สิงห์ศึก สิงห์ไพร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร (เกิด 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495) เป็นรองประธานวุฒิสภาไทย คนที่ 1[1] และสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[2] อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก[3] อดีตเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก[4] อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน[5] ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา[6]

สิงห์ศึก สิงห์ไพร
รองประธานวุฒิสภาไทย คนที่ 1
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ก่อนหน้า สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 (70 ปี)
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 12 (ตท.12)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 23 (จปร.23)
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
สังกัด Royal Thai Army Flag.svg กองทัพบกไทย
ประจำการ พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2555
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

ประวัติ[แก้]

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย บุตรจ่าสิบเอก ประจัญ สิงห์ไพร และนางบุปผา สิงห์ไพร เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 23 รุ่นเดียวกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สมรส กับ นางศรีสุดา สิงห์ไพร มีบุตร ชื่อ พันตรี ดร. บดินทร์ สิงห์ไพร เป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การศึกษา[แก้]

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง[1]

การรับราชการ[แก้]

 • พ.ศ. 2551 - ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
 • พ.ศ. 2552 - ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
 • พ.ศ. 2552 - เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
 • พ.ศ. 2554 - ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/140/T_0002.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/147/1.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/115/1.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/159/10.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/097/28.PDF
 6. https://mgronline.com/uptodate/detail/9620000060454
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๕, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑๓, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน,, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๒๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๕, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๒๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๗, ๗ สิงหาคม ๒๕๒๓
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๑๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๘, ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๔