ศุภชัย สมเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศุภชัย สมเจริญ
รองประธานวุฒิสภา
รักษาการ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(5 ปี 0 วัน)
ดำรงตำแหน่งร่วมกับ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ก่อนหน้าพีระศักดิ์ พอจิต
สมาชิกวุฒิสภา
รักษาการ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(5 ปี 17 วัน)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง
13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(4 ปี 245 วัน)
ก่อนหน้าอภิชาต สุขัคคานนท์
ถัดไปอิทธิพร บุญประคอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 (75 ปี)
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ไทย
พรรคการเมืองอิสระ

ศุภชัย สมเจริญ (เกิด 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานวุฒิสภาไทย คนที่ 2 และสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา อดีตประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1 และอดีตประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับผิดชอบด้านกิจการบริหารกลาง[1]

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 45
 • วุฒิบัตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 10, ประกาศนียบัตร วตท.รุ่นที่ 5, ป.ป.ร. รุ่นที่ 14[2]
 • ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาบริหารกระบวนการยุติธรรม[3]โดยได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รางวัล[แก้]

 • พ.ศ. 2561 รางวัล “เกียรติภูมินิติโดม” ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์และผลงาน[แก้]

 • หัวหน้าแผนกวิชาการกฎหมาย กองกับการ 2
 • กองอำนวยการศึกษา กองบัญชาการศึกษา กรมตำรวจ
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ ศาลแขวงพระนครเหนือ
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว ศาลจังหวัดสีคิ้ว
 • ศาลจังหวัดระยอง ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงธนบุรี
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และภาค 2
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 8 และภาค 4
 • ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 4
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 • ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา คณะที่ 1 ทำหน้าที่ประธานคดีปกครอง
 • กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกาและชั้นศาลอุทธรณ์
 • กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมในชั้นศาลฎีกา[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. คอลัมน์ คนตามข่าว เรื่องรู้จักเขายัง... "ศุภชัย สมเจริญ" ประธาน กกต.ป้ายแดง โดย ดุษฎี สนเทศ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:06:41 น. สืบค้นวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 2. 2.0 2.1 คอลัมภ์เปิดปูม “5 เสือ กกต.” ชุดใหม่ จากเว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา สืบค้นวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 3. “ส.ว.สมชาย” โพสต์ตื้นตัน สำเร็จปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ขอนำความรู้ ทำงานตอบแทนชาติ-ปชช.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๕, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2007-01-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๔๑๙, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙