รายพระนามพระมหากษัตริย์จอร์เจีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชอาณาจักรอัลจอร์เจีย (1008–1466)[แก้]

ราชวงศ์บากราติโยนนี[แก้]

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
บากรัตที่ 3 ค.ศ. 1008 ค.ศ. 1014 เดิมทรงเป็นกษัตริย์แห่งอับฮาเซียมาก่อน
จอร์จที่ 1 ค.ศ. 1014 ค.ศ. 1027 พระราชโอรส
บากรัตที่ 4 ค.ศ. 1027 ค.ศ. 1072 พระราชโอรส
จอร์จที่ 2 ค.ศ. 1072 ค.ศ. 1082 พระราชโอรส
เดวิดที่ 4 ค.ศ. 1082 ค.ศ. 1125 พระราชโอรส
เดเมทริอุสที่ 1 ค.ศ. 1125 ค.ศ. 1154 พระราชโอรส
เดวิดที่ 5 ค.ศ. 1154 ค.ศ. 1155 พระราชโอรส
เดเมทริอุสที่ 1(ครั้งที่ 2) ค.ศ. 1155 ค.ศ. 1156 พระราชบิดา
จอร์จที่ 3 ค.ศ. 1156 ค.ศ. 1184 พระราชโอรส
ทามาร์มหาราชินี ค.ศ. 1184 ค.ศ. 1213 พระราชธิดา
จอร์จที่ 4 ค.ศ. 1213 ค.ศ. 1223 พระราชโอรส
ราซูดาน ค.ศ. 1223 ค.ศ. 1245 พระภคินี
เดวิดที่ 6 ค.ศ. 1245 ค.ศ. 1259 พระราชโอรส
ต่อมาเป็นพระมหากษัตริย์อิเมเรติ
เดวิดที่ 7 ค.ศ. 1248 ค.ศ. 1270 พระราชโอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 4
เดเมทริอุสที่ 2 ค.ศ. 1270 ค.ศ. 1289 พระราชโอรส
วัคตังที่ 2 ค.ศ. 1289 ค.ศ. 1292 พระราชอนุชา
เดวิดที่ 8 ค.ศ. 1293 ค.ศ. 1311 พระราชโอรสในพระเจ้าเดเมทริอุสที่ 2
จอร์จที่ 5 ค.ศ. 1299 ค.ศ. 1302 พระราชอนุชา
วัคตังที่ 3 ค.ศ. 1302 ค.ศ. 1308 พระราชอนุชา
จอร์จที่ 6 ค.ศ. 1311 ค.ศ. 1314 พระราชภาคิไนย
จอร์จที่ 5 ค.ศ. 1314 ค.ศ. 1346 รัชสมัยที่ 2
เดวิดที่ 9 ค.ศ. 1346 ค.ศ. 1360 พระราชโอรส
บากรัตที่ 5 ค.ศ. 1360 ค.ศ. 1393 พระราชโอรส
จอร์จที่ 7 ค.ศ. 1393 ค.ศ. 1407 พระราชโอรส
คอนสแตนตินที่ 1 ค.ศ. 1407 ค.ศ. 1411 พระราชโอรส
อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ค.ศ. 1411 ค.ศ. 1442 พระราชโอรส
วัคตังที่ 4 ค.ศ. 1442 ค.ศ. 1446 พระราชโอรส
จอร์จที่ 8 ค.ศ. 1446 ค.ศ. 1464 พระราชอนุชา
ต่อมาเป็นพระมหากษัตริย์คาเคตี
บากรัตที่ 6 ค.ศ. 1466 ค.ศ. 1478 พระราชภาคิไนย
อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ค.ศ. 1478 ค.ศ. 1478 พระราชโอรส
ต่อมาเป็นพระมหากษัตริย์อิเมเรติ
คอนสแตนตินที่ 2 ค.ศ. 1478 ค.ศ. 1505 พระญาติ
เป็นพระมหากษัตริย์คาร์ติลด้วย

หลังพระเจ้าคอนสแตนตินที่ 2 สวรรคต ก็ไม่มีผู้ใดใช้พระอิสสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งจอร์เจียอีก

ราชอาณาจักรอิเมเรติ (1446–1810)[แก้]

ราชวงศ์บากราติโยนนี[แก้]

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
เดวิดที่ 1 ค.ศ. 1259 ค.ศ. 1293 พระมหากษัตริย์จอร์เจีย
คอนสแตนตินที่ 1 ค.ศ. 1293 ค.ศ. 1327 พระราชโอรส
ไมเคิล ค.ศ. 1327 ค.ศ. 1329 พระราชอนุชา
บากรัตที่ 1 ค.ศ.1329 ค.ศ. 1330 พระราชโอรส
ภายใต้จอร์เจีย ค.ศ. 1330-ค.ศ. 1387
อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ค.ศ. 1387 ค.ศ. 1389 พระราชโอรส
จอร์จที่ 1 ค.ศ. 1389 ค.ศ. 1396 พระราชโอรส
คอนสแตนตินที่ 2 ค.ศ. 1396 ค.ศ. 1401 พระราชอนุชา
เดมิทริอุสที่ 1 ค.ศ. 1401 ค.ศ. 1412 พระญาติ
ภายใต้จอร์เจีย ค.ศ. 1412-ค.ศ. 1463
บากรัตที่ 2 ค.ศ. 1463 ค.ศ. 1478 พระราชภาคิไนย ต่อมาได้เป็นพระมหากษัตริย์จอร์เจีย
อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ค.ศ. 1478 ค.ศ. 1510 พระราชโอรส
บากรัตที่ 3 ค.ศ. 1510 ค.ศ. 1565 พระราชโอรส
จอร์จที่ 2 ค.ศ. 1565 ค.ศ. 1585 พระราชโอรส
รอสตอม ค.ศ. 1565 ค.ศ. 1585 พระราชโอรส
ลีออน ค.ศ. 1585 ค.ศ. 1588 พระราชโอรส
รอสตอม ค.ศ. 1588 ค.ศ. 1589 ครั้งที่ 2
บากรัตที่ 4 ค.ศ. 1589 ค.ศ. 1590 พระราชปนัดดาในพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2
รอสตอม ค.ศ. 1590 ค.ศ. 1605 รัชสมัยที่ 2
จอร์จที่ 3 ค.ศ. 1605 ค.ศ. 1639 พระราชอนุชา
อเล็กซานเดอร์ที่ 3 ค.ศ. 1639 ค.ศ. 1660 พระราชโอรส
บากรัตที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1660 กันยายน ค.ศ. 1660 พระราชโอรส; รัชกาลแรก
วัคตัง ทุชชูนาชวิลี ค.ศ. 1660 ค.ศ. 1661 คนรักในพระพันปีหลวงเนสตัน ดาเรยัน; รัชกาลแรก
อาร์ชิล ค.ศ. 1661 ค.ศ. 1663 พระราชโอรสในพระเจ้าวัคตังที่ 5 แห่งคาร์ติล; รัชกาลแรก
ดีมีเทรียสแห่งกูเรีย ค.ศ. 1663 ค.ศ. 1664 ดยุคแห่งกูเรีย
บากรัตที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1664 กันยายน ค.ศ. 1668 รัชกาลที่ 2
วัคตัง ทุชชูนาชวิลี ค.ศ. 1668 ค.ศ. 1668 รัชกาลที่ 2
บากรัตที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1668 กันยายน ค.ศ. 1678 รัชกาลที่ 3
อาร์ชิล ค.ศ. 1678 ค.ศ. 1679 รัชกาลที่ 2
บากรัตที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1679 กันยายน ค.ศ. 1681 รัชกาลที่ 4
จอร์จที่ 4 ค.ศ. 1681 ค.ศ. 1683 เจ้าชายแห่งกูเรีย
อเล็กซานเดอร์ที่ 4 ค.ศ. 1683 ค.ศ. 1690 พระราชโอรสในพระเจ้าบากรัตที่ 5; รัชกาลแรก
อาร์ชิล ค.ศ. 1690 ค.ศ. 1691 รัชกาลที่ 3
อเล็กซานเดอร์ที่ 4 ค.ศ. 1691 ค.ศ. 1695 รัชกาลที่ 2
อาร์ชิล ค.ศ. 1695 ค.ศ. 1696 รัชกาลที่ 4
จอร์จที่ 5 ค.ศ. 1696 ค.ศ. 1698 สืบเชื้อสายจากพระเจ้าคอนสแตนตินที่ 2
อาร์ชิล ค.ศ. 1698 ค.ศ. 1699 รัชกาลที่ 5
ไซมอน ค.ศ. 1699 ค.ศ. 1701 พระโอรสนอกกฎหมายในพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 4 ; รัชกาลแรก
มามียา ค.ศ. 1701 ค.ศ. 1702 เจ้าชายแห่งกูเรีย โอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 4; รัชกาลแรก
จอร์จที่ 6 ค.ศ. 1702 ค.ศ. 1707 Prince Giorgi-Malakia Abashidze
จอร์จที่ 7 ค.ศ. 1707 ค.ศ. 1711 พระโอรสนอกกฎหมายในพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 4 ; รัชกาลแรก
มามียา ค.ศ. 1711 ค.ศ. 1712 รัชกาลที่ 2
จอร์จที่ 7 ค.ศ. 1712 ค.ศ. 1713 พระโอรสนอกกฎหมายในพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 4 ; รัชกาลที่ 2
มามียา ค.ศ. 1713 ค.ศ. 1714 รัชกาลที่ 3
จอร์จที่ 7 ค.ศ. 1714 ค.ศ. 1720 พระโอรสนอกกฎหมายในพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 4 ; รัชกาลที่ 3
จอร์จที่ 8 ค.ศ. 1720 ค.ศ. 1720 พระโอรสในพระเจ้ามามียา
อเล็กซานเดอร์ที่ 5 ค.ศ. 1720 ค.ศ. 1741 พระราชโอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 7; รัชกาลแรก
จอร์จที่ 9 ค.ศ. 1741 ค.ศ. 1742 พระอนุชา
อเล็กซานเดอร์ที่ 5 ค.ศ. 1742 ค.ศ. 1752 รัชกาลที่ 2
โซโลมอนที่ 1 ค.ศ. 1752 ค.ศ. 1766 พระราชโอรส; รัชกาลแรก
เตมูรัส ค.ศ. 1766 ค.ศ. 1768 พระราชภาดา; พระราชนัดดาในพระเจ้าจอร์จที่ 7
โซโลมอนที่ 1 ค.ศ. 1768 ค.ศ. 1784 รัชกาลที่ 2
เดวิดที่ 2 ค.ศ. 1784 ค.ศ. 1789 พระราชโอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 9; รัชกาลแรก
โซโลมอนที่ 2(เดวิด โซโลมอน) ค.ศ. 1789 ค.ศ. 1790 พระราชภาคิไนยในพระเจ้าโซโลมอนที่ 1; รัชกาลแรก
เดวิดที่ 2 ค.ศ. 1790 ค.ศ. 1792 รัชกาลที่ 2
โซโลมอนที่ 2(เดวิด โซโลมอน) ค.ศ. 1792 ค.ศ. 1810 รัชกาลที่ 2

ราชอาณาจักรอิเมเรติถูกผนวกโดยรัสเซียในปีค.ศ. 1810, พระเจ้าโซโลมอนที่ 2 ถูกเนรเทศ

ราชอาณาจักรคาร์ติล (1466–1810)[แก้]

ราชวงศ์บากราติโยนนี[แก้]

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
คอนสแตนตินที่ 2 ค.ศ. 1490 ค.ศ. 1505 พระมหากษัตริย์จอร์เจีย 1478-1490
เดวิดที่ 10 ค.ศ. 1505 ค.ศ. 1525 พระราชโอรส
จอร์จที่ 9 ค.ศ. 1525 ค.ศ. 1527 พระราชโอรส
ลูอาซับที่ 1 ค.ศ. 1527 ค.ศ. 1556 พระเชษฐา
ไซมอนที่ 1 ค.ศ. 1556 ค.ศ. 1569 พระราชโอรส,รัชสมัยแรก
เดวิดที่ 11 ค.ศ. 1556 ค.ศ. 1569 พระราชโอรส,รัชสมัยแรก
ไซมอนที่ 1 ค.ศ. 1569 ค.ศ. 1578 รัชสมัยที่ 2
จอร์จที่ 10 ค.ศ. 1578 ค.ศ. 1606 พระราชโอรส
ลูอาซับที่ 2 ค.ศ. 1606 ค.ศ. 1606 พระราชโอรส
บากรัตที่ 7 ค.ศ. 1606 ค.ศ. 1619 พระราชโอรสในพระเจ้าเดวิดที่ 11
ซิมอนที่ 2 ค.ศ. 1619 ค.ศ. 1630 พระราชโอรส
ภายใต้คาเคตี ค.ศ. 1630-ค.ศ. 1634

คาร์ติลถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรคาเคติระหว่าง ค.ศ. 1630-1634

ราชอาณาจักรคาร์ติลยุคหลัง (1633-1727)[แก้]

ราชวงศ์บากราทีโอนี[แก้]

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
รอสตัม ค.ศ. 1633 ค.ศ. 1658 พระราชปิตุลา
วัคตังที่ 5 ค.ศ. 1658 ค.ศ. 1675 พระราชโอรสบุญธรรม
จอร์จที่ 11 ค.ศ. 1675 ค.ศ. 1688 พระราชโอรส
อีเลเกิลที่ 1 ค.ศ. 1688 ค.ศ. 1703 พระราชโอรส
จอร์จที่ 11 ค.ศ. 1703 ค.ศ. 1709 รัชสมัยที่ 2
ไคคอสโร ค.ศ. 1703 ค.ศ. 1709 พระราชนัดดาในพระเจ้าวัคตังที่ 5
ว่าง (ค.ศ. 1711-ค.ศ. 1714)
เจสเซ ค.ศ. 1714 ค.ศ. 1716 พระราชอนุชา
align="center" align="center"|วัคตังที่ 6 ค.ศ. 1716 ค.ศ. 1724 พระราชอนุชา
เจสเซ ค.ศ. 1724 ค.ศ. 1727 รัชสมัยที่ 2
ตกอยู่ภายใต้ จักรวรรดิออตโตมัน (ค.ศ. 1727-ค.ศ. 1734) ตามมาด้วย จักรวรรดิเปอร์เซีย (ค.ศ. 1734-1744)
เทมูรัสที่ 2 ค.ศ. 1744 ค.ศ. 1762 พระมหากษัตริย์คาเคตี

ราชอาณาจักรคาเคตี (1466–1810)[แก้]

ราชวงศ์บากราทีโอนี[แก้]

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ค.ศ. 1471 ค.ศ. 1511 พระราชโอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 8 แห่งจอร์เจีย (พระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งคาเคตี)
จอร์จที่ 2 ค.ศ. 1510 ค.ศ. 1513 พระราชโอรส
ตกเป็นส่วนหนึ่งของคาร์ติล (ค.ศ. 1513-ค.ศ. 1520)
ลีวาน ค.ศ. 1520 ค.ศ. 1574 พระราชโอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 2
อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ค.ศ. 1574 ค.ศ. 1601 พระราชโอรส; รัชกาลที่ 1
เดวิดที่ 1 ค.ศ. 1601 ค.ศ. 1602 พระราชโอรส
อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ค.ศ. 1602 ค.ศ. 1605 รัชกาลที่ 2
คอนสแตนตินที่ 1 ค.ศ. 1605 ค.ศ. 1605 พระราชโอรส
เทมูรัสที่ 1 ค.ศ. 1605 ค.ศ. 1648 พระภาติยะ; พระราชโอรสในพระเจ้าเดวิดที่ 1
ตกเป็นส่วนหนึ่งของคาร์ติล (ค.ศ. 1648-ค.ศ. 1656) และตกอยู่ภายใต้เปอร์เซียถึงค.ศ. 1664
อาร์ชิล ค.ศ. 1664 ค.ศ. 1675 พระราชโอรสในพระเจ้าวัคตังที่ 5 แห่งคาร์ติล
อีเลเกิลที่ 1 ค.ศ. 1675 ค.ศ. 1676 พระราชนัดดาในพระเจ้าเทมูรัสที่ 1
ตกอยู่ภายใต้เปอร์เซียระหว่าง ค.ศ. 1676-ค.ศ. 1703
เดวิดที่ 2 ค.ศ. 1703 ค.ศ. 1722 พระราชโอรสในพระเจ้าอีเลเกิลที่ 1
คอนสแตนตินที่ 2 ค.ศ. 1722 ค.ศ. 1732 พระราชอนุชา
เทมูรัสที่ 2 ค.ศ. 1732 ค.ศ. 1744 พระราชโอรส
อีเลเกิลที่ 2 ค.ศ. 1744 ค.ศ. 1762 พระราชโอรส

ราชอาณาจักรคาร์ติลและคาเคตี (1466–1810)[แก้]

การรวมคาร์ติลและคาเคตีสืบเนื่องมาจากใน ค.ศ. 1744, เมื่อ พระเจ้าเตมูรัสที่ 2 แห่งคาเคตีได้รับการยอมรับเป็นพระมหากษัตริย์คาร์ติลโดยเปอร์เซีย, และสละราชสมบัติคาเคตีให้พระราชโอรส พระเจ้าอิเลเกิลที่ 2 การรวมอาณาจักรสำเร็จใน ค.ศ. 1762, เมื่อพระเจ้าเตมูรัสที่ 2 สวรรคต นำไปสู่การรวม 2 มงกุฎเข้าไว้ด้วยกัน

ราชวงศ์บากราติโยนนี[แก้]

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
อีเลเกิลที่ 2 ค.ศ. 1762 ค.ศ. 1798 พระราชโอรสในพระเจ้าเตมูรัสที่ 2
จอร์จที่ 12 ค.ศ. 1798 ค.ศ. 1800 พระราชโอรส

ภายหลังการสวรรคตของพระเจ้าจอร์จที่ 12, ก่อนที่ มกุฎราชกุมารเดวิด จะทำการบรมราชาภิเษก จักรวรรดิรัสเซีย ได้ประกาศผนวกคาร์ติลและคาร์เคติเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย และล้มล้างราชวงศ์

ผู้อ้างสิทธิ์ในพระราชบัลลังก์[แก้]

เชื้อสายราชวงศ์บากราทีโอนีที่แตกออกเป็นหลายสาขายังคงอยู่ในรัสเซีย แต่เชื้อพระวงศ์บางส่วนก็ถูกเนรเทศ ภายหลังการล่มสลายของจักรวรรดิรัสเซีย กองทัพแดง ได้ยอมรับเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมจอร์จีย เพียงช่วงสั้นๆ และตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตในปีค.ศ. 1920 ภายหลัง จอร์เจีย ได้รับเอกราชในค.ศ. 1990 โดยทุกวันนี้เชื้อสายพระราชวงศ์มีความเป็นอยู่เยี่ยงสามัญชน ในปี 2008 ได้มีการแต่งงานระหว่างพระราชวงศ์สองสายคือสายคาร์ติลกับคาเคตีเพื่อประสานความสัมพันธ์[1]

ราชวงศ์บากราติโยนนี (สายพระเจ้าเดวิดที่ 2 แห่งอิเมเรติ)[แก้]

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
มกุฎราชกุมารคอนสแตนติน ค.ศ. 1815 ค.ศ. 1844 พระราชโอรสในพระเจ้าเดวิดที่ 2; รัชทายาทในพระเจ้าโซโลมอนที่ 2
คอนสแตนติน คอนสแตนติเนส ค.ศ. 1844 กันยายน ค.ศ. 1885 โอรส
มิคาเอล คอนสแตนติเนส ค.ศ. 1885 ค.ศ. 1892 โอรส
จอร์จ ค.ศ. 1892 ค.ศ. 1932 โอรส
จอร์จ จี. อิเมเรตินสกี้ ค.ศ. 1932 ค.ศ. 1972 โอรส
คอนสแตนติน บากราทิโอนี ค.ศ. 1972 ค.ศ. 1978 อนุชา
อิราคลี บากราทิโอนี ค.ศ. 1978 ค.ศ. 2013 พระญาติ; สืบเชื้อสายจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 5
เดวิด บากราทิโอนี ค.ศ. 2013 ค.ศ. 2017 โอรส
อิราคลิ บากราทิโอนี ค.ศ. 2017 ปัจจุบัน โอรส

ราชวงศ์บากราติโยนนีสายคาร์ติล (สายพระเจ้าคอนสแตนตินที่ 2 แห่งคาร์ติล)[แก้]

ราชสกุลมุครานี[แก้]

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
คอนสแตนติน บากราติโอนี ค.ศ. 1898 ค.ศ. 1903 ทายาทสายเจ้าชายแห่งมุครานี
อเล็กซานเดอร์ บากราติออน ค.ศ. 1903 ค.ศ. 1918 ภาดา
จอร์จ บากราติออน ค.ศ. 1918 ค.ศ. 1957 โอรส
อิราคลิ บากราทิโอนี ค.ศ. 1957 ค.ศ. 1977 โอรส
จอร์จ บากราทิโอนี ค.ศ. 1977 ค.ศ. 2008 โอรส
เดวิด บากราทิโอนี ค.ศ. 2008 ปัจจุบัน โอรส

ราชวงศ์บากราติโยนนีสายคาเคตี[แก้]

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
มกุฎราชกุมารเดวิด ค.ศ. 1800 ค.ศ. 1819 พระราชโอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 12
อีวาน จอร์เจวิช ค.ศ. 1819 ค.ศ. 1830 พระอนุชา
กริกอล อิวานโนวิช ค.ศ. 1830 ค.ศ. 1830 พระโอรส
อีวาน กริกอลีเยวิช ค.ศ. 1830 ค.ศ. 1880 พระโอรส
เดวิด บากราโตวิช ค.ศ. 1880 ค.ศ. 1888 พระญาติ; พระราชนัดดาในพระเจ้าจอร์จที่ 12
ปีเตอร์ อเล็กซานโดรวิช ค.ศ. 1888 ค.ศ. 1922 พระภาติยะ
ปีเตอร์ เปโตรวิช ค.ศ. 1922 ค.ศ. 1984 โอรส
นักซาร์ ค.ศ. 1984 ปัจจุบัน โอรส

อ้างอิง[แก้]

Christopher Buyers,"Georgia:The Bagrationi (Bagration) Dynasty"

  1. The Bagrationi (Bagration) Dynasty History