ประธานรัฐสภาไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประธานรัฐสภา
ราชอาณาจักรไทย
Flag of the President of the National Assembly of Thailand.svg
ธงประธานรัฐสภา
Seal of the Parliament of Thailand.svg
ตรารัฐสภา
Pornpetch Wichitcholchai.JPG
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พรเพชร วิชิตชลชัย
(ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

ตั้งแต่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
การเรียกขาน ท่านประธานที่เคารพ
ผู้เสนอชื่อ สภาผู้แทนราษฎร
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
วาระ 4 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่ง เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
สถาปนา พ.ศ. 2475
เว็บไซต์ ประธาน สส.

ประธานรัฐสภาไทย เป็นตำแหน่งประมุขของอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ ของไทย ซึ่งในแต่ละช่วงเวลา จะประกอบด้วยสภาเดียวหรือสองสภา แล้วแต่บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในขณะนั้น ซึ่งในสมัยก่อน ประธานรัฐสภาอาจมาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐสภาไทยประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยมีโดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง นอกจากนี้ประธานรัฐสภายังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

ปัจจุบันตำแหน่งนี้ได้ว่างลง โดยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ทำหน้าที่แทน

อำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาไทย[แก้]

ตามข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา พ.ศ. 2553 ข้อที่ 5 ได้กำหนดให้ประธานรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1. เป็นประธานของที่ประชุมรัฐสภา
  2. กำหนดการประชุมรัฐสภา
  3. ควบคุมและดำเนินกิจการของรัฐสภา
  4. รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมรัฐสภาตลอดถึงบริเวณของรัฐสถา
  5. เป็นผู้แทนรัฐสภาในกิจการภายนอก
  6. แต่งตั้งกรรมการเพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ตามข้อบังคับข้อที่ 5 (7)
  7. อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]