ข้ามไปเนื้อหา

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565

← พ.ศ. 2553 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2569 →

50 ที่นั่งในสภากรุงเทพมหานคร
ต้องการ 26 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ลงทะเบียน4,357,097
ผู้ใช้สิทธิ60.48%[1] (เพิ่มขึ้น 19.34 จุดร้อยละ)
  First party Second party Third party
 
พรรค เพื่อไทย ก้าวไกล ประชาธิปัตย์
เลือกตั้งล่าสุด 15 ที่นั่ง[2] พรรคใหม่ 45 ที่นั่ง[2]
ที่นั่งที่ชนะ 20 14 9
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 5 เพิ่มขึ้น 14 ลดลง 36
คะแนนเสียง 620,009 485,830 348,852
% 26.77 20.85 15.06

ผลการเลือกตั้งแบ่งตามเขตเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 เป็นการเลือกตั้งสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พร้อมกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่จัดขึ้นในรอบ 12 ปี หลังจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้ที่นั่งมากที่สุดและเป็นเสียงข้างมากในสภากรุงเทพมหานคร โดยพรรคเพื่อไทยได้ 20 ที่นั่ง และพรรคก้าวไกลได้ 14 ที่นั่ง[3] วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กกต. รับรองผลการเลือกตั้ง ส.ก. 40 คน[4] วันที่ 31 พฤษภาคม รับรองเพิ่มอีก 5 คน[5] และวันที่ 14 มิถุนายน รับรองเพิ่มอีก 5 คน ทำให้ครบ 50 คนในที่สุด[6]

ที่มา[แก้]

เมื่อปี 2557 สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 11 ได้หมดวาระลง ในขณะนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ทำการยึดอำนาจการปกครองและมีการออกคำสั่งฉบับที่ 86 เพื่อทำการสรรหาและแต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 30 คน จัดตั้งเป็นสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 12 ดำรงตำแหน่งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน[7] หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พร้อมกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[8]

การเลือกตั้งครั้งนี้แตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2553 เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ที่ระบุว่า ไม่ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตจนกว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ[9][10][11]

ผู้สมัคร[แก้]

การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมแล้ว 382 คน เขตที่มีผู้สมัครมากที่สุด คือ เขตดุสิต และเขตสวนหลวง มีผู้สมัคร 10 คน ส่วนเขตที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด คือ เขตสัมพันธวงศ์ เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตบางพลัด เขตดินแดง เขตบางซื่อ และเขตคันนายาว มีผู้สมัครเพียงเขตละ 6 คน[12][13]

พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคก้าวไกล พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคไทยสร้างไทย ส่งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง 50 เขต[14]

การแบ่งเขตเลือกตั้ง[แก้]

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยแบ่งออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง ใช้พื้นที่ตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครทั้งหมด ซึ่งแต่ละเขตจะมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เขตละ 1 คน[15][ต้องการแหล่งอ้างอิงดีกว่านี้]

ผลการเลือกตั้ง[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด[แก้]

20
14
2
2
3
9
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ทสท.
พปชร.
อิสระ[a]
ประชาธิปัตย์


e • d  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565
พรรค
คะแนนเสียง ร้อยละ ที่นั่ง
เพื่อไทย 620,009 26.77 20
ก้าวไกล 485,830 20.85 14
ประชาธิปัตย์ 348,852 15.06 9
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ 191,922 8.21 3
พลังประชารัฐ 274,970 11.84 2
ไทยสร้างไทย 241,975 10.45 2
กล้า 53,332 2.30 0
ผู้สมัครอิสระ 39,343 1.68 0
รวมไทยยูไนเต็ด 20,477 0.91 0
ภูมิใจไทย 19,789 0.85 0
ประชากรไทย 14,306 0.63 0
เสรีรวมไทย 5,496 0.24 0
อนาคตไทย 4,544 0.20 0
คะแนนสมบูรณ์ 2,320,845 100.00 50
คะแนนเสีย 113,945 4.32
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 240,739 9.12
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2,635,283 60.48
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4,357,097
ที่มา : เว็บไซต์ the matter เว็บไซต์ไทยพีบีเอส ข้อมูลรวบรวมโดยอาสาสมัครจากโครงการ Vote62


ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแยกตามเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9เขต 10เขต 11เขต 12เขต 13เขต 14เขต 15เขต 16เขต 17เขต 18เขต 19เขต 20เขต 21เขต 22เขต 23เขต 24เขต 25เขต 26เขต 27เขต 28เขต 29เขต 30เขต 31เขต 32เขต 33เขต 34เขต 35เขต 36เขต 37เขต 38เขต 39เขต 40เขต 41เขต 42เขต 43เขต 44เขต 45เขต 46เขต 47เขต 48เขต 49เขต 50

สัญลักษณ์
* ส.ก. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตพระนคร

ปัจจุบันนางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย เมื่อเดือนเมษายน 2566

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล ศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม (6) 5,703 29.04
ประชาธิปัตย์ ธีรกร ไหวดี (1) 2,708 15.50
เพื่อไทย บดินทร์ วัชโรบล (3) 2,672 15.30
พลังประชารัฐ พิชิตชัย แซ่จึง (5) 2,554 14.62
ไทยสร้างไทย สรเทพ โรจน์พจนารัช (4) 1,554 8.89
กล้า สุติพงส์ ธนโกเศศ (7) 1,474 8.44
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ชัยพรรษ ศิริเบญจวรรณ (2) 799 8.21
ผลรวม 17,464 100.00
บัตรดี 17,464 90.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,703 3.46
บัตรเสีย 1,162 5.72
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 20,329 59.11
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 34,389 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 2[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตดุสิต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ศิริพงษ์ ลิมปิชัย (8)* 9,416 33.28
ก้าวไกล ธันย์ชนน ศรีอัษฎาวุธกุล (2) 4,963 17.54
พลังประชารัฐ ธนพัฒน์ ธนกิจอารักษ์ (1) 4,339 15.33
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ศรราม ภูมิไชย (4) 2,790 9.86
ไทยสร้างไทย เจนณรงค์ ทาคูมิ ซาก้า (5) 2,478 8.76
กล้า วินัย โภคทรัพย์ (3) 1,794 6.34
ประชาธิปัตย์ ดนัยเทพ ศรีธัญรัตน์ (9) 1,563 5.52
อิสระ ผ่องศรี เฉลียวค้า (6) 596 2.11
อิสระ อัครพล สยามธรรมะรังษี (7) 276 0.98
ประชากรไทย อดิเทพ จาวลาห์ (10) 80 0.28
ผลรวม 28,295 100.00
บัตรดี 28,295 88.70
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,040 9.53
บัตรเสีย 564 1.77
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 31,899 51.02
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 62,528 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 3[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตหนองจอก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ณรงค์ รัสมี (4) 26,542 38.53
เพื่อไทย ไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ (1)* 24,912 36.16
ก้าวไกล ปกรณ์เกียรติ เจริญยิ่งวัฒนา (7) 7,666 11.13
ไทยสร้างไทย มังกร ศิริศรีโพธิ์ (2) 4,380 6.35
ประชาธิปัตย์ ณัฐิดา เตาเฟ็ส (3) 2,402 3.48
อิสระ ไชโย จันทร์ทำมา (6) 1,968 2.85
อิสระ ไปรยา หลำลาย (5) 987 1.50
ผลรวม 68,875 100.00
บัตรดี 68,875 85.62
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,939 6.83
บัตรเสีย 5,458 7.55
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 72,272 53.55
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 134,941 100.00
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 4[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตบางรัก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 4
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วิพุธ ศรีวะอุไร (8) 3,480 20.72
ก้าวไกล เอกรัฐ อิทธิไกวัล (3) 3,127 18.62
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ พิพัฒน์ ลาภปรารถนา (4)* 3,074 18.30
พลังประชารัฐ นิรมล โตจิรกุล (5) 2,723 16.21
ประชาธิปัตย์ สุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ (1) 1,851 11.02
กล้า ธนากร ลิ้มวาทะรส (7) 1,239 7.37
ไทยสร้างไทย สมศักดิ์ รัตนกังวานวงศ์ (6) 937 5.58
อิสระ อัญญวีณ์ กาญจนธนาเลิศ (9) 213 1.26
รวมไทยยูไนเต็ด ณัฐริกา เกื้อเดช (2) 147 0.92
ผลรวม 16,791 100.00
บัตรดี 16,791 90.81
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,395 7.54
บัตรเสีย 306 1.65
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 18,492 62.03
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 29,809 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 5[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตบางเขน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 5
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ นริสสร แสงแก้ว (8) 24,213 27.44
เพื่อไทย สายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก (3)* 21,367 24.22
พลังประชารัฐ น้ำฝน ไพรทอง (2) 15,094 17.11
ก้าวไกล ธีรวุฒิ เทพจุฬาลักษณ์ (1) 13,193 14.95
ประชาธิปัตย์ สุชาดา เวสารัชตระกูล (6) 6,360 7.20
ไทยสร้างไทย วิกรม ธรรมวัฒนะ (4) 6,044 6.85
อิสระ สมปอง บุญเจือ (5) 850 0.96
อนาคตไทย ชัยฤทธิ์ กองก่ำ (7) 625 0.70
ประชากรไทย ชัยยะ ศรีภา (9) 467 0.18
ผลรวม 88,213 100.00
บัตรดี 88,213 91.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,516 6.78
บัตรเสีย 1,353 1.40
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 96,082 63.96
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 150,213 100.00
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 6[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตบางกะปิ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 6
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นภัสสร พละระวีพงศ์ (4) 16,428 27.39
ก้าวไกล ทวีศักดิ์ อุ่มบางตลาด (1) 10,839 18.07
พลังประชารัฐ อัครพัชร์ โชติเดชาชัยนันต์ (2) 9,903 16.51
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ กระถินนฤมล มิ่งขวัญ (5) 8,647 14.41
ประชาธิปัตย์ นฤมล รัตนาภิบาล (6)* 7,662 12.77
ไทยสร้างไทย ประเสริฐ ทองนุ่น (3)* 5,965 5.54
รวมไทยยูไนเต็ด จิณต์ธนภัค ฐิติพันธนานาถ (7) 522 5.31
ผลรวม 59,966 100.00
บัตรดี 59,966 87.83
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,902 7.17
บัตรเสีย 3,418 5.00
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 68,286 59.85
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 114,084 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 7[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตปทุมวัน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 7
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ เมธาวี ธารดำรงค์ (6)✔ 3,685 23.09
ก้าวไกล ณัฏฐ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (1) 3,411 21.37
เพื่อไทย ใจพิชญ์ สุขุมาลจันทร์ (3) 2,408 15.08
ประชาธิปัตย์ สมชาย กรสิริพักตร์ (2) 2,295 14.38
ไทยสร้างไทย เมลิสา มหาพล (4) 1,759 11.02
พลังประชารัฐ อภิชาติ ซำศิริพงษ์ (5) 1,117 6.99
ประชากรไทย หฤทัย ทวีพรกิจกุล (8) 830 5.20
รวมไทยยูไนเต็ด กอบกฤต สุขสถิตย์ (7) 454 2.87
ผลรวม 15,959 100.00
บัตรดี 15,959 90.46
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,327 7.52
บัตรเสีย 358 2.02
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 17,644 57.48
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 30,692 100.00
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 8[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 8
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ นิภาพรรณ จึงเลิศศิริ (5) 5,690 33.86
ก้าวไกล วศิน ศรีสกุลพาณิชย์ (3) 3,427 20.39
เพื่อไทย เมธา ขำโสภา (8) 2,419 14.39
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ โดมม์ บำรุงศรี (4) 2,030 12.08
พลังประชารัฐ กมล พงศ์ภูมิวานิช (1) 1,792 10.66
ไทยสร้างไทย พรภวิษย์ ศุภวรางกูร (2) 838 4.98
อิสระ วันสว่าง เต็มชำนาญ (6) 332 1.97
อิสระ บุศราวรรณ ปิ่นแก้ว (7) 142 0.84
รวมไทยยูไนเต็ด อรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์ (9) 133 0.83
ผลรวม 16,803 100.00
บัตรดี 16,803 91.02
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,282 6.93
บัตรเสีย 379 2.05
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 18,484 57.96
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 31,889 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 9[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตพระโขนง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 9
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล สราวุฒิ อนันต์ชล (6) 9,336 24.09
เพื่อไทย อานนต์ ชินเวโรจน์ (8) 8,439 21.77
พลังประชารัฐ ตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ (3)* 7,391 19.07
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ พชญา ปรีฎาพาก (2) 5,137 13.25
ประชาธิปัตย์ พิชัย สิริรัตนพลกุล (4) 3,811 9.83
รวมไทยยูไนเต็ด พิมพ์ญาดา เอี่ยมประไพ (1) 2,230 5.75
ไทยสร้างไทย ฐานวุฒิ ทองคำดี (5) 1,742 4.49
อนาคตไทย พรมาลา แก้วชนะ (7) 661 1.75
ผลรวม 38,747 100.00
บัตรดี 38,747 90.72
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,133 7.33
บัตรเสีย 837 1.95
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 42,717 60.04
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 71,143 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 10[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตมีนบุรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 10
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วิรัตน์ มีนชัยนันท์ (7)* 24,658 40.12
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ สมเกียรติ ขุนบุญจันทร์ (3) 11,577 18.84
ก้าวไกล ดวงพร สุขุมพันธุ์พงศ์ (5) 7,679 12.49
ไทยสร้างไทย สมพร ดำพริก (2) 6,123 9.96
ประชาธิปัตย์ ศิรินทิพย์ มีนมณี (6) 6,112 9.94
ภูมิใจไทย พงษ์เพชร เพชรสุวรรณดี (1) 2,725 4.43
พลังประชารัฐ สุชาติ เซ็นนิ (4) 2,573 4.22
ผลรวม 61,447 100.00
บัตรดี 61,447 87.69
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,488 6.40
บัตรเสีย 4,147 5.91
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 70,082 64.73
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 108,267 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 11[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 11 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตลาดกระบัง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 11
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา (2) 38,130 51.08
ก้าวไกล วีรวุธ รักเที่ยง (1) 10,749 14.40
ประชาธิปัตย์ มารีญา ฤกษ์ดี (6) 7,544 10.10
ไทยสร้างไทย มนัส บัวทอง (5) 5,380 7.20
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ รณชัย สังฆมิตกล (7) 4,137 5.54
อิสระ ลูกัสเอราดัส โครนีเวล (8) 3,555 4.76
พลังประชารัฐ พีระพงษ์ รัสมี (4) 2,843 3.80
ภูมิใจไทย เอกฤทธิ์ เจียกขจร (3) 2,304 3.12
ผลรวม 74,641 100.00
บัตรดี 74,641 92.16
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,535 5.59
บัตรเสีย 1,825 2.25
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 81,001 58.96
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 137,361 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 12[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 12 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตยานนาวา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 12
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล พุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ (3) 8,106 26.42
ประชาธิปัตย์ อมรเทพ เศตะพราหมณ์ (7)* 6,122 19.95
กล้า สมเกียรติ ปัญญะธารา (2) 5,271 17.18
เพื่อไทย ธีรพงษ์ มงคลวัฒนลีลา (1) 3,545 11.55
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ พงศพัศ กตคุณวิสิทธิ์ (4) 3,140 10.23
ไทยสร้างไทย ดิเรก ขัณทพร (6) 1,737 5.66
อิสระ อาทอณ ไล้ง้อ (8) 1,554 5.06
พลังประชารัฐ ศุข ศักดิ์ณรงค์เดช (5) 1,071 3.49
รวมไทยยูไนเต็ด วริศ สอนบุตรนาค (9) 130 0.46
ผลรวม 30,676 100.00
บัตรดี 30,676 89.51
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,945 8.59
บัตรเสีย 652 1.90
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 34,273 57.24
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 59,875 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 13[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 13 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตสัมพันธวงศ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 13
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ พินิจ กาญจนชูศักดิ์ (2)* 4,613 49.82
ก้าวไกล จักรกฤช ธนดิตถ์ (3) 1,672 18.05
พลังประชารัฐ พีระโรจน์ ชัยรัตน์ (1) 1,078 11.64
เพื่อไทย ณพลเดช มณีลังกา (4) 1,048 11.31
ไทยสร้างไทย ศรัณยู คงสวัสดิ์เกียรติ (5) 628 6.78
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ จาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ (6) 220 2.40
ผลรวม 9,259 100.00
บัตรดี 9,259 89.72
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 581 5.62
บัตรเสีย 482 4.66
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 10,322 60.65
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 17,018 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 14[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 14 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตพญาไท

ปัจจุบันนายพีรพล กนกวลัยย้ายไปสังกัดพรรคเส้นด้าย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 14
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล พีรพล กนกวลัย (7)* 8,585 29.52
เพื่อไทย กวี ณ ลำปาง (8)✔ 5,941 20.43
กล้า นที ศิริธรรมวัฒน์ (3) 4,099 14.09
ประชาธิปัตย์ เมธวิน อังคทะวานิช (1) 3,286 11.30
พลังประชารัฐ ณัฐวิชช์ ดำรงค์ศรีวงศ์ (6) 3,219 11.07
ไทยสร้างไทย กิตติคุณ ชื่นแย้ม (4) 1,637 5.63
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ร้อยตำรวจโทปฐม เลิศทวีวิทย์ (2) 1,160 3.98
รวมไทยยูไนเต็ด ริณดา คงตาละนันท์ (9) 836 2.87
อิสระ มาโนช คลายแก้ว (5) 311 1.11
ผลรวม 29,074 100.00
บัตรดี 29,074 89.95
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,833 8.76
บัตรเสีย 417 1.29
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 32,324 63.05
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 51,265 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 15[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 15 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตธนบุรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 15
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จิรเสกข์ วัฒนมงคล (1) 16,597 38.88
ก้าวไกล สุประวีณ์ น้อยสุขยิ่ง (7) 7,074 16.57
ไทยสร้างไทย วิชัย หุตังคบดี (5)* 5,879 13.77
พลังประชารัฐ พีรพันธ์ ศรีสิงห์ (4) 5,033 11.79
ภูมิใจไทย วีระศักดิ์ เตชะโสภณมณี (8) 2,840 6.65
ประชาธิปัตย์ วงศธรร์ พิศาลกาญจนกิจ (9) 2,445 5.72
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ธนกร ธรรมวรัญจน์ (3) 1,518 3.55
อนาคตไทย วรวิทย์ จุฬาพรหมเดช (6) 948 2.21
รวมไทยยูไนเต็ด สุภัสสรา ธงไชย (2) 343 0.86
ผลรวม 42,677 100.00
บัตรดี 42,677 89.99
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,623 7.63
บัตรเสีย 1,131 2.38
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 47,431 57.29
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 82,778 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 16[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 16 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตบางกอกใหญ่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 16
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ วิรัช คงคาเขตร (4)* 9,329 34.08
ก้าวไกล ต้นศักดิ์ ใหลสุวรรณ (1) 5,933 21.67
เพื่อไทย นิธิสนี กลิ่นพันธหิรัญ (6) 5,329 19.47
พลังประชารัฐ ภัณฑ์ธิรา ณิชยสุรีย์กุล (3) 2,311 8.44
กล้า อรไพลิน อัครเลิศวรปรีชา (5) 2,142 7.82
ไทยสร้างไทย รัชพล ธรรมาคม (2) 1,523 5.56
อิสระ พันตำรวจโทวิศิษฎ์ สุวรรณ์ (7) 803 2.96
ผลรวม 27,370 100.00
บัตรดี 27,370 87.03
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,135 6.78
บัตรเสีย 1,949 6.19
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 31,454 60.42
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,054 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 17[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 17 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตห้วยขวาง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 17
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล (6) 11,120 30.64
ก้าวไกล เต็มสินี โสภาสมสวัสดิ์ (2) 8,836 24.34
ประชาธิปัตย์ ปวิช พรหมทอง (1) 5,799 15.97
พลังประชารัฐ ถวิล รัตตะมณี (3) 3,911 10.77
ไทยสร้างไทย อิทธิพล เลาหสุวัฒนกุล (4) 2,733 7.53
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ วริษทนนต์ คูณธนานุวัฒน์ (5) 1,996 5.49
อิสระ ภรภัทร อุบลวรรณี (8) 1,567 4.31
รวมไทยยูไนเต็ด ธีรพัฒน์ บุญภิรักษ์ (7) 330 0.95
ผลรวม 36,292 100.00
บัตรดี 36,292 93.00
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,033 5.95
บัตรเสีย 713 1.05
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 41,038 60.60
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 67,710 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 18[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 18 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตคลองสาน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 18
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สมชาย เต็มไพบูลย์กุล (1)* 7,703 24.11
ก้าวไกล ทรงวุฒิ จันทร์อำนวยโชค (6) 6,196 19.09
เพื่อไทย โกสินทร์ สุทธิรัตน์ (4) 5,429 16.99
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ธวัช ศรีวัฒนะ (3) 2,450 7.67
ไทยสร้างไทย สายรุ้ง ปิ่นโมรา (5)✔ 2,339 7.32
พลังประชารัฐ อาชวิน สีตบุตร (2) 2,070 6.48
รวมไทยยูไนเต็ด ภัทรพร ชุติชวาลนันท์ (7) 1,719 5.38
ผลรวม 27,906 100.00
บัตรดี 27,906 87.39
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,347 7.34
บัตรเสีย 1,686 5.27
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 31,939 60.45
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,831 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 19[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 19 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตตลิ่งชัน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 19
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล ลักขณา ภักดีนฤนาถ (1) 13,667 36.07
ประชาธิปัตย์ ฉัฐภรณ์ ปานทอง (5) 7,987 21.07
พลังประชารัฐ สิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์ (2) 5,896 15.56
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ชัชชนะ เอมปราณีต (4) 5,412 14.28
ไทยสร้างไทย บุญรุ่ง เต๋งจงดี (3) 4,928 13.02
เพื่อไทย เอนก ตุ้มน้อย (6)[b]
ผลรวม 37,890 100.00
บัตรดี 37,890 72.22
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,590 12.55
บัตรเสีย 7,997 15.23
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 52,477 61.80
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 84,193 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 20[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 20 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตบางกอกน้อย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 20
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ นภาพล จีระกุล (4)* 14,573 35.48
ก้าวไกล ทันธรรม วงษ์ชื่น (1) 10,172 24.76
เพื่อไทย ชัชนภ นักสอน (6) 5,468 13.31
ไทยสร้างไทย วีรยุทธ ว่องศิริพร (2) 4,367 10.63
พลังประชารัฐ ผาด นิสัยชล (3) 3,514 8.55
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ จักรพงษ์ วุฑฒยากร (5) 1,999 4.86
เสรีรวมไทย สุริยะ เรืองพุ่ม (7) 979 2.41
ผลรวม 41,072 100.00
บัตรดี 41,072 86.63
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,385 7.13
บัตรเสีย 2,959 6.24
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 47,416 57.26
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 82,805 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 21[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 21 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตบางขุนเทียน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 21
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สารัช ม่วงศิริ (4)* 34,158 46.05
ก้าวไกล วิเชียร กันทาทรัพย์ (1) 19,756 26.63
เพื่อไทย พิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ (5) 10,522 14.18
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ แสงชัย จันทร์ทอง (6) 4,028 5.43
ไทยสร้างไทย อธิคม อัศวตั้งเสถียร (2) 3,009 4.05
อิสระ ณัฐพงศ์ ลีลาสถาพรกูร (3) 1,915 2.58
พลังประชารัฐ นพดล โค้วบุญญะราศรี (7) 775 5.13
ผลรวม 74,163 100.00
บัตรดี 74,163 86.79
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,510 6.44
บัตรเสีย 5,786 6.77
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,459 60.26
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 141,802 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 22[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 22 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตภาษีเจริญ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 22
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย กฤษฎ์ คงวุฒิปัญญา (6) 21,814 41.33
ก้าวไกล ชิน มะยุโรวาศ (1) 11,461 21.71
ประชาธิปัตย์ สุธา นิติภานนท์ (4)* 10,178 19.28
ไทยสร้างไทย พีร์ โรจนดารา (3) 5,771 10.93
พลังประชารัฐ ชูชาติ ยิ้มงาม (5) 2,004 3.79
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ กัณณพิชน์ นาราช (2) 1,504 2.96
ผลรวม 52,732 100.00
บัตรดี 52,732 86.14
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,529 7.39
บัตรเสีย 3,967 6.47
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 61,228 61.56
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 99,457 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 23[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 23 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตหนองแขม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 23
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นวรัตน์ อยู่บำรุง (4)* 29,996 47.36
ก้าวไกล ตฤณ มาลัยทอง (2) 11,464 18.01
ประชาธิปัตย์ ฮารูน มูหมัดอาลี (6) 8,028 12.67
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ประสิทธิ์ ห่อทอง (1) 5,770 9.11
ไทยสร้างไทย ทรงชล สุดประเสริฐ (5) 4,936 7.79
พลังประชารัฐ นัจภัค กรเกษม (3) 3,138 5.06
ผลรวม 63,332 100.00
บัตรดี 63,332 85.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,243 7.06
บัตรเสีย 5,609 7.56
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 74,184 60.68
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,252 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 24[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 24 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตราษฎร์บูรณะ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 24
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยสร้างไทย ไสว โชติกะสุภา (3)* 9,105 28.99
ก้าวไกล ณัฐพล พ่อค้า (6) 5,686 17.93
เพื่อไทย ชาติชาย ปัตตะพงศ์ (7) 4,197 13.23
ประชาธิปัตย์ สุนทร ทุ้ยมาก (4) 4,161 13.12
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ธรณ์เทพ ชัยธนกวิน (5) 4,159 13.11
รวมไทยยูไนเต็ด กีรติกร หล่อเลอเลิศ (8) 2,056 6.48
พลังประชารัฐ ศุภเวศย์ รณะนันนท์ (2) 1,279 4.03
อิสระ สรวิชญ์ ศรีวงศ์เนียม (1) 976 3.11
ผลรวม 31,709 100.00
บัตรดี 31,709 88.74
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,109 8.70
บัตรเสีย 917 2.56
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 35,735 57.81
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 61,806 100.00
ไทยสร้างไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 25[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 25 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตบางพลัด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 25
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ พันตำรวจเอกภิญโญ ป้อมสถิตย์ (6) 12,575 31.25
ไทยสร้างไทย ศีลธรรม พัชรประกาย (1) 7,950 19.75
ก้าวไกล ปลวัชร แสงกิตติกร (4) 7,632 18.96
พลังประชารัฐ ตั๊ว สิริณรินทร์ วินิจฉายะจินดา (3) 5,503 13.67
เพื่อไทย ทิพจุฑา บุนนาค (5) 5,006 12.44
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ พงษ์ศกร ฟุ้งเฟื่อง (2) 1,574 3.93
ผลรวม 40,240 100.00
บัตรดี 40,240 86.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,607 7.74
บัตรเสีย 2,741 5.88
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 46,588 63.11
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 73,809 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 26[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 26 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตดินแดง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 26
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ อนงค์ เพชรทัต (6)* 14,615 26.30
ก้าวไกล กัณตภณ ดวงอัมพร (5) 12,836 23.10
เพื่อไทย ดุษณี เทียรเดช (3) 11,238 20.23
ประชาธิปัตย์ สิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ (4) 5,224 9.40
ไทยสร้างไทย ปัณณ์ธนัญญ์ ธรรมสุขวรกุล (1) 4,410 7.94
อิสระ ประเสริฐ ชัยจงเจริญสุข (2) 437 0.79
ผลรวม 48,760 100.00
บัตรดี 48,760 87.75
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,651 6.57
บัตรเสีย 3,153 5.67
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 55,564 60.21
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 92,282 100.00
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขต 27[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 27 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตบึงกุ่ม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 27
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย เนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย (3) 20,993 30.17
ก้าวไกล ปภาวิน ติณณ์พิพัฒน์โสภณ (1) 12,450 17.89
ไทยสร้างไทย เกตินิคม กฤษณะเศรณี (6) 11,148 16.02
ประชาธิปัตย์ ปพนชัย สุวรรณทศ (4) 7,774 11.17
พลังประชารัฐ วรธนิต สุวรรณรักษ์ (7) 4,262 6.12
รวมไทยยูไนเต็ด อาคร ประมงค์ (8) 3,536 5.08
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ กฤษณ์ เครือเจริญพร (2) 2,397 3.44
อนาคตไทย รัฐพันธ์ นาคดี (5) 525 0.75
ผลรวม 63,085 100.00
บัตรดี 63,085 90.66
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,248 7.54
บัตรเสีย 1,253 1.80
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 69,586 61.90
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 112,401 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 28[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 28 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตสาทร

ปัจจุบันนายอานุภาพ ธารทองลาออกจากพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 28
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล อานุภาพ ธารทอง (1) 8,335 24.16
พลังประชารัฐ มนตรี เปรมบุญ (5) 6,745 19.55
เพื่อไทย ชัญญา บุญเกิด (4) 3,933 11.40
ประชาธิปัตย์ สุดา สุวิชาโสภณ (6) 3,691 10.70
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ อภิชาต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (3) 3,457 10.02
ไทยสร้างไทย วรวุฒิ โตวิรัตน์ (2) 2,817 8.17
รวมไทยยูไนเต็ด ณัฐนันท์ เอกศิริวรากิตติ์ (7) 734 2.13
ผลรวม 29,712 100.00
บัตรดี 29,712 86.12
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,897 8.40
บัตรเสีย 1,890 5.48
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 34,499 58.17
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 59,307 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 29[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 29 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตบางซื่อ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 29
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย (3) 19,103 31.82
พลังประชารัฐ เอกเมธ กมลวรานนท์ (1) 9,980 16.62
ประชาธิปัตย์ เรวัตร คงชาติ (6) 7,252 12.08
เพื่อไทย ธนพร กนกกุล (5) 7,096 11.82
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ศิริพร เชี่ยวชาญอักษร (4) 5,210 8.68
ไทยสร้างไทย พรพิมล คงอุดม (2)* [c]
ผลรวม 48,641 100.00
บัตรดี 48,641 81.01
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,916 9.85
บัตรเสีย 5,485 9.14
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 60,042 60.05
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 99,984 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 30[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 30 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตจตุจักร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 30
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล อภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย (4) 22,356 29.05
กล้า ประยูร สงแก้ว (3) 11,965 15.55
เพื่อไทย ลพชัย ธาราทิศ (2) 10,414 13.53
ประชาธิปัตย์ อนันตชาติ บัวสุวรรณ์ (1)* 9,528 12.38
พลังประชารัฐ ปราโมทย์ เพ็ชรฤทธิ์ (5) 8,913 11.58
ไทยสร้างไทย วิศาล กองเงิน (6) 2,474 3.21
อิสระ สรคม วัฒนกรพงษ์ (7) 643 0.84
ผลรวม 66,293 100.00
บัตรดี 66,293 86.15
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,968 9.05
บัตรเสีย 3,693 4.80
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76,954 61.16
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 125,819 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 31[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 31 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตบางคอแหลม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 31
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ปวิน แพทยานนท์ (8) 9,045 24.02
ประชาธิปัตย์ สุดคนึง แก้วทอง (7) 7,005 18.60
ก้าวไกล ก้องนรา เสงี่ยมศักดิ์ (6) 6,566 17.44
กล้า กนกศักดิ์ ดวงพัตรา (1) 3,377 8.97
ไทยสร้างไทย สมเกียรติ อโนทัยสินทวี (2) 2,522 6.70
พลังประชารัฐ พันตำรวจเอกอำนาจ อินทรศวร (4) 2,361 6.27
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ปรุงศักดิ์ เชาวน์ชาติ (5) 1,714 4.55
รวมไทยยูไนเต็ด ริสา แซ่ฮึง (3) 1,576 4.19
ผลรวม 34,166 100.00
บัตรดี 34,166 90.73
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,723 7.23
บัตรเสีย 767 2.04
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 37,656 58.44
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 64,427 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 32[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 32 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตประเวศ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 32
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล (3)* 22,971 28.26
ก้าวไกล ฐาปนีย์ สุขสำราญ (6) 17,603 21.66
เพื่อไทย วีรกิตติ์ อภิโชควัชรศักดิ์ (8) 11,742 14.15
ภูมิใจไทย ทวนชัย นิยมชาติ (4) 8,415 10.35
ไทยสร้างไทย อิบรอเฮม หวันแหละ (7) 4,256 5.24
พลังประชารัฐ อรรถเวช กองนักวงษ์ (1) 3,955 4.87
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ อภิชาติ จรัสโภคา (5) 3,043 3.74
อนาคตไทย เย็นฤดี สมาคม (2) 1,080 1.33
ผลรวม 73,065 100.00
บัตรดี 73,065 89.90
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,401 7.88
บัตรเสีย 1,810 2.23
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 81,276 58.71
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 138,420 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 33[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 33 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตคลองเตย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 33
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ สุชัย พงษ์เพียรชอบ (5) 13,871 33.48
พลังประชารัฐ ต่อศักดิ์ ใหลสุวรรณ (4) 7,341 17.72
ก้าวไกล ว่าที่ร้อยตรีไซราม ประกายกิจ (7) 5,966 14.40
ประชาธิปัตย์ ปานชัย แก้วอัมพรดี (6) 2,894 6.98
เพื่อไทย ธีรพล คำทองสุข (1) 2,754 6.65
ไทยสร้างไทย ธามน จารุฉันท์ (3) 1,973 4.76
รวมไทยยูไนเต็ด คมจักร จักรพันธุ์ ณ อยุธยา (2) 1,231 2.97
ผลรวม 36,030 100.00
บัตรดี 36,030 86.96
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,907 7.02
บัตรเสีย 2,495 6.02
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 41,432 57.11
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 72,544 100.00
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 34[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 34 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตสวนหลวง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 34
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ปิยะวรรณ จระกา (1) 13,491 23.29
ก้าวไกล สิทธิ นาคนาวา (4) 11,898 20.94
พลังประชารัฐ โสภา อมราศรัยศรี (3) 7,094 12.25
ประชาธิปัตย์ ร้อยตำรวจเอกไพศาล มั่งมี (7) 6,777 11.70
ไทยสร้างไทย เอกรินทร์ อยู่บำรุง (8) 3,916 6.76
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ พงศ์ไพศาล มะลูลีม (6) 3,662 6.32
อิสระ พันตำรวจเอกกฤตภาส สัมมาพรต (5) 2,788 4.81
เสรีรวมไทย มาโนช วงศ์เกตุใจ (9) 1,482 2.56
รวมไทยยูไนเต็ด หทัยรัตน์ ธนากิจอำนวย (2) 1,137 1.96
ประชากรไทย แพรลฎา พจนารถ (10) 277 0.48
ผลรวม 52,522 100.00
บัตรดี 52,522 90.68
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,530 7.82
บัตรเสีย 868 1.50
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 57,920 60.23
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 96,149 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 35[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 35 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตจอมทอง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 35
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุทธิชัย วีรกุลสุนทร (8)* 28,443 42.13
ก้าวไกล ธัญธร ธนินวัฒนาธร (4) 12,467 18.47
ไทยสร้างไทย ธนวัฒน์ จันทร์เศรษฐ (9) 4,126 6.11
พลังประชารัฐ มินทร์ ลักษิตานนท์ (5) 4,040 5.98
ประชาธิปัตย์ ศิริชัย เกียรติศิริลักษณ์ (2) 3,520 5.21
ภูมิใจไทย วีระชัย เตชะโสภณมณี (3) 3,505 5.19
อิสระ ภาณุภล พฤฒิวโรดม (6) 2,676 3.96
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ร้อยตำรวจเอกจักรกฤช ปิ่นกร (1) 2,253 3.34
อิสระ อรรคภัสร์ สุขศรีวงศ์ (7) 492 0.73
ผลรวม 61,522 100.00
บัตรดี 61,522 91.13
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,703 6.97
บัตรเสีย 1,284 1.90
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 67,509 57.87
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 116,639 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 36[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 36 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตดอนเมือง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 36
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย กนกนุช กลิ่นสังข์ (2)* 21,238 26.46
ไทยสร้างไทย พนา วุฒิเดช (3)* 18,329 22.84
ก้าวไกล ไกรศักดิ์ เสาเวียง (5) 11,237 14.00
ประชาธิปัตย์ ศิววงศ์ วงศ์พิชญา (4) 9,862 12.29
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ อดิเรก สังข์นุช (6) 3,494 4.35
พลังประชารัฐ วีรยา กลั่นปัญญา (1) 2,733 3.41
ประชากรไทย ฤดีมาศ เที่ยงทัศน์ (7) 1,568 1.95
ผลรวม 68,461 100.00
บัตรดี 68,641 85.30
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,696 8.34
บัตรเสีย 5,103 6.36
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 80,260 60.91
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 131,756 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 37[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 37 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตราชเทวี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 37
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล เอกกวิน โชคประสพรวย (1) 7,107 26.92
เพื่อไทย ทัดดาว ตั้งตรงเจริญ (8) 6,057 22.94
ประชาธิปัตย์ ผุสดี วงศ์กำแหง (6)* 2,671 10.12
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ทัศนัย จินดาวนิช (5) 2,491 9.44
กล้า ธนาวิทย์ ฤทธิศรี (4) 2,130 8.07
ไทยสร้างไทย พาริส เจริญศิลป์ (3) 1,900 4.92
พลังประชารัฐ อนุชาญ กวางทอง (2) 1,298 4.92
รวมไทยยูไนเต็ด วัทธิกร หรุ่นศิริ (7) 287 1.09
ผลรวม 23,941 100.00
บัตรดี 23,941 90.68
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,939 7.34
บัตรเสีย 521 1.97
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 26,401 54.77
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 48,195 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 38[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 38 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตลาดพร้าว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 38
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล ณภัค เพ็งสุข (6) 15,222 25.69
เพื่อไทย สมพร อิทธิภูวกูล (3) 9,993 16.87
ประชาธิปัตย์ ธนิตศักดิ์ ดารามั่น (4) 8,162 13.78
พลังประชารัฐ รุ้งตะวัน ธัญภัทรานนท์ (1) 6,628 11.19
ไทยสร้างไทย ขวัญนภา พลายมนต์ (7) 5,871 9.91
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ สัญชัย สวยพรมราช (5) 3,370 5.69
เสรีรวมไทย นนท์ปวิช แก้วงาม (8) 3,035 5.12
ประชากรไทย กรวิชญ์ พูนผล (9) 425 0.72
อิสระ สมชาติ จงผิตะ (2) 421 0.71
ผลรวม 53,127 100.00
บัตรดี 53,127 89.66
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,274 8.90
บัตรเสีย 850 1.43
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 59,251 63.28
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 93,630 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 39[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 39 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตวัฒนา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 39
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล สัณห์สิทธิ์ เนาถาวร (1) 8,819 29.35
ประชาธิปัตย์ ประสิทธิ์ รักสลาม (5)* 5,018 16.70
พลังประชารัฐ พลศักดิ์ แดงบัว (6) 4,293 14.29
เพื่อไทย นิกร ซัจเดว (7) 3,111 10.36
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ยุทธพิชัย ชาญเลขา (2) 1,624 5.41
รวมไทยยูไนเต็ด วีรานันท์ สดากรวงศ์วัชร์ (3) 1,601 5.33
ไทยสร้างไทย ภูโช ซานไทโว (4) 1,314 4.37
ประชากรไทย จักรพันธ์ สุรีย์ส่อง (8) 1,096 3.65
ผลรวม 26,876 100.00
บัตรดี 26,876 89.46
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,633 8.76
บัตรเสีย 534 1.78
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 30,043 54.44
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 55,181 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 40[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 40 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตบางแค

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 40
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล อำนาจ ปานเผือก (6) 19,809 20.55
เพื่อไทย เอกชัย ผ่องจิตร์ (2) 18,226 18.90
พลังประชารัฐ เริง ม่วงชุ่ม (3) 14,487 15.03
ประชาธิปัตย์ กฤษณี ท้ายวัด (5) 8,695 9.02
ไทยสร้างไทย นิรันด์ พรมจีน (4) 7,014 7.28
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ศุภกิตติ์ ศีลอุดม (1) 6,969 7.23
อิสระ วรุตม์ ธารณา (7) 5,798 6.01
ประชากรไทย ปภัสรินทร์ กีรติอัคราวัชร์ (8) 5,191 5.38
อิสระ วิชาญชัย บุญแสง (9) 366 0.38
ผลรวม 86,555 100.00
บัตรดี 86,555 89.78
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,919 8.21
บัตรเสีย 1,938 2.01
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 96,412 62.08
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 155,294 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 41[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 41 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตหลักสี่

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 41
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ตกานต์ สุนนทวุฒิ (2) 15,101 29.80
พลังประชารัฐ รังสรรค์ กียปัจจ์ (1) 11,827 23.34
ก้าวไกล ลลิศา ไตรรัตนจรัสพร (5) 7,329 14.46
ประชาธิปัตย์ ธราธพ ชาตรี (3) 3,810 7.52
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ สิระ ขาวนุ่น (4) 2,860 5.64
ไทยสร้างไทย วิรัชย์ชล วริทธิ์ภานิช (6) 1,854 3.66
ประชากรไทย มโนกร โรจนสุวรรณ (7) 603 1.19
ผลรวม 43,384 100.00
บัตรดี 43,384 85.61
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,565 9.01
บัตรเสีย 2,726 5.38
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 50,675 61.84
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 81,940 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก อิสระ

เขต 42[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 42 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตสายไหม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 42
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยสร้างไทย รัตติกาล แก้วเกิดมี (4)* 44,507 44.84
เพื่อไทย จักรรัตน์ กนะกาศัย (2) 25,045 25.23
ก้าวไกล ณัฐกานต์ สิริ (6) 9,230 9.30
ประชาธิปัตย์ ณรงค์ศักดิ์ ฤทธิวรผล (3) 4,133 4.16
ประชากรไทย เดชบดินทร์ มาสิลีรังสี (8) 3,769 3.80
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ นิกม์ แสงศิรินาวิน (1) 3,188 3.21
พลังประชารัฐ ยิ่งศักดิ์ เลาหะตานนท์ (7) 1,260 1.27
อนาคตไทย ลมุลจิต วิเชียรศรี (5) 705 0.71
ผลรวม 91,837 100.00
บัตรดี 91,837 92.51
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,761 5.80
บัตรเสีย 1,670 1.68
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,268 61.61
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 161,106 100.00
ไทยสร้างไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 43[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 43 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตคันนายาว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 43
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ชญาดา วิภัติภูมิประเทศ (5)* 18,443 41.75
ก้าวไกล ณัฐธนนท์ ทับเจริญ (1) 7,062 15.99
ประชาธิปัตย์ สุนันท์ มีนมณี (6) 5,031 11.39
ไทยสร้างไทย ปวริศา คุณาวรนนท์ (3) 3,180 7.20
พลังประชารัฐ ว่าที่ร้อยเอกวีรพล วงษ์มะเซาะ (4) 2,341 5.30
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ สว่าง แก้วมณี (2) 1,819 4.12
ผลรวม 37,876 100.00
บัตรดี 37,876 85.74
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,406 7.71
บัตรเสีย 2,894 6.55
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 44,176 63.42
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 69,654 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 44[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 44 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตสะพานสูง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 44
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย มธุรส เบนท์ (3) 14,715 30.54
ก้าวไกล สมัย ภูมรินทร (4) 7,180 14.90
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ อดุลย์ เซะวิเศษ (1) 7,176 14.89
พลังประชารัฐ จิตริน จันทร์ดี (6) 5,181 10.75
ไทยสร้างไทย ภูเบศ โพธิ์โซ๊ะ (5) 4,275 8.87
อิสระ วินิตา ยุทธา (8) 2,002 4.15
อิสระ วิบูลย์ศักดิ์ หนันดี (7) 468 0.97
ประชาธิปัตย์ สมเกียรติ ปานดำ (2)[d]
ผลรวม 40,997 100.00
บัตรดี 70,997 85.07
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,574 9.49
บัตรเสีย 2,619 5.43
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 48,190 63.99
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 75,298 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 45[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 45 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตวังทองหลาง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 45
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ (9) 9,381 17.94
ก้าวไกล นฤธัช สีบุญเรือง (5) 9,359 17.90
ประชาธิปัตย์ สุรภา ประยงค์ระวิกูล (4) 8,207 15.69
ไทยสร้างไทย บุษยา รัตนะ (3) 6,425 12.29
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ กิตติพัฒน์ มีสุวรรณ (8) 6,169 11.80
กล้า ดำรงค์ สาหร่ายวัง (1) 3,733 7.14
พลังประชารัฐ ปฏิมา ชุติมันต์ (2) 3,047 5.83
รวมไทยยูไนเต็ด พงศ์ธร เพชรชาติ (6) 1,119 2.14
อิสระ ซาม่าฮ์ เอลกอรดี (7) 420 0.80
ผลรวม 47,860 100.00
บัตรดี 47,860 91.52
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,618 6.92
บัตรเสีย 816 1.56
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 52,294 61.94
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 84,415 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 46[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 46 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตคลองสามวา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 46
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ (1) 29,867 30.80
พลังประชารัฐ วิรัช อินช่วย (4)* 17,670 18.22
กล้า มนูญ อินช่วย (5) 12,649 13.04
ก้าวไกล โสภณ แก้วศรีจันทร์ (3) 12,357 12.74
ไทยสร้างไทย ปิยะนุช จงบรรเจิด (7) 5,901 6.09
ประชาธิปัตย์ นที เข็มศรีสุวรรณ (2) 3,474 3.58
อิสระ ขุนธรรม เดือดขุนทด (6) 2,303 2.37
ผลรวม 84,221 100.00
บัตรดี 84,221 86.85
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,854 7.07
บัตรเสีย 5,895 6.08
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 96,970 61.58
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 157,456 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 47[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 47 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตบางนา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 47
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล ฉัตรชัย หมอดี (3) 8,827 21.95
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ คำรณ บำรุงรักษ์ (6)* 6,819 16.96
เพื่อไทย วรรณะ เดชรา (4) 6,454 16.05
ประชาธิปัตย์ พลาวุฒิ เลิศศิลาทอง (1) 6,395 15.91
ไทยสร้างไทย ดลสุข รุ่งเรือง (5) 2,572 6.40
พลังประชารัฐ ปรินต์ ทองปุสสะ (2) 2,497 6.21
รวมไทยยูไนเต็ด ณัฐวีณ์ เปาชัย (7)[e]
ผลรวม 33,564 100.00
บัตรดี 33,564 83.48
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,772 9.38
บัตรเสีย 2,870 7.14
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 40,206 58.51
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 70,421 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 48[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 48 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตทวีวัฒนา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 48
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ก้าวไกล ยิ่งยง จิตเพียรธรรม (3) 7,827 18.10
ประชาธิปัตย์ ประเวช แสวงสุข (2) 7,490 17.32
เพื่อไทย พรพิมล สูญญาจารย์ (4) 6,807 15.74
พลังประชารัฐ ชลพฤกษ วงศ์อรุณนิยม (7) 5,499 12.71
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ยงวุฒิ ทองอยู่ (1) 4,143 9.58
กล้า วีรพงษ์ บุญพาเพียรเลิศ (6) 3,459 8.00
ไทยสร้างไทย อนุตรา ยุวสถาพร (5) 2,602 6.02
ผลรวม 37,827 100.00
บัตรดี 37,821 87.46
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,232 7.47
บัตรเสีย 2,190 5.06
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 43,249 67.55
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 64,021 100.00
ก้าวไกล ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 49[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 49 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตทุ่งครุ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 49
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย กิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ (8) 25,931 43.31
ประชาธิปัตย์ ชยิน พึ่งสาย (6) 8,703 14.54
ก้าวไกล ธนนรินทร์ ศิริหิรัญพงษ์ (4) 7,752 12.95
ไทยสร้างไทย ฉัตรพล ขวัญบัว (3) 3,297 5.51
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ สุรชัย บินซาเลห์ (2) 3,184 5.32
อิสระ เจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ (5) 2,865 4.79
พลังประชารัฐ พงศ์พัทธ์ เปี่ยมสวัสดิ์ (1) 2,726 4.55
อิสระ พิสิษฐ์ เลิศศรีปัญญา (7) 585 0.98
รวมไทยยูไนเต็ด นดา แวยูโซ๊ะ (9) 356 0.59
ผลรวม 55,399 100.00
บัตรดี 55,399 92.54
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,484 5.82
บัตรเสีย 984 1.64
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 59,867 61.51
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 97,328 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 50[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 50 ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตบางบอน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขต 50
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ (3)* 11,610 23.48
ก้าวไกล นิธิกร บุณยกุลเจริญ (2) 10,800 21.84
เพื่อไทย เมืองชัย จันทวิมล (5) 10,150 20.53
พลังประชารัฐ สมพร คงโครัด (4) 6,504 13.15
กลุ่มรักษ์กรุงเทพ สงกรานต์ พงษ์พันนา (1) 1,990 4.02
ไทยสร้างไทย สรรพสิฐ รักท้วม (6) 1,460 2.95
อิสระ มานพ มารุ่งเรือง (7) 1,017 2.06
ผลรวม 43,531 100.00
บัตรดี 43,531 88.04
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,092 6.25
บัตรเสีย 2,824 5.71
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 49,447 62.66
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 78,904 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

ปฏิกิริยา[แก้]

ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังกับผลการเลือกตั้ง แต่มองว่าถือว่าทำได้ดีพอสมควรเพราะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกและไม่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครช่วยหาเสียง และจะนำไปปรับปรุงในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งถัดไป[18]

วันที่ 27 พฤษภาคม หลังมีกระแสข่าวว่ามีการแย่งชิงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทยและก้าวไกลตกลงกัน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ทั้งสองพรรคจะทำงานร่วมกันในสภาฯ 2. ทั้งสองพรรคจะลงมติเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ อย่างเป็นเอกภาพ 3. ทั้งสองพรรคจะตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต และ 4. จะให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาฯ[19]

การคัดค้านการเลือกตั้ง[แก้]

มีผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคก้าวไกลยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ กกต. จากกรณีนับคะแนนเลือกตั้งไม่เป็นไปอย่างสุจริตหรือเที่ยงธรรมในเขตดินแดงและวังทองหลาง โดยชี้ว่าคะแนนที่ กกต. ประกาศออนไลน์ไม่ตรงกับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง[20]

หมายเหตุ[แก้]

 1. กลุ่มรักษ์กรุงเทพ
 2. กกต.มีคำสั่งให้ถอนชื่อนายเอนกออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดีปล้นทรัพย์[16]
 3. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางสาวพรพิมลได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่[17]
 4. นายสมเกียรติถูกกกต.กทม.ถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ครบ 1 ปี
 5. กกต.กทม.ไม่รับสมัครนางสาวณัฐวีณ์ เปาชัยเนื่องจากมีคุณสมบัติต้องห้ามและมิได้มีการยื่นคัดค้านแต่อย่างใด

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร[ลิงก์เสีย]. prbangkok.
 2. 2.0 2.1 "ผลทางการ-เลือกตั้งส.ก.ปชป.45-พท.15-อิสระ 1". Thairath. สืบค้นเมื่อ 24 May 2022.
 3. "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 | The MATTER". bkkvote65.thematter.co.
 4. "ด่วน! มติกกต. ประกาศรับรอง ผลเลือกตั้งส.ก.แล้ว ล็อตแรก 40 คน". มติชนออนไลน์. 30 May 2022. สืบค้นเมื่อ 30 May 2022.
 5. "เปิดเอกสาร กกต. รับรอง "ชัชชาติ" เป็นผู้ว่าฯ กทม. พร้อม ส.ก. อีก 5 เขต". ไทยรัฐ. สืบค้นเมื่อ 31 May 2022.
 6. "ครบแล้วทุกเขต! กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง ส.ก.เพิ่มอีก 5 ราย". กรุงเทพธุรกิจ. 14 June 2022. สืบค้นเมื่อ 15 June 2022.
 7. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว
 8. Pornthida (2022-03-14). "ด่วน! กกต.ประกาศวันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา". ประชาชาติธุรกิจ.
 9. "ประกาศใช้กฎหมายท้องถิ่น กทม. ระงับเลือกตั้ง ส.ข. เหลือแต่ ส.ก." workpointTODAY.
 10. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒[ลิงก์เสีย]
 11. แจ๊ค (2022-04-03). "เปิด กม.-เทียบข้อแตกต่าง เลือกตั้ง กทม.2565 กับอดีต".
 12. "สรุปครบ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." 31 ผู้สมัคร ใครเบอร์อะไร เช็กที่นี่". bangkokbiznews. 2022-04-04.
 13. "ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร".
 14. "เช็กเลยเปิดโผผู้สมัคร"ส.ก." 50 เขต พรรคใดลงทำศึก"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม2565"". NationTV. 2022-03-31.
 15. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 16. matichon (2022-05-20). "กกต.ส่งหนังสือเชือด 'เอนก ตุ้มน้อย' ผู้สมัคร ส.ก.ตลิ่งชัน เพื่อไทย ต้องคำพิพากษาคดีปล้นทรัพย์". มติชนออนไลน์.
 17. matichon (2022-05-01). ""พรพิมล" ผู้สมัคร ส.ก.เขตบางซื่อ ไทยสร้างไทย เสียชีวิตแล้ว". มติชนออนไลน์.
 18. "พปชร.รับผิดหวังคะแนน ส.ก.เตรียมเลือดใหม่สู้สนามเลือกตั้งใหญ่". ผู้จัดการออนไลน์. 22 May 2022. สืบค้นเมื่อ 23 May 2022.
 19. "'พท.-ก้าวไกล'สยบปมชิงเก้าอี้เสาชิงช้า ตกลง 4 ข้อลุยงาน-แบ่งเค้กปธ.สภาฯ". แนวหน้า. 27 May 2022. สืบค้นเมื่อ 27 May 2022.
 20. ""ก้าวไกล" ยื่น กกต.กทม.สอบด่วน พบพิรุธนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ก.ดินแดง". กรุงเทพธุรกิจ. 25 May 2022. สืบค้นเมื่อ 25 May 2022.