รายพระนามพระมหากษัตริย์มองโกเลีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชวงศ์หยวน[แก้]

พระนามแต่งตั้ง พระนามเรียกขาน พระนาม ข่าน พระนามเดิม ปีครองราชย์ (คริสต์ศักราช) รัชศก
Convention: use first name (e.g. Temüjin) or Khan names for khans before Kublai Khan. Use "Yuan" + temple name or posthumous name after. A mix of the three for Kublai Khan.
Note:
1) The Mongol Great Khans before Khubilai were only declared Yuan emperors after the creation of Yuan dynasty in 1271
2) To non-Chinese readers, usually the khan names are the most familiar names.
3) Timur or Temür means the same Mongolian words but Temür will be used for avoiding confusion with Timur the lame, or Tamerlane.
ไท่จู่

太祖

Tàizǔ

เจงกีส ข่าน ปั๋วเอ๋อร์จือจิน เถี่ยมู่เจิน

孛兒只斤鐵木真

Bóérzhījīn Tiěmùzhēn

1206-1227
รุ่ยจง

睿宗

Ruìzōng

โทโลย ข่าน ปั๋วเออร์จือจิน ทัวเหลย์

孛兒只斤拖雷

BóérzhījīnTuōléi

1228
ไท่จง

太宗

Tàizōng

โอเกเดย์ ข่าน ปั๋วเอ๋อร์จือจิน วอคั่วไถ

孛兒只斤窩闊台

Bóérzhījīn Wōkuòtái

1229-1241
ติ้งจง

定宗

Dìngzōng

กุยุก ข่าน ปั๋วเอ๋อร์จือจิน กุ้ยโหยว

孛兒只斤貴由

Bóérzhījīn Guìyóu

1246-1248
เซี่ยนจง

憲宗

Xiànzōng

มงฮ์ ข่าน ปั๋วเอ๋อร์จือจิน เหมิงเกอ

孛兒只斤蒙哥

Bó่érzhījīn Ménggē

1251-1259 -
ซื่อจู่

世祖

Shìzǔ

กุบไล ข่าน ปั๋วเอ๋อร์จือจิน ฮูปี้เลี่ย

孛兒只斤忽必烈

Bóérzhījīn Hūbìliè

1260-1294 จงทง (中統, Zhōngtǒng) 1260-1264

จื้อหยวน (至元, Zhìyuán) 1264-1294

เฉิงจง

成宗

Chéngzōng

โทโมร์ ข่าน ปั๋วเอ๋อร์จือจิน เถี่ยมู่เอ๋อร์

孛兒只斤鐵木耳

Bóérzhījīn Tiěmù'ěr

1294-1307 หยวนเจิน (元貞, Yuánzhēn) 1295-1297

ต้าเต๋อ (大德, Dàdé) 1297-1307

อู่จง

武宗

Wǔzōng

ฮุเล็ก ข่าน ปั๋วเอ๋อร์จือจิน ไห่ซาน

孛兒只斤海山

Bóérzhījīn Hǎishān

1308-1311 จื้อต้า (至大, Zhìdà) 1308-1311
เหรินจง

仁宗

Rénzōng

อาโยร์บาร์บัด ข่าน ปั๋วเอ๋อร์จือจิน ไอ้ยวี่หลีป๋าลี่ปาต๋า

孛兒只斤愛育黎拔力八達

Bóérzhījīn Àiyùlíbálìbādá

1311-1320 หวงชิ่ง (皇慶, Huángqìng) 1312-1313

หยันโย่ว (延祐, Yányòu) 1314-1320

อิงจง

英宗

Yīngzōng

เกเกง ข่าน ปั๋วเอ๋อร์จือจิน ซั่วเต๋อปาหลา

孛兒只斤碩德八剌

Bóérzhījīn Shuòdébālá

1321-1323 จื้อจื้อ (至治, Zhìzhì) 1321-1323
จิ้นจง

晉宗

Jìnzōng

ไท่ติง

泰定

Tàidìng

เยซนโทโมร์ ข่าน ปั๋วเอ๋อร์จือจิน เหย่ซุนเถี่ยมู่เอ๋อร์

孛兒只斤也孫鐵木兒

Bóérzhījīn Yěsūntiěmùér

1323-1328 ไท่ติ้ง (泰定, Tàidìng) 1321-1328

จื้อเหอ (致和, Zhìhé) 1328

เทียนซุ่น

天順

Tiānshùn

รากิบาฮ์ ข่าน ปั๋วเอ๋อร์จือจิน อาซู่จี๋ปา

孛兒只斤阿速吉八

Bóérzhījīn Āsùjíbā

1328 เทียนซุ่น (天順, Tiānshùn) 1328
เหวินจง

文宗

Wénzōng

ซายาท ข่าน ปั๋วเอ๋อร์จือจิน ถูเถี่ยมู่เอ๋อร์

孛兒只斤圖鐵木兒

Bóérzhījīn Tútiěmùér

1328-1329 และ 1329-1332 เทียนลี่ (天曆, Tiānlì) 1328-1330

จื้อซุ่น (至順, Zhìshùn) 1330-1332

หมิงจง

明宗

Míngzōng

โฮทักท์ ข่าน ปั๋วเอ๋อร์จือจิน เหอซื่อล่า

孛兒只斤和世剌

Bóérzhījīn Héshìlà

1329 -
หนิงจง

寧宗

Níngzōng

รินชิมบัล ข่าน ปั๋วเอ๋อร์จือจิน อี้หลินจื้อปาน

孛兒只斤懿璘質班

Bóérzhījīn Yìlínzhìbān

1332 จื้อซุ่น (至順, Zhìshùn) 1332
ฮุ่ยจง

惠宗

Huìzōng

ซุ่นตี้

順帝

Shùndì

ทอกอนโทโมร์ ข่าน ปั๋วเอ๋อร์จือจิน ถั่วฮวานเถี่ยมู่เอ๋อร์

孛兒只斤妥懽鐵木兒

Bóérzhījīn Tuǒhuān Tiěmùér

1333-1370 จื้อซุ่น (至順, Zhìshùn) 1333

หยวนถ่ง (元統, Yuántǒng) 1333-1335
จื้อหยวน (至元, Zhìyuán) 1335-1340
จื้อเจิ้ง (至正, Zhìzhèng) 1341-1368
จื้อหยวน (至元, Zhìyuán) 1368-1370

ราชวงศ์หยวนเหนือ[แก้]

ราชวงศ์หยวนเหนือ (หลังจากราชวงศ์หยวนถูกล้มล้างโดยราชวงศ์หมิงในปี ค.ศ. 1368)

พระนามแต่งตั้ง พระนามเรียกขาน พระนาม ข่าน พระนามเดิม ปีครองราชย์ (คริสต์ศักราช) รัชศก
ทอกอนโทโมร์ ข่าน ฮุ่ยจง

惠宗 Huìzōng)
(คนเดียวกับจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์หยวน)

ซุ่นตี้

順帝 Shùndì

ปั๋วเอ๋อร์จือจิน ถั่วฮวานเถี่ยมู่เอ๋อร์

孛兒只斤妥懽鐵木兒 Bóérzhījīn Tuǒhuān Tiěmùér

1368–1370 จื้อหยวน (至元 Zhìyuán) 1368–1370
อาโยชริดาร์ ข่าน เจาจง (昭宗 Zhāozōng) จักรพรรดิเหอเซี่ยว

和孝皇帝 Hexiao Huangdi

ปั๋วเอ๋อร์จือจิน ไอ้ยวี่สือหลี่ต๋าล่า

孛兒只斤愛育識里達臘 Bóérzhījīn Àiyùshílǐdálà

1370–1378 เซวียนกวาง (宣光 Xuānguāng) 1371–1378
ทกส์โทโมร์ ข่าน อี้จง (益宗) จักรพรรดิหนิงเซี่ยว 宁孝皇帝

Ningxiao Huangdi)

ปั๋วเอ๋อร์จือจิน ทัวกู่ซือเถี่ยมู่เอ๋อร์

孛兒只斤脫古思鐵木兒 Bóérzhījīn Tuōgǔsī Tiěmùér

1378–1388 เทียนหยวน (天元 Tiānyuán) 1378–1388
ซอริกท์ ข่าน จักรพรรดิซิงหยวน (興原皇帝 Xingyuan Huangdi) 1388–1392
เอ็งฮ์ ข่าน ?–1392
เอ็ลเบ็ก นิกูลเซ็กช์ ข่าน จักรพรรดิต้ากู่ (大古皇帝 Dagu Huangdi) 1392–1399
กุนโทโมร์ ข่าน จักรพรรดิซุ่นเทียน (順天皇帝 Shuntian Huangdi) 1400–1402
อุกช์ ฮัชฮ์ ข่าน Guilichi (non-chingisid) 1402–1408
อลซีโทโมร์ ข่าน Bunyashiri 1408–1412
เด็ลเบ็ก ข่าน Dalbag 1412–1415
ออยราได ข่าน 1415–1425
อาได ข่าน 1425–1438
ไทซง ข่าน ไท่จง (太宗) Toghtoa Bukha 1433–1453
อักวาร์ชิง ข่าน 1453
เอเซ็น ไทช์ Esen - ผู้นำเผ่าออยรัต 1454–1455
มาฮ์กุร์กิส ข่าน Ükegtü 1455–1465
มอล็อง ข่าน 1465–1466
มันโดล ข่าน 1475–1478
ดายัง ข่าน Batumöngke 1479–1517
บาร์สบ็อลด์ ข่าน Barsbolad 1516–1519
บอดิ อาลัก ข่าน 1519–1547
ดาไรซุง กุเด็ง ข่าน 1547–1557
ทุเม็ง ซาซักท์ Tümen 1558–1592
โบยัง เชเช็ง Buyan 1592–1604
ลิกเต็ง ข่าน Ligdan 1604–1634
เอเจย์ ข่าน 1634–1635

ข่านแห่งรัฐมองโกเลีย (1911-1924)[แก้]

พระรูป พระนาม รัชสมัย
' บ็อกด์ ข่าน
เจบซุนดัมบา คูดุกคูที่ 8
1911-1924

ผู้อ้างสิทธิ์ในตำแหน่งข่านแห่งมองโกล (1936-2012)[แก้]

พระรูป พระนาม รัชสมัย
จัมปาล นัมโดล ชอกยี กยาลเซนเจบซุนดัมบา คูดุกคูที่ 9 1936-2012