การเลิกล้มราชาธิปไตย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในประวัติศาสตร์โลก มีการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ในหลายประเทศทั่วโลก การเลิกล้มทำได้ด้วยวิธีหลายแบบ เช่นการปฏิวัติ, การตั้งสาธารณรัฐ, การลงประชามติของประชาชน, การรัฐประหาร หรือจากสงคราม

สาเหตุการล่มสลายของราชวงศ์ได้แก่มุมมองสมภาคนิยมและการต่อต้านระบบชนชั้น การกำจัดระบบคู่แข่งที่อาจต่อต้านระบบอื่นที่จะเข้ามา (เหมือนที่เกิดในประเทศโรมาเนียช่วง ค.ศ. 1947) การต่อต้านสถาบันที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและการสืบทอดแบบกรรมพันธุ์ ความเข้าใจในเรื่องพระมหากษัตริย์ว่าเป็นเรื่องที่ไม่เข้ากับยุคสมัยหรือล้าหลัง และการต่อต้านกษัตริย์หรือราชวงศ์จำเพาะ[1][2] ในอาณานิคมและอดีตอาณานิคมหลายแห่ง การเลิกล้มอิทธิพลกษัตริย์ในรัฐอาณานิคมถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้เอกราช ในราชอาณาจักรเครือจักรภพหลายแห่ง มีมุมมองเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันต่างชาติที่ดำเนินการตรงข้ามกับเอกลักษณ์ประจำชาติหรืออธิปไตยของชาติ

  • ปัจจุบัน ประเทศที่ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น เกาหลี, จักรวรรดิจีน และจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี เป็นต้น
  • บางประเทศ แม้จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไปแล้วแต่ก็ได้มีการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ เช่น สเปน, สหราชอาณาจักร และกัมพูชา ซึ่งประเทศเหล่านี้เคยมีประวัติศาสตร์ในช่วงที่ไร้กษัตริย์หรือช่วงสาธารณรัฐ จนมีการฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ในภายหลัง และพระมหากษัตริย์ก็ทรงกลับมาเป็นประมุขแห่งรัฐเช่นเดิมมาจนถึงปัจจุบัน
  • บางประเทศถึงมีการฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ก็ถูกล้มล้างอีก ทำให้การฟื้นฟูไม่เป็นผลสำเร็จ เช่น กรีซและฝรั่งเศส เป็นต้น

ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีบางประเทศที่มีพระมหากษัตริย์มีขบวนการสาธารณรัฐนิยมสำคัญ เช่นสเปน[3] และออสเตรเลีย[4]

พระบรมวงศานุวงศ์ที่เหลือรอดมาจากการล้มล้างก็ยังคงใช้คำนำหน้าพระนามเป็นพระอิสริยยศที่เคยดำรงอยู่ เช่น เจ้าหญิงเฮวอนแห่งเกาหลี ก็ยังคงใช้คำนำหน้าพระนามหรือพระอิสริยศว่า "จักรพรรดินีแห่งเกาหลี" ยังรอการหวนคืนสู่ราชบัลลังก์ และบางประเทศในปัจจุบันก็มีเสียงเรียกร้องให้ฟื้นฟูราชวงศ์ขึ้นมาใหม่ เช่นที่ สาธารณรัฐเกาหลี, สาธารณรัฐออสเตรีย และสาธารณรัฐฮังการี เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีการสิ้นสุดลงของพระราชวงศ์ที่ไม่ได้เกิดจากรัฐประหารหรือสาเหตุอื่น ๆ แต่เนื่องจากพระมหากษัตริย์ของประเทศนั้นไม่มีองค์รัชทายาทหรือผู้สืบทอดราชบัลลังก์ เช่น ซามัว

ประวัติศาสตร์[แก้]

ตัวอย่างของการล้มล้างพระราชวงศ์เช่น ในปี ค.ศ. 1649 พระราชวงศ์อังกฤษ โดยรัฐสภาแห่งอังกฤษภายใต้การนำของ โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ แต่ก็ได้มีการฟื้นฟูภายหลังในปี ค.ศ. 1660 อีกแห่งที่ฝรั่งเศส พระราชวงศ์ฝรั่งเศสถูกล้มล้างในปี ค.ศ. 1792 ในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส และก็ได้มีการฟื้นฟูในภายหลังหลายครั้งแต่สุดท้ายฝรั่งเศสก็ได้กลายเป็นสาธารณรัฐ , ในปี ค.ศ. 1871 ราชวงศ์จีนอันเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานก็ถูกล้มล้างและพระจักรพรรดิก็ถูกถอดถอน ซึ่งพระจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนก็คือ จักรพรรดิผู่อี๋ โดยการปฏิวัติของ ซุน ยัตเซ็น, สมเด็พระจักรพรรดิโกจงแห่งเกาหลี พระจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งจักรวรรดิเกาหลีก็สูญเสียราชบัลลังก์ในปี ค.ศ. 1910 เมื่อจักรวรรดิญี่ปุ่นเข้ายึดครองเกาหลีและให้พระราชวงศ์ญี่ปุ่นดำรงเป็นพระประมุขแห่งเกาหลีสืบต่อแทน และอีกแห่งหนึ่งนั้นก็คือมองโกเลีย หลังจากพระมหากษัตริย์ได้สวรรคตลง มองโกเลียก็ได้กลายเป็นสาธารณรัฐ

ในปี ค.ศ. 1893 ผู้นำของกระทรวงการค้าต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรฮาวาย ก็ได้ทำการยึดอำนาจจากสมเด็จพระราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรฮาวาย และได้ก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐจนเข้าร่วมเป็นรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1898, พระราชวงศ์โปรตุเกสก็ถูกล้มล้างในปี ค.ศ. 1910 สองปีหลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าคาร์ลอสที่ 1 แห่งโปรตุเกส

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ได้เกิดการล้มล้างอำนาจของพระราชวงศ์ทั่วโลกครั้งใหญ่ เช่น ในจักรวรรดิรัสเซียภาวะความอดอยากและยากจนของประเทศจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ได้ทำให้เกิดการปฏิวัติยึดอำนาจพระราชวงศ์รัสเซีย และได้ก่อให้เกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ ที่เน้นการต้อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งภายหลังได้ทำการสังหารหมู่พระราชวงศ์รัสเซีย ส่วนประเทศที่ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลง ได้แก่ จักรวรรดิเยอรมัน, จักรวรรดิออสเตรีย - ฮังการี, และจักรวรรดิออตโตมาน ในระหว่างสงครามพระราชวงศ์บางแห่งก็มีแผนที่จะประกาศเอกราชและก่อตั้งราชวงศ์เช่น ราชรัฐฟินแลนด์ และที่ ลิทัวเนีย รวมทั้งรัฐในอารักขา และอาณานิคมบางแห่งของจักรวรรดิเยอรมัน ซึ่งทั้งพระมหากษัตริย์แห่งฟินแลนด์และลิทัวเนีย ก็ได้สละราชบัลลังก์ภายหลังการพ้ายแพ้ของเยอรมัน ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1918

ในปี ค.ศ. 1939 ราชอาณาจักรอิตาลี ก็ได้เข้ายึดครองแอลเบเนียซึ่งได้ทำการล้มล้างพระราชวงศ์แอลเบเนีย และสถาปนาพระราชวงศ์อิตาลีขึ้นเป็นพระประมุขแห่งแอลเบเนีย ตลอดจนพระราชวงศ์ของยุโรปตะวันออก เช่นพระราชวงศ์บัลแกเรีย, ฮังการี และโรมาเนีย ก็ได้เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อต้านราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย, ฝ่ายสัมพันธมิตร และสหภาพโซเวียต ในขณะที่ฝ่ายอักษะกำลังพ้ายแพ้ในสงคราม แนวร่วมของลัทธิคอมมิวนิสต์ทั้งใน ยูโกสลาเวีย และแอลเบเนีย ก็ได้ทำการยึดอำนาจและล้มล้างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศลง ส่วนลัทธิคอมมิวนิสต์ในบัลแกเรีย, ฮังการี และโรมาเนีย ก็ได้ทำการล้มล้างพระราชวงศ์ของตนโดยกองกำลังอันแข็งแกร่งของสหภาพโซเวียต ที่มีทั้งอาวุธและผู้สนับสนุนเป็นจำนวนมากในระหว่างการดำเนินไปของสงครามโลกครั้งที่สอง ในขณะที่พระมหากษัตริย์แห่งอิตาลีก็ได้ทำการสลับข้างจากฝ่ายอักษะเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามจากความอนุเคราะห์ของฝ่ายสัมพันธมิตร แต่ถึงอย่างไรก็ตามพระราชวงศ์อิตาลีก็สิ้นสุดลงจากการลงประชามติของประชาชนชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1946 เช่นกัน แต่มีพระมหากษัตริย์แห่งเดียวในโลกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ถึงแม้จะพ้ายแพ้ในสงคราม แต่พระราชวงศ์ก็มิได้ถูกล้มล้างนั้นคือ สมเด็จพระจักรพรรดิโชวะแห่งญี่ปุ่น ที่ถึงแม้จะเป็นผู้ให้การต่อต้านการทำสงครามแต่ก็เป็นผู้คุมอำนาจสำคัญของการทำศึกต่อต้านฝ่ายสัมพันธมิตร ที่ยินยอมให้สหรัฐอเมริกาเข้าควบคุมญี่ปุ่นแทนการถูกนำตัวไปขึ้นศาลโลกในฐานะอาชญากรสงครามและล้มล้างพระราชวงศ์ญี่ปุ่น แต่ทว่าตระกูลเจ้าชายต่างๆ ในระบบศักดินาได้ถูกทำลายแทน

ในราชอาณาจักรกรีซ สมเด็จพระราชาธิบดีและพระราชวงศ์ก็ถูกเนรเทศโดยกองทัพจากการรัฐประหาร ในปี ค.ศ. 1967 ถึงแม้จะมีการฟื้นฟูในภายหลังแต่ก็ถูกล้มล้างอีกครั้งจากการลงประชามติของประชาชนในปี ค.ศ. 1974

ระบอบราชาธิปไตยในอินเดีย, เคนยา, แทนซาเนีย, แซมเบีย และซิมบับเว ถูกล้มลงไม่นานหลังจากได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในขณะที่เป็นรัฐสมาชิกของเครือจักรภพแห่งชาติได้มีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เป็นพระประมุขมาโดยตลอด

ความพยายามในการฟื้นฟูราชวงศ์[แก้]

นอกจากนี้ยังมีประเทศที่มีความพยายามที่จะฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ของตนเองขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นที่ บราซิล ในปี ค.ศ. 1990 รัฐสภาแห่งบราซิลได้มีการลงมติให้มติการฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันตกไป ในขณะที่ยังมีความพยายามในการฟื้นฟูพระราชวงศ์ยังคงดำเนินต่อไปในทางภาคตะวันออกของประเทศ ที่บัลแกเรีย พระเจ้าซาร์ซิเมออนที่ 2 พระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายที่ได้ขึ้นเสวยราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศ ทรงได้รับเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศ โดยดำรงตำแหน่งตามวาระ 4 ปี เริ่มดำรงตำแหน่งในปี ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2005 แต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้มีการฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศขึ้นมาแต่อย่างใด ที่ออสเตรเลียเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับพระราชวงศ์อังกฤษขึ้นมา เนื่องจากประชาชนบางกลุ่มต้องการให้ออสเตรเลียกลายเป็นสาธารณรัฐ จึงได้ยื่นข้อเสนอเข้ารัฐสภาและก็ได้มีการลงมติของรัฐสภาในเรื่องนี้ ผลที่ออกมาก็คือรัฐสภาของทุกรัฐลงมติให้ออสเตรเลียยังคงใช้ระบอบการปกครองแบบเดิม ที่มีพระประมุขของประเทศยังคงเป็น สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ยกเว้นที่เขตนครหลวงแห่งออสเตรเลียที่ผ่านข้อเสนอเท่านั้น ที่แอลเบเนียเองก็ได้มีความพยายามฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นกันในปี ค.ศ. 1997 แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ส่วนที่สาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 2007 สมเด็จพระจักรพรรดินีเฮวอนแห่งเกาหลี ได้ประกาศที่จะฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ภายในประเทศขึ้นมาอีกครั้ง แต่รัฐบาลกลางของเกาหลีก็ยังไม่ได้มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือพิจารณาในกรณีนี้ ซึ่งแนวทางในการฟื้นฟูมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของเกาหลีเองก็มีบทบาทในการเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนเรื่อยมาตั้งแต่หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง โดยคาดการณ์กันว่าสองเกาหลีจะต้องรวมประเทศกันเสียก่อนถึงจะมีการฟื้นฟู และเกาหลีใหม่นี้จะต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่โรมาเนียเองสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศก็มีบทบาทเป็นเป็นศูนย์รวมใจของประชาชน โดยมีการยื่นให้รัฐสภามีการพิจารณาฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาอีกครั้ง เช่นเดียวกับที่เซอร์เบียที่พระราชวงศ์ต่างได้สิทธิจากรัฐบาลให้พำนักในพระราชวังในเมืองหลวงและยังคงมีบทบาททางสังคมเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน อีกทั้งพระราชวงศ์ยังปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ มากมายเช่น ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ซึ่งที่เซอร์เบียนี้เองที่มีความพยายามอย่างมากในการฟื้นฟูพระราชวงศ์เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงเป็นกลุ่มนิยมกษัตริย์

พระมหากษัตริย์ที่ถูกล้มล้าง[แก้]

ประเทศ พระรูป พระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้าย ปี หมายเหตุ
ทศวรรษ 1700
Flag of England.svg ราชอาณาจักรอังกฤษ Dahl, Michael - Queen Anne - NPG 6187.jpg สมเด็จพระราชินีนาถแอนน์ ค.ศ. 1707 สถาปนาราชอาณาจักรบริเตนใหญ่
Flag of Scotland.svg ราชอาณาจักรสกอตแลนด์
ทศวรรษ 1790
Banner of Sigismund III Vasa.svg ราชบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรโปแลนด์ Stanisław August by Marcello Bacciarelli (The Ciechanowiecki Foundation).png พระเจ้าสตาญิสวัฟที่ 2 เอากุสตุส ค.ศ. 1795 ล้มล้างพระราชวงศ์
Chorągiew królewska króla Zygmunta III Wazy.svg เครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนีย
Flag of Lithuania (state).svg แกรนด์ดัชชีลิทัวเนีย แกรนด์ดยุกสตาญิสวัฟ เอากุสตุสที่ 2
ทศวรรษ 1800
Saint Patrick's Saltire.svg ราชอาณาจักรไอร์แลนด์ Allan Ramsay - King George III in coronation robes - Google Art Project.jpg พระเจ้าจอร์จที่ 3 ค.ศ. 1801 รวมกับราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ สถาปนาสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์
Banner of the Holy Roman Emperor without haloes (1400-1806).svg จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ Francis II, Holy Roman Emperor by Friedrich von Amerling 003.jpg จักรพรรดิฟรันทซ์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 1806 ถูกยุบโดยจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
Flag of Austria.svg อาร์ชดัชชีออสเตรีย อาร์ชดยุกฟรันทซ์ที่ 2 เปลี่ยนเป็นจักรวรรดิออสเตรีย
Flag of Haiti (1964–1986, civil).svg จักรวรรดิเฮติที่หนึ่ง Jean Jacques Dessalines.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิฌักที่ 1 แห่งเฮติ ล้มล้างพระราชวงศ์
ทศวรรษ 1810
Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg จักรวรรดิฝรั่งเศสที่หนึ่ง Jacques-Louis David - The Emperor Napoleon in His Study at the Tuileries - Google Art Project.jpg จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ค.ศ. 1814 สถาปนาราชอาณาจักรฝรั่งเศส
Flag of the Napoleonic Kingdom of Italy.svg ราชอาณาจักรอิตาลี สมเด็จพระเจ้าโปเลียนที่ 1 ล้มล้างพระราชวงศ์
Flag of Denmark.svg เดนมาร์ก–นอร์เวย์ Fiedrichvidenmark.jpg พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 6 ประกาศแยกราชวงศ์
Bandera de Nápoles - Trastámara.svg ราชอาณาจักรเนเปิลส์ Mengs - Ferdinand IV of Naples, Royal Palace of Madrid.jpg สมเด็จพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 4 ค.ศ. 1816 สถาปนาราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง
Bandiera del Regno di Sicilia 4.svg ราชอาณาจักรซิซิลี สมเด็จพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 3
Flag of the Maratha Empire.svg จักรวรรดิมราฐา Chhatrapati Pratapsingh of Satara.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิประทับสิงห์ ค.ศ. 1818 ล้มล้างพระราชวงศ์
ทศวรรษ 1820
Flag of Haiti (1814–1820).svg ราชอาณาจักรเฮติ Henri Christophe.jpg พระเจ้าอ็องรีที่ 1 แห่งเฮติ ค.ศ. 1820 ล้มล้างพระราชวงศ์
Flag of the United Kingdom of Portugal, Brazil, and Algarves.svg สหราชอาณาจักรโปรตุเกส บราซิล และแอลการ์ฟ Domingos Sequeira - D. João VI.jpg พระเจ้าฌูเอาที่ 6 ค.ศ. 1822 ประกาศแยกราชวงศ์
Bandera del Primer Imperio Mexicano.svg จักรวรรดิเม็กซิโกที่หนึ่ง Emperor Agustin I kroningsportret.JPG สมเด็จพระจักรพรรดิอากุสตินที่ 1 แห่งเม็กซิโก ค.ศ. 1823
ทศวรรษ 1830
Flag of France (1814–1830).svg ราชอาณาจักรฝรั่งเศส Charles X of France 1.PNG พระเจ้าชาร์ลที่ 10 แห่งฝรั่งเศส ค.ศ. 1830 สถาปนาราชอาณาจักรแห่งชาวฝรั่งเศส
Flag of the Netherlands.svg สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ Willem I in kroningsmantel.jpg พระเจ้าวิลเลิมที่ 1 แห่งเนเธอร์แลนด์ ค.ศ. 1839 ประกาศแยกราชวงศ์
แกรนด์ดยุกวิลเลิมที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก
ทศวรรษ 1840
Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg ราชอาณาจักรแห่งชาวฝรั่งเศส 1841 portrait painting of Louis Philippe I (King of the French) by Winterhalter.jpg พระเจ้าหลุยส์-ฟีลิปที่ 1 แห่งฝรั่งเศส ค.ศ. 1848 สถาปนาสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 2
Sikh Empire flag.svg จักรวรรดิซิกข์ Maharajah Duleep Singh dressed for a State function, c. 1875.jpg ทุลีป สิงห์ ค.ศ. 1849 ล้มล้างพระราชวงศ์
ทศวรรษ 1850
Alam of the Mughal Empire.svg จักรวรรดิโมกุล Bahadur Shah II of India.jpg จักรพรรดิบาฮาดูร์ ชาห์ที่ 2 ค.ศ. 1857 เปลี่ยนเป็นบริติชราช
Flag of Haiti (1849-1859) - Second Empire of Haiti.svg จักรวรรดิเฮติที่สอง Faustin Soulouque.jpg จักรพรรดิโฟสแต็งที่ 1 แห่งเฮติ ค.ศ. 1859 ล้มล้างพระราชวงศ์
ทศวรรษ 1860
Flag of Kingdom of Sardinia (1848).svg ราชอาณาจักรซาร์ดิเนีย VictorEmmanuel2.jpg พระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 2 แห่งซาวอย ค.ศ. 1861 เปลี่ยนเป็นราชอาณาจักรอิตาลี
Flag of the Kingdom of the Two Sicilies (1816).svg ราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง Francesco II of the Two Sicilies.JPG สมเด็จพระเจ้าฟรานซิสที่ 2 แห่งราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง รวมชาติกับราชอาณาจักรอิตาลี
Flag of the Kingdom of Lombardy–Venetia.svg ราชอาณาจักรลอมบาร์ดี-เวนีเชีย Franz Joseph of Austria 1910 old.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 1 ค.ศ. 1866 รวมชาติกับราชอาณาจักรอิตาลี
Flag of Hanover 1837-1866.svg ราชอาณาจักรฮันโนเฟอร์ GeorgeVHannover.jpg พระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งฮันโนเฟอร์ รวบเข้ากับราชอาณาจักรปรัสเซีย
Flag of Mexico (1864-1867).svg จักรวรรดิเม็กซิโกที่สอง Emperor Maximiliano around 1865.jpg จักรพรรดิมัคซีมีลีอานที่ 1 แห่งเม็กซิโก ค.ศ. 1867
ทศวรรษ 1870
Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg จักรวรรดิฝรั่งเศสที่สอง Franz Xaver Winterhalter Napoleon III.jpg จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ค.ศ. 1870 สถาปนาสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3
Flag of the Papal States (1825-1870).svg รัฐสันตะปาปา Popepiusix.jpg สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9 รวมชาติกับราชอาณาจักรอิตาลี
Flag of Ryukyu.svg อาณาจักรรีวกีว 尚泰.PNG โช ไท ค.ศ. 1879 รวบเข้ากับจักรวรรดิญี่ปุ่น
Conjectural flag of Zululand (1884-1897) by Roberto Breschi taken from The South African Flag Book by A.P.Burgers.png ราชอาณาจักรซูลู Cetshwayo ka Mpande, cropped.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีเคตช์วาโย คามพันเด สงครามอังกฤษ–ซูลู-รวบเข้ากับจักรวรรดิอังกฤษ แต่ยังมีการสืบต่อระบอบราชาธิปไตยในซูลูแลนด์
ทศวรรษ 1880
Flag of the Tahiti Protectorate 1843-1880.svg ราชอาณาจักรตาฮีตี Pomare V.jpg พระเจ้าโปมาเรที่ 5 แห่งตาฮีตี ค.ศ. 1880 รวบเข้ากับจักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศส
Flag of the Alaungpaya Dynasty of Myanmar.svg จักรวรรดิพม่า Thibaw Min.jpg พระเจ้าธีบอ ค.ศ. 1885 รวบเข้ากับบริติชราช
Flag of Brazil (1870–1889).svg จักรวรรดิบราซิล Pedro II circa 1887b transparent.png จักรพรรดิเปดรูที่ 2 แห่งบราซิล ค.ศ. 1889 เกิดการปฏิวัติ
ทศวรรษ 1890
Flag of Hawaii.svg ราชอาณาจักรฮาวาย Liliuokalani, photograph by Prince, of Washington.jpg สมเด็จพระราชินีนาถลีลีโอกาลานีแห่งฮาวาย ค.ศ. 1895 สถาปนาสาธารณรัฐฮาวาย
Flag of the Merina Kingdom.svg ราชอาณาจักรเมรีนา Ranavalona III of Madagascar.jpg สมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 3 แห่งมาดากัสการ์ ค.ศ. 1897 รวบเข้ากับจักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศส
Flag of Spain (1785–1873, 1875–1931).svg ราชอาณาจักรฟิลิปปินส์ Rey Alfonso XIII de España, by Kaulak.jpg พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 ค.ศ. 1898 สถาปนาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่ 1 และ รัฐบาลทหารสหรัฐแห่งหมู่เกาะฟิลิปปินส์
คิวบา ถูกยึดโดยสหรัฐ
ปวยร์โตรีโก
ทศวรรษ 1900
Flag of Patani Kingdom (until 1816).svg อาณาจักรปัตตานี Abdulkordae Kamaruddin-1.jpg พระยาวิชิตภักดี ค.ศ. 1902 กลายเป็นมณฑลปัตตานี
Flag of Aceh Sultanate.svg รัฐสุลต่านอาเจะฮ์ COLLECTIE TROPENMUSEUM Portret van de Sultan van Atjeh TMnr 10001853.jpg อลาอุดดิน มูฮัมหมัด ดาอูด ชาห์ที่ 2 ค.ศ. 1903 รวบเข้ากับหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์
Union Jack of Sweden and Norway (1844-1905).svg สหราชอาณาจักรสวีเดนและนอร์เวย์ King Oscar II of Sweden in uniform.png สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 ค.ศ. 1905 ประกาศแยกราชวงศ์
Flag of Independent Bosnia (1878).svg วิลายะห์บอสเนีย Portrait of Abdul Hamid II of the Ottoman Empire.jpg สุลต่านอับดุล ฮามิดที่ 2 ค.ศ. 1908 รวบเข้ากับจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
Flag of Bulgaria.svg ราชรัฐบัลแกเรีย Zar Ferdinand Bulgarien.jpg เจ้าชายเฟอร์ดินานด์ที่ 1 สถาปนาราชอาณาจักรบัลแกเรีย
ทศวรรษ 1910
Flag of Portugal (1830–1910).svg ราชอาณาจักรโปรตุเกส SMF Manoel II.jpg สมเด็จพระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 ค.ศ. 1910 เกิดการปฏิวัติ
Flag of Korea (1882–1910).svg จักรวรรดิเกาหลี Sunjong of the Korean Empire.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิซุนจง ค.ศ. 1910 ล้มล้างพระราชวงศ์โดยจักรวรรดิญี่ปุ่นและมีพระราชวงศ์ญี่ปุ่นเป็นประมุขจนถึงปี ค.ศ. 1945
Flag of China (1889–1912).svg จักรวรรดิจีน Puyi-Manchukuo.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิผู่อี๋ ค.ศ. 1912 การปฏิวัติซินไฮ่ – พระจักรพรรดิถูกถอดถอนโดยขุนศึกและนักสาธารณรัฐนิยม
Flag of Albania (1914–1920).svg ราชรัฐแอลเบเนีย Wilhelm zu Wied, Prince (Mbret) of Albania.jpg เจ้าชายวิลเลี่ยมที่ 1 ค.ศ. 1914 ถูกล้มล้างลงแต่ก็ได้มีการฟื้นฟูขึ้นในปี ค.ศ. 1928 (ราชอาณาจักรแอลเบเนีย)
Military ensign of Vistula Flotilla of Congress Poland.svg คองเกรสโปแลนด์ Nicholas II of Russia painted by Earnest Lipgart.jpg สมเด็จพระเจ้านิโคลัสที่ 2 ค.ศ. 1915 ล้มล้างพระราชวงศ์
Flag of the Empire of China (1915–1916).svg จักรวรรดิจีน YuanShikaiPresidente1915.jpg จักรพรรดิหงเซียน ค.ศ. 1916 ล้มล้างพระราชวงศ์
Flag of Kedah (18th century - 1821).svg เมืองสตูล Ku Din.jpg พระยาภูมินารถภักดี กลายเป็นส่วนหนึ่งของสยาม
Flag of Russia.svg จักรวรรดิรัสเซีย Nicholas II of Russia painted by Earnest Lipgart.jpg สมเด็จพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ค.ศ. 1917 การปฏิวัติรัสเซีย
Flag of Russia.svg ราชรัฐฟินแลนด์ Nicholas II of Russia painted by Earnest Lipgart.jpg แกรนด์ดยุกนิโคไลที่ 2 สถาปนาราชอาณาจักรฟินแลนด์
Flag of Montenegro (1905–1918, 1941–1944).svg ราชอาณาจักรมอนเตเนโกร King Nikola of Montenegro.jpg สมเด็จพระเจ้านิกอลาที่ 1 แห่งมอนเตเนโกร ค.ศ. 1918 ลงประชามติให้ถอดถอนพระราชาและรวมประเทศเข้ากับราชอาณาจักรเซอร์เบีย
Flag of Germany (1867–1918).svg จักรวรรดิเยอรมัน Kaiser Wilhelm II of Germany - 1902.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 2 รัฐสมาชิกของจักรวรรดิเยอรมันทั้งหมดพ้ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และจากการปฏิวัติเยอรมัน
Flag of Prussia (1892-1918).svg ราชอาณาจักรปรัสเซีย
Flag of Bavaria (striped).svg ราชอาณาจักรบาวาเรีย Crown Prince Ludwig III of Bavaria MET DP72095.jpg สมเด็จพระเจ้าลูทวิชที่ 3
Flagge Königreich Württemberg.svg ราชอาณาจักรเวือร์ทเทิมแบร์ค Andersen & Klemm - Wilhelm II. von Württemberg (1892 RB25-21).jpg สมเด็จพระเจ้าวิลเฮล์มที่ 2
Flagge Königreich Sachsen (1815-1918).svg ราชอาณาจักรแซกโซนี Frederick Augustus III of Saxony.jpg สมเด็จพระเจ้าฟรีดริช ออกัสที่ 3
Flagge Großherzogtum Hessen ohne Wappen.svg แกรนด์ดัชชีเฮสเซอ Grand duc Ernest Ludwig de Hesse 1920.jpg สมเด็จพระเจ้าเอิร์นส์ ลุดวิกที่ 1
Flagge Großherzogtum Baden (1891–1918).svg ราชรัฐบาเดิน Grossherzog Friedrich II von Baden.jpg สมเด็จพระเจ้าฟรีดริชที่ 2
Flagge Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach (1897-1920).svg ราชรัฐแซก-ไวมาร์-ไอเซนาร์ช Porträt Großherzog Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar- Eisenach.jpg สมเด็จพระเจ้าวิลเฮล์ม เอิร์นส์ที่ 1
Flagge Großherzogtümer Mecklenburg.svg ราชรัฐแมคเคลนบวร์ก-เชสวริน Фридрих Франц IV.jpg สมเด็จพระเจ้าฟรีดริช ฟรานส์ที่ 4
Flagge Großherzogtümer Mecklenburg.svg ราชรัฐเม็คเคลนบวร์ก-สเตรอลิตส์ Adolf Friedrich VI. von Mecklenburg-Strelitz.jpg สมเด็จพระเจ้าอดอลฟัส เฟรเดอริคที่ 6
Civil flag of Oldenburg.svg รัฐโอลเดนบวร์ก HL Damals – Ghz v Oldenburg.jpg สมเด็จพระเจ้าฟรีดริช ออกัสที่ 2
Flagge Herzogtum Braunschweig.svg ดัชชีบรุนส์วิก Ernst August Herzog zu Braunschweig.jpg สมเด็จพระเจ้าเอิร์นส์ ออกัสที่ 1
Flagge Herzogtum Anhalt.svg รัฐอันฮัลต์ Joachim Ernst duke of Anhalt.jpg สมเด็จพระเจ้าโจอาชิม เอิร์นส์ที่ 1
Flagge Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha (1911-1920).svg ดัชชีแซชเซน-โคบูร์กและโกธา Carl Eduard Sachsen Coburg und Gotha.jpg สมเด็จพระเจ้าคาร์ล เอ็ดการ์ดที่ 1
Flagge Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha (1826-1911).svg รัฐแซก-เมนนิเจน Bernhard III (Saxe-Meiningen).jpg สมเด็จพระเจ้าเบิร์นฮาร์ทที่ 3
ราชรัฐแซก-อัลเทนบวร์ก Ernst II. von Sachsen-Altenburg 1915.jpg ดยุคเอิร์นส์ที่ 2
Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg รัฐวัลด์เดค-พีรมอนต์ Friedrich (Waldeck Pyrmont).jpg เจ้าชายฟรีดริชที่ 1
Flagge Fürstentum Lippe.svg ราชรัฐลิปป์ LeopoldIVofLippe.jpg สมเด็จพระเจ้าลีโอโพลด์ที่ 4
Flagge Fürstentum Schaumburg-Lippe.svg รัฐชควกควมเบิร์ก-ลิปป์ Adolf II, Prince of Schaumburg-Lippe c1917.jpg เจ้าชายอดอล์ฟที่ 2
Flagge Fürstentümer Schwarzburg.svg รัฐเชควาร์ทบูร์ก-รูดอลสติตซ์ Günther Victor von Schwarzburg.jpg เจ้าชายกุนเตอร์ วิคเตอร์ที่ 1
รัฐเชควาร์ทบูร์ก-ซอนเดอร์ฮุสเซน
Flagge Fürstentum Reuß ältere Linie.svg เรอสส์ สายหลัก
Flagge Fürstentum Reuß jüngere Linie.svg เรอสส์ สายรอง
Flag of the Habsburg Monarchy.svg จักรวรรดิออสเตรีย Charles I of Austria.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิคาร์ลที่ 1 ถูกถอดถอนและล้มล้างพระราชวงศ์
Ensign of Austro-Hungarian civil fleet (1869-1918).svg จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
Flag of Hungary (1915-1918, 1919-1946).svg ราชอาณาจักรฮังการี Charles I of Austria.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 4 แม้จะฟื้นฟูในปี ค.ศ. 1920 แต่ก็เหลือไว้เพียงราชบัลลังก์อันว่างเปล่ากับผู้สำเร็จราชการแทน
Flag of Bohemia.svg ราชอาณาจักรโบฮีเมีย Charles I of Austria.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 3 รวมชาติกับสาธารณรัฐเชโกสโลวักที่ 1
Flag of Finland.svg ราชอาณาจักรฟินแลนด์ Friedrich Karl HK 02.jpg สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริค ชาร์ลส์ที่ 1 ขึ้นเสวยราชย์ได้1ปี
Flag of Lithuania (1918–1940).svg ราชอาณาจักรลิทัวเนีย Herzog Wilhelm II von Urach.png สมเด็จพระเจ้ามินดัวกัส
(ว่าที่พระมหากษัตริย์)
ไม่เคยได้ขึ้นเสวยราชย์
Flag of Poland.svg ราชอาณาจักรโปแลนด์ - ไม่มี (สำเร็จราชการโดยคณะผู้สำเร็จราชการแทน) ไม่มีผู้สืบทอดราชบัลลังก์
Flag of Bosnia (1908–1918).svg ราชอาณาจักรบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา Charles I of Austria.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 1 รวมชาติกับราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย
Flag of the Triune Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia.svg ราชอาณาจักรโครเอเชีย-สลาโวเนีย Charles I of Austria.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์โลที่ 4 รวมชาติกับรัฐแห่งชาวสโลวีน โครแอต และเซิร์บ
Flag of the Kingdom of Dalmatia.svg ราชอาณาจักรแดลเมเชีย Charles I of Austria.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 1 รวมชาติกับรัฐแห่งชาวสโลวีน โครแอต และเซิร์บ
Flag of Galicia-Lodomeria 1890-1918.svg ราชอาณาจักรกาลิเซียและโลโดเมเรีย Charles I of Austria.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 1 รวมชาติกับสาธารณรัฐโปแลนด์ที่ 2
Flag of Serbia (1882–1918).svg ราชอาณาจักรเซอร์เบีย Peter I Karadjordjevic of Serbia.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีปีเตอร์ที่ 1 เปลี่ยนเป็นราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย
ทศวรรษ 1920
Flag of the Emirate of Bukhara.svg ราชอาณาจักรอิสลามบูคารา (อุซเบกิสถาน) Prokudin-Gorskii-19 (cropped).jpg สมเด็จพระเจ้าโมฮัมเม็ด อาลิม คาห์น ค.ศ. 1920
Flag of the Khanate of Khiva.svg เขตปกครองของข่านแห่งคิวา (อุซเบกิสถาน) Последний хан Хивинского ханства, Саид Абдулла-хан.jpg สมเด็จพระเจ้าอับดุลเลาะห์ คาห์น
Flag of Kingdom of Syria (1920-03-08 to 1920-07-24).svg ราชอาณาจักรซีเรีย 1307109799 king-faisal-i-of-iraq-kopiya.jpg สมเด็จพระเจ้าฟัยศ็อลที่ 1
ประมุขร่วมกับราชอาณาจักรอิรัก
ค.ศ. 1920 ระบอบกษัตริย์ถูกล้มล้างจากการพ่ายแพ้ในการปิดล้อมที่ดามัสกัส
ภายหลังได้มีการฟื้นฟู
Flag of the Ottoman Empire (1844–1922).svg จักรวรรดิออตโตมัน Sultan Mehmed VI of the Ottoman Empire.jpg สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 6 ค.ศ. 1922 สงครามประกาศอิสรภาพตุรกีจากการตัดสินใจของรัฐบาลอังการาในปี ค.ศ. 1922
Hellenic Kingdom Flag 1935.svg ราชอาณาจักรกรีซ Georgeiiofgreece.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 2 ค.ศ. 1924 มีการฟื้นฟูพระราชวงศ์ใน ค.ศ. 1935 แต่ต่อมาก็ถูกถอดถอนออกจาพระอิสริยยศอีกครั้งใน ค.ศ. 1974
Flag of Mongolia.svg มองโกเลีย Sharav bogd khan.jpg บอจด์ ข่าน ถูกยึดอำนาจ
ทศวรรษ 1930
Flag of Spain (1785–1873, 1875–1931).svg ราชอาณาจักรสเปน 466pxalfonsoxiiideespaaaf2.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีอัลฟอนโซที่ 13 ค.ศ. 1931 ภายหลังได้มีการฟื้นฟูพระราชวงศ์ขึ้นมาอีกครั้ง
Flag of Albania (1934–1939).svg ราชอาณาจักรแอลเบเนีย King Zog I.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีซ็อกที่ 1 ค.ศ. 1939 ราชบัลลังก์ถูกยึดโดยพระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 3 แห่งอิตาลี หลังจากการรุกรานโดยอิตาลี
ทศวรรษ 1940
Flag of Albania (1939–1943).svg ราชอาณาจักรแอลเบเนีย Vittorio Emanuele III (c. 1915-1930).jpg สมเด็จพระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 3 ค.ศ. 1943 ทรงสละราชบัลลังก์จากการสงบศึก
Flag of Croatia (1941–1945).svg ราชอาณาจักรโครเอเชีย Prince Aimone of Savoy - restored.jpg สมเด็จพระเจ้าโทมิสลาฟว์ที่ 2 ค.ศ. 1943 สละราชสมบัติภายหลังจากการบีบบังคับที่ราชอาณาจักรอิตาลีให้การสนับสนุน
Flag of Yugoslavia (1918–1941).svg ราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย Peter II Karadordevic.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีปีเตอร์ที่ 2 โค่นล้มโดยนาซีเยอรมัน
Flag of Iceland (1918–1944).svg ราชอาณาจักรไอซ์แลนด์ Christian X of Denmark cph.3b31328.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 10 ค.ศ. 1944 การเป็นสหพันธรัฐกับเดนมาร์กสิ้นสุดลง
Flag of Manchukuo.svg จักรวรรดิแมนจู Puyi-Manchukuo.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิผู่อี๋ ค.ศ. 1945 สิ้นสุดการปกครองโดยญี่ปุ่น จักรวรรดิกลายเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐจีน
Flag of Japan (1870–1999).svg เกาหลีภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น Emperor Shōwa official portrait 1 (cropped).jpg สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะ สิ้นสุดการปกครองโดยญี่ปุ่น
Flag of the Empire of Vietnam (1945).svg จักรวรรดิเวียดนาม Baodai2.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย สิ้นสุดการปกครองโดยญี่ปุ่น
Flag of Hungary (1915-1918, 1919-1946).svg ราชอาณาจักรฮังการี - ไม่มี (ผู้สำเร็จราชการแทน) ค.ศ. 1946 มติรัฐสภาโดยปราศจากการลงประชามติ
Flag of Italy (1861–1946).svg ราชอาณาจักรอิตาลี Umberto II, 1944.jpg สมเด็จพระเจ้าอุมแบร์โตที่ 2 ผลการลงประชามติ ร้อยละ 54.3 ให้เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐ
Flag of Bulgaria.svg ราชอาณาจักรบัลแกเรีย Simeon II of Bulgaria.jpg สมเด็จพระเจ้าซาร์ซิเมออนที่ 2 ผลการลงประชามติ ร้อยละ 95 ให้เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐ
Flag of the Raj of Sarawak (1870).svg ราชอาณาจักรซาราวัก HH Charles Vyner Brooke, Rajah of Sarawak ชาร์ลส์ ไวเนอร์ บรู๊ค ราชามอบอำนาจให้อังกฤษ
Flag of Romania.svg ราชอาณาจักรโรมาเนีย Michael1romania02.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีไมเคิลที่ 1 ค.ศ. 1947 บังคับให้สละราชสมบัติโดยพวกคอมมิวนิสต์
British Raj Red Ensign.svg จักรวรรดิอินเดีย King George VI LOC matpc.14736 (cleaned).jpg สมเด็จพระจักรพรรดิจอร์จที่ 6 ล้มเลิกการเป็นราชอาณาจักรเครือจักรภพ สถาปนาสหภาพอินเดียและรัฐปากีสถาน
Flag of Burma (1939–1941, 1945–1948).svg พม่า King George VI LOC matpc.14736 (cleaned).jpg พระเจ้าจอร์จที่ 6 ค.ศ. 1948 สถาปนาสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
Flag of Ireland.svg เสรีรัฐไอริช King George VI LOC matpc.14736 (cleaned).jpg พระเจ้าจอร์จที่ 6 ค.ศ. 1949 การเป็นสหราชอาณาจักรกับบริเตนใหญ่ สิ้นสุดลง
Flag of the Netherlands.svg หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ Prinses Juliana 1981.jpg สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนา สถาปนาประเทศอินโดนีเซีย
ทศวรรษ 1950
Flag of India.svg สหภาพอินเดีย King George VI LOC matpc.14736 (cleaned).jpg พระเจ้าจอร์จที่ 6 ค.ศ. 1950 ล้มเลิกการเป็นราชอาณาจักรเครือจักรภพ
Flag of Kingdom of Mysore.svg ราชอาณาจักรไมซอร์ Court portrait of Jayachamarajendra Wadiyar of Mysore.jpg รายาชามาราเจนดรา วาดิยาร์ กลายเป็นรัฐหนึ่งของอินเดีย
Flag of Tibet.svg ราชอาณาจักรทิเบต Dalai Lama in 2012 02.jpg ทะไลลามะที่ 14 ค.ศ. 1951 รวบเข้ากับสาธารณรัฐประชาชนจีน
Flag of Jammu and Kashmir (1936-1953).svg ชัมมูและกัศมีร์ Hari Singh 1931.jpg ฮาริ ซิงห์ ค.ศ. 1952 กลายเป็นชัมมูและกัศมีร์ (ดินแดนสหภาพ)
Flag of Egypt (1922–1953).svg ราชอาณาจักรอียิปต์ Fuad II 2015 Interview.jpg พระเจ้าฟูอัดที่ 2 ค.ศ. 1953 การปฏิวัติอียิปต์ ค.ศ. 1952
Flag of South Vietnam.svg รัฐเวียดนาม Baodai2.jpg บ๋าว ดั่ย ค.ศ. 1955 แบ่งประเทศและลงประชามติ
Flag of Pakistan.svg รัฐปากีสถาน Elizabeth II greets NASA GSFC employees, May 8, 2007 edit.jpg สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ค.ศ. 1956 ล้มเลิกการเป็นราชอาณาจักรเครือจักรภพ
Flag of Ashanti.svg อาณาจักรอัสฮันติ Nana Otumfuo Agyeman Prempeh II.jpg โอเซย ตูตู อาเยแมน เพรมเพชที่ 2 ค.ศ. 1957 รวบเข้ากับประเทศกานา แต่ยังมีการสืบต่อระบอบราชาธิปไตยในอัสฮันติแลนด์
Flag of Tunisia.svg ราชอาณาจักรตูนิเซีย Lamine Bey.jpg พระเจ้ามูฮัมหมัดที่ 8 อัล-อามินแห่งตูนิเซีย รัฐประหาร
Flag of Iraq (1924–1959).svg ราชอาณาจักรอิรัก Faisal II of Iraq, 1950s.jpg พระเจ้าฟัยศ็อลที่ 2 ค.ศ. 1958
ทศวรรษ 1960
Flag of Congo Free State.svg คองโก Baudouin of Belgium 1969.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง ค.ศ. 1960 สถาปนาสาธารณรัฐคองโก (เลออปอลวีล)
Flag of Ghana.svg กานา Elizabeth II greets NASA GSFC employees, May 8, 2007 edit.jpg สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ล้มเลิกการเป็นราชอาณาจักรเครือจักรภพ
Flag of South Africa (1928–1994).svg สหภาพแอฟริกาใต้ ค.ศ. 1961
Flag of Rwanda (1959–1961).svg ราชอาณาจักรรวันดา Tutsi King Kigeli in Exile.jpg สมเด็จพระเจ้าคิเกลิที่ 5 รัฐประหาร
Flag of Tanganyika (1961–1964).svg แทนกันยีกา Elizabeth II greets NASA GSFC employees, May 8, 2007 edit.jpg สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ค.ศ. 1962 ล้มเลิกการเป็นราชอาณาจักรเครือจักรภพ
Flag of the Mutawakkilite Kingdom of Yemen.svg ราชอาณาจักรมุตาวัคคิไลต์เยเมน Imam badr-31-oct.-1962.jpg สุลต่านมูฮัมมัดที่ 11 รัฐประหาร
Flag of Singapore (1952–1959).svg สิงคโปร์ Elizabeth II greets NASA GSFC employees, May 8, 2007 edit.jpg สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ค.ศ. 1963 เข้าร่วมกับสหพันธรัฐมาลายา
Flag of Nigeria.svg ไนจีเรีย ล้มเลิกการเป็นราชอาณาจักรเครือจักรภพ
Flag of Uganda.svg ยูกันดา
Flag of Kenya.svg เคนยา ค.ศ. 1964
Flag of the Sultanate of Zanzibar.svg แซนซิบาร์ สุลต่านจามชิด บิน อับดุลลาห์ รัฐประหาร
Flag of Burundi.svg ราชอาณาจักรบุรุนดี สมเด็จพระเจ้านทาร์ที่ 5 ค.ศ. 1966
Flag of Malawi.svg มาลาวี Elizabeth II greets NASA GSFC employees, May 8, 2007 edit.jpg สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ล้มเลิกการเป็นราชอาณาจักรเครือจักรภพ
Flag of Maldives.svg ราชอาณาจักรมัลดีฟส์ Muhammad Fareed Didi, Sultan of Maldives.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัด ฟารีด ดิดิ ค.ศ. 1968 การลงประชามติแยกตัวเป็นเอกราช
Flag of Libya (1951–1969).svg ราชอาณาจักรลิเบีย IdrisI3.jpg สมเด็จพระเจ้าไอดริสที่ 1 ค.ศ. 1969 รัฐประหาร
ทศวรรษ 1970
Flag of Cambodia.svg ราชอาณาจักรกัมพูชา Norodom Sihanouk (1983).jpg พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหนุ ค.ศ. 1970 ภายหลังมีการฟื้นฟู
Flag of The Gambia.svg แกมเบีย Elizabeth II greets NASA GSFC employees, May 8, 2007 edit.jpg สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ล้มเลิกการเป็นราชอาณาจักรเครือจักรภพ
Flag of Guyana.svg กายอานา
Flag of Sierra Leone.svg เซียร์ราลีโอน ค.ศ. 1971
Flag of Sri Lanka.svg ซีลอน (ศรีลังกา) ค.ศ. 1972 ล้มเลิกการเป็นราชอาณาจักรเครือจักรภพ
Flag of Afghanistan (1931–1973).svg ราชอาณาจักรอัฟกานิสถาน King Zahir Shah of Afghanistan in 1963.jpg สมเด็จพระเจ้ามูฮัมเม็ด ซาฮีร์ ชาห์ ค.ศ. 1973 รัฐประหาร
Flag of Ethiopia (1897–1974).svg จักรวรรดิเอธิโอเปีย Selassie restored.jpg สมเด็จพระจักรพรรดิเฮลี เซลาสซีที่ 1 ค.ศ. 1974
Hellenic Kingdom Flag 1935.svg ราชอาณาจักรกรีซ King Constantine.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 2 การลงประชามติ; ร้อยละ 69 ต้องการให้เปลี่ยนระบอบการปกครอง
Royal Standard of Malta (1964–1974).svg มอลตา Elizabeth II greets NASA GSFC employees, May 8, 2007 edit.jpg สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ล้มเลิกการเป็นราชอาณาจักรเครือจักรภพ
Flag of Laos (1952–1975).svg ราชอาณาจักรลาว Kroonprins Savang , nieuwe Koning van Laos, Bestanddeelnr 910-7908.jpg พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา ค.ศ. 1975 การยึดครองโดยคอมมิวนิสต์
Flag of Sikkim (1967-1975).svg ราชอาณาจักรสิกขิม Face detail in 1971, Palden Thondup Namgyal (cropped).jpg ปาร์ลเดน ทอนดับ นามกยาล ผลการลงประชามติ ร้อยละ 97 ต้องการเป็นรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งของอินเดีย
Flag of Trinidad and Tobago.svg ตรินิแดดและโตบาโก Elizabeth II greets NASA GSFC employees, May 8, 2007 edit.jpg สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ค.ศ. 1976 ล้มเลิกการเป็นราชอาณาจักรเครือจักรภพ
Civil flag of Iran (1964–1980).svg จักรวรรดิอิหร่าน Mohammad Reza Pahlavi.png สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัด เรซา ปาห์เลวี ค.ศ. 1979 การปฏิวัติอิสลาม
Flag of the Central African Republic.svg จักรวรรดิแอฟริกากลาง Bokassa colored.png สมเด็จพระจักรพรรดิโบคัสซาที่ 1 รัฐประหาร
ทศวรรษ 1980
Late 19th Century Flag of Sulu.svg รัฐสุลต่านซูลู Sulu Sultan Mohammed Mahakuttah Abdullah Kiram.jpg สุลต่านโมฮัมหมัดมหาราชอับดุลเลาะคีร ค.ศ. 1986 ล้มล้างพระราชวงศ์
Flag of Fiji.svg ฟิจิ Elizabeth II greets NASA GSFC employees, May 8, 2007 edit.jpg สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ค.ศ. 1987 ล้มเลิกการเป็นราชอาณาจักรเครือจักรภพ
ทศวรรษ 1990
Flag of Mauritius.svg มอริเชียส Elizabeth II greets NASA GSFC employees, May 8, 2007 edit.jpg สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ค.ศ. 1992 ล้มเลิกการเป็นราชอาณาจักรเครือจักรภพ
Flag of Hong Kong (1959–1997).svg ฮ่องกง ค.ศ. 1997 เปลี่ยนเป็นเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
ทศวรรษ 2000
Flag of Samoa.svg ซามัว Malietoa Tanumafili II (cropped).jpg มาลีเอตัว ตานุมาฟิลิที่ 2 ค.ศ. 2007 ไม่มีผู้สืบทอดราชบัลลังก์
Flag of Nepal.svg ราชอาณาจักรเนปาล Gyanendra 01.jpg สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ ค.ศ. 2008 มติของรัฐสภา จัดตั้งสาธารณรัฐ[5]
ทศวรรษ 2010
Flag of the Netherlands Antilles (1986–2010).svg เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส Prinses Beatrix.jpg สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ ค.ศ. 2010 ดินแดนถูกยุบ
ทศวรรษ 2020
Flag of Barbados.svg บาร์เบโดส Elizabeth II greets NASA GSFC employees, May 8, 2007 edit.jpg สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ค.ศ. 2021 ล้มเลิกการเป็นราชอาณาจักรเครือจักรภพ

รายชื่อราชาธิปไตยในปัจจุบันที่ได้รับการฟื้นฟู[แก้]

ประเทศ ปีที่ล้มล้าง (ค.ศ.) หมายเหตุ ปีที่ฟื้นฟู (ค.ศ.)
Flag of England.svg Flag of Scotland.svg Saint Patrick's Saltire.svg ราชอาณาจักรอังกฤษ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์ 1649 เปลี่ยนผ่านมาจากเครือจักรภพแห่งอังกฤษและการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ 1660
Flag of Spain.svg ราชอาณาจักรสเปน 1873 เปลี่ยนผ่านมาจากสาธารณรัฐสเปนที่ 1 1874
1931 เปลี่ยนผ่านมาจากสาธารณรัฐสเปนที่ 2 แล้วจากนั้นจึงเกิดการฟื้นฟูในปี 1947 ซึ่งการฟื้นฟูมาจากคำสั่งเสียของจอมพลฟรันซิสโก ฟรังโก 1975
Flag of Ankole.svg อันโกเล 1967 ถูกล้มล้างจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของ มิลตัน โอเบเต 1993
Flag of Buganda.svg บูกันดา
Flag of Bunyoro, Uganda.svg บุนโยโร
Flag of Toro, Uganda.svg โตโร
Flag of Cambodia.svg ราชอาณาจักรกัมพูชา 1970 เกิดการรัฐประหาร 1975
1976 หลังจากการล้มล้างสองครั้งท้ายที่สุดก็ได้มีการฟื้นฟูอีกครั้งในปี ค.ศ. 1993 1993
Rwenzururu flag.png รเวนซูรูรู (ส่วนหนึ่งของยูกันดา) 1982 ถูกล้มเลิกโดยรัฐบาล 2009
(พฤตินัย)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "We need to abolish the monarchy – because it's not fair on anyone, including the royals". The Independent. 19 May 2018. สืบค้นเมื่อ 12 January 2020.
  2. "'Essentially, the monarchy is corrupt' – will republicanism survive Harry and Meghan?". The Guardian. 9 May 2018. สืบค้นเมื่อ 12 January 2020.
  3. "Royal families: The countries that feel the strongest about abolishing their monarchies". QZ. 18 May 2018. สืบค้นเมื่อ 12 January 2020.
  4. "Does the monarchy have a future?". Dhaka Tribune. 11 January 2020. สืบค้นเมื่อ 12 January 2020.
  5. BBC NEWS | World | South Asia | Nepal votes to abolish monarchy