รายพระนามพระมหากษัตริย์เกาหลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รายพระนามพระมหากษัตริย์เกาหลี
Sunjong of the Korean Empire.jpg
พระเจ้าซุนจง (the last Emperor of Korea)
พระราชอิสริยยศพระราชา
ปกครองราชอาณาจักรโชซ็อน
ประมุขพระองค์แรกพระเจ้าทันกุน
ประมุขพระองค์สุดท้ายพระเจ้าซุนจง
สถาปนา2333 BC (disputed)
ล่มสลาย29 สิงหาคม พ.ศ. 2450

ระบอบกษัตริย์ของเกาหลีนั้นเริ่มมีมาเมื่อกว่า 2000-2500 ปีก่อน โดยกษัตริย์องค์แรกคือพระเจ้าทันกุนแห่งอาณาจักรโชซ็อนโบราณ และปกครอง เรื่อยมาและมีหลายรัฐหลายราชวงศ์ก่อนที่ระบอบกษัตริย์ของเกาหลีจะมาสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1910 ในรัชสมัยพระเจ้าซุนจงพระราชาองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์โชซ็อน โดยการถูกญี่ปุ่นโค่นล้ม

รัฐโคโชซ็อน[แก้]

ดูบทความหลักที: อาณาจักรโชซ็อนโบราณ
รัฐโคโชซ็อน เป็นรัฐเกาหลีลำดับแรก ตามตำนานก่อตั้งโดยพระเจ้าทันกุน ในช่วง 2333 ก่อนคริสต์ศักราช[1]

ราชวงศ์ทันกุนโชซ็อน[แก้]

ลำดับ พระรูป พระนาม รัชกาล
1 Portrait of Dangun.jpg ทันกุน วีมัน ไม่ปรากฏ

ราชวงศ์คีจาโชซ็อน[แก้]

ลำดับ พระรูป พระนาม รัชกาล
1 Ping Sien Si - 072 Ji Zi (16137921534).jpg พระเจ้าคีจา 1122(?)–? ก่อนคริสต์ศักราช
2 พระเจ้าจังฮเย 1082-1057 ก่อนคริสต์ศักราช
3 พระเจ้าคยองฮโย 1057-1030ก่อนคริสต์ศักราช
4 พระเจ้าคงจอง 1030-1000ก่อนคริสต์ศักราช
5 พระเจ้ามุนมู 1000-972ก่อนคริสต์ศักราช
6 พระเจ้าแทวอน 972-968ก่อนคริสต์ศักราช
7 พระเจ้าคยองชัง 968-957ก่อนคริสต์ศักราช
8 พระเจ้าฮึงพยอง 957-943ก่อนคริสต์ศักราช
9 พระเจ้าชอลวี 943-925ก่อนคริสต์ศักราช
10 พระเจ้าซอนฮเย 925-896ก่อนคริสต์ศักราช
11 พระเจ้ายิยัง 896-843ก่อนคริสต์ศักราช

ราชวงศ์วีมันโชซ็อน[แก้]

ลำดับ พระรูป พระนาม รัชกาล
1 Portrait of Dangun.jpg พระเจ้าวีมัน 194-? ก่อนคริสต์ศักราช
2 [ไม่ปรากฏพระนาม]
(พระราชโอรสในพระเจ้าวีมัน)
ไม่ปรากฏ
3 พระเจ้าอูกอแห่งโคโจซ็อน ?-108 ก่อนคริสต์ศักราช

อาณาจักรพูยอ[แก้]

ดูบทความหลักที่:อาณาจักรพูยอ

ราชวงศ์พูยอตะวันออกยุคแรก[แก้]

ลำดับ พระรูป พระนาม รัชกาล
1 พระเจ้าแฮบูรู 86-48 ก่อนคริสต์ศักราช
2 พระเจ้ากึมวา 48-7 ก่อนคริสต์ศักราช
3 พระเจ้าแทโซ 7ก่อนคริสต์ศักราช-ค.ศ.22

คัลซาพูยอ

# พระนาม ระยะเวลาการครองราชย์
พระนาม ฮันกึล/ฮันจา
1 พระเจ้าคัลซา 갈사왕
曷思王
21 CE-?
? โทดู 도두
都頭
?-68 CE

พูยอเหนือยุคหลัง[แก้]

พระนาม ระยะเวลาการครองราชย์
พระนาม ฮันกึล/ฮันจา
วีกูแท 위구태왕
慰仇太王
?-?, คริสต์ศตวรรษที่ 2
คัลวีกอ 간위거왕
簡位居王
?-?, คริสต์ศตวรรษที่ 3
มัลยอ 마려왕
麻余王
?-?, คริสต์ศตวรรษที่ 3
···
···
···
อูอีรยอ 의려왕
依慮王
?-285 CE
อูอีรา 의라왕
依羅王
286 CE-?
···
···
···
ฮย็อน 현왕
玄王
?-346 CE
ยออุล 여울왕
餘蔚王
?-384 CE
···
···
···
ชัน
?-494 CE

โคกูรยอ[แก้]

อาณาจักรโคกูรยอ (37 ปีก่อนคริสตกาล - คริสต์ศักราช 668) เป็นหนึ่งในสามราชอาณาจักรเกาหลี ผู้ปกครองโคกูรยออาจจะพระอิสริยยศเป็นฮวางเจ (황제, "ราชาธิราช")

# พระนาม ฮันกึล (ฮันจา) พระนามเดิม ปกครอง
1 พระเจ้าดงเมียงยอง 동명성왕 (東明聖王), 동명왕 (東明王) Jumong 주몽 (朱蒙), Chumo 추모 (鄒牟), Sanghae 상해 (象解) 37-19 BCE
2 พระเจ้ายูรี 유리왕 (琉璃王), 유리명왕 (琉璃明王) Yuri 유리 (琉璃, 類利), Yuryu 유류 (孺留), Nuri 누리 (累利) 19 BCE - 18 CE
3 พระเจ้าแทมูชิน 대무신왕 (大武神王), 대해주류왕 (大解朱留王) Muhyul 무휼 (無恤) 18-44
4 พระเจ้ามินจุง 민중왕 (閔中王) Saekju 색주 (色朱) 44-48
5 พระเจ้าโมบน 모본왕 (慕本王) U 우 (憂), Aeru 애루 (愛婁), Mangnae 막래 (莫來) 48-53
6 พระเจ้าแทโจมหาราช 태조[대]왕 (太祖[大]王), 국조왕 (國祖王) Gung 궁 (宮), Eosu 어수 (於漱) 53-146
7 พระเจ้าชาแด 차대왕 (次大王) Suseong 수성 (遂成) 146-165
8 พระเจ้าซินแด 신대왕 (新大王) Baekgo 백고 (伯固), Baekgu 백구 (伯句) 165-179
9 พระเจ้าโกกุกชอน 고국천왕 (故國川王), 국양왕 (國襄王) Nammu 남무 (男武) 179-197
10 พระเจ้าซันซาง 산상왕 山上王 Jeong-u 정우 廷優, Wigung 위궁 位宮 197-227
11 พระเจ้าดองชอน 동천왕 東川王, 東襄王 Uwigeo 우위거 憂位居, Gyoche 교체 郊彘 227-248
12 จุงชอน 중천왕 中川王, 中襄王 Yeonbul 연불 然弗 248-270
13 พระเจ้าซีโอชอน 서천왕 西川王, 西襄王 Yangno 약로 藥盧, Yagu 약우 若友 270-292
14 พระเจ้าบองซาง 봉상왕 烽上太王, 鴙葛王 Sangbu 상부 相夫, Sapsiru 삽시루 插矢婁 292-300
15 พระเจ้ามีชอน 미천왕 美川太王, 好攘王 Eulbul 을불 乙弗, Ubul 우불 憂拂 300-331
16 พระเจ้าโกกุกวอน 고국원왕 故國原王 Sayu 사유 斯由, Yu 유 劉, Soe 쇠 釗 331-371
17 พระเจ้าโซซูริม 소수림왕 小獸林王 Gubu 구부 丘夫 371-384
18 พระเจ้าโกกุกยาง 고국양왕 故國攘王 Yiryeon 이련 伊連, Eojiji 어지지 於只支 384-391
19 พระเจ้าควังแกโทมหาราช 국강상광개토경평안호태왕 國彊上廣開土境平安好太王 Damdeok 담덕 談德, An 안 安 391-413
20 พระเจ้าชังซู 장수왕 長壽王 Georyeon 거련 巨連, Goryeon 고련 高璉 413-490
21 พระเจ้ามุนจามยอง 문자명왕 文咨明王 Na-un 나운 羅雲, Go-un 고운 高雲 491-519
22 พระเจ้าอันจาง 안장왕 安藏王 Heung-an 흥안 興安, Go-an 고안 高安 519-531
23 พระเจ้าอันวอน 안원왕 安原王 Bojeong 보정 寶廷, Gojeong 고정 高廷 531-545
24 พระเจ้ายางวอน 양원왕 陽原王, 陽崗王 Pyeongseong 평성 平成 545-559
25 พระเจ้าพยองวอน 평원왕 平原王 Yangseong 양성 陽成, Tang 탕 湯, Goyang 고양 高陽 559-590
26 พระเจ้ายองยาง 영양왕 嬰陽王, 평양왕 平陽王 Go Won 고원 高元, Daewon 대원 大元 590-618
27 พระเจ้ายองนยู 영류왕 榮留王 Go Geonmu 고건무 高建武, Seong 성 成, Gomu 고무 高武 618-642
28 พระเจ้าบอจาง 보장왕 寶藏王 Go Jang 고장 高藏, Bojang 보장 寶藏 642-668

Notes:

 1. Some of Goguryeo's own records of individual kings, especially of the 19th (Gwanggaeto), use the title "Taewang" or "Hotaewang", roughly meaning Greatest King or Very Greatest King. Some argue that the title should be translated as "Emperor," equivalent of the Chinese title 皇帝, but this is not widely accepted. The most complete and oldest existing Korean history text, the Samguk Sagi and the Samguk Yusa, written centuries after Goguryeo was defeated, uses the title "Wang", meaning King.
 1. The king names generally derive from the location of the king's burial, and do not necessarily correspond to the Chinese concept of 諡號.
 1. Goguryeo kings had the surname Go, except for the second (Yuri) through fifth (Mobon), whose surnames are recorded as Hae. All of the kings are recorded to belong to the same patrilineal bloodline. It is not clear whether the two surnames are different transcription of the same name, or evidence of a power struggle.
 1. The Samguk Sagi and Samguk Yusa, and sometimes other records mention "other names," "birth names," "childhood names," or "personal names."
 1. The Legendary line names and dates are from the Samguk Sagi. The Wei shu (History of the Wei dynasty) gives the following names: 朱蒙 Jumong, 閭達 Yeodal, 始閭諧 Shiryeohae, 如栗 Yeoyul, and 莫來 Mangnae. The legendary line had already been formed with some variants in the early 5th century when king Jangsu built a monument for his father and Goguryeo made contact with the Northern Wei. The inscription of that monument gives these names: 鄒牟 Chumo, 儒留 Yuryu, and 大朱留 Daejuryu. The connections between those names are not clear.

Sources: http://kdaq.empas.com/koreandb/history/koreanking/html/person/koguryeo_king.html (The Academy of Korean Studies) and http://enc.daum.net/dic100//topView.do (Korea Britannica Corp.)

แพ็กเจ[แก้]

แพ็กเจ (18 BC - AD 660) เป็นหนึ่งในสามราชอาณาจักรเกาหลี

# พระนาม ฮันกึล ฮันจา ปกครอง พระนามเดิม ความสัมพันธ์ หมายเหตุ
1 พระเจ้าอนจอ 온조왕 溫祚王 18 BCE - 29 CE ผู้ก่อตั้ง พระโอรสของพระเจ้าดงเมียงยอง
2 พระเจ้าดารู 다루왕 多婁王 29 - 77 พระโอรสองค์แรกของพระเจ้าอนจอ
3 พระเจ้ากีรู 기루왕 己婁王 77 - 128 พระโอรสองค์แรกของพระเจ้าดา
4 พระเจ้าแกรู 개루왕 蓋婁王 128 - 166 พระโอรสของพระเจ้ากีรู
5 พระเจ้าโชโก 초고왕 肖古王 166 - 214 พระโอรสของแกรู also Sogo (소고왕, 素古王)
6 พระเจ้ากูซู 구수왕 仇首王 214 - 234 first son of Chogo also Guisu (귀수왕, 貴須王)
7 พระเจ้าซาบาน 사반왕 沙泮王 234 first son of Gusu also Sai (사이왕, 沙伊王)
8 พระเจ้าโกอี 고이왕 古爾王 234 - 286 second son of Gaeru also Gui (구이군, 久爾君)
9 พระเจ้าแชกกเย 책계왕 責稽王 286 - 298 son of Goi also Cheonggye (청계왕, 靑稽王)
10 พระเจ้าบุนซอ 분서왕 汾西王 298 - 304 first son of Chaekgye
11 พระเจ้าบีรยู 비류왕 比流王 304 - 344 second son of Gusu
12 พระเจ้ากเย 계왕 契王 344 - 346 first son of Bunseo
13 พระเจ้ากึนโชโก 근초고왕 近肖古王 346 - 375 second son of Biryu also Chogo (초고왕, 肖古王) or Sokgo (속고왕, 速古王)
14 พระเจ้ากึนกูซู 근구수왕 近仇首王 375 - 384 son of Geunchogo also Guisu (귀수왕, 貴首王)
15 พระเจ้าชิมนยู 침류왕 枕流王 384 - 385 first son of Geungusu
16 พระเจ้าจินซา 진사왕 辰斯王 385 - 392 younger brother of Chimnyu also Buyeohui (부여휘, 扶餘暉)
17 พระเจ้าอาซิน 아신왕 阿莘王 392 - 405 cousin of Jinsa; first son of Chimnyu also Aha (아화왕, 阿華王)
18 พระเจ้าจอนจี 전지왕 腆支王 405 - 420 first son of Asin also Jikji (직지왕, 直支王) or Jinji (진지왕, 眞支王)
19 พระเจ้ากูอีซิน 구이신왕 久爾辛王 420 - 427 first son of Jeonji
20 พระเจ้าบียู 비유왕 毗有王 427 - 454 first son of Guisin also Yeobi (여비, 餘毗)
21 พระเจ้าแกโร 개로왕 蓋鹵王 454 - 475 Gyeongsa (경사, 慶司) or Gyeong (경, 慶) first son of Biyu also Yeogyeong (여경, 餘慶)
22 พระเจ้ามุนจู 문주왕 文周王 475 - 477 Modo (모도, 牟都) or Do (도, 都) son of Gaero
23 พระเจ้าซัมกึน 삼근왕 三斤王 477 - 479 Samgeun (삼근, 三斤), Imgeol (임걸, 壬乞) or Samgeol (삼걸, 三乞) first son of Munju also Mun-geun (문근왕, 文斤王)
24 พระเจ้าดงซอง 동성왕 東城王 479 - 501 Modae (모대, 牟大) or Mamo (마모, 摩牟) cousin of Samgeum
25 พระเจ้ามูรยอง 무령왕 武寧王 501 - 523 Sama (사마, 斯麻 or 斯摩) or Yung (융, 隆) second son of Dongseong also Sama (사마왕, 斯麻王), Do (도왕, 嶋王), or Horyeong (호령왕, 虎寧王)
26 พระเจ้าซอง 성왕 聖王 523 - 554 Myeong (명, 明) son of Muryeong also Myeong (명왕, 明王) or Seongmyeong (성명왕, 聖明王)
27 พระเจ้าวีด๊อก 위덕왕 威德王 554 - 598 Chang (창, 昌) first son of Seong also Chang (창왕, 昌王)
28 พระเจ้าฮเย 혜왕 惠王 598 - 599 Gye (계, 季) younger brother of Wideok also Heon (헌왕, 獻王)
29 พระเจ้าบอบ 법왕 法王 599 - 600 Seon (선, 宣) or Hyosun (효순, 孝順) first son of Hye
30 พระเจ้ามู 무왕 武王 600 - 641 personal name Jang (장, 璋) or Seodong (서동, 薯童) youngest son of Wideok also Mugang (무강왕, 武康王) or Mugwang (무광왕,武廣王)
31 พระเจ้าอึยจา 의자왕 義慈王 641 - 660 first son of Mu

*ที่มา: [1]

ซิลลา[แก้]

ซิลลา (57 BC - 935 CE) เป็นหนึ่งใน สามอาณาจักรเกาหลี ช่วงต้นซิลลาปกครองโดยตระกูลปาร์ค, ซ็อกและคิม กษัตริย์ซิลลามีพระสถานะที่หลากหลายทั้ง Isageum, Maripgan, และ Daewang เช่นเดียวกับกษัตริย์แพ็คเจ, some declared themselves emperor.

 1. พระเจ้าฮยอกกอเซ 혁거세 거서간 朴赫居世居西干 (57 BCE-4 CE)
 2. พระเจ้านัมแฮ 남해 차차웅 南解次次雄 (4-24)
 3. พระเจ้ายูริ (24-57) 유리이사금 儒理尼師今 (Kings Yuri to Heurhae bore the Korean title Isageum, an old word for "ruler")
 4. พระเจ้าทัลแฮ 탈해이사금 脫解尼師今 (57-80)
 5. พระเจ้าพาซา 파사이사금 婆娑尼師今 (80-112)
 6. พระเจ้าจีมา 지마이사금 祗摩尼師今 (112-134)
 7. พระเจ้าอิลซอง 일성이사금 逸聖尼師今 (134-154)
 8. พระเจ้าอาดัลลา Isageum 아달라이사금 阿達羅尼師今 (154-184)
 9. พระเจ้าบอลฮยู Isageum 벌휴이사금 伐休尼師今 (184-196)
 10. พระเจ้าแนแฮ Isageum 내해이사금 奈解尼師今 (196-230)
 11. พระเจ้าโจบุน Isageum 조분이사금 助賁尼師今 (230-247)
 12. พระเจ้าชอมแฮ Isageum 첨해이사금 沾解尼師今 (247-261)
 13. พระเจ้ามีชู Isageum 미추이사금 味鄒尼師今 (262-284)
 14. พระเจ้ายูรเย Isageum 유례이사금 儒禮尼師今 (284-298)
 15. พระเจ้ากิริม Isageum 기림이사금 基臨尼師今 (298-310)
 16. พระเจ้าฮึลแฮ Isageum 흘해이사금 訖解尼師今 (310-356)
 17. พระเจ้าแนมุล Maripgan 내물마립간 奈勿麻立干 (356-402) (Kings Naemul to Soji bore the Korean title Maripgan, an old word for "ruler")
 18. พระเจ้าซิลซอง Maripgan 실성마립간 實聖麻立干 (402-417)
 19. พระเจ้านุลจี Maripgan 눌지마립간 訥祗麻立干 (417-458)
 20. พระเจ้าจาบี Maripgan 자비마립간 慈悲麻立干 (458-479)
 21. พระเจ้าโซจี Maripgan 소지마립간 炤智麻立干 (479-500)
 22. พระเจ้าจีจึง 지증왕 智證王 (500-514) (Kings Jijeung to Gyeongsun bore the title Wang (the modern Korean word for "king"), with the exceptions noted below)
 23. พระเจ้าบอพึงมหาราช 법흥태왕 法興太王 (514-540) ("King Beopheung the Great" is a translation of Beopheung Taewang, "Taewang" meaning "great king")
 24. พระเจ้าจินฮึงมหาราช 진흥태왕 眞興太王 (540-576) ("King Jinheung the Great" is a translation of Jinheung Taewang, "Taewang" meaning "great king")
 25. พระเจ้าจินจี 진지왕 眞智王 (576-579)
 26. พระเจ้าจินพยอง 진평왕 眞平王 (579-632)
 27. พระนางซอนด๊อก 선덕왕 善德王 (632-647)
 28. พระนางจินด๊อก 진덕왕 眞德王 (647-654)
 29. พระเจ้ามูยอลมหาราช 태종무열왕 太宗武烈王 (654-661) ("King Muyeol the Great" is a translation of Muyeol Daewang, "Daewang" meaning "great king")

ซิลลายุครวมแผ่นดิน[แก้]

 1. พระเจ้ามุนมู 문무대왕 文武大王 (661-681)
 2. พระเจ้าซินมุน 신문왕 神文王 (681-691)
 3. พระเจ้ากโยโซ 효소왕 孝昭王 (692-702)
 4. พระเจ้าซองด๊อกมหาราช 성덕대왕 聖德大王 (702-737) ("King Seongdeok the Great" is a translation of Seongdeok Daewang, "Daewang" meaning "great king")
 5. พระเจ้าฮโยซอง 효성왕 孝成王 (737-742)
 6. พระเจ้ากยองด็อก 경덕왕 景德王 (742-765)
 7. พระเจ้าฮเยคง 혜공왕 惠恭王 (765-780)
 8. พระเจ้าซอนด็อก 선덕왕 宣德王 (780-785)
 9. พระเจ้าวอนซอง 원성왕 元聖王 (785-798)
 10. พระเจ้าโซซอง 소성왕 昭聖王 (798-800)
 11. King Aejang 애장왕 哀莊王 (800-809)
 12. พระเจ้าฮอนด็อก 헌덕왕 憲德王 (809-826)
 13. พระเจ้าฮึงด็อก 흥덕왕 興德王 (826-836)
 14. พระเจ้าฮุยกัง 희강왕 僖康王 (836-838)
 15. พระเจ้ามินเอ 민애왕 閔哀王 (838-839)
 16. พระเจ้าซินมู 신무왕 神武王 (839)
 17. พระเจ้ามุนซอง 문성왕 文聖王 (839-857)
 18. King Heonan 헌안왕 憲安王 (857-861)
 19. พระเจ้าคยองมุน 경문왕 景文王 (861-875)
 20. พระเจ้าฮอนคัง 헌강왕 憲康王 (875-886)
 21. พระเจ้าจองคัง 정강왕 定康王 (886-887)
 22. พระราชินีจินซอง 진성왕 眞聖王 (887-897)
 23. พระเจ้าฮโยคง 효공왕 孝恭王 (897-912)
 24. พระเจ้าซินด๊อก 신덕왕 神德王 (913-917)
 25. พระเจ้าคยองมยอง 경명왕 景明王 (917-924)
 26. พระเจ้าคยองแค 경애왕 景哀王 (924-927)
 27. พระเจ้าคยองซุน 경순왕 敬順王 (927-935)

Gaya confederacy[แก้]

The Gaya confederacy (42-562) consisted of several small statelets. All rulers of Gaya bore the title Wang ("King").

Geumgwan Gaya[แก้]

Geumgwan Gaya (42-532) was one of the Gaya confederacy.

# Temple name ฮันกึล ฮันจา Period of reign[2]
1 Suro of Geumgwan Gaya 수로왕 首露王 (42-199)
2 Geodeung of Geumgwan Gaya 거등왕 居登王 (199-259)
3 Mapum of Geumgwan Gaya 마품왕 麻品王 (259-291)
4 Geojilmi of Geumgwan Gaya 거질미왕 居叱彌王 (291-346)
5 Isipum of Geumgwan Gaya 이시품왕 伊尸品王 (346-407)
6 Jwaji of Geumgwan Gaya 좌지왕 坐知王 (407-421)
7 Chwihui of Geumgwan Gaya 취희왕 吹希王 (421-451)
8 Jilji of Geumgwan Gaya 질지왕 銍知王 (451-492)
9 Gyeomji of Geumgwan Gaya 겸지왕 鉗知王 (492-521)
10 Guhyeong of Geumgwan Gaya 구형왕 仇衡王 (521-532)

Daegaya[แก้]

Daegaya (42-562) was one of the Gaya confederacy.

# Name Period of reign
Westernized Hangul/Hanja
1 Ijinasi of Daegaya 이진아시왕
伊珍阿豉王
42 CE-?
···
···
···
···
3 or 4 Geumnim of Daegaya 금림왕
錦林王
?-?
···
···
···
···
Unknown Haji of Daegaya 하지왕
荷知王
?-?
···
···
···
···
6 or 7 Gasil of Daegaya 가실왕
嘉悉王 or 嘉實王
?-?
···
···
···
···
9 Inoe of Daegaya 이뇌왕
異腦王
?-?
10 or 16 Crown Prince Wolgwang
or
Doseolji of Daegaya
월광태자 (月光太子)
or
도설지왕 (道設智王)
?-562

บัลแฮ[แก้]

รัฐพัลแฮ (698–926) เป็นรัฐเกาหลีโบราณที่สถาปนาหลังการล่มสลายของนรัฐโกคูรยอ กินพื้นที่ไปถึงตอนใต้ของแมนจูเรีย Primorsky Krai และตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลี.

# Personal name Period of reign Era name (年號) Posthumous name (諡號)
ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา
1 แด โจยอง 대조영
大祚榮
698–719 ไม่มี ไม่มี พระเจ้าโก 고왕
高王
2 แด มูเย 대무예
大武藝
719–737 อินอัน 인안
仁安
พระเจ้ามู 무왕
武王
3 แด ฮึนมู 대흠무
大欽茂
737–793 แดฮึง
บอรยอก
대흥 (大興)
보력 (寶曆)
พระเจ้ามุน 문왕
文王
4 แด วอนอึย 대원의
大元義
793–794 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
5 แด ฮวา โย 대화여
大華與
794 จุงฮึง 중흥
中興
พระเจ้าซอง 성왕
成王
6 แดซังริน 대숭린
大嵩璘
794–808 จองรยอก 정력
正曆
กัง 강왕
康王
7 แดวอนยู 대원유
大元瑜
808–812 ยองด็อก 영덕
永德
จอง 정왕
定王
8 แดออนอุย 대언의
大言義
812–817? จูจัก 주작
朱雀
ฮุย 희왕
僖王
9 แดเมียงชุง 대명충
大明忠
817?–818? Taesi 태시
太始
กัน 간왕
簡王
10 แดอินซู 대인수
大仁秀
818?–830 กอนฮึง 건흥
建興
ซอน 선왕
宣王
11 แดอีจิน 대이진
大彝震
830–857 ฮัมฮวา 함화
咸和
ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
12 แด กอนฮวาง 대건황
大虔晃
857–871 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
13 แด ฮยอนซ็อก 대현석
大玄錫
871–895 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ กยอง 경왕
景王
14 แด วีแฮ 대위해
大瑋瑎
895–906 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
15 แด อินซอน 대인선
大諲譔
906–926 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่มี ไม่มี

แพคเจหลัง[แก้]

Hubaekje (900-936) was founded by Gyeon Hwon, who was a general during Later Silla's period of decline. Thus began the Later Three Kingdoms period. Hubaekje met its downfall at the hands of Gyeon Hwon himself, who later led the Goryeo armies alongside Emperor Taejo of Goryeo to capture Singeom, the prince of Hubaekje, who had betrayed Gyeon Hwon.

# พระนาม รัชสมัย
Westernized ฮันกกึล/ฮันจา
1 Gyeon Hwon 견훤
甄萱
900-935
1 Singeom 신검
神劍
935-936

โกคูเรียวหลัง[แก้]

Later Goguryeo (901-918), also known as Ma-jin or Taebong, was established by Gung-ye, an outcast prince of Silla. Gung-Ye joined General Yang-Gil's rebellion, and rose through the ranks. He eventually assassinated Yang-Gil and established a new kingdom, naming it Later Goguryeo. Gung-Ye turned out to be a tyrant, and was overthrown by his generals, opening the way for General Wang Geon, who established Goryeo.

# Personal name Period of reign Era name (年號)
Westernized Hangul/Hanja Westernized Hangul/Hanja
1 Gung-ye 궁예
弓裔
901-918 Mutae
Seongchaek
Sudeok-Manse
Jeong-gae
무태 (武泰)
성책 (聖冊)
수덕만세 (水德萬歲)
정개 (政開)

โครยอ[แก้]

ดูเพิ่มเติมที่: Genealogy of the Goryeo Dynasty

Goryeo (918-1392) was ruled by the Wang Dynasty. The first ruler had the temple name Taejo, which means "great progenitor", and was applied to the first kings of both Goryeo and Joseon, as they were also the founders of the Wang and Yi Dynasties respectively. Starting with Gwangjong, rulers of Goryeo styled themselves emperors, with the first three rulers elevated to that title posthumously. With the Mongol conquest, however, the title of the ruler was demoted to a king, or "Wang."

The next twenty-three kings (until Wonjong) are also referred to by their temple names, ending in jong. Beginning with Chungnyeol (the twenty-fifth king), all the remaining kings of Goryeo had the title Wang ("King") as part of their temple names. Era names are in bracket where available

# Personal name Period of reign Courtesy Name (C)/
Mongol name (M) /
Pseudonym (Ps)
Temple name (廟號) (T) /
Posthumous name (諡號) (P)
Era name (年號)
Westernized Hangul/Hanja Westernized Hangul/Hanja Westernized Hangul/Hanja Westernized Hangul/Hanja
1 วัง กอน 왕건
王建
918–943 Yakcheon (C) 약천
若天 (C)
แทโจ 태조
太祖 (T)
ชอนซู 천수
天授
2 วัง มู 왕무
王武
943–945 Sunggeon (C) 승건
承乾 (C)
ฮเยจง 혜종
惠宗 (T)
3 วัง โย 왕요
王堯
945–949 ชอนอุย (C) 천의 (C) จองจง 정종
定宗 (T)
4 วัง โซ 왕소
王昭
949–975 Ilhwa (C) 일화
日華 (C)
ควางจง 광종
光宗 (T)
กวางด็อก
จุนปัง
광덕 (光德)
준풍 (峻豊)
5 วัง ยู 왕유
王伷
975–981 จางมิน (C) 장민
長民 (C)
คยองจง 경종
景宗 (T)
6 วัง ชี 왕치
王治
981–997 Ongo (C) 온고
溫古 (C)
ซองจง 성종
成宗 (T)
7 วัง ซอง 왕송
王誦
997–1009 ฮโยซิน (C) 효신
孝伸 (C)
มกจง 목종
穆宗 (T)
8 วัง ซุน 왕순
王詢
1009–1031 อันเซ (C) 안세
安世 (C)
ฮย็อนจง 현종
顯宗 (T)
9 วัง ฮึม 왕흠
王欽
1031–1034 วอนรยาง (C) 원량
元良 (C)
ทอกจง 덕종
德宗 (T)
10 วัง ฮยอง 왕형
王亨
1034–1046 Sinjo (C) 신조
申照 (C)
จองจง 정종
靖宗 (T)
11 วัง ฮวี 왕휘
王徽
1046–1083 ชอกยู (C) 촉유
燭幽 (C)
มุนจง 문종
文宗 (T)
12 วัง ฮัน 왕훈
王勳
1083 อึยกอง (C) 의공
義恭 (C)
ซุนจง 순종
順宗 (T)
13 วัง อึน 왕운
王運
1083–1094 กเยชอน (C) 계천
繼天 (C)
ซอนจง 선종
宣宗 (T)
14 วัง อุก 왕욱
王昱
1094–1095 ฮอนจง 헌종
獻宗 (T)
15 วัง ฮี 왕희
王熙
1095–1105 ชอนซาง (C) 천상
天常 (C)
ซุกจง 숙종
肅宗 (T)
16 วัง อู 왕우
王俁
1105–1122 เซมิน (C) 세민
世民 (C)
เยจง 예종
睿宗 (T)
17 วัง แฮ 왕해
王楷
1122–1146 อินพโย (C) 인표
仁表 (C)
อินจง 인종
仁宗 (T)
18 วัง ฮยอน 왕현
王晛
1146–1170 อิลซุง (C) 일승
日升 (C)
อีจง 의종
毅宗 (T)
19 วัง โฮ 왕호
王皓
1170–1197 จีดัน (C) 지단
之旦 (C)
มยองจง 명종
明宗 (T)
20 วัง แท็ก 왕탁
王晫
1197–1204 จีฮวา (C) 지화
至華 (C)
ชินจง 신종
神宗 (T)
21 วัง ยอง 왕영
王韺
1204–1211 บุลปี (C) 불피
不陂 (C)
ฮึยจง 희종
熙宗 (T)
22 วัง โอ 왕오/왕숙/왕정
王晶/王璹/王貞
1211–1213 แดฮวา (C) 대화
大華 (C)
คังจง 강종
康宗 (T)
23 วัง ชอล 왕철
王澈
1213–1259 ชอนู (C) 천우
天祐 (C)
โกจง 고종
高宗 (T)
24 วัง ซิก 왕식
王倎
1259–1274 Ilsin (C) 일신
日新 (C)
วอนจง 원종
元宗 (T)
25 วัง โก 왕거
王椹
1274–1308 ชุงนยอล 충렬왕
忠烈王 (P)
26 วัง จาง 왕장
王璋
1308–1313 Jungang (C) 중앙
仲昻 (C)
ชุงซอน 충선왕
忠宣王 (P)
27 วัง มาน 왕만
王燾
1313–1330
1332–1339
อึยฮโย (C) 의효 (C) ชุงซุก 충숙왕
忠肅王 (P)
28 วัง จอง 왕정
王禎
1330–1332
1339–1344
Botapsilli (M) 보탑실리
普塔失里 (M)
ชุงฮเย 충혜왕
忠惠王 (P)
29 วัง ฮุน 왕흔
王昕
1344–1348 พัลซามาเนซา (M) 팔사마타아지
八思麻朶兒只 (M)
ชุงมอก 충목왕
忠穆王 (P)
30 วัง โจ 왕저
王蚳
1348–1351 Misagamtaaji (M) 미사감타아지
迷思監朶兒只 (M)
ชุงจอน 충정왕
忠靖王 (P)
31 วัง จอน 왕전
王祺
1351–1374 อีแจ / อิกดัง (Ps) 빠이엔티무르
伯顔帖木兒 (M)
이재 /익당 (Ps)
คงมิน 공민왕
恭愍王 (P)
32 วัง อู 왕우
王禑
1374–1388 อู 우왕
禑王 (P)
33 วัง ชาง 왕창
王昌
1388–1389 ชาง 창왕
昌王 (P)
34 วัง โย 왕요
王瑤
1389–1392 คงยาง 공양왕
恭讓王 (P)

โชซ็อน[แก้]

ราชวงศ์โชซ็อน (1392-1897)

# พระรูป พระนามเดิม รัชสมัย Courtesy Name (C)/
พระนามแฝง (Ps)
พระนามเรียกขาน (廟號) (T) /
พระนามหลังสวรรคต (諡號) (P)
รัชศก (年號)
ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา
1 King Taejo Yi 02.jpg ลี ซ็อง-กเย 이성계/이단
李成桂/李旦
1392–1398 จุงกยอล (C) 중결
仲潔 (C)
แทโจ 태조
太祖 (T)
2 ลี บังกวา 이방과
李芳果
1398–1400 กวางวอน (C) 광원
光遠 (C)
จองจง 정종
定宗 (T)
3 ลี บังวอน 이방원
李芳遠
1400–1418 ยูด๊อก (C) 유덕
遺德 (C)
แทจง 태종
太宗 (T)
4 ลี โด 이도
李祹
1418–1450 วอนจอง (C) 원정
元正 (C)
เซจงมหาราช 세종
世宗 (T)
5 ลี ฮยาง 이향
李珦
1450–1452 ฮวีจี (C) 휘지
輝之 (C)
มุนจง 문종
文宗 (T)
6 ลี ฮงวี 이홍위
李弘緯
1452–1455 ดันจง 단종
端宗 (T)
7 ลี ยู 이유
李瑈
1455–1468 ซูจี (C) 수지
粹之 (C)
เซโจ 세조
世祖 (T)
8 ลี ฮวาง 이광
李晄
1468–1469 มยุงโจ/พยองนัม (C) 명조/평남
明照/平南 (C)
เยจง 예종
睿宗 (T)
9 ลี ฮยอล 이혈
李娎
1469–1494
(C)
ซองจง 성종
成宗 (T)
10 ลี รยุง 이융
李隆
1494–1506
(C)
ยอนซันกุน 연산군
燕山君
11 朝鲜中宗.jpg ลี ย๊อก 이역
李懌
1506–1544 นักชอน (C) 낙천
樂天 (C)
จุงจง 중종
中宗 (T)
12 ลี โฮ 이호
李峼
1544–1545 ชอนยุน (C) 천윤
天胤 (C)
อินจง 인종
仁宗 (T)
13 ลี ฮวัน 이환
李峘
1545–1567 แดยาง (C) 대양
對陽 (C)
เมียงจง 명종
明宗 (T)
14 ลี ยอน 이연
李蚣
1567–1608 ซอนโจ 선조
宣祖 (T)
15 ลี ฮอน 이혼
李琿
1608–1623
(C)
ควางแฮกุน 광해군
光海君
16 조선 원종 어진.jpg ลี จอง 이종
李倧
1623–1649 ฮวาแบก (C) 화백
和伯 (C)
อินโจ 인조
仁祖 (T)
17 효종영릉 인선왕후릉 (2).JPG ลี โฮ 이호
李淏
1649–1659 จองยอน (C)
จูโก (Ps)
정연/靜淵 (C)
죽오/竹梧 (Ps)
ฮโยจง 효종
孝宗 (T)
18 The Tomb of King Hyeonjong.JPG ลี ยอน 이연
李棩
1659–1674 กยุงจิก (C) 경직
景直 (C)
ฮย็อนจง 현종
顯宗 (T)
19 Sukjong of Joseon.png ลี ซุน 이순
李焞
1674–1720 มยุงโบ (C) 명보
明普 (C)
ซุกจง 숙종
肅宗 (T)
20 ลี ยุน 이윤
李昀
1720–1724 ฮุยเซโอ (C) 휘서
輝瑞 (C)
คยองจง 경종
景宗 (T)
21 Korea-Yeongjo-King of Joseon-c1.jpg Yi Geum 이금
李昑
1724–1776 กวางซุก (C)
ยางซึงฮอน (Ps)
광숙/光叔 (C)
양성헌/養性軒 (Ps)
ยองโจ 영조
英祖 (T)
22 King JeongJo of Joseon.jpg ลี ซาน 이산
李祘
1776–1800 ฮยองอุน (C)
ฮองแจ (Ps)
형운/亨運 (C)
홍재/弘齋 (Ps)
จองโจ 정조
正祖 (T)
23 朝鲜纯祖.JPG ลี กง 이공
李蚣
1800–1834 กงโบ (C)
ซุนแจ (Ps)
공보/公寶 (C)
순재/純齋 (Ps)
ซุนโจ 순조
純祖 (T)
24 ลี ฮวาน 이환
李奐
1834–1849 มูนึง (C)
วอนฮอน (Ps)
문응/文應 (C)
원헌/元軒 (Ps)
ฮอนจง 헌종
憲宗 (T)
25 Cheoljong2.jpg ลี บยอน 이변
李昪
1849–1863 โดซุง (C)
แดยองแจ (Ps)
도승/道升 (C)
대용재/大勇齋 (Ps)
ชอลจง 철종
哲宗 (T)
26 Gojong of the Korean Empire 01.jpg ลี เมียงบอก 이명복
李命福
1863–1897 (1897-1907) * Seongrim (C)
Juyeon (Ps)
성림/聖臨 (C)
주연/珠淵 (Ps)
โกจง* 고종
高宗 (T)
แกกุก
กอนยาง
กวางมู
개국 (開國)
건양 (建陽)
광무 (光武)
27 Sunjong of the Korean Empire 02.jpg ลี ช็อก 이척
李拓
(1907–1910) * กุนบาง (C)
จองฮอน (Ps)
군방/君邦 (C)
정헌/正軒 (Ps)
ซุนจง* 순종
純宗 (T)
ยุงฮี 융희 (隆熙)

อ้างอิง[แก้]

 1. Hyung Il Pai (2000). Constructing "Korean" Origins: A Critical Review of Archaeology, Historiography, and Racial Myth in Korean State-formation Theories. Harvard University Asia Center. pp. 89–92. ISBN 978-0-674-00244-9.
 2. Il-yeon: Samguk Yusa: Legends and History of the Three Kingdoms of Ancient Korea, translated by Tae-Hung Ha and Grafton K. Mintz. Epilogue, page 354. Silk Pagoda (2006). ISBN 1596543485 - note: the dates for Geojilmi's reign go there until 344