รายพระนามจักรพรรดิเวียดนาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมเด็จพระจักรพรรดิ
แห่งจักรวรรดิเวียดนาม
ราชาธิปไตยในอดีต
120px
ตราแผ่นดินจักรวรรดิเวียดนามสมัยราชวงศ์เหงียน
Bao Dai4.jpg
สมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย
สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งเวียดนามองค์สุดท้าย

ปฐมกษัตริย์ จักรพรรดิเล นาม ตี้
(ดำรงพระอิศริยยศเป็น จักรพรรดิแห่งนามเวียต)
องค์สุดท้าย สมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย
(ดำรงพระอิศริยยศเป็น สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งเวียดนาม)
สถานพำนัก พระราชวังหลวงแห่งเว้, เว้
Early Nguyen Dynasty Flag.svg จักรวรรดิเวียดนาม
เริ่มระบอบ พ.ศ. 1084 (ค.ศ. 541)
สิ้นสุดระบอบ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945)
(1,404 ปี 268 วัน)
ผู้อ้างสิทธิ์ เจ้าชายบ๋าว ทั้ง


ราชวงศ์ดินห์[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
VuaDinhTienHoang.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิดิ่ญ โบะ หลินห์ ค.ศ. 968ค.ศ. 979
Dinhtoan.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิดิ่ญ เฝอ เต้ ค.ศ. 979ค.ศ. 980

ราชวงศ์เล[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
Ledaihanh.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ได๋ ห่าน ค.ศ. 980ค.ศ. 1005
1855 Spruner Map of Asia in the 9th and 10th Centuries - Geographicus - AsienIXX-spruneri-1855.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ตรัง ตง ค.ศ. 1005ค.ศ. 1005
Lelongdinh.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเล หลง ดินห์ ค.ศ. 1005ค.ศ. 1009

ราชวงศ์ลี้[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
Tượng Lý Thái Tổ.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ ไท่โต้ ค.ศ. 1009ค.ศ. 1028
LýTháiTông.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ ไท่ ตง ค.ศ. 1028ค.ศ. 1056
Lý Thánh Tông.JPG สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ ทาห์น ตง ค.ศ. 1056ค.ศ. 1072
Lý Nhân Tông.JPG สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ นาห์น ตง ค.ศ. 1072ค.ศ. 1127
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ ถั่ห์น ตง ค.ศ. 1127ค.ศ. 1138
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ อัห์น ตง ค.ศ. 1138ค.ศ. 1175
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ เจ้า ตง ค.ศ. 1175ค.ศ. 1210
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ เว ตง ค.ศ. 1211ค.ศ. 1225
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ เชี่ยว ตง ค.ศ. 1225ค.ศ. 1225


ราชวงศ์เตริ่น[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
Lăng Trần Thái Tông.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเตริ่น ไท ตง ค.ศ. 1226ค.ศ. 1258
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเตริ่น ทาห์น ตง ค.ศ. 1258ค.ศ. 1278
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเตริ่น นาห์น ตง ค.ศ. 1278ค.ศ. 1293
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเตริ่น อัห์น ตง ค.ศ. 1293ค.ศ. 1314
Bach Dang Giang - Tran Minh Tong.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเตริ่น มินห์ ตง ค.ศ. 1314ค.ศ. 1329
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเตริ่น เฮียน ตง ค.ศ. 1329ค.ศ. 1341
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเตริ่น ดิว ตง ค.ศ. 1341ค.ศ. 1369
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิ ดิว นัด เล ค.ศ. 1369ค.ศ. 1370
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิ เตริ่น เง ตง ค.ศ. 1370ค.ศ. 1372

ราชวงศ์โฮ[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิโฮ กุย ลี่ ค.ศ. 1400ค.ศ. 1401
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิโอ ฮัน ทูอง ค.ศ. 1401ค.ศ. 1407

ราชวงศ์เตริ่น[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเกียน ดินห์ เต้ ค.ศ. 1407ค.ศ. 1409
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิทรัง กวง เต้ ค.ศ. 1409ค.ศ. 1414

ภายใต้จีน[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
Image is needed male.svg เจิ่น เชา ค.ศ. 1426ค.ศ. 1428

ราชวงศ์เล[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
Tượng đài Lê Thái Tổ HN.JPG สมเด็จพระจักรพรรดิเล ไท่ โต้ ค.ศ. 1428ค.ศ. 1433
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ไท่ ตง ค.ศ. 1433ค.ศ. 1442
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล นาน ตง ค.ศ. 1442ค.ศ. 1454
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ไง ด่าน ค.ศ. 1459ค.ศ. 1460
206ThoiLe LeThanhTong.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ทาน ตง ค.ศ. 1460ค.ศ. 1497
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล เฮียน ตง ค.ศ. 1497ค.ศ. 1504
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ตั๊ก ตง ค.ศ. 1504ค.ศ. 1505
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล อุย มัก ค.ศ. 1505ค.ศ. 1509
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ต็อง ตั๊ก ค.ศ. 1509ค.ศ. 1516
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล จิว ตง ค.ศ. 1516ค.ศ. 1522
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ชัง ฮง ค.ศ. 1522ค.ศ. 1527

ราชวงศ์มัค (เหนือ)[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิมัค ไท่ โต้ ค.ศ. 1527ค.ศ. 1529
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิมัค ไท่ ตง ค.ศ. 1530ค.ศ. 1540
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิมัค เฮน ตง ค.ศ. 1540ค.ศ. 1546
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิมัค เทวียน ตง ค.ศ. 1546ค.ศ. 1561
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิมัค เมา ฮุบ ค.ศ. 1561ค.ศ. 1592
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิมัค โทน ค.ศ. 1592ค.ศ. 1592

ราชวงศ์เล(ใต้)[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ทัง ตง ค.ศ. 1533ค.ศ. 1548
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ทัง ตง ค.ศ. 1548ค.ศ. 1556
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล อันห์ ตง ค.ศ. 1556ค.ศ. 1573
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล เด ตง ค.ศ. 1573-ค.ศ. 1599
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล คินห์ ตง ค.ศ. 1599ค.ศ. 1619
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ถั่น ตง ค.ศ. 1619ค.ศ. 1643
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ชัน ตง ค.ศ. 1643ค.ศ. 1649
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ถั่น ตง ค.ศ. 1649ค.ศ. 1662
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล เฮวียน ตง ค.ศ. 1662ค.ศ. 1671
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล เกีย ตง ค.ศ. 1671ค.ศ. 1675
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ฮวย ตง ค.ศ. 1675ค.ศ. 1705
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ตู้ ตง ค.ศ. 1705ค.ศ. 1729
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ดุย เฟือง ค.ศ. 1729ค.ศ. 1732
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ทวน ตง ค.ศ. 1732ค.ศ. 1735
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ยี่ ตง ค.ศ. 1735ค.ศ. 1740
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล เฮน ตง ค.ศ. 1740ค.ศ. 1786
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล มัน ตี้ ค.ศ. 1786ค.ศ. 1789

ราชวงศ์ไต้เซิน[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
NguyenNhac.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเหงียน นัก ค.ศ. 1778ค.ศ. 1793
Quang Trung statue 03.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเหงียน เห ค.ศ. 1788ค.ศ. 1792
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเหงียน กวง โทน ค.ศ. 1792ค.ศ. 1802

ราชวงศ์เหงียน[แก้]

ราชวงศ์เหงียน (Nhà Nguyễn: ค.ศ. 1802-1945) เป็นราชวงศ์สุดท้ายของจักรวรรดิราชวงศ์เหงียน ก่อนถูกผนวกเข้าอินโดจีนของฝรั่งเศส

รูป พระนาม รัชกาล
Gia long (1).png สมเด็จพระจักรพรรดิยา ลอง ค.ศ. 1802ค.ศ. 1820
Minh Mang.gif สมเด็จพระจักรพรรดิมิน มาง ค.ศ. 1820ค.ศ. 1841
Thieu tri imperial edict01.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเทียว ตรี ค.ศ. 1841ค.ศ. 1847
Vua Tu Duc.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิตือ ตึ๊ก ค.ศ. 1847ค.ศ. 1883
An lang.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิด่ง ดึ๊ก ค.ศ. 1883ค.ศ. 1883
Early Nguyen Dynasty Flag.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเหียป หัว ค.ศ. 1883ค.ศ. 1883
Early Nguyen Dynasty Flag.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเกี้ยน ฟุก ค.ศ. 1883ค.ศ. 1884
Vua Ham Nghi.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิห่าม งี ค.ศ. 1884ค.ศ. 1885
DongKhanh.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิดง คานห์ ค.ศ. 1885ค.ศ. 1889
Vua Thanh Thai.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิถั่นห์ ไท่ห์ ค.ศ. 1889ค.ศ. 1907
Vua Duy Tan nho.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิดุย ทัน ค.ศ. 1907ค.ศ. 1916
Roi-Khai-Dinh.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิขาย ดิ่ญ ค.ศ. 1916ค.ศ. 1925
Baodai2.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย ค.ศ. 1925ค.ศ. 1948

ดูเพิ่ม[แก้]