รายชื่อประธานาธิบดีเวียดนาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (2488–2519)[แก้]

ลำดับ
[note 1]
ภาพ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดวาระ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ลำดับในพรรคฯ
[note 2]
พรรค
1
(1)
A man with a thick beard wearing traditional clothing โฮจิมินห์
(2433–2512)
(79 ปี)
2 กันยายน พ.ศ. 2488 2 กันยายน พ.ศ. 2512
[note 3]
24 ปี 0 วัน 1 พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน (ถึงปี 2494)
พรรคแรงงานเวียดนาม (ตั้งแต่ 2494)
โตน ดึ๊ก ทั้ง
(2431–2523)
(91 ปี)
3 กันยายน พ.ศ. 2512 23 กันยายน พ.ศ. 2512 0 ปี 20 วัน พรรคแรงงานเวียดนาม
2
(2)
23 กันยายน พ.ศ. 2512 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 6 ปี 283 วัน 1

ประธานสภาที่ปรึกษาแห่งสาธารณรัฐเวียดนามใต้ (2512–2519)[แก้]

ลำดับ ภาพ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดวาระ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ลำดับในพรรคฯ พรรค
1 เหงียน หืว เถาะ
(2453–2539)
(86 ปี)
8 มิถุนายน พ.ศ. 2512 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 7 ปี 24 วัน People's Revolutionary Party of Vietnam (influenced by Worker's Party of Vietnam)

ประมุขแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (2519–ปัจจุบัน)[แก้]

ประธานาธิบดี (1976–1981)[แก้]

ลำดับ ภาพ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดวาระ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ลำดับในพรรคฯ ตำแหน่งก่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง พรรค
2
(1)
โตน ดึ๊ก ทั้ง
(2431–2523)
(91 ปี)
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 30 มีนาคม พ.ศ. 2523
[note 3]
3 ปี 272 วัน 1 ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (พ.ศ. 2512-2519) พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
เหงียน หืว เถาะ
(2453–2539)
(86 ปี)
30 มีนาคม พ.ศ. 2523 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 1 ปี 96 วัน รองประธานาธิบดีเวียดนาม พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

ประธานสภาแห่งรัฐ (2524–2535)[แก้]

ลำดับ ภาพ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดวาระ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ลำดับในพรรคฯ ตำแหน่งก่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง พรรค
3
(2)
A old bald man wearing traditional clothing เจื่อง จิญ
(2450–2531)
(81 ปี)
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 17 มิถุนายน พ.ศ. 2530 5 ปี 349 วัน 2
[note 4]
ประธานรัฐสภา (2503-2524) พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
4
(3)
หวอ จี๊ กง
(2455–2554)
(99 ปี)
18 มิถุนายน พ.ศ. 2530 24 กันยายน พ.ศ. 2535 5 ปี 96 วัน 3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (2520-2522) พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

ประธานาธิบดี (2535–ปัจจุบัน)[แก้]

ลำดับ ภาพ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดวาระ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ลำดับในพรรคฯ ตำแหน่งก่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง พรรค
5
(4)
เล ดึ๊ก อัญ
(2463–2562)
(98 ปี)
24 กันยายน พ.ศ. 2535 24 กันยายน พ.ศ. 2540 5 ปี 0 วัน 2 Chief of the General Staff (2529–2530)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม (2530–2534)
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
6
(5)
a smiling man with black hair, wearing glasses, and dressed in a suit with a red tie เจิ่น ดึ๊ก เลือง
(2480–)
(88 ปี)
24 กันยายน พ.ศ. 2540 27 มิถุนายน พ.ศ. 2549 8 ปี 275 วัน 2 รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม (2530–2540) พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
7
(6)
เหงียน มิญ เจี๊ยต
(2485–)
(81 ปี)
27 มิถุนายน พ.ศ. 2549 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 5 ปี 28 วัน 4 Head of the Central Mass Mobilization Commission (2540–2543)
Secretary of the Ho Chi Minh City Party Committee (2543–2549)
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
8
(7)
a smiling man with black hair, dressed in a suit with a purple tie เจือง เติ๊น ซาง
(2492–)
(75 ปี)
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 2 เมษายน พ.ศ. 2559 4 ปี 252 วัน 1 Secretary of the Ho Chi Minh City Party Committee (1996–2000)
Head of the Party Central Committee Economic Commission (2543–2546)
Executive Secretary of the Communist Party (2549–2554)
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
9
(8)
เจิ่น ดั่ย กวาง
(2499–2561)
(61 ปี)
2 เมษายน พ.ศ. 2559 21 กันยายน พ.ศ. 2561
[note 3]
2 ปี 172 วัน 2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (2554–2559) พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
ดั่ง ถิ หง็อก ถิ่ญ
(2502–)
(64 ปี)
21 กันยายน พ.ศ. 2561 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 0 ปี 32 วัน รองประธานาธิบดีเวียดนาม พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
10
(9)
เหงียน ฟู้ จ่อง
(2487–)
(80 ปี)
23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 5 เมษายน พ.ศ. 2564 2 ปี 164 วัน 1 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (2554–) พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
11
(10)
เหงียน ซวน ฟุก
(2497–)
(69 ปี)
5 เมษายน พ.ศ. 2564 18 มกราคม พ.ศ. 2566 (ลาออก) 1 ปี 288 วัน 2 นายกรัฐมนตรีเวียดนาม (2559–2564) พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
หวอ ถิ อั๊ญ ซวน
(2513–)
(54 ปี)
18 มกราคม พ.ศ. 2566 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 0 ปี 43 วัน รองประธานาธิบดีเวียดนาม พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
12
(11)
หวอ วัน เถือง
(2513–)
(53 ปี)
2 มีนาคม พ.ศ. 2566 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 1 ปี 19 วัน 4 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งคณะกรรมการกลางเวียดนาม พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
หวอ ถิ อั๊ญ ซวน
(2513–)
(54 ปี)
21 มีนาคม พ.ศ. 2567 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 1 ปี 70 วัน รองประธานาธิบดีเวียดนาม พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
13 โต เลิม
(1957–)

(66 ปี)

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ปัจจุบัน 0 ปี 8 วัน Ministry of Public Security (Vietnam) พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม