รายพระนามจักรพรรดิเวียดนาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมเด็จพระจักรพรรดิ
แห่งจักรวรรดิเวียดนาม
ราชาธิปไตยในอดีต
Baodai2.jpg
สมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย
สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งเวียดนามองค์สุดท้าย

ปฐมกษัตริย์ จักรพรรดิเล นาม ตี้
(ดำรงพระอิสริยยศเป็น จักรพรรดิแห่งนามเวียต)
องค์สุดท้าย สมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย
(ดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งเวียดนาม)
สถานพำนัก พระราชวังหลวงแห่งเว้, เว้
จักรวรรดิเวียดนาม
เริ่มระบอบ พ.ศ. 1084 (ค.ศ. 541)
สิ้นสุดระบอบ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945)
ผู้อ้างสิทธิ์ เจ้าชายบ๋าว ทั้ง

ด้านล่างนี้คือ รายพระนามจักรพรรดิเวียดนาม

ราชวงศ์เจี่ยว (207 ปีก่อนคริสตกาล – 111 ปีก่อนคริสตกาล)[แก้]

ยังคงเป็นที่ถกเถียงเกี่ยวกับที่มาของราชวงศ์เจี่ยว (ภาษาจีนออกเสียงว่าราชวงศ์เจ้า) นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จัดให้ราชวงศ์เจี่ยวเป็นราชวงศ์ของชาวเวียดนาม แต่บ้างส่วนก็อ้างว่าราชวงศ์นี้เป็นราชวงศ์ของชาวจีน

กษัตริย์ พระนามเดิม รัชกาล
เจี่ยว หวู เด๊ / เจ้าอู่ตี้
Triệu Vũ Đế / Zhào Wǔdì
เจี่ยว ด่า / เจ้า ถัว
Triệu Đà / Zhào Tuó
207 ปีก่อนคริสตกาล – 137 ปีก่อนคริสตกาล
เจี่ยว วัน เด๊ / เจ้าเหวินตี้
Triệu Văn Đế / Zhào Wén Dì
เจี่ยว โห่ / เจ้า หู
Triệu Hồ / Zhào Hú
137 ปีก่อนคริสตกาล – 125 ปีก่อนคริสตกาล
เจี่ยว มิญ เวือง / เจ้าหมิงหวาง
Triệu Minh Vương / Zhào Míng Wáng
เจี่ยว อัญ เต้ / เจ้า อิงฉี
Triệu Anh Tề / Zhào Yīngqí
125 ปีก่อนคริสตกาล – 113 ปีก่อนคริสตกาล
เจี่ยว อาย เวือง / เจ้าอายหวาง
Triệu Ai Vương / Zhào Āi Wáng
เจี่ยว ฮึง / เจ้า ซิง
Triệu Hưng / Zhào Xīng
113 ปีก่อนคริสตกาล – 112 ปีก่อนคริสตกาล
เจี่ยว เหว่ เยือง เวือง / เจ้าเว่ยหยางหวาง
Triệu Vệ Dương Vương / Zhào Wèi Yáng Wáng
เจี่ยว เกี๊ยน ดึ๊ก / เจ้า เจี้ยนเต๋อ
Triệu Kiến Đức / Zhào Jiàndé
112 ปีก่อนคริสตกาล – 111 ปีก่อนคริสตกาล

ภายใต้จักรวรรดิจีน[แก้]

พี่น้องเจือง (40 - 43)[แก้]

พระราชินี พระนาม รัชกาล
พระนางเจือง เจือง จั้ก
Trưng Trắc
40–43

กบฏตระกูลไหม่ (713–723)[แก้]

กษัตริย์ พระนาม รัชกาล
ไหม่ ฮัก เด๋ (梅黑帝) ไหม่ ทุก ลวน (梅叔鸞) 713–723
ไหม่ เถี่ยว เด๋ (梅少帝) ไหม่ ทุก หวี (梅叔輝) 722–723
ไหม่ บัก เด่า เด๋ (梅白頭帝) ไหม่ กี เซิน (梅奇山) 723 -724

กบฏตระกูลฝุ่ง (779–791)[แก้]

กษัตริย์ พระนาม รัชกาล
โบ ข่าย ด่าย เวือง (布蓋大王) ฝุ่ง ฮึง (馮興) 779–791
ฝุ่ง อาน (馮安) ฝุ่ง อาน (馮安) 791–791

ราชวงศ์โง[แก้]

ลำดับ รายนาม พระนามเดิม ครองราชย์ หมายเหตุ
1 พระเจ้าเตี่ยน โง เวือง
(Tiền Ngô Vương)
โง เกวี่ยน
(Ngô Quyền)
ค.ศ. 939ค.ศ. 944
2 พระเจ้าเยือง บิ่ญ เวือง
(Dương Bình Vương)
เยือง ตาม คา
(Dương Tam Kha)
ค.ศ. 944ค.ศ. 950
3 พระเจ้าเทียน ซั่ก เวือง
(Thiên Sách Vương)
โง เซือง เหงิป
(Ngô Xương Ngập)
ค.ศ. 951ค.ศ. 954
4 พระเจ้านาม เติ๊น เวือง
(Nam Tấn Vương)
โง เซือง วัน
(Ngô Xương Văn)
ค.ศ. 950ค.ศ. 965
5 พระเจ้าโง ซื้อ เกวิน
(Ngô Sứ Quân)
โง เซือง ซี้
(Ngô Xương Xí)
ค.ศ. 965ค.ศ. 968

ราชวงศ์ดิญ[แก้]

ลำดับ รายนาม พระนามเดิม ครองราชย์ หมายเหตุ
1 สมเด็จพระจักรพรรดิดิญ เตียน ฮหว่าง
(Đinh Tiên Hoàng)
ดิญ โบะ ลิญ
(Đinh Bộ Lĩnh)
ค.ศ. 968ค.ศ. 979
2 สมเด็จพระจักรพรรดิดิญ เฟ้ เด๊
(Đinh Phế Đế)
ดิญ ตว่าน
(Đinh Toàn)
ค.ศ. 979ค.ศ. 980

ราชวงศ์เล[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
Ledaihanh.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ดั่ย หั่ญ ค.ศ. 980ค.ศ. 1005
1855 Spruner Map of Asia in the 9th and 10th Centuries - Geographicus - AsienIXX-spruneri-1855.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ตรุง ตง ค.ศ. 1005ค.ศ. 1005
Lelongdinh.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ว่าง ตร๊าว ค.ศ. 1005ค.ศ. 1009

ราชวงศ์ลี้[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
Tượng Lý Thái Tổ.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ ท้าย โต๋ ค.ศ. 1009ค.ศ. 1028
LýTháiTông.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ ท้าย ตง ค.ศ. 1028ค.ศ. 1056
Lý Thánh Tông.JPG สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ ทั้ญ ตง ค.ศ. 1056ค.ศ. 1072
Lý Nhân Tông.JPG สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ เญิน ตง ค.ศ. 1072ค.ศ. 1127
Toda No. 5 順天大寶.gif สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ เทิ่น ตง ค.ศ. 1127ค.ศ. 1138
Đại Định Thông Bảo 大定通寶, Coins of Lý dynasty(1009-1225) at room 4 Ly Dynasty (11th - 13th c.) of the Museum of Vietnamese History.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ อัญ ตง ค.ศ. 1138ค.ศ. 1175
Trị Bình Nguyên Báo 治平元寶, (Coins of Lý dynasty(1009-1225) at room 4 Ly Dynasty (11th - 13th c.) of the Museum of Vietnamese History3.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ กาว ตง ค.ศ. 1176ค.ศ. 1210
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ เจิ๋น ค.ศ. 1209ค.ศ. 1209
Toda No. 5 順天大寶.gif สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ เหว่ ตง ค.ศ. 1211ค.ศ. 1224
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิลี้ เหงวียน เวือง ค.ศ. 1214ค.ศ. 1216
Toda No. 16 元豐通寶.png สมเด็จพระจักรพรรดินีลี้ เจียว ฮหว่าง ค.ศ. 1224ค.ศ. 1225

ราชวงศ์เจิ่น[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
Emperor Tran Thai Tong.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น ท้าย ตง ค.ศ. 1226ค.ศ. 1258
Trần Thánh Tông.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น ทั้ญ ตง ค.ศ. 1258ค.ศ. 1278
Trần Nhân Tông.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น เญิน ตง ค.ศ. 1278ค.ศ. 1293
Trần Anh Tông TLĐSXSĐ.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น อัญ ตง ค.ศ. 1293ค.ศ. 1314
CDVTranMinhTongjpg1333297930.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น มิ่ญ ตง ค.ศ. 1314ค.ศ. 1329
Tượng Trần Hiến Tông.png สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น เฮี้ยน ตง ค.ศ. 1329ค.ศ. 1341
Statue of emperor Trần Dụ Tông.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น หยู ตง ค.ศ. 1341ค.ศ. 1369
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเซือง เหญิต เหล ค.ศ. 1369ค.ศ. 1370
Trần Nghệ Tông.png สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น เหว่ ตง ค.ศ. 1370ค.ศ. 1372
Trần Duệ Tông.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น เสวะ ตง ค.ศ. 1372ค.ศ. 1377
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น เฟ้ เด๊ ค.ศ. 1377ค.ศ. 1388
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น ถุ่น ตง ค.ศ. 1388ค.ศ. 1398
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเจิ่น เที้ยว เด๊ ค.ศ. 1398ค.ศ. 1400

ราชวงศ์โห่[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
An49 dynastie Ho, Ho Quy Ly (15022224569).jpg สมเด็จพระจักรพรรดิโห่ กวี๊ ลี ค.ศ. 1400ค.ศ. 1401
An47 rebelle Ho Han Thuong (15216463182).jpg สมเด็จพระจักรพรรดิโห่ ฮ้าน เทือง ค.ศ. 1401ค.ศ. 1407

ราชวงศ์เจิ่น[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิสาน ดิ่ญ เด๊ ค.ศ. 1407ค.ศ. 1409
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิจุ่ง กวาง เด๊ ค.ศ. 1409ค.ศ. 1414

ภายใต้จีน[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
Image is needed male.svg เจิ่น ก๋าว ค.ศ. 1426ค.ศ. 1428

ราชวงศ์เหิ่วเล[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
Tượng đài Lê Thái Tổ HN.JPG สมเด็จพระจักรพรรดิเล ท้าย โต๋ ค.ศ. 1428ค.ศ. 1433
Trahtho Le Thai Tong mieu Cho Bi.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ท้าย ตง ค.ศ. 1433ค.ศ. 1442
An9 Le Nhan Tong Dien Ninh 1ar (12030823993).jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเล เญิน ตง ค.ศ. 1442ค.ศ. 1454
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล งี เดิน ค.ศ. 1459ค.ศ. 1460
Lê Thánh Tông.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ทั้ญ ตง ค.ศ. 1460ค.ศ. 1497
Cảnh Hưng Cự Bảo (景興巨寶) - Obverse.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเล เฮี้ยน ตง ค.ศ. 1497ค.ศ. 1504
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ตุ๊ก ตง ค.ศ. 1504ค.ศ. 1505
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล อวี หมุก ค.ศ. 1505ค.ศ. 1509
An15 Le Tuong Duc De 1ar (12136352264).jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเล เตือง สึก ค.ศ. 1509ค.ศ. 1516
An53 Chieu Tong Quang Thieu (15979672256).jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเล เจียว ตง ค.ศ. 1516ค.ศ. 1522
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล กุง ฮหว่าง ค.ศ. 1522ค.ศ. 1527

ราชวงศ์หมัก (เหนือ)[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
An Nan Lai Wei Tu Ce.JPG สมเด็จพระจักรพรรดิหมัก ท้าย โต๋ ค.ศ. 1527ค.ศ. 1529
Statue of Emperor Mạc Thái Tông.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิหมัก ท้าย ตง ค.ศ. 1530ค.ศ. 1540
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิหมัก เฮี้ยน ตง ค.ศ. 1540ค.ศ. 1546
Statue of Emperor Mạc Tuyên Tông.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิหมัก เตวียน ตง ค.ศ. 1546ค.ศ. 1561
Statue of Emperor Mạc Mậu Hợp.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิหมัก เหมิว เหิป ค.ศ. 1561ค.ศ. 1592
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิหมัก ตว่าน ค.ศ. 1592ค.ศ. 1592

ราชวงศ์เล (ใต้)[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล จาง ตง ค.ศ. 1533ค.ศ. 1548
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล จุง ตง ค.ศ. 1548ค.ศ. 1556
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล อัญ ตง ค.ศ. 1556ค.ศ. 1573
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล เท้ ตง ค.ศ. 1573-ค.ศ. 1599
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล กิ๊ญ ตง ค.ศ. 1599ค.ศ. 1619
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล เถิ่น ตง ค.ศ. 1619ค.ศ. 1643
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล เจิน ตง ค.ศ. 1643ค.ศ. 1649
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล เถิ่น ตง (ครั้งที่ 2) ค.ศ. 1649ค.ศ. 1662
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ฮเหวี่ยน ตง ค.ศ. 1662ค.ศ. 1671
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ซา ตง ค.ศ. 1671ค.ศ. 1675
MS 828 10.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ฮี ตง ค.ศ. 1675ค.ศ. 1705
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล สุ ตง ค.ศ. 1705ค.ศ. 1729
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ซวี เฝื่อง ค.ศ. 1729ค.ศ. 1732
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล ถ่วน ตง ค.ศ. 1732ค.ศ. 1735
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล อี๊ ตง ค.ศ. 1735ค.ศ. 1740
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเล เหียน ตง ค.ศ. 1740ค.ศ. 1786
Chinese officials receiving depossed Vietnamese Emperor Le Chieu Thong2.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเล เหมิน เด๊ ค.ศ. 1786ค.ศ. 1789

ยุคขุนศึก[แก้]

ตระกูนจิ่นห์[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
Trịnh Kiểm.png จิ่นห์ เกี่ยม ค.ศ. 1545 – 1570
Trịnh Tùng.png จิ่นห์ ตุ่ง ค.ศ. 1570 – 1623
Trịnh Tráng.png จิ่นห์ ต๋าง ค.ศ. 1623 – 1652
Trịnh Tạc.png จิ่นห์ ตัก ค.ศ. 1653 – 1682
Trịnh Căn.png จิ่นห์ กั่น ค.ศ. 1682 – 1709
Trịnh Cương.png จิ่น เกือง ค.ศ. 1709 – 1729
Trịnh Giang.png จิ่นห์ เกียง ค.ศ. 1729 – 1740
Trịnh Doanh.png จิ่นห์ ซอน ค.ศ. 1740 – 1767
Trịnh Sâm.png จิ่นห์ ซัม ค.ศ. 1767 – 1782
Đặng Thị Huệ và Trịnh Cán.png จิ่นห์ ก๋าน ค.ศ. 1782 – 1782
Trịnh Khải.png จิ่นห์ ก๋าย ค.ศ. 1782 – 1786
Trịnh Bồng.png จิ่นห์ บ่ง ค.ศ. 1786 – 1787

ตระกูลเหงียน[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
Indochina map (1770s).jpg เหงียน หว่าง ค.ศ. 1558 – 1613
Thế tử Nguyễn Phúc Nguyên ở Đàng Trong, thế kỷ 17.jpg เหงียน ฟุก เหงียน ค.ศ. 1613 – 1635
Indochina map (1770s).jpg เหงียน ฟุก ลาน ค.ศ. 1635 – 1648
Indochina map (1770s).jpg เหงียน ฟุก เถิ่น ค.ศ. 1648 – 1687
Indochina map (1770s).jpg เหงียน ฟุก เจิ่น ค.ศ. 1687 – 1691
Sun K'o-hung 001.jpg เหงียน ฟุก ชู ค.ศ. 1691 – 1725
Thái Bình Thông Bảo (太平通寶) - Nguyễn lords issue - Scott Semans 03.jpg เหงียน ฟุก จู ค.ศ. 1725 – 1738
Thiên Minh Thông Bảo (天明通寶) - Scott Semans 02.jpg เหงียน ฟุก โกท ค.ศ. 1738 – 1765
Indochina map (1770s).jpg เหงียน ฟุก เตริ่น ค.ศ. 1765 – 1777
Indochina map (1770s).jpg เหงียน ฟุก เดือง ค.ศ. 1777 – 1778
Emperor Gia Long.jpg เหงียน ฟุก อันห์ ค.ศ. 1777 – 1802

ราชวงศ์เต็ยเซิน[แก้]

รูป พระนาม รัชกาล
NguyenNhac.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเหงียน หญัก ค.ศ. 1778 – 1793
Quang Trung statue 03.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเหงียน ฮเหวะ ค.ศ. 1788 – 1792
Image is needed male.svg สมเด็จพระจักรพรรดิเหงียน กวาง ตว๋าน ค.ศ. 1792 – 1802

ราชวงศ์เหวียน[แก้]

ราชวงศ์เหงียน (Nhà Nguyễn: ค.ศ. 1802-1945) เป็นราชวงศ์สุดท้ายของจักรวรรดิราชวงศ์เหวียน ก่อนถูกผนวกเข้าอินโดจีนของฝรั่งเศส

จักรพรรดิราชวงศ์เหงียน (ค.ศ. 1802 – 1945)
พระบรมฉายาลักษณ์ พระนามแต่งตั้ง พระนามเรียกขาน
(อักษรจีน–
อักษรโรมัน)
พระนามเดิม ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน พระชนม์ชีพ (ค.ศ.) รัชศก (ค.ศ.) การสิ้นสุดรัชกาล หมายเหตุ
Emperor Gia Long.jpg เท้ โต๋
世祖
Thế Tổ
กาว ฮหว่าง เด๊
高皇帝
Cao hoàng đế
เหงียน ฟุก อั๊ญ
阮福暎
Nguyễn Phước Ánh
ขุนศึกเหงียน 1762 – 1820 ยา ล็อง
嘉隆
1802 – 1820
สวรรคต ทรงรวบรวมประเทศได้และก่อตั้งราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนามและเป็นผู้ตั้งชื่อประเทศว่าเวียดนาม
Minh Mang.gif ทั้ญ โต๋
聖祖
Thánh Tổ
เญิน ฮหว่าง เด๊
仁皇帝
Nhơn hoàng đế
เหงียน ฟุก เกี๋ยว
阮福晈
Nguyễn Phước Kiểu
พระราชโอรส 1791 – 1841 มิญ หมั่ง
明命
1820 – 1841
สวรรคต รวมอาณาจักรจามปาได้และเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นดั่ยนาม
Portrait Thieutri.jpg เฮี้ยน โต๋
憲祖
Hiến Tổ
เจือง ฮหว่าง เด๊
章皇帝
Chương Hoàng Đế
เหงียน ฟุก เตวี่ยน
阮福暶
Nguyễn Phước Tuyền
พระราชโอรส 1807 – 1847 เถี่ยว จิ
紹治
1841 – 1847
สวรรคต
Vua Tu Duc.jpg ดึ๊ก ตง
翼宗
Dực Tông
อัญ ฮหว่าง เด๊
英皇帝
Anh hoàng đế
เหงียน ฟุก ถี่
阮福時
Nguyễn Phước Thì
พระราชโอรส 1829 – 1883 ตึ ดึ๊ก
嗣德
1847 – 1883
สวรรคต เผชิญหน้ากับฝรั่งเศสและต้องยกโคชินไชนาให้กับฝรั่งเศส
An lang.jpg กุง ตง
恭宗
Cung Tông
ฮเหวะ ฮหว่าง เด๊
惠皇帝
Huệ hoàng đế
เหงียน ฟุก อึง เจิน
阮福膺禛
Nguyễn Phước Ưng Chân
พระราชภาติยะ[1] 1852 – 1883 หยุก ดึ๊ก
育德
1883
ถูกบังคับสละราชสมบัติ เป็นจักรพรรดิได้เพียงสามวัน
Hiep Hoa.jpg
เหงียน ฟุก ทัง
阮福昇
Nguyễn Phước Thăng
พระปิตุลา (พระราชโอรสของจักรพรรดิเทียวจิ) 1847 – 1883 เหียป ฮหว่า
協和
1883
กระทำอัตวินิบาตกรรม; สวรรคต เสียเอกราชให้แก่ฝรั่งเศสในรัชกาลนี้ หลังจากเกิดการลงนามในสนธิสัญญาเมืองเว้ (ค.ศ. 1883)
Kien Phuc.jpg สาน ตง
簡宗
Giản Tông
หงิ ฮหว่าง เด๊
毅皇帝
Nghị hoàng đế
เหงียน ฟุก เหา
阮福昊
Nguyễn Phước Hạo
พระภาติยะ(พระโอรสของพระเชษฐาของจักรพรรดิเหียป ฮหว่า) 1869 – 1884 เกี๊ยน ฟุก
建福
1883 – 1884
ถูกลอบปลงพระชนม์; สวรรคต เป็นจักรพรรดิที่ครองราชย์เพียงแค่ 4 เดือนท่ามกลางความวุ่นวายสับสน
Em Ham Nghi.jpg
เหงียน ฟุก มิญ
阮福明
Nguyễn Phước Minh
พระเชษฐา 1872 – 1943 ห่าม งี
咸宜
1884 – 1885
ถูกบังคับสละราชสมบัติ ถูกขับออกจากราชสมบัติเพราะความล้มเหลวของอุบายประตูตะวันตกและพยายามก่อกบฏอีกแต่ถูกจับกุมในปี 1888 และถูกเนรเทศไปยังแอลจีเรีย
Intronisation du roi Dong Khanh.jpg กั๋ญ ตง
景宗
Cảnh Tông
ถ่วน ฮหว่าง เด๊
純皇帝
Thuần Hoàng Đế
เหงียน ฟุก เบี่ยน
阮福昪
Nguyễn Phước Biện
พระเชษฐา 1864 – 1889 ด่ง คั้ญ
同慶
1885 – 1889
สวรรคต นิยมตะวันตก
Emperor Thanh thai1.jpg
เหงียน ฟุก เจียว
阮福昭
Nguyễn Phúc Chiêu
พระญาติ (พระราชโอรสของจักรพรรดิหยุก ดึ๊ก) 1879 – 1954 ถั่ญ ท้าย
成泰
1889 – 1907
ถูกบังคับสละราชสมบัติ
Young Duy Tan.jpg
เหงียน ฟุก ฮหวาง
阮福晃
Nguyễn Phước Hoảng
พระราชโอรส 1900 – 1945 ซวี เติน
維新
1907 – 1916
ถูกบังคับสละราชสมบัติ
Khai Dinh throne.jpg ฮหวั่ง ตง
弘宗
Hoằng Tông
เตวียน ฮหว่าง เด๊
宣皇帝
Tuyên Hoàng Đế
เหงียน ฟุก ต๊วน
阮福昶
Nguyễn Phước Tuấn
พระญาติ (พระราชโอรสของจักรพรรดิด่ง คั้ญ) 1885 – 1925 ขาย ดิ่ญ
啟定
1916 – 1925
เสด็จสวรรคต มีความสัมพันธ์อันดีกับฝรั่งเศสและเป็นหุ่นเชิดทางการเมืองให้ฝรั่งเศส พระองค์ไม่เป็นที่นิยมของประชาชนเวียดนาม ผู้นำชาตินิยมกล่าวหาพระองค์ว่าขายชาติให้กับฝรั่งเศสและใช้ชีวิตอย่างหรูหราขณะที่ประชาชนถูกฝรั่งเศสกดขี่
Bảo Đại au pouvoir.jpg
เหงียน ฟุก เทียน
阮福晪
Nguyễn Phước Thiển²
พระราชโอรส 1913 – 1997 บ๋าวดั่ย
保大
1926 – 1945
ถูกบังคับสละราชสมบัติ ทรงสถาปนาจักรวรรดิเวียดนามในขณะที่ญี่ปุ่นยึดครองอินโดจีนในสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาได้ทรงสละราชสมบัติและมอบอำนาจให้โฮจิมินห์ อันเป็นจุดจบของระบอบราชาธิปไตยของเวียดนาม แม้ว่าภายหลังได้ถูกถอดถอนจากฐานะพระประมุขของรัฐของรัฐเวียดนามแล้ว พระองค์ก็ยังไม่เป็นที่นิยมของประชาชนเวียดนาม เพราะถูกมองว่าเป็นหุ่นเชิดของฝรั่งเศส

อ้างอิง[แก้]

ภาษาไทย[แก้]

  • นายหยองกองทหารปืนใหญ่. พงศาวดารญวน.' พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี: ศรีปัญญา. 2560.

ภาษาเวียดนาม[แก้]

  • Trần Trọng Kim (1971), Việt Nam sử lược (in Vietnamese), Saigon: Center for School Materials

ดูเพิ่ม[แก้]

  1. https://www.gotoknow.org/posts/217707