ข้ามไปเนื้อหา

นโยบายการขอรับลงตราของประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วีซ่าไทยในหนังสือเดินทางอิหร่าน

ผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะต้องถือวีซ่าที่ออกโดยคณะผู้แทนทางการทูตไทย เว้นแต่เข้าข่ายได้รับยกเว้นวีซ่าหรือเป็นประเทศที่สามารถขอรับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงได้

ปัจจุบันประเทศไทยทำความตกลงทวิภาคียกเว้นวีซ่าเพื่อให้สิทธิยกเว้นวีซ่ากับคนชาติของ 56 ประเทศ ประเทศในซีกโลกตะวันตกส่วนมากได้รับยกเว้นวีซ่า อย่างไรก็ดีประเทศทางตะวันออกบางส่วนของสหภาพยุโรปเช่นลัตเวีย ลิทัวเนีย โรมาเนีย บัลแกเรีย มอลตาและไซปรัสจะต้องมีวีซ่า แต่วีซ่าดังกล่าวสามารถขอได้เมื่อเดินทางมาถึง (ในจุดเข้าเมืองที่กำหนดไว้) ซึ่งมีประกาศโดยกระทรวงมหาดไทย​ล่าสุดเมื่อปี 2562[1]

ตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2557 การรีเซ็ตเวลาสำหรับการยกเว้นวีซ่าโดยการเดินทางออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับเข้ามาอีก ไม่สามารถกระทำได้อีกต่อไป ดังนี้หากคนชาติอื่นประสงค์จะอยู่ต่อเกินเวลายกเว้นวีซ่าจะต้องขอวีซ่าให้เรียบร้อย อย่างไรก็ดีในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน นายกรัฐมนตรีขอให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยืดหยุ่นการบังคับใช้กฎหมายในส่วนนี้เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดจะมีผลกระทบต่อโรงเรียนและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ในปี 2563 ได้มีการระงับวีซ่าของพลเมืองบางประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดทั่วของโคโรนาไวรัส พ.ศ. 2562–2563 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม -​ 30 กันยายน 2563[2]

แผนที่นโยบายการขอรับลงตราของประเทศไทย[แก้]

  ประเทศไทย
  ยกเว้นวีซ่า 3 เดือน
  ยกเว้นวีซ่า 1 เดือน
  ยกเว้นวีซ่า 14 วัน
  Visa on arrival (15 days)
  eVisa (60 days)
  Visa required in advance

ยกเว้นวีซ่า 90 วัน[แก้]

รัฐบาลของประเทศดังต่อไปนี้ทำข้อตกลงทวิภาคียกเว้นวีซ่ากับประเทศไทย และคนชาติของทั้งสองประเทศสามารถอาศัยในประเทศคู่ภาคีโดยไม่ต้องมีวีซ่าสูงสุด 90 วัน

สำหรับหนังสือเดินทางทุกประเภท[แก้]

สำหรับหนังสือเดินทางทูตและราชการ[แก้]

ยกเว้นวีซ่า 30/15 วัน[แก้]

ตราประทับผ่านแดนบนหนังสือเดินทางอังกฤษ

ประเทศต่อไปนี้จะได้รับการยกเว้นวีซ่าเมื่อเดินทางมายังประเทศไทยเป็นระยะเวลาสูงสุด 30 วัน โดยการผ่านแดนทางอากาศ (ทางท่าอากาศยาน) จะได้รับยกเว้นวีซ่าเป็นระยะเวลาสูงสุด 30 วัน ส่วนการผ่านแดนทางบกจะได้รับยกเว้นเป็นเวลาสูงสุด 15 วัน เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นพิเศษ

† คนชาติของประเทศที่ประเทศไทยมีข้อตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าด้วย จะได้รับยกเว้นวีซ่าเป็นเวลา 30 วัน

‡ คนชาติของประเทศในกลุ่ม G7 (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี แคนาดาและญี่ปุ่น) จะได้รับยกเว้นวีซ่าเป็นเวลาสูงสุด 30 วันเมื่อผ่านแดนทางบก ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

สำหรับหนังสือเดินทางทุกประเภท[แก้]

สำหรับหนังสือเดินทางทูตและราชการ[แก้]

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2557 คนชาติของประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าเกือบทั้งหมดสามารถขอพำนักต่อได้อีก 30 วัน

หมายเหตุ: หนังสือเดินทางทุกประเภทในที่นี้หมายถึงหนังสือเดินทางประเภททูต ราชการ และธรรมดา

ยกเว้นวีซ่า 14 วัน[แก้]


วีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง[แก้]

ภาพจากแหล่งข้อมูลภายนอก
image icon แผนที่จุดขอรับลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย

คนชาติของประเทศต่อไปนี้สามารถขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงได้ ณ จุดผ่านแดนทางอากาศหรือทางบกที่สำคัญ โดยมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท และสามารถพำนักได้ 15 วัน ไม่สามารถต่ออายุได้ นอกจากนี้ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนหรือหนังสือเดินทางไต้หวันจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเมื่อเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่ 9 สิงหาคมถึง 8 พฤศจิกายน 2557[4]

ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ผู้ร้องสามารถขอรับการตรวจลงตรา 42 แห่ง[แก้]

 1. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 2. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง
 3. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่
 4. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
 5. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่
 6. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานอู่ตะเภา
 7. ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย
 8. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
 9. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ
 10. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง
 11. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
 12. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย ณ บริเวณเขตท่าอากาศยานเกาะสมุย
 13. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก ณ บริเวณเขตสนามบินสุโขทัย
 14. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ
 15. ด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา ณ ทำเลจอดเรือในอ่าวอุดม และบริเวณเขตท่าเรือแหลมฉบัง
 16. ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาบดาพุด ณ บริเวณเขตท่าเรือมาบดาพุด และทำเลจอดเรือในอ่าวหน้าเมืองระยอง
 17. ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
 18. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย ณ ทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวหน้าทอน
 19. ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต ณ ทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวมะขาม และทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวฉลอง
 20. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล ณ บริเวณเขตท่าเรือด่านศุลกากรตำมะลัง และบริเวณเขตท่าเรือเจ้ะปิลัง
 21. ด่านตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ ณ บริเวณเขตท่าเรือน้ำลึกกระบี่, บริเวณเขตท่าเรือเจ้าฟ้า บริเวณเขตท่าเรือเกาะลันดา และบริเวณเขตสนามบินกระบี่
 22. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือสงขลา ณ บริเวณเขตท่าเรือน้ำลึกสงขลา และบริเวณเขตท่าเรือเดินเรือไทย
 23. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงราย
 24. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
 25. ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา ณ บริเวณเขตท่าเรือสัตหีบ
 26. ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่
 27. ด่านตรวจคนเข้าเมืองโป่งน้ำร้อน
 28. ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ
 29. ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
 30. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก
 31. ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์
 32. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหง โก-ลก
 33. ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ณ บริเวณเขตท่าเรือตามชายฝั่งแม่น้ำโขง
 34. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบึงกาฬ
 35. ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร
 36. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่
 37. ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม
 38. ด่านตรวจคนเข้าเมืองน่าน ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองน่าน
 39. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านประกอบ
 40. ด่านตรวจคนเข้าเมืองควนโดน
 41. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตากใบ
 42. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบูเก๊ะตา

ประเภทของวีซ่า[แก้]

ประเภทวีซ่าทั่วไป[แก้]

 • มารยาท: เมื่อมีการร้องขออย่างเป็นทางการสถานเอกอัครราชทูตไทย อาจให้วีซ่ามารยาท / ไม่รู้ไม่สัญจรนักการทูต / เจ้าหน้าที่สหประชาชาติ / อื่น ๆ ที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการและ / หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ
 • ถิ่นที่อยู่ถาวร: ที่จะมีคุณสมบัติสำหรับการขอวีซ่านี้คุณต้องมีอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาติดต่อกัน 3 กับวีซ่าหนึ่งปีนามสกุล ถ้าแต่งงานกับคนไทยเป็นเวลา 5 ปีหนึ่งจะต้องมีรายได้ 30,000 บาท / เดือน หากเดียวรายได้ต่อเดือนของคุณจะต้องขั้นต่ำ 80,000 บาท
 • ท่องเที่ยว: ถ้าแต่ละคนมีความประสงค์ที่จะยังคงอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 30 วันเขา / เธออาจต้องการที่จะได้รับวีซ่าท่องเที่ยวที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยก่อนที่จะเดินทางมาถึงในประเทศไทยวีซ่าท่องเที่ยวต้องใช้ภายในวันที่ถูกต้องที่ขึ้นอยู่กับจำนวนของรายการซื้อและช่วยให้การสำรองห้องพักเริ่มต้นของ 60 วัน หลังจากการมาถึงในประเทศไทยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเข้าประเทศได้รับการยกเว้นอาจจะขยายครั้งสำหรับอีก 30 วันตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 327/2557 มีค่า 1,900 บาทสำหรับแต่ละส่วนขยายเป็น
 • การขนส่ง: ประเภทของวีซ่านี้จะออกให้แก่ผู้สมัครที่มีความประสงค์ที่จะเข้าสู่ราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ที่จะเดินทางไปในระหว่างการขนส่งผ่านมาในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินการต่อไปยังประเทศปลายทางหรือป้อน / ประเทศของตน (หมวดหมู่ "TS "); บุคคลที่อยู่ในความดูแลของหรือลูกเรือของยานพาหนะที่จะมาถึงท่าเรือ, สถานีหรือพื้นที่ในราชอาณาจักร (หมวดหมู่ "C")

ประเภทวีซ่าผู้อพยพ[แก้]

 • ประเภท B: ในการดำเนินธุรกิจ ทำงาน เข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ สอนโรงเรียน เข้าร่วมดำน้ำ, มวยไทยและหลักสูตรนวด
 • ประเภท D: วีซ่าทางการทูต
 • ประเภท ED เพื่อศึกษา; ที่จะมาในการท่องเที่ยวการศึกษาการทำงานหรือการท่องเที่ยวสังเกต; การเข้าร่วมโครงการหรืองานสัมมนา; ที่จะเข้าร่วมการประชุมหรือการฝึกอบรมหลักสูตร; เพื่อศึกษาความเป็นพระสงฆ์ต่างประเทศ
 • ประเภท EX: ในการทำงานที่มีทักษะหรือการทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญ
 • ประเภท F: การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเช่นการออกกำลังกายทหารหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
 • ประเภท IB: การลงทุนหรือดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นในการส่งเสริมการลงทุน
 • ประเภท IM: การลงทุนด้วยความเห็นชอบของกระทรวงไทยและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 • ประเภท M: ในการทำงานเป็นผู้ผลิตฟิล์ม, นักข่าวหรือผู้สื่อข่าวได้รับอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศ
 • ประเภท O: ไปเยี่ยมครอบครัว; ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรสวัสดิการสังคม (เอ็นจีโอ); ได้รับการรักษาทางการแพทย์ ที่จะเป็นโค้ชกีฬาตามที่กำหนดโดยรัฐบาลไทย ที่จะเป็นผู้เข้าประกวด; เพื่อเป็นพยานในกระบวนการยุติธรรม
 • ประเภท O-A: วีซ่าเกษียณอายุ
 • ประเภท R: ในการดำเนินงานเผยแผ่ศาสนาหรือกิจกรรมทางศาสนาอื่น ๆ ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงไทยหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 • ประเภท RS: ที่จะดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือการฝึกอบรมหรือการเรียนการสอนในสถาบันการวิจัย
 • ประเภท S: การมีส่วนร่วมในการได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬา

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน
 2. รมว.มหาดไทย ออกคำสั่ง ระงับอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้าประเทศชั่วคราว
 3. Estonian tourists can visit Thailand visa-free
 4. "ตรวจลงตรา (VISA) : รายชื่อประเทศที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL) และพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-04-05. สืบค้นเมื่อ 2014-11-30.