รายพระนามพระมหากษัตริย์ศรีลังกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชอาณาจักรธรรมบันดี (543 ปีก่อนคริสตกาล–505 ปีก่อนคริสตกาล)[แก้]

"ดูบทความหลักที่ ราชอาณาจักรธรรมบันดี"

ราชวงศ์วิชัย (543 ปีก่อนคริสตกาล–505 ปีก่อนคริสตกาล)[แก้]

"ดูบทความหลักที่ ราชวงศ์วิชัย"


พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์ กับ รัชกาลก่อน
พระเจ้าวิชัย - - 543 ปีก่อนคริสตกาล 505 ปีก่อนคริสตกาล

เมืองหลวงที่อุปปติสสะ นวาระ[แก้]

ราชวงศ์วิชัย (505 ปีก่อนคริสตกาล –377 ปีก่อนคริสตกาล)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าอุปปติสสะ
(regent) (interregnum of one year)
- - 505 ก่อนคริสตกาล 504 ก่อนคริสตกาล เสนาบดีในพระเจ้าวิชัย
พระเจ้าปาณฑุวาสุเทพ - - 504 ก่อนคริสตกาล 474 ก่อนคริสตกาล *พระราชภาคิไนยในพระเจ้าวิชัย
พระเจ้าอภัย - - 474 ก่อนคริสตกาล 454 ก่อนคริสตกาล *พระราชโอรสในพระเจ้าปาณฑุวาสุเทพ
พระเจ้าติสสะ
ผู้สำเร็จราชการ (ตำแหน่งว่าง 17 ปี)
- - 454 ปีก่อนคริสตกาล 437 ปีก่อนคริสตกาล *พระราชโอรสองค์รองในพระเจ้าปาณฑุวาสุเทพ
*พระอนุชาในพระเจ้าอภัย
พระเจ้าปาณฑุคาพญะ 474 ปีก่อนคริสตกาล 367 ปีก่อนคริสตกาล 437 ปีก่อนคริสตกาล 377 ปีก่อนคริสตกาล *พระราชนัดดาในพระเจ้าปาณฑุวาสุเทพ
*พระราชภาคิไนยในพระเจ้าอภัยและพระเจ้าติสสะ

เมืองหลวงที่อนุราธปุระ[แก้]

ราชวงศ์วิชัย (377 ปีก่อนคริสตกาล–237 ปีก่อนคริสตกาล)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าปาณฑุคาพญะ 474 BC 367 BC 377 BC 367 BC *พระราชนัดดาในพระเจ้าปาณฑุวาสุเทพ
*พระราชภาคิไนยในพระเจ้าอภัยและพระเจ้าติสสะ
พระเจ้ามุตาศิวะ - - 367 BC 307 BC * พระราชโอรสในพระเจ้าปาณฑุคาพญะ
พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ - 267 BC 307 BC 267 BC *พระราชโอรสในพระเจ้ามุตาศิวะ
พระเจ้าอัถิยะ - - 267 BC 257 BC *พระราชโอรสในพระเจ้ามุตาศิวะ
พระเจ้ามหาศิวะ - - 257 BC 247 BC *พระราชโอรสในพระเจ้ามุตาศิวะ
พระเจ้าสุรติสสะ - 237 BC 247 BC 237 BC *พระราชโอรสในพระเจ้าปาณฑุคาพญะ


เสนะ และ กุฏิกะ (237 ปีก่อนคริสตกาล–215 ปีก่อนคริสตกาล)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
เสนะ และ กุฏิกะ - - 237 ปีก่อนคริสตกาล 215 ปีก่อนคริสตกาล *ชนะพระเจ้าสุรติสสะ

ราชวงศ์วิชัย (215 ปีก่อนคริสตกาล–205 ปีก่อนคริสตกาล)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าอเสละ - 205 ปีก่อนคริสตกาล 215 ปีก่อนคริสตกาล 205 ปีก่อนคริสตกาล *พระอนุชาในพระเจ้ามุตาศิวะ

ราชวงศ์อเลลา (205 ปีก่อนคริสตกาล–161 ปีก่อนคริสตกาล)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์ กับ รัชกาลก่อน
พระเจ้าเอฬาระ 235 ปีก่อนคริสตกาล 161 ปีก่อนคริสตกาล 205 ปีก่อนคริสตกาล 161 ปีก่อนคริสตกาล *ชนะพระเจ้าอเสละ

ราชวงศ์วิชัย (161 ปีก่อนคริสตกาล–103 ปีก่อนคริสตกาล)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าดุธกาพรรณี อภัย
(aka Dutta Gamini or Dutugemunu)
- - 161 BC 137 BC *ชนะพระเจ้าเอฬาระ
*พระราชโอรสองค์ใหญ่ในกาวัณณติสสะ
*เจ้าเมืองรุหุนา
พระเจ้าสถานติสสะ - - 137 BC 119 BC *พะราชอนุชา
พระเจ้าตุลธนะ
(Tulna)
- - 119 BC 119 BC *พระราชโอรสพระองค์รอง
พระเจ้าลันจติสสะ - - 119 BC 109 BC *พระเชษฐาในพระเจ้าตุลธนะ
*พระเชษฐา
พระเจ้าคาลาตะ นากะ
(กาลุนะ)
- - 109 BC 104 BC *พระราชอนุชาในพระเจ้าลันจติสสะ
*พระราชโอรสองค์ที่ 3ในพระเจ้าสถานติสสะ
พระเจ้าวาลากัมภะ
(พระเจ้าวลากัมพาหุที่ 1)
(Walagamba)
- - 104 BC 103 BC *พระราชโอรสองค์ที่ 4ในพระเจ้าสถานติสสะ

กบฏดราวิเดียนทั้ง 5 (103 ปีก่อนคริสตกาล–89 ปีก่อนคริสตกาล)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าปุลหัตถะ - - 103 BC 100 BC *ขุนนางชาวทมิฬ
พระเจ้าบาหิยะ - - 100 BC 98 BC *เสนาบดีในพระเจ้าปุลหัตถะ
พระเจ้าปัญญา มาละ - - 98 BC 91 BC *อัครมหาเสนาบดีในพระเจ้าบาหิยะ
พระเจ้าปิลายา มาละ - - 91 BC 90 BC *อัครมหาเสนาบดีในพระเจ้าปัญญา มาละ
พระเจ้าดาธิกา - - 90 BC 88 BC *เสนาบดีในพระเจ้าปิลายา มาละ

ราชวงศ์วิชัย (89 ปีก่อนคริสตกาล–ค.ศ. 66)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าวาลากัมภะ
(พระเจ้าวลากัมพาหุที่ 1)
(พระเจ้าวลากัมภะ)
- - 89 BC 76 BC *พระราชโอรสองค์ที่ 4ในพระเจ้าสถานติสสะ
พระเจ้ามหากุลิติสสะ
(มหาจุลติสสะ)
- - 76 BC 62 BC *พระโอรสในกัลลธนกะ
*พระราชภาคิไนยและพระราชบุตรบุญธรรมในพระเจ้าวาลากัมภะ
พระเจ้าโจรนาค
(มหานากะ)
- - 62 BC 50 BC *พระราชโอรสในพระเจ้าวลากัมพาหุที่ 1
*พระญาติในพระเจ้ามหาคุลีติสสะ
พระเจ้ากุดา ติสสะ - - 50 BC 47 BC *พระราชโอรสในพระเจ้ามหากุลิติสสะ
พระเจ้าศีวะที่ 1 - - 47 BC 47 BC
พระเจ้าวาทุกะ - - 47 BC 47 BC
พระเจ้าทรุภัทิกติสสะ - - 47 BC 47 BC
พระเจ้านิลลิยะ - - 47 BC 47 BC
พระนางอนุฬาเทวี - - 47 BC 42 BC *พระชายาในพระเจ้าโจรนาคและพระเจ้ากุดาติสสะ
พระเจ้ากุทกัณฐ์ติสสะ - - 42 BC 20 BC *พระอนุชาในพระเจ้ากุดาติสสะ
*พระราชโอรสในพระเจ้ามหากุลิติสสะ
พระเจ้าภัทิกภัย อภัย - - 20 BC 9 AD *พระราชโอรสในพระเจ้ากุทกัณฐ์ติสสะ
พระเจ้ามหาฑาติกะ มหานาค - - 9 21 *พระอนุชา
พระเจ้าอามันทกะบดี - - 21 30 *พระราชโอรส
พระเจ้าคนิราชาณุติสสะ - - 30 33 *พระอนุชา
พระเจ้าจุลภายะ - - 33 35 *พระราชโอรสในพระเจ้าอามันทกะบดี
พระนางสีวลี - - 35 35 *พระขนิษฐา
ว่าง - - 35 38
พระเจ้าอีลินากะ
(อีลุนนะ)
- - 38 44 *พระภาคิไนยในพระนางสีวลี
พระเจ้าจันทมุก - - 44 52 *พระราชโอรส
พระเจ้ายาสาลกะติสสะ - - 52 60 *พระอนุชา
พระเจ้าศุภราชา
(aka Subha)
- - 60 66 *คนเฝ้าประตูในพระเจ้ายาสาลกะติสสะ

ราชวงศ์ลัมพัณณกะ (66–436)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าวสภะ - - 66 110 *พราหมณ์ตระกูลลัมพัณณกะ
พระเจ้าวากานะสิกาติสสะ - - 110 113 *พระราชโอรส
พระเจ้ากาจาพาหุที่ 1 - - 113 135 *พระราชโอรส
พระเจ้ามหัลลกะนาค - - 135 141 *พระสัสสุระ
พระเจ้าภาติกะติสสะ - - 141 165 *พระราชโอรส
พระเจ้ากนิษฐติสสะ - - 165 193 *พระอนุชา
พระเจ้าจุลนาค
(aka Khujjanaga)
- - 193 195 *พระราชโอรส
พระเจ้ากุดานาค
(aka Kunchanaga)
- - 195 196 *พระอนุชา
พระเจ้าสิรินาคที่ 1 - - 196 215 *พระเทวัญ
พระเจ้าโวหารติสสะ
(aka Vira Tissa & Voharikathissa)
- - 215 237 *พระราชโอรส
พระเจ้าอภัยนาค - - 237 245 *พระอนุชา
พระเจ้าสิรินาคที่ 2 - - 245 247 *พระราชโอรสในพระเจ้าโวหารติสสะ
พระเจ้าวิชัยกุมาร - - 247 248 *พระราชโอรส
พระเจ้าสังฆติสสะที่ 1 - - 248 252 *คนในตระกูลลัมพัณณกะ
พระเจ้าศิริสังฆโพธิ
(สิริสังขโพธิ)
- - 252 254 *คนในตระกูลลัมพัณณกะ
พระเจ้าโกธอภัย - - 254 267 *อัครมหาเสนาบดี
*คนในตระกูลลัมพัณณกะ
พระเจ้าเชษฐาติสสะที่ 1
(aka Detuthis I)
- - 267 277 *พระราชโอรส
พระเจ้ามหาเสนา - - 277 304 *พระอนุชา
พระเจ้าสิริเมฆวรรณะ - - 304 332 *พระราชโอรส
พระเจ้าเชษฐาติสสะที่ 2 - - 332 341 *พระอนุชา
พระเจ้าพุทธดัสสะ - - 341 370 *พระราชโอรส
พระเจ้าอุปติสสะที่ 1 - - 370 412 *พระราชโอรส
พระเจ้ามหานาม - - 412 434 *พระอนุชา
พระเจ้าโชติเสนะ - - 434 434 *พระราชโอรส
พระเจ้าฉัฏฐกนาค จันทุ
(aka Chhattagahaka)
- - 434 435 *Husband of Sangha
*Daughter of Mahanama by his Sinhala Queen
พระเจ้ามิธเสน - - 435 436 *โจรผู้มีชื่อเสียง

ฑราวิททั้ง 6 (436–463)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าปาณฑุ - - 436 441 ผู้รุกราน
พระเจ้าปริณฑุ์ - - 441 441 โอรสของพระเจ้าปาณฑุ
พระเจ้าครุฑปริณฑุ์ - - 441 447 อนุชาของพระเจ้าปาณฑุ
พระเจ้าธิริธรา - - 447 447 ผู้ปกครองชาวทมิฬพระองค์ที่ 4
พระเจ้าดาธิยะ - - 447 450 ผู้ปกครองชาวทมิฬพระองค์ที่ 5
พระเจ้าปฤษถิยะ - - 450 452 ผู้ปกครองชาวทมิฬพระองค์ที่ 6

ราชวงศ์โมริยะ (463–691)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าดาธุเสนะ - - 463 479 *Son of Sangha, the daughter of Mahanama
*Liberated Anuradhapura from 27 years of Pandyan Rule
พระเจ้ากาชัยภะ
(the Usurper),(of Sigiriya)
- - 479 497 *Son of King Dhatusena by a Pallava woman
พระเจ้าโมคคัลลานะที่ 1 - - 497 515 *Son of Dhatusena
*Brother of Kasyapa
พระเจ้ากุมาร ดาธุเสนะ - - 515 524 *Son of Mogallana
พระเจ้ากีรติเสนะ - - 524 524 *Son of Kumara Dhatusena
พระเจ้าศิวะที่ 2 - - 524 525 *Uncle of Kirti Sena
พระเจ้าอุปติสสะที่ 2 - - 525 526 *Son-in-Law of Kumara Dhatusena
พระเจ้าศิลากาละ - - 526 539 *A prince of Lambakanna stock
พระเจ้าดาทัพพุทธ - - 539 540 *Second son of Silakala
พระเจ้าโมคคัลลานะที่ 2 - - 540 560 *Eldest brother of Dathapatissa
พระเจ้ากิตติศิริเมฆวรรณะ - - 560 561 *Son of Mogallana II
พระเจ้ามหานาก - - 561 564 *Minister of War under King Dathapatissa
พระเจ้าอัคคโพธิที่ 1 - - 564 598 *Brother of Mahanaga
*Nephew and Sub-King of Mahanaga
พระเจ้าอัคคโพธิที่ 2 - - 598 608 *Nephew and son-in-law of Aggabodhi I
พระเจ้าสังฆติสสะ - - 608 608 *Brother and Sword-bearer of Aggabodhi II
พระเจ้าโมคคัลลานะที่ 3 - - 608 614 *Commander-in-Chief during the reign of Aggabodhi II
พระเจ้าศิลาเมฆวรรณะ - - 614 623 *King Mogallana’s Sword-bearer
พระเจ้าอัคคโพธิ์ที่ 3 - - 623 623 *Son of Silimeghavanna
พระเจ้าเชษฐาติสสะ - - 623 624 *Son of King Sangha Tissa
พระเจ้าอัคคโพธิที่ 3
(ครั้งที่ 2)
- - 624 640 *Son of Silimeghavanna
พระเจ้าทาโฐปติสสะที่ 1
(Hatthadpatha)
- - 640 652 *General of Jettha Tissa (Dathasiva)
พระเจ้ากัสสปะที่ 2 - - 652 661 *Brother of Agbo II
*Sub-King of Dathopa Tissa
พระเจ้าทัปปุละที่ 1 - - 661 664 *Son in law of Silimeghavanna
พระเจ้าทาโฐปติสสะที่ 2 - 673 664 673 *Nephew of Dathopa Tissa I (Hattha Datha)
พระเจ้าอัคคโพธิที่ 4 - - 673 689 *Younger brother of Dathopa Tissa
Unhanagara Hatthadatha - - 691 691 *A chief of Royal blood who was placed on the throne by a wealthy Tamil Officer

ราชวงศ์ลัมพัณณกะ (ฟื้นฟู) (691–1017)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้ามหาวรรณะ - - 691 726 *Son of Kassapa I
*Descendant of Silamegahavanna
พระเจ้าอัคคโพธิที่ 5 - - 726 732 *Son of Manavamma
พระเจ้ากัสสปะที่ 3 - - 732 738 *Brother of Aggabodhi V
พระเจ้ามหินทะที่ 1 - - 738 741 *Younger brother of Kassapa III
พระเจ้าอัคคโพธิที่ 6 - - 741 781 *Son of Kassapa III
พระเจ้าอัคคโพธิที่ 7
(From Polonnaruwa)
- - 781 787 *Son of Mahinda
พระเจ้ามหินทะที่ 2
(Silamegha)
- - 787 807 *Son of Aggabodhi VI
พระเจ้าทัปปุละที่ 2 - - 807 812 *Son of Mahinda II
*The sub-king of Mahinda II
พระเจ้ามหินทะที่ 3 - - 812 816 *Son of Dappula II
พระเจ้าอัคคโพธิที่ 8 - - 816 827 *Brother of Mahinda III
พระเจ้าทัปปุละที่ 3 - - 827 843 *Younger brother of Aggabodhi VIII
พระเจ้าอัคคโพธิที่ 9 - - 843 846 *Son of Dappula III
พระเจ้าเสนะที่ 1 - - 846 866 *Younger brother of Aggabodhi IX
พระเจ้าเสนะที่ 2 - - 866 901 *Nephew of Sena I
*Son of Kassapa
พระเจ้าอุทัยยะที่ 1 - - 901 912 *Brother of sub-king of Sena II
พระเจ้ากัสสปะที่ 4 - - 912 929 *Son of Sena II
*Sub-king of Udaya I
พระเจ้ากัสสปะที่ 5 - - 929 939 *Son of Kassapa IV
พระเจ้าทัปปุละที่ 4 - - 939 940 *Son of Kassapa V
พระเจ้าทัปปุละที่ 5 - - 940 952 *Brother of Dappula IV
พระเจ้าอุทัยยะที่ 2 - - 952 955 *Nephew of Sena II
*Sub-king of Dappula V
พระเจ้าเสนะที่ 3 - - 955 964 *Brother of Udaya II
พระเจ้าอุทัยยะที่ 3 - - 964 972 *Sub-king of Sena III (a great friend of the king)
พระเจ้าเสนะที่ 4 - - 972 975 *Son of Kassapa V
*Sub-king of Udaya III
พระเจ้ามหินทะที่ 4 - - 975 991 *Brother of Sena IV
*Nephew of Udaya III
*Sub-king of Sena
พระเจ้าเสนะที่ 5 - - 991 1001 *Son of Mahinda IV
พระเจ้ามหินทะที่ 5
(Fled and ruled in Ruhuna)
(Deported c. 1017)
- 1029 1001 1017 *Younger brother of Sena V

โจฬะปกครองกรุงอนุราธปุระ (1017-1070)[แก้]

ราชวงศ์โจฬะ (1017-1070)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าราเชนทรา โจฬะที่ 1 - 1044 1017 1044 *Son of Raja Raja Chola I
*Made the occupied areas a province of the Chola empire
พระเจ้าราชาธิราช โจฬะ - 1054 1018 1054 *Son of Rajendra
พระเจ้าราเชนทรา โจฬะที่ 2 - 1063 1051 1063 *Son of Rajendra
พระเจ้าวีรราเชนทรา โจฬะ - 1070 1063 1070 *Son of Rajendra
พระเจ้าอธิราเชนทราโจฬะ - 1070 1067 1070 *Son of Virarajendra Chola

เมืองหลวงที่โปลอนนารุวะ (1056–1236)[แก้]

ราชวงศ์วิชัยพาหุ (1056–1187)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าวิชัยพาหุที่ 1 - - 1056 1111 *Member of the Sinhala Royal Family
พระเจ้าชัยพาหุที่ 1
(Polonnaruwa and Ruhuna)
- - 1110 1111 *Brother of Vijayabahu I
*Prime Minister of Vijayabahu I
พระเจ้าวิกรมพาหุที่ 1 - 1132 1111 1132 *Son of Vijayabahu I
คชพาหุที่ 2 - - 1131 1153 *Son of Vikramabahu I
พระเจ้าปรากรมพาหุที่ 1 'มหาราช' 1123 1186 1153 1186 *Grandson of Vijayabahu I
พระเจ้าวิชัยพาหุที่ 2 - - 1186 1187 *Parakramabahu I’s nephew
พระเจ้ามหินทะที่ 6 - - 1187 1187 *A Kalinga

ราชวงศ์กาลิงคะ (1187–1197)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้านิสสันสกะ มัลละ 1157 or 1158 1196 1187 1196 *Son-in-law or nephew to Parakrama Bahu I
พระเจ้าวีระพาหุที่ 1 - - 1196 1196 *Son of Nissanka Malla
พระเจ้าวิกรมพาหุที่ 2 - - 1196 1196 *Younger brother of Nissanka Malla
พระเจ้าโจฑคังคะ - - 1196 1197 *Nephew of Nissanka Malla

ราชวงศ์วิชัยพาหุ (ฟื้นฟูครั้งที่ 1) (1197–1200)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระนางลีลาวดี - - 1197 1200 *Widow of Parakramabahu I

ราชวงศ์กาลิงคะ (ฟื้นฟู) (1200–1209)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าสาหัสมัลละ - - 1200 1202 *Younger brother of Nissanka Malla
พระนางกัลยาณวดี - - 1202 1208 *Queen of Nissanka Malla
align="center" align="center"|พระเจ้าธรรมโศก - - 1208 1209 *Deposed Kalyanavati and installed by Ayasmantha
พระเจ้าอนีกังคะ - - 1209 1209 *Father of Dharmasoka

ราชวงศ์วิชัยพาหุ (ฟื้นฟูครั้งที่ 2) (1209–1210)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระนางลีลาวดี
(1st Restoration)
- - 1209 1210 *Widow of Parakramabahu I

ราชวงศ์โลกิสสาละ (1210–1211)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าโลกิสสาละ - - 1210 1211 Leader of a Tamil army.

ราชวงศ์วิชัยพาหุ (ฟื้นฟูครั้งที่ 3) (1211–1212)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระนางลีลาวดี
(2nd Restoration)
- - 1211 1212 *Widow of Parakramabahu I

ราชวงศ์ปาณฑยะ (1212–1215)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าปรากรมปาณฑยะ - - 1212 1215 *Pandyan King

รารชวงศ์กาลิงกะ (ภายใต้อินเดีย) (1215–1236)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้ากาลิงกะ มังคะ - - 1215 1236 *A prince of Kalinga

เมืองหลวงที่ธรรมเปนียะ (1220–1345)[แก้]

ราชวงศ์ศิริสังฆโพธิ (1220–1345)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าวิชัยพาหุที่ 3 - - 1220 1224 *A patriotic Prince of Sinhala Royal blood
พระเจ้าปรากรมพาหุที่ 2 - - 1234 1269 *Eldest son of Vijaya Bahu III
พระเจ้าวิชัยพาหุที่ 4 - October 1270 1267/8 October 1270 *Eldest son of Panditha Parakrama Bahu II
พระเจ้าภูวไนยกพาหุที่ 1
(from Yapahuwa)
- - 1271 1283 *Brother of Vijaya Bahu IV
ว่าง - - 1283 1302
พระเจ้าปรากรมพาหุที่ 3
(from Polonnaruwa)
- - 1302 1310 *Nephew of Buvaneka Bahu I
*Son of Vijaya Bahu IV
พระเจ้าภูวไนยกพาหุที่ 2
(from Kurunagala)
- - 1310 1325/6 *Son of Buvaneka Bahu I
*Cousin of Parakrama Bahu III
พระเจ้าปรากรมพาหุที่ 4
(from Kurunagala)
- - 1325/6 1325/6 *Son of Buvanekka Bahu II
พระเจ่าภูวไนยกพาหุที่ 3
(from Kurunagala)
- - 1325/6 1325/6 *Known as Vanni Buvaneka Bahu
พระเจ้าวิชัยพาหุที่ 5
(from Kurunagala)
- - 1325/6 1344/5 *Second son of Chandra Banu of Jaffnapatnam

ย้ายเมืองหลวงที่กัมโพละ(1345–1412)[แก้]

ราชวงศ์ศิริสังฆโพธิ (1345–1412)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าภูวไนยกพาหุที่ 4 - - 1344/5 1353/4 *พระราชโอรสในพระเจ้าวิชัยพาหุที่ 5
พระเจ้าปรากรมพาหุที่ 5
(from Dedigama)
1311 - 1344/5 1359 *พระราชโอรสในพระเจ้าวิชัยพาหุที่ 5
*พระอนุชาในภูวไนยกพาหุที่ 4
พระเจ้าวิกรมพาหุที่ 3 - - 1357 1374 *พระราชโอรสในภูวไนยกพาหุที่ 4
พระเจ้าภูวไนยกพาหุที่ 5 - - 1372/3 1391/2 *Nissanka Alakeswara’s son by the sister of Vikrama Bahu III
พระเจ้าวีรพาหุที่ 2 - - 1391/2 1397 *พระเทวัญในภูวไนยกพาหุที่ 5
พระราชโอรสในวีรพาหุที่ 2 - - 1397 1397 *พระราชโอรสในวีรพาหุที่ 2
พระราชโอรสในวีรพาหุที่ 2 - - 1397 1397 *พระราชโอรสในวีรพาหุที่ 2
พระเจ้าวีรอเลกสวาระ
(พระเจ้าวิชัยพาหุที่ 6)
- - 1397 1409
พระเจ้าปรมพาหุ เอภะ - - 1409 1412 *พระนัดดาในเสนาลังกาหิการะ เสเนวิรัต
เสนาบดีในพระเจ้าภูวไนยกพาหุที่ 4

เมืองหลวงที่กอทเท (1412–1597)[แก้]

ราชวงศ์ศิริสังฆโพธิ (1412–1597)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าปรากรมพาหุที่ 6 - - 1412 1467 *พระราชโอรสในพระเจ้าวิชัยพาหุที่ 6 และพระนางสุเนตรเทวี
*บ้างก็ว่าเป็นพระโอรสองค์ที่ 3 ใน พระเจ้าจันทรภาณุแห่งยาพาปะตูนะ (จัฟนาปัตนาม)
พระเจ้าชัยพาหุที่ 2
(Vira Parakrama Bahu VII)
- - 1467 1472 *พระราชโอรสในพระนางอุลกอุทัย พระธิดาในพระเจ้าปรากรมพาหุที่ 2
พระเจ้าภูวไนยกพาหุที่ 6
(aka สภุมัลลกุมาร)
- - 1472 1480 *พระราชโอรสในพระเจ้าปรากรมพาหุที่ 6
พระเจ้าปรากรมพาหุที่ 7 - - 1480 1484
พระเจ้าปรากรมพาหุที่ 8 - - 1484 1518 *Ambulagala Kumara
*พระราชโอรสในพระเจ้าปรากรมพาหุที่ 6
พระเจ้าธรรมา ปรากรมพาหุที่ 9
(from Kelaniya)
- - 1509 1528 *พระราชโอรสในพระเจ้าปรากรมพาหุที่ 8
พระเจ้าวิชัยพาหุที่ 7 - 1521 1509 1521 *พระอนุชา
*ราชาแห่งเมนิกกาดาวารา
พระเจ้าภูวไนยกพาหุที่ 7 - 1551 1521 1551 *พระราชโอรสองค์ใหญ่ในพรเจ้าวิชัยพาหุ
พระเจ้าธรรมปาละ
( ดอม โจอาว ธรรมปาละ)
- May 27, 1597 1551 May 27, 1597 *พระราชนัดดาและรัชทายาทในพระเจ้าภูวไนยกพาหุที่ 7

เมืองหลวงที่กรุงสิตาวกะ (1521–1593)[แก้]

ราชวงศ์ศิริสังฆโพธิ (1521–1593)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้ามายาดุนเน 1501 1581 1521 1581 *พระอนุชาในพระเจ้าภูวไนยกพาหุที่ 7
*พระราชโอรสในพระเจ้าวิชัยพาหุที่ 7
พระเจ้าราชสิงห์ที่ 1
(aka Tikiri Banda)
1544 1593 1581 1593 *พระราชโอรสในพระเจ้ามายาดุนเน

ราชอาณาจักรกัณฏิ (1590–1815)[แก้]

ราชวงศ์ดินาจาระ (1590–1739)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าวิมาลาธรรมสุริยะที่ 1
(aka ดอน โจอาว ดา ออสเตรีย)
- 1604 1590 1604 *พระโอรสในพระเจ้าวิชัยสุนทร พันธะระ
พระเจ้าเสนารัตน์ - 1635 1604 1635 *พระญาติในพระเจ้าวิมาลาธรรมสุริยะที่ 1
พระเจ้าราชสิงหะที่ 2 1608 6 December 1687 1635 November 25, 1687 *พระราชโอรสในพระเจ้าเสนารัตน์และดอญ่าแคทเธอรีนา
พระเจ้าวิมาลาธรรมสุริยะที่ 2 - June 4, 1707 1687 June 4, 1707 *พระราชโอรส
พระเจ้าวีรนเรนทรสิงหะ
(aka ศรี วีรปรากรม นเรนทรสิงห์)
1690 13 May 1739 June 4, 1707 13 May 1739 *พระราชโอรส

ราชวงศ์กัณฏิ นยากะ (1739–1815)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน
พระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะ
- 11 สิงหาคม 1747 13 พฤษภาคม 1739 11 สิงหาคม 1747 *พระเทวัญในพระเจ้าวีรนเรนทรสิงห์
พระเจ้ากีรติศรีราชสิงหะ 1734 2 มกราคม 1782 11 สิงหาคม 1747 2 มกราคม 1782 *พระเชษฐาพระมเหสีในพระเจ้าศรีวิชัยราชสิงห์
พระเจ้าราชาธิราชสิงหะ - 26 กรกฎาคม 1798 2 มกราคม 1782 26 กรกฎาคม 1798 *พระราชอนุชา
พระเจ้าศรีวิกรมราชสิงหะ
(ราชาสิมหะที่ 4; คัณณสามี)
1780 30 มกราคม1832 26 กรกฎาคม 1798 5 มีนาคม 1815 *พระราชภาคิไนย