การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565

← พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ลงทะเบียน4,402,944
 
ชัชชาติ.png
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์.png
Virot Lakkhanaadisorn 2020.jpg
ผู้สมัคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
พรรค อิสระ ประชาธิปัตย์ ก้าวไกล

 
Aswin Kwanmuang 2019.png
Sakoltee Phattiyakul (2018).png
ผู้สมัคร อัศวิน ขวัญเมือง สกลธี ภัททิยกุล ศิธา ทิวารี
พรรค อิสระ อิสระ ไทยสร้างไทย

Blank Bangkok Map.svg
เขตเลือกตั้ง

ผู้ว่าราชการก่อนการเลือกตั้ง

อัศวิน ขวัญเมือง[a]
แต่งตั้ง

ว่าที่ผู้ว่าราชการ

ยังไม่ประกาศ

ปฏิทินการเลือกตั้ง
8 มี.ค.ครม. มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
25 มี.ค.กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
28 มี.ค.กกต. กรุงเทพมหานคร ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
31 มี.ค. – 4 เม.ย.วันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง
11 เม.ย.ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
22 พ.ค.วันเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 11 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565[3] การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งแรกในรอบ 9 ปี นับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2556 ล่าช้าไปเพราะรัฐประหาร พ.ศ. 2557

ที่มา[แก้]

หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐประหารเมื่อ พ.ศ. 2557 มีการออกประกาศฉบับที่ 85[4] สั่งระงับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว และต่อมา ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ออกคำสั่งตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตรดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป[5][ต้องการแหล่งอ้างอิงดีกว่านี้] ก่อนถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง จากข้อกล่าวหาว่าทุจริตการจัดซื้อซุ้มไฟของกรุงเทพมหานคร[6] และมีการแต่งตั้งให้พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการฯ ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการฯ แทน[7][ต้องการแหล่งอ้างอิงดีกว่านี้]

หลังจากนั้นในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งให้อำนาจแก่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[8][ต้องการแหล่งอ้างอิงดีกว่านี้] เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พร้อมกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร[9]

ผู้สมัคร[แก้]

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการเลือกตั้งมา มีผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้จำนวน 31 คน แบ่งเป็นผู้สมัครเพศชายจำนวน 25 คน ผู้สมัครเพศหญิงจำนวน 6 คน โดยผู้สมัครที่มีอายุมากที่สุดมีอายุ 72 ปี และผู้สมัครที่มีอายุน้อยที่สุดมีอายุ 43 ปี[10] ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีรายชื่อดังต่อไปนี้[11]

หมายเลข สังกัด รายนามผู้สมัคร ตำแหน่ง/อาชีพ
1 พรรคก้าวไกล วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(2562–2565)
2 อิสระ พ.ท.หญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(2544–2548)
3 อิสระ สกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(2561–2565)
4 พรรคประชาธิปัตย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(2558–2564)
5 อิสระ วีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ
6 อิสระ (กลุ่มรักษ์กรุงเทพฯ) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(2559–2565)
7 อิสระ รสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภา
(2551–2557)
8 อิสระ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(2555–2557)
9 อิสระ วัชรี วรรณศรี
10 อิสระ ศุภชัย ตันติคมน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
11 พรรคไทยสร้างไทย น.ต.ศิธา ทิวารี ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ท่าอากาศยานไทย
(2556–2557)
12 อิสระ ประยูร ครองยศ[b] รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(2560–2563)
13 อิสระ พิศาล กิตติเยาวมาลย์
14 อิสระ ธเนตร วงษา นักธุรกิจ
15 อิสระ พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที
16 อิสระ (กลุ่มใส่ใจ) ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ นักธุรกิจ พิธีกรรายการโทรทัศน์ และคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์
17 อิสระ อุเทน ชาติภิญโญ
18 อิสระ สุมนา พันธุ์ไพโรจน์
19 อิสระ ไกรเดช บุนนาค
20 อิสระ อมรพรรณ อุ่นสุวรรณ
21 อิสระ นิพันธ์พนธ์ สุวรรณชนะ
22 อิสระ วรัญชัย โชคชนะ
23 อิสระ เฉลิมพล อุตรัตน์
24 อิสระ โฆสิต สุวินิจจิต
25 อิสระ ประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ
26 อิสระ พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ
27 อิสระ ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์
28 อิสระ สราวุธ เบญจกุล[c] ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ท่าอากาศยานไทย
(2563–2565)
29 พรรคประชากรไทย กฤตชัย พยอมแย้ม
30 พรรคกรีน พงศา ชูแนม
31 อิสระ วิทยา จังกอบพัฒนา

การรณรงค์เลือกตั้ง[แก้]

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และรสนา โตสิตระกูล เปิดเผยว่าจะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2562[13][14] ส่วนผู้สมัครคนอื่น ๆ ทยอยเปิดเผยว่าจะลงรับสมัครตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 เป็นต้นมา สำหรับการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปตามวิธีทั่วไป คือ การเยี่ยมบ้าน การลงพื้นที่[15] และการโฆษณาผ่านป้ายประกาศ[16][17]

ชัชชาติเน้นนโยบายด้านคน ระบบเส้นเลือดฝอย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ[18] รสนามีนโยบายการลอกคลองเพื่อระบายน้ำท่วม จ้างคนว่างงานขุดคลอง ส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ จัดสรรที่ดินให้คนจนเมืองได้ปลูกผักอินทรีย์ และควบคุมการจัดผังเมืองไม่ให้เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน[19] สุชัชวีร์มีนโยบายสร้างเมืองสวัสดิการ สร้างแก้มลิงใต้ดิน ให้มีโรงเรียนสาธิตทุกเขต และเสนอให้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อน 2036[18][20] วิโรจน์มีนโยบายการกระจายงบประมาณลงไปยังชุมชนต่าง ๆ มากขึ้น การเปลี่ยนที่รกร้างเป็นที่สาธารณะ การสร้างที่อยู่อาศัยใจกลางเมือง และการกำจัดปัญหาเรื่องส่วย[21][22] อัศวินมีนโยบายป้องกันน้ำท่วม แก้ปัญหาพื้นที่สีเขียว เชื่อมต่อการเดินทาง และสานต่อสิ่งที่ตนเคยทำไว้ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการฯ[23] สกลธีมีนโยบายการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้แก้ปัญหาจราจร เพิ่มการขนส่งสายรอง การใช้รถบัสไฟฟ้า และการปรับปรุงสวนสาธารณะ[24][25] ส่วนศิธามีนโยบายการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กทม. การพัฒนาโรงเรียนในกทม. ให้คุณภาพเท่ากัน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า และการให้รางวัลจูงใจเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน[26]

เนื่องจากผลสำรวจความคิดเห็นปรากฏว่าชัชชาติมีคะแนนนำมาโดยตลอด ทำให้มีผู้สนับสนุนผู้สมัครบางคนออกมาจูงใจด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ออกมาให้ความเห็นว่าควรเลือกสกลธีเพราะชัชชาติเคย "ได้ประโยชน์จากระบอบทักษิณ" และพลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่า "ไม่เลือกเราเขามาแน่ ภาค 2" ซึ่งเรียกร้องให้ผู้ที่จะออกเสียงให้ผู้สมัคร 4 คนที่ "ไม่เอาทักษิณ" มาเลือกผู้สมัครคนเดียวกันเสียเพื่อให้ชนะชัชชาติ ซึ่งเป็นวิธีการที่เรียกว่า การออกเสียงทางยุทธศาสตร์[27]

ในช่วงก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ยังมีการจัดการโต้วาทีระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งหลายเวที[28][29][30]

ผลสำรวจ[แก้]

ผลสำรวจผู้ว่าราชการที่ต้องการ[แก้]

ระยะเวลาการสำรวจ องค์กรที่สำรวจ กลุ่มตัวอย่าง อัศวิน ชัชชาติ รสนา สุชัชวีร์ วิโรจน์ สกลธี จักรทิพย์[d] ยังไม่ได้ตัดสินใจ อื่น ๆ[e] นำ
9—11 พฤษภาคม 2565 สวนดุสิตโพล 1,118 13.95% 40.25% 1.52% 15.47% 11.09% 4.29% 10.56% 2.87% 24.78%
9—10 พฤษภาคม 2565 นิด้าโพล 1,354 11.37% 45.13% 3.32% 8.94% 9.75% 3.77% 9.23% 8.49% 33.76%
3—9 พฤษภาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า 1,038 6.7% 42.4% 2.7% 12.0% 5.7% 5.7% 18.2% 30.4%
27–29 เมษายน 2565 นิด้าโพล 1,357 11.27% 44.58% 2.28% 8.99% 6.93% 3.17% 11.42% 11.36% 33.31%
12–24 เมษายน 2565 สวนดุสิตโพล 2,552 14.16% 39.94% 1.94% 13.37% 10.00% 3.09% 12.02% 1.47% 25.78%
15–22 เมษายน 2565 สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[f] 20,141 14.68% 27.93% 2.44% 21.95% 10.16% 3.50% 10.18% 9.15% 5.98%
21–22 เมษายน 2565 ซูเปอร์โพล 1,506 7.7% 17.7% 11.8% 5.6% 10.8% 42.3% 4.1% 5.9%
15–16 เมษายน 2565 ซูเปอร์โพล 1,548 9.8% 24.5% 13.9% 5.5% 10.1% 28.7% 7.5% 10.6%
6–8 เมษายน 2565 ซูเปอร์โพล 1,081 7.1% 20.3% 9.8% 2.5% 5.7% 48.7% 5.9% 10.5%
5–7 เมษายน 2565 นิด้าโพล 1,362 10.06% 38.84% 1.98% 6.83% 6.02% 2.28% 26.58% 7.41% 28.78%
31 มีนาคม–2 เมษายน 2565 สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2,041 9.3% 25.7% 5.7% 20.3% 11.8% 6.7% 17.5% 0.2% 5.4%
8–12 มีนาคม 2565 สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7,062 5.4% 29.3% 2.7% 25.2% 11.6% 3.6% 21.7% 0.5% 4.1%
28 กุมภาพันธ์–2 มีนาคม 2565 นิด้าโพล 1,313 11.73% 38.01% 3.73% 8.61% 8.83% 13.40% 15.69% 26.28%
3–7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,035 5.71% 33.81% 2.48% 28.29% 8.57% 20.29% 0.86% 5.52%
31 มกราคม–2 กุมภาพันธ์ 2565 นิด้าโพล 1,324 12.09% 37.24% 3.55% 11.03% 8.08% 1.81% 5.59% 20.61% 25.15%
23–25 ธันวาคม 2564 นิด้าโพล 1,317 10.25% 38.80% 3.26% 13.06% 1.90% 11.85% 19.06% 25.74%
29 พฤศจิกายน–1 ธันวาคม 2564 นิด้าโพล 1,318 17.07% 34.37% 5.54% 4.86% 1.21% 11.68% 25.27% 17.30%
1–3 พฤศจิกายน 2564 นิด้าโพล 1,320 16.59% 33.18% 5.91% 4.09% 1.82% 14.09% 24.32% 16.59%
27–30 กันยายน 2564 นิด้าโพล 1,318 9.33% 29.74% 4.10% 3.26% 1.29% 13.66% 27.92% 10.70% 16.08%
30 สิงหาคม–2 กันยายน 2564 นิด้าโพล 1,317 9.57% 27.71% 4.10% 1.67% 0.76% 15.49% 24.60% 12.46% 12.22%
30 มิถุนายน–2 กรกฎาคม 2564 นิด้าโพล 1,315 9.58% 26.16% 3.04% 1.37% 1.29% 14.60% 27.98% 15.98% 11.56%
31 พฤษภาคม–2 มิถุนายน 2564 นิด้าโพล 1,313 10.59% 23.84% 3.43% 2.05% 1.14% 12.57% 30.62% 15.76% 11.27%
31 มีนาคม–2 เมษายน 2564 นิด้าโพล 1,316 8.66% 24.77% 2.89% 1.59% 0.91% 11.93% 32.67% 16.58% 12.84%
2–3 มีนาคม 2564 นิด้าโพล 1,315 7.68% 22.43% 4.26% 3.35% 1.75% 15.51% 29.96% 15.06% 6.92%

หมายเหตุ[แก้]

 1. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 พล.ต.อ. อัศวิน ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการฯ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง[1] นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร จึงดำรงตำแหน่งรักษาการแทน[2]
 2. แต่เดิมนั้นนายประยูร ครองยศ จะลงสมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการฯ ในนามพรรคไทยศรีวิไลย์ แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้ตัดสินใจลงสมัครในนามอิสระ[12]
 3. กกต.มีคำสั่งถอนชื่อออกจากบัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 4. ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ได้ประกาศถอนตัวจากการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[31]
 5. อื่น ๆ หมายถึงผู้สมัครคนอื่น ๆ รวมไปถึงผู้ที่ระบุว่าจะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ใช้สิทธิไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือไม่สนใจตอบแบบสอบถาม
 6. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกประกาศชี้แจงว่า ทางมหาวิทยาลัยไม่มีการทำผลการสำรวจเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการฯ แต่อย่างใด สำหรับผลการสำรวจที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU POLL) เป็นผู้ดำเนินการสำรวจและประมวลผลผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[32]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "อัศวิน" เซ็นลาออก "ผู้ว่าฯ กทม." แล้ว ปิดฉาก "คสช." แต่งตั้ง 5 ปี 5 เดือน 5 วัน
 2. คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๗๔๙/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดกรุงเทพมหานครสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 3. "เคาะวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - นายกเมืองพัทยา 22 พ.ค.นี้". Thai PBS. 2022-03-14.
 4. ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
 5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
 6. ฮั้วประมูล “39 ล้าน” ความจริงวันนี้ของ “อุโมงค์ไฟชายหมู”
 7. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 8. พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
 9. Pornthida (2022-03-14). "ด่วน! กกต.ประกาศวันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา". ประชาชาติธุรกิจ.
 10. "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 สร้างสถิติมีผู้สมัครมากสุด 31 คน". BBC News ไทย. 2022-04-04.
 11. "ปิดรับสมัครแล้ว เช็กชื่อ 31 ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2565 ส่วน ส.ก. 382 คน". www.thairath.co.th. 2022-04-04.
 12. "เต้"เผยว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.สังกัดพรรคเปลี่ยนใจลงอิสระ
 13. "ทริปสุดท้ายก่อนลาการเมืองของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์". BBC News ไทย. สืบค้นเมื่อ 2022-03-30.
 14. "รสนาหวนคืนสนามเลือกตั้งในรอบ 14 ปี "ไม่เคยสนใจเรื่องแพ้-ชนะ"". BBC News ไทย. สืบค้นเมื่อ 2022-03-30.
 15. "2 ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 'ชัชชาติ' ลงพื้นที่ชั้นใน กทม. ด้าน 'สุชัชวีร์' ล่องเรือฝั่งธนบุรี". workpointTODAY.
 16. แค่เริ่มก็รก ! ป้ายหาเสียงผู้ว่าฯ กทม.ขึ้นพรึ่บ แต่ปชช. โวย ขวางทางเดินยาก มองไม่เห็น : Matichon TV, สืบค้นเมื่อ 2022-03-30
 17. Thailand, BECi Corporation Ltd. "ป้ายหาเสียง ผู้ว่าฯ กทม. พรึบทั่วกรุง โซเชียลบ่นระงม ไม่เหลือทางให้เดิน". CH3Plus.com.
 18. 18.0 18.1 matichon (2021-12-14). "เปิดฉากศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ VS ดร.เอ้ โชว์นโยบาย". มติชนออนไลน์.
 19. https://www.pptvhd36.com. "เปิดวิสัยทัศน์ "รสนา โตสิตระกูล" ลอกคลองทุกสาย ระบายน้ำท่วม เพิ่มพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ มีรายได้". pptvhd36.com.
 20. "'สุชัชวีร์' เปิดตัวโชว์วิสัยทัศน์ ชูเปลี่ยนกทม.เมืองสวัสดิการทันสมัย มั่นใจแก้ปัญหาคนกรุง น้ำท่วม-การศึกษา". workpointTODAY.
 21. "ก้าวไกล เปิดตัว "วิโรจน์" ลงชิงผู้ว่าฯ กทม. ภายใต้สโลแกน พร้อมชน เพื่อคนกรุงเทพฯ". www.sanook.com/news.
 22. matichon (2022-03-27). "'วิโรจน์' เปิด 12 นโยบาย ชูเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ-เด็ก เจอส่วยแจ้งผู้ว่าฯกทม.ต้องไร้คอร์รัปชั่น". มติชนออนไลน์.
 23. matichon (2022-03-28). "'อัศวิน' ลั่นสู้เกินร้อย ชู 8 นโยบายชิงผู้ว่า เปิดตัว 'คนลุยเมือง' ดึงรุ่นใหม่ร่วมงาน". มติชนออนไลน์.
 24. https://www.pptvhd36.com. ""สกลธี ภัททิยกุล" ชูนโยบายล้อ ราง เรือ ดึงคนกรุงใช้รถสาธารณะ". pptvhd36.com.
 25. "'สกลธี' เปิด 6 นโยบาย ชูกรุงเทพฯ ดีกว่านี้ได้". workpointTODAY.
 26. ""ศิธา" เปิดตัวชิงผู้ว่าฯกทม.ลั่น"จะทำในสิ่งที่ผู้ว่าฯคนอื่นไม่เคยทำ"". posttoday.com. 2022-03-30.
 27. "ล้ม "ชัชชาติ" เชิงยุทธศาสตร์ "ไม่เลือกเราเขามาแน่" ภาค 2". กรุงเทพธุรกิจ. 7 May 2022. สืบค้นเมื่อ 13 May 2022.
 28. "5 ตัวเต็ง ประชันวิสัยทัศน์ ดีเบต โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม". สปริงนิวส์. 16 May 2022. สืบค้นเมื่อ 16 May 2022.
 29. "จุฬาฯ จัดเวทีดีเบตโชว์วิสัยทัศน์ 4 ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม./สทท.แถลงดัชนีฯท่องเที่ยว". ryt9. สืบค้นเมื่อ 16 May 2022.
 30. "ร่วมเกาะติดไปกับเวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 65" 15 พฤษภาคมนี้". NationTV. 2 May 2022. สืบค้นเมื่อ 16 May 2022.
 31. matichon (2021-11-02). "'จักรทิพย์' ถอนตัวชิงผู้ว่าฯกทม. ปม 'ธรรมนัส' หนุน 'อัศวิน'". มติชนออนไลน์.
 32. มธ. วอนงดใช้ “โพลธรรมศาสตร์” แจง มหาวิทยาลัยไม่ได้ทำผลสำรวจผู้ว่าฯ กทม.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ถัดไป
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556
2leftarrow.png Seal Bangkok Metropolitan Admin (green).svg
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2565

2rightarrow.png -