropped.jpg พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(1 มกราคม พ.ศ. 2423 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468; 45 พรรษา)
23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
(15 ปี)
หรือพระนาม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระมหาธีรราชเจ้า หรือ รัชกาลที่ 6 (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453)
51 King Prajadhipok portrait photograph.jpg พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484; 47 พรรษา)
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 – 2 มีนาคม พ.ศ. 2478
(9 ปี)
หรือพระนาม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 7 (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469)
ปฏิวัติระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475)
ความเคลื่อนไหวระบอบคอมมิวนิสต์ (พ.ศ. 2475 – 2543)
ราชอาณาจักรไทย
(พ.ศ. 2482 – ปัจจุบัน)
52 King Ananda Mahidol portrait photograph.jpg พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
(20 กันยายน พ.ศ. 2468 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489; 20 พรรษา)
2 มีนาคม พ.ศ. 2478 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(12 ปี)
หรือพระนาม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร หรือ พระอัฐมรามาธิบดินทร หรือ รัชกาลที่ 8 (ไม่ได้เข้าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
53 Anefo 911-6993 Aankomst Koning (cropped).jpg พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559; 88 พรรษา)
9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(70 ปี)
หรือพระนาม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระภัทรมหาราช หรือ รัชกาลที่ 9 (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493)
54 King Rama X official (crop) (cropped).png พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 – ปัจจุบัน; 70 ปี 304 วัน+)
13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
(6 ปี 227 วัน+)
หรือพระนาม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 10 (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

 1. "จารึกวัดศรีชุม ด้านที่ ๑". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 17 กุมภาพันธ์ 2555. สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 2. ขจร สุขพานิช, หน้า 58.
 3. 3.0 3.1 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ (2565)
 4. วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เอกสาร info ฐานข้อมูลจังหวัดสุโขทัย
 5. ประเสริฐ ณ นคร (2000, p. 231)
 6. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมิกถา, หน้า 3
 7. "จารึกวัดอโสการาม ด้านที่ 1". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. 1942. สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 8. มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (2011, p. 37)
 9. ตรงใจ หุตางกูร.(2561) ปรับแก้เทียบศักราช และ การอธิบายความ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มนุษย์วิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 10. Coedès, George (1968). Walter F. Vella (บ.ก.). The Indianized States of Southeast Asia. trans.Susan Brown Cowing. University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-0368-1.
 11. พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ (25 มีนาคม 2560). "อย่าลืม! ราชสำนักเมืองเหนือ ที่พิษณุโลก". ศิลปวัฒนธรรม. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 12. โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. การเมืองการปกครองไทย: หลายมิติ. หน้า 38-39.