รายพระนามพระมหากษัตริย์มองโกเลีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ราชวงศ์หยวน[แก้]

พระนามแต่งตั้ง พระนามเรียกขาน พระนาม ข่าน พระนามเดิม ปีครองราชย์ (คริสต์ศักราช) รัชศก
Convention: use first name (e.g. Temüjin) or Khan names for khans before Kublai Khan. Use "Yuan" + temple name or posthumous name after. A mix of the three for Kublai Khan.
Note:
1) The Mongol Great Khans before Khubilai were only declared Yuan emperors after the creation of Yuan dynasty in 1271
2) To non-Chinese readers, usually the khan names are the most familiar names.
3) Timur or Temür means the same Mongolian words but Temür will be used for avoiding confusion with Timur the lame, or Tamerlane.
ไท่จู (太祖 Tàizǔ) เจงกีส ข่าน เตมูจิน (孛兒只斤鐵木真 Bóérzhījīn Tiěmùzhēn) 1206-1227
รุ่ยจง (睿宗 Ruìzōng) โตลุย ข่าน โตลุย (孛兒只斤拖雷 BóérzhījīnTuōléi) 1228
ไท่จง (太宗 Tàizōng) วอเคอไต ข่าน วอเคอไต (孛兒只斤窩闊台 Bóérzhījīn Wōkuòtái) 1229-1241
ติ้งจง (定宗 Dìngzōng) กูยุก ข่าน กูยุก (孛兒只斤貴由 Bóérzhījīn Guìyuó) 1246-1248
เสียนจง (憲宗 Xiànzōng) มองเกอ ข่าน มองเกอ (孛兒只斤蒙哥 Bó่érzhījīn Ménggē) 1251-1259 -
ซื่อจู (世祖 Shìzǔ) กุบไล ข่าน กุบไล (孛兒只斤忽必烈 Bóérzhījīn Hūbìliè) 1260-1294 Zhongtong (中統 Zhōngtǒng) 1260-1264

Zhiyuan (至元 Zhìyuán) 1264-1294

เฉินจง (成宗 Chéngzōng) เตมูร์ ข่าน (Temür Öljeytü Khân) เตมูร์ (孛兒只斤鐵木耳 Bóérzhījīn Tiěmù'ěr) 1294-1307 Yuanzhen (元貞 Yuánzhēn) 1295-1297

Dade (大德 Dàdé) 1297-1307

หวู่จง (武宗 Wǔzōng) คูลุก ข่าน (Qayshan Gülük) Qayshan (孛兒只斤海山 Bóérzhījīn Hǎishān) 1308-1311 Zhida (至大 Zhìdà) 1308-1311
เหรินจง (仁宗 Rénzōng) อายูบาร์ดา ข่าน อายูบาร์ดา (孛兒只斤愛育黎拔力八達 Bóérzhījīn Àiyùlíbálìbādá) 1311-1320 Huangqing (皇慶 Huángqìng) 1312-1313

Yanyou (延祐 Yányòu) 1314-1320

อิงจง (英宗 Yīngzōng) ชิดิบาลา จีจิน ข่าน (Suddhipala Gege'en) ชิดิบาลา (孛兒只斤碩德八剌 Bóérzhījīn Shuòdébālá) 1321-1323 Zhizhi (至治 Zhìzhì) 1321-1323
จินจง (晉宗 Jìnzōng) (1) ไท่ติงตี้ (泰定帝 Tàidìng Dì) (2) เยซุน เตมูร์ ข่าน เยซุน เตมูร์ (孛兒只斤也孫鐵木兒 Bóérzhījīn Yěsūntiěmùér) 1323-1328 Taiding (泰定 Tàidìng) 1321-1328

Zhihe (致和 Zhìhé) 1328

เทียนซุนตี้ (天順帝 Tiānshùn Dì) (2) ราจิบาก ข่าน ราจิบาก (孛兒只斤阿速吉八 Bóérzhījīn Āsùjíbā) 1328 Tianshun (天順 Tiānshùn) 1328
เหวินจง (文宗 Wénzōng) จายาตู ข่าน (Jijaghatu Toq-Temür) Toq-Temür (孛兒只斤圖鐵木兒 Bóérzhījīn Tútiěmùér) 1328-1329 and 1329-1332 Tianli (天曆 Tiānlì) 1328-1330

Zhishun (至順 Zhìshùn) 1330-1332

หมิงจง (明宗 Míngzōng) คูบุกตู ข่าน (Qoshila Qutuqtu) Qoshila (孛兒只斤和世剌 Bóérzhījīn Héshìlà) 1329 -
หนิงจง (寧宗 Níngzōng) รินชินบาล ข่าน รินชินบาล (孛兒只斤懿璘質班 Bóérzhījīn Yìlínzhìbān) 1332 Zhishun (至順 Zhìshùn) 1332
ฮุ่ยจง (惠宗 Huìzōng) (1) Shundi (順帝 Shùndì) อูคานตู ข่าน (Toghan-Temür) ทอคอนเตมูร์ (孛兒只斤妥懽鐵木兒 Bóérzhījīn Tuǒhuān Tiěmùér) 1333-1370 Zhishun (至順 Zhìshùn) 1333

Yuantong (元統 Yuántǒng) 1333-1335
Zhiyuan (至元 Zhìyuán) 1335-1340
Zhizheng (至正 Zhìzhèng) 1341-1368
Zhiyuan (至元 Zhìyuán) 1368-1370

(1) Convention: for these sovereigns only, use "yuan" + posthumous name, i.e. 元泰定帝 Yuán Tài Dìng Dì.

(2) Not actually a posthumous name, but adopted from era name.

ราชวงศ์หยวนเหนือ[แก้]

ราชวงศ์หยวนเหนือ (หลังจากราชวงศ์หยวนถูกล้มล้างโดยราชวงศ์หมิงในปี ค.ศ. 1368)

พระนามแต่งตั้ง พระนามเรียกขาน พระนาม ข่าน พระนามเดิม ปีครองราชย์ (คริสต์ศักราช) รัชศก
ทอคอนเตมูร์ข่าน ฮุ่ยจง (惠宗 Huìzōng)
(same person as the last Yuan emperor in China)
ซุ่นตี้ (順帝 Shùndì) Borjigin Toghan-Temür
(孛兒只斤妥懽鐵木兒 Bóérzhījīn Tuǒhuān Tiěmùér)
1368–1370 จื้อหยวน (至元 Zhìyuán) 1368–1370
บิลิกตู ข่าน อายูชิริดารา เจาจง (昭宗 Zhāozōng) จักรพรรดิเหอเสี้ยว (和孝皇帝 Hexiao Huangdi) อายูชิริดารา
(孛兒只斤愛育識里達臘 Bóérzhījīn Àiyùshílǐdálà)
1370–1378 ซวนกวง (宣光 Xuānguāng) 1371–1378
อุสคาล ข่าน โตกุส เตมูร์ Yizong (益宗) จักรพรรดิหนิงเสี้ยว (宁孝皇帝 Ningxiao Huangdi) โตกุส เตมูร์
(孛兒只斤脫古思鐵木兒 Bóérzhījīn Tuōgǔsī Tiěmùér)
1378–1388 เทียนหยวน (天元 Tiānyuán) 1378–1388
จอริกตู ข่าน เยซูเด Xingyuan Emperor (興原皇帝 Xingyuan Huangdi) 1388–1392
เองเก ข่าน ?–1392
เอลเบก นิกูเลซุกชิ ข่าน Dagu Emperor (大古皇帝 Dagu Huangdi) 1392–1399
กุน เตมูร์ ข่าน จักรพรรดิซุ่นเทียน (順天皇帝 Shuntian Huangdi) 1400–1402
โอรุก เตมูร์ ข่าน Guilichi (non-chingisid) 1402–1408
ออลเจ เตมูร์ ข่าน Bunyashiri 1408–1412
เดลเบก ข่าน Dalbag 1412–1415
โอยิราได 1415–1425
อาได ข่าน 1425–1438
ไทซุน ข่าน Taizong (太宗) Toghtoa Bukha 1433–1453
อักบาร์จิน ข่าน 1453
เอเซน ไทชี ข่าน Esen - the leader of the Oirats 1454–1455
มาร์กอกิส ข่าน Ükegtü 1455–1465
โมลน ข่าน 1465–1466
มานดูล ข่าน 1475–1478
ดายัน ข่าน Batumöngke 1479–1517
บาร์ส โบรุส จีนน ข่าน Barsbolad 1516–1519
โบดี อาลัก ข่าน 1519–1547
ดาไรซัง กูเด็น ข่าน 1547–1557
ตูเมน ซาซัก ข่าน Tümen 1558–1592
บูยาน เซเชน ข่าน Buyan 1592–1604
ลิกดานข่าน Ligdan 1604–1634
เอเจ ข่าน 1634–1635

ข่านแห่งรัฐมองโกเลีย (1911-1924)[แก้]

ดูบทความหลักที่: เจบซุนดัมบา คูดุกคู
พระรูป พระนาม รัชสมัย
'Sharav bogd khan.jpg บอจด์ ข่าน
เจบซุนดัมบา คูดุกคูที่ 8
1911-1924

ผู้อ้างสิทธิ์ในตำแหน่งข่านแห่งมองโกล (1936-2012)[แก้]

ดูบทความหลักที่: เจบซุนดัมบา คูดุกคู
พระรูป พระนาม รัชสมัย
'|align="center"| จัมปาล นัมโดล ชอกยี กยาลเซน
เจบซุนดัมบา คูดุกคูที่ 9 1936-2012