ข้ามไปเนื้อหา

รายพระนามผู้ปกครองโอมาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สุลต่านแห่งโอมาน
سلطان عمان
อยู่ในราชสมบัติ
สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัยษัม บิน ฏอริก อาล ซะอีด
ตั้งแต่ 11 มกราคม ค.ศ.​ 2020
รายละเอียด
พระราชอิสริยยศสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน
แห่งโอมาน
รัชทายาทไซยิด เดยาซิน บิน ฮัยษัม
กษัตริย์องค์แรกสุลต่านอบู ไฮลัล อาหมัด บิน ไซยิด
สถาปนาเมื่อค.ศ. 751(อิหม่าม)
ค.ศ. 1744 (ราชวงศ์อัลซายิด)
ที่ประทับพระราชวังอัลอาลัม
เว็บไซต์www.oman.om

สุลต่านแห่งรัฐสุลต่านโอมาน คือสุลต่านและประมุขแห่งรัฐสุลต่านโอมาน สุลต่านแห่งโอมานนั้นสืบทอดมาจากราชวงศ์อาล ซะอีด ซึ่งปกครองโอมานมาตั้งแต่กลางยุคศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน

สุลต่านพระองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัยษัม บิน ฏอริก อาล ซะอีด ขึ้นครองราชสมบัติตั้งแต่ 11 มกราคม ค.ศ.​ 2020

รายพระนามอิหม่ามแห่งโอมาน (751-1406)[แก้]

อิหม่าม ชนเผ่า ที่ประทับ ขึ้นครองราชย์ อ้างอิง
ถอดเสียง อักษรอาหรับ
อิหม่ามอัลจูลันดา บิน มาสอูด الجلندى بن مسعود Azd ? 751 [1]
อิหม่ามโมฮัมเหม็ด บิน อาบีอัฟฟัน محمد بن أبي عفان Azd Nizwa ? [2]
อิหม่ามอัลอาริท บิน คาหรับ الوارث بن كعب Yahmad Nizwa 801 [3]
อิหม่ามกาสซัน บิน อับดุลเลาะห์ غسان بن عبد الله Yahmad Nizwa 807 [4]
อิหม่ามอับดุล มาลิค บิน ฮะมัด عبد المالك بن حميد Azd ? 824 [5]
อิหม่ามอัลมู ฮานนา บิน จาฟาร์ المهنا بن جيفر Yahmad Nizwa 840 [6]
อิหม่ามอัล ซาต บิน มาลิค الصلت بن مالك Azd ? 851 [7]
อิหม่ามราซิด บิน อัล นัดฮาร์ راشد بن النظر ? ? 886 [8]
อิหม่ามอัซซาน บิน ทามิม عزان بن تميم ? Nizwa 890 [9]
อิหม่ามโมฮัมเหม็ด บิน อัล ฮะซัน محمد بن الحسن Azd ? 897 [10]
อิหม่ามอัซซาน บิน อัล ฮัซบาร์ عزان بن الهزبر Yahmad ? 898 [11]
อิหม่ามอับดุลเลาะห์ บิน โมฮัมเหม็ด عبد الله بن محمد ? ? 899 [12]
อิหม่ามอัลซาด บิน อัล กาซิม الصلت بن القاسم ? ? 900 [13]
อิหม่ามอัลฮูน บิน ซาด الحسن بن سعيد ? ? 900 [14]
อิหม่ามอัลฮาวารี บิน มาตราฟ الحواري بن مطرف ? ? 904 [15]
อิหม่ามโอมาร์ บิน โมฮัมเหม็ด عمر بن محمد ? ? 912 [16]
อิหม่ามโมฮัมเหม็ด บิน ยาซิต محمد بن يزيد Kinda ? ไม่ปรากฏ [17]
อิหม่ามอัล ฮาม บิน อัล มีลา อัล บาฮรี الحكم بن الملا البحري ? Nizwa ไม่ปรากฏ [18]
อิหม่ามซาด บิน อับดุลเลาะห์ سعيد بن عبد الله ? ? 939 [19]
อิหม่ามราซิต บิน วาลีด راشد بن الوليد ? Nizwa ไม่ปรากฏ [20]
อิหม่ามอัล คาลิล บิน ซาดฮาน الخليل بن شاذان ? ? 1002 [21]
อิหม่ามราซิด บิน ซาด راشد بن سعيد ? ? 1032 [22]
อิหม่ามฮาฟร์ บิน ราซิต حفص بن راشد ? ? 1068 [23]
อิหม่ามราซิต บิน อลี راشد بن علي ? ? 1054 [24]
อิหม่ามมูซา บิน จาบีร์ ابن جابر موسى ? Nizwa 1154 [25]
อิหม่ามมาลิค บิน อลี مالك بن علي ? ? 1406 [26]

รายพระนามอิหม่ามและซัยยิดแห่งโอมาน[แก้]

ราชวงศ์นาบฮัน[แก้]

พระนาม ขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด อ้างอิง
มาคซูม บิน อัล ฟาลลาห์ 1406 1435
อับดุล ฮะซันแห่งโอมาน 1435 1451
โอมาร์ บิน อัล คาททาบ 1451 1490
โอมาร์ อัล ชาลิฟ 1490 1500
มูฮัมหมัด บิน อิสมาส์ 1500 1529 โปรตุเกสเช่าสถานีทำการค้า เมื่อ 15 เมษายน 1515
บาคารัต บิน มูฮัมหมัด 1529 1560
อับดุลเลาะห์ บิน มูฮัมหมัด 1560 1624

ราชวงศ์ยา อาริบา[แก้]

พระนาม ขึ้นครองราชย์ สิ้นสุด อ้างอิง
นาสิร์ บิน มูร์ชิด 1624 1649
สุลต่าน บิน เซฟที่ 1 1649 1688 โปรตุเกสถอนตัวออกจากดินแดน เมื่อ 1 มกราคม 1650
บิล หรับ บิน สุลต่าน 1688 1692
ซาอิฟ บิน สุลต่านที่ 1 1692 1711
สุลต่าน บิน ซาอิฟที่ 2 1711 1718
ซาอิฟ บิน สุลต่านที่ 2 1718 1719
Muhanna bin Sultan 1719 1720
ซาอิฟ บิน สุลต่านที่ 2 1720 1722 สมัยที่ 2
Ya'arab bin Bel'arab 1722 1722
ซาอิฟ บิน สุลต่านที่ 2 1722 1724 สมัยที่ 3
มูฮัมหมัด บิน นาสิร์ 1724 1728 ราชวงศ์บานู กาฟีร์ (ไม่ได้สมาชิกในพระราชวงศ์)
ซาอิฟ บิน สุลต่านที่ 2 1728 1742 สมัยที่ 4: บริเวณชายฝั่งมัสกัต
บาล์ อาหรับ บิน ฮิมาร์ บิน สุลต่าน 1728 1737 สมัยที่ 1:เฉพาะกาล
Sultan bin Murshid 1742 1743
บาล์ อาหรับ บิน ฮิมาร์ บิน สุลต่าน 1743 1749 สมัยที่ 2: เฉพาะกาล

ราชวงศ์อัลซายิด (1749-ปัจจุบัน)[แก้]

พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล หมายเหตุ
สุลต่านอบู ไฮลัล อาหมัด บิน ไซยิด 10 มิถุนายน 1744 15 ธันวาคม 1783
สุลต่านไซอิด บิน อาห์หมัด 15 ธันวาคม 1783 1784 Last direct male descendant of Al Bu Said to hold the office of Imam. He abdicated secular power to his son Hamid and retired to Rustaq where he died in 1803.[27]
สุลต่านฮาหมัด บิน ไซอิด 1784 13 มีนาคม 1792
สุลต่าน บิน อาหมัด 13 มีนาคม 1792 20 พฤศจิกายน 1804
สุลต่านซาเล็มที่ 1 บิน สุลทาน และ สุลต่านไซอิด บิน สุลทาน 20 พฤศจิกายน 1804 14 กันยายน 1806 ประมุขร่วมกัน
สุลต่านไซอิด บิน สุลทาน 14 กันยายน 1806 19 ตุลาคม 1856 ประมุของค์เดียว
สุลต่านทูไวนิ บิน ไซอัด 19 ตุลาคม 1856 11 กุมภาพันธ์ 1866 ปลงพระชนม์
สุลต่านซาเล็ม บิน ทูไวนิ 11 กุมภาพันธ์ 1866 3 ตุลาคม 1868 ปลงพระชนม์
สุลต่านอัซซาน บิน คาอิส 3 ตุลาคม 1868 30 มกราคม 1871 ปลงพระชนม์
สุลต่านตุรกี บิน ซะอีด 30 มกราคม 1871 4 มิถุนายน 1888
สุลต่านไฟซาล บิน ตุรกี 4 มิถุนายน 1888 9 ตุลาคม 1913 สหราชอาณาจักร เข้ามาอารักขาโอมานเมื่อ 20 มีนาคม 1891[28]
สุลต่านตัยมูร บิน ฟัยศ็อล 9 ตุลาคม 1913 10 กุมภาพันธ์ 1932 สละราชสมบัติ
สุลต่านซะอีด บิน ตัยมูร 10 กุมภาพันธ์ 1932 23 กรกฎาคม 1970 สละราชสมบัติ
สุลต่านกอบูส บิน ซะอีด 23 กรกฎาคม 1970 10 มกราคม 2020 ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเมื่อ 2 ธันวาคม 1971
สุลต่านฮัยษัม บิน ฏอริก อาล ซะอีด 11 มกราคม 2020 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]