ศาลปกครอง (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศาลปกครอง
Logo admincourt.gif
ตราสัญลักษณ์ศาลปกครอง
สถาปนา 11 ตุลาคม พ.ศ. 2542[1]
เขตอำนาจ ประเทศไทย
ที่ตั้ง 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ไทย
พิกัด 13°53′23″N 100°34′05″E / 13.8896519°N 100.5681273°E / 13.8896519; 100.5681273พิกัดภูมิศาสตร์: 13°53′23″N 100°34′05″E / 13.8896519°N 100.5681273°E / 13.8896519; 100.5681273
ฐานอำนาจ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
งบประมาณประจำปี 2,971,621,600 บาท (ปีงบประมาณ 2560)[2]
เว็บไซต์ www.admincourt.go.th
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ปัจจุบัน นายปิยะ ปะตังทา
ตั้งแต่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559[3]
ตราสัญลักษณ์ศาลปกครอง [4]

ศาลปกครอง (อังกฤษ: Administrative Court) เป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 276 และมีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีฐานะเทียบเท่าศาลยุติธรรมและมีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษา “คดีปกครอง” ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง และข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันอีกกรณีหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการ

ศาลปกครอง เป็นศาลที่ใช้ระบบไต่สวน โดยในแต่ละคดีจะมีการพิจารณาโดยองค์คณะของตุลาการ ต่างจากศาลยุติธรรมซึ่งใช้ระบบกล่าวหา ศาลปกครองแบ่งออกเป็น "ศาลปกครองชั้นต้น" และ "ศาลปกครองสูงสุด"

รายนามประธานศาลปกครองสูงสุดของไทย[แก้]

 1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อักขราทร จุฬารัตน (21 ตุลาคม พ.ศ. 2543 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553[10])
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล (1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 23 กันยายน พ.ศ. 2558[11])
 3. นายปิยะ ปะตังทา (31 มีนาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน[12])

รายนามตุลาการศาลปกครองสูงสุดของไทย[แก้]

[13]รายนามทั้งหมดมีผล 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

 1. วุฒิ มีช่วย
 2. อาจารย์ ดร.ฤทัย หงส์สิริ
 3. สุกัญญา นาชัยเวียง
 4. กิตดนัย ธรมธัช
 5. อาจารย์[14] อำพน เจริญชีวินทร์
 6. ไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข
 7. ประสาน บางประสิทธิ์
 8. โสภณ บุญกูล
 9. จักริน วงศ์กุลฤดี
 10. ศิริวรรณ จุลโพธิ์
 11. ประวิทย์ เอื้อนิรันดร์
 12. จิรศักดิ์ จิรวดี
 13. ธีรรัฐ อร่ามทวีทอง

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒, เล่ม 116 ตอนที่ 94 ก, หน้า 1, 10 ตุลาคม 2542
 2. ราชกิจจกานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐, เล่ม 133 ตอน 84 ก หน้า 1, 23 กันยายน 2559
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด [นายปิยะ ปะตังทา], เล่ม 133 ตอนพิเศษ 79 ง หน้า 1, 4 เมษาย 2559
 4. ตราสัญลักษณ์ศาลปกครอง
 5. ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองเชียงใหม่ และศาลปกครองพิษณุโลก มีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง
 6. ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองสงขลามีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง
 7. ประกาศที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ให้ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น และศาลปกครองอุดรธานีมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง
 8. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕
 9. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๕
 10. ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง
 12. ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
 14. อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]