การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2551

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2551

← พ.ศ. 2549 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2557 →

76 ที่นั่งในวุฒิสภาไทย

วุฒิสภาก่อนการเลือกตั้ง

ไม่มี

วุฒิสภาหลังการเลือกตั้ง

ชุดที่ 10

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2551 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ประกอบด้วยสมาชิกจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน และจากการสรรหาอีกจำนวนหนึ่ง (73 คน) รวมกันแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 150 คน

มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551[1][2]

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดบทความว่าด้วย
การเมืองไทย
Emblem of Thailand.svg
Flag of Thailand.svg สถานีย่อยประเทศไทย

ภาพรวม[แก้]

ผู้สมัครและผลการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร[แก้]

สัญลักษณ์
Pfeil rechts oben.svg ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
U2713.svg ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ส.ว. มาแล้ว
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ รสนา โตสิตระกูล (5) 743,397 49.78
นักการเมืองอิสระ นิติพงษ์ ห่อนาค (29) 221,067 14.80
นักการเมืองอิสระ อนุสรณ์ ธรรมใจ (6) 195,714 13.11
นักการเมืองอิสระ มานิต วิทยาเต็ม (15) 75,882 5.08
นักการเมืองอิสระ สรสินธุ ไตรจักรภพ (24) 40,551 2.72
นักการเมืองอิสระ วินิต ช่อวิเชียร (9) 23,431 1.57
นักการเมืองอิสระ พันตำรวจโท นิตินัย จันทรวิจิตร (12) 18,172 1.22
นักการเมืองอิสระ ศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์ (19) 14,237 0.95
นักการเมืองอิสระ สมควร บรูมินเหนทร์ (4) 14,049 0.94
นักการเมืองอิสระ ประทีป พิทยวรพงศ์ (1) 13,327 0.89
นักการเมืองอิสระ พิชิต โอบอ้อม (10) 11,924 0.80
นักการเมืองอิสระ ร้อยเอก พรชัย รัศมีแพทย์ (2) 11,006 0.74
นักการเมืองอิสระ ชยงค์ นามเมือง (7) 9,426 0.63
นักการเมืองอิสระ เรือตรี สรศักด์ ฮวบดี (26) 9,276 0.62
นักการเมืองอิสระ ธันยพงศ์ วงศ์แก่นสาร (8) 8,267 0.55
นักการเมืองอิสระ ปรางค์ทิพย์ พินิจารมณ์ (13) 7,961 0.53
นักการเมืองอิสระ ชุตินธร วัชรขจร (22) 7,956 0.53
นักการเมืองอิสระ ธนช รัตนศาสตร์สุข (3) 6,488 0.44
นักการเมืองอิสระ เจตน์ ทองคำ (17) 5,872 0.39
นักการเมืองอิสระ สรวิศ เกียรติศรีสิริ (20) 5,469 0.37
นักการเมืองอิสระ ภาคภูมิ ปิตยานนท์ (27) 4,923 0.33
นักการเมืองอิสระ เจตนิพิฐ ลิ่มประเสริฐ (25) 4,537 0.30
นักการเมืองอิสระ ชิงชัย รอดชนะ (31) 3,958 0.27
นักการเมืองอิสระ สุริยัน สมประสิทธิ์ (18) 3,605 0.24
นักการเมืองอิสระ สุวิทย์ ยศวงค์ใจ (16) 3,554 0.24
นักการเมืองอิสระ ร้อยตำรวจตรี จักรี เศวตรัตน์ (32) 3,542 0.24
นักการเมืองอิสระ สาชล โล้วิชากรติกุล (28) 3,516 0.24
นักการเมืองอิสระ สุวิชัย ธรรมศรีสกุล (34) 3,490 0.23
นักการเมืองอิสระ ธนชาต เพิ่มลาภตระกูล (30) 3,340 0.22
นักการเมืองอิสระ ศิริพรรณ เลาหวัฒนภิญโญ (21) 3,252 0.22
นักการเมืองอิสระ วิรัช เพ็งจุ้ย (23) 3,213 0.22
นักการเมืองอิสระ ศักดา มหานันทโพธิ์ (14) 2,443 0.16
นักการเมืองอิสระ ยงชัย งามอุษาวรรณ (11) 2,360 0.16
นักการเมืองอิสระ ดาบตำรวจ วิบูลย์ศักดิ์ หนันดี (33) 2,199 0.15
นักการเมืองอิสระ อนันต์ ภู่สถาพร (35) 1,853 0.12
ผลรวม 1,493,257 100.00
บัตรดี 1,493,257 88.60
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 175,296 10.40
บัตรเสีย 16,922 1.00
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,685,475 40.05
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,208,398 100.00

ผู้สมัครและผลการเลือกตั้งในภาคกลาง[แก้]

สัญลักษณ์
Pfeil rechts oben.svg ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
U2713.svg ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ส.ว. มาแล้ว

กาญจนบุรี[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกาญจนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล (1) 191,173 79.68
นักการเมืองอิสระ เสนาะ ศิลาแรง (2) 48,763 20.32
ผลรวม 239,936 100.00
บัตรดี 239,936 84.85
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 31,129 11.01
บัตรเสีย 11,720 4.14
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 282,785 52.56
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 537,976 100.00

ชัยนาท[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชัยนาท
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ จิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา (7) 39,790 29.53
นักการเมืองอิสระ องอาจ หลำอุบล (1) 32,276 23.95
นักการเมืองอิสระ อารี คำสวัสดิ์ (4) 29,104 21.60
นักการเมืองอิสระ วัลลภ ปัญโยยิ่ง (2) 16,014 11.88
นักการเมืองอิสระ ชูชาติ กันภัย (3) 11,148 8.27
นักการเมืองอิสระ ประศาสน์ ชุ่มนาเสียว (5) 6,434 4.77
ผลรวม 134,766 100.00
บัตรดี 134,766 89.71
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,232 6.81
บัตรเสีย 5,231 3.48
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 150,229 60.00
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 250,387 100.00

นครนายก[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครนายก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ ธวัชชัย บุญมา (3) 63,891 63.09
นักการเมืองอิสระ พงษ์เดช วิบูลย์ธนสาร (1) 28,433 28.08
นักการเมืองอิสระ บุญส่ง วรวัฒน์ (2) 5,559 5.49
นักการเมืองอิสระ มนัส สมจิตร (5) 3,392 3.35
ผลรวม 101,275 100.00
บัตรดี 101,275 89.49
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,329 7.36
บัตรเสีย 3,561 3.15
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 113,165 61.24
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 184,775 100.00

นครปฐม[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครปฐม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ สมชาติ พรรณพัฒน์ (2) 142,274 56.09
นักการเมืองอิสระ ธนาวัติ เขียวรุ้งเพชร (1) 48,305 19.04
นักการเมืองอิสระ อนงค์นารถ อัครสิทธิศักดิ์ (8) 16,255 6.41
นักการเมืองอิสระ สรรเสริญ หมายสวัสดิ์ (6) 13,601 5.36
นักการเมืองอิสระ สถิตย์ ทวีนุช (3) 8,777 3.46
นักการเมืองอิสระ จักรี วรณะรัตน์ (5) 8,688 3.43
นักการเมืองอิสระ อภิวิชญ์ จินต์จันทรวงศ์ (4) 8,260 3.26
นักการเมืองอิสระ พันจ่าอากาศเอก เจน สุทธะพินทุ (7) 7,509 2.96
ผลรวม 253,669 100.00
บัตรดี 253,669 80.21
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 54,065 17.09
บัตรเสีย 8,555 2.70
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 316,289 51.36
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 615,837 100.00

นครสวรรค์[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครสวรรค์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ อรพินท์ มั่นศิลป์ (1) 196,254 53.99
นักการเมืองอิสระ เรืออากาศเอก จักรวาล ตั้งภากรณ์ (7) 77,506 21.32
นักการเมืองอิสระ เพิ่มศักดิ์ ศรวณีย์ (8) 19,189 5.28
นักการเมืองอิสระ นิรัตน์ คงวราคม (5) 17,333 4.77
นักการเมืองอิสระ ชัยวุฒิ หวังซื่อกุล (4) 12,777 3.52
นักการเมืองอิสระ พลเดช เร่งเจริญธรรม (3) 11,213 3.09
นักการเมืองอิสระ ลมูล บุญมณี (11) 10,987 3.02
นักการเมืองอิสระ ละมูล ชัยโย (6) 7,002 1.93
นักการเมืองอิสระ สนิท พรมศร (9) 6,665 1.83
นักการเมืองอิสระ ประสิทธิ์ อร่ามมนทิราลัย (10) 4,553 1.25
ผลรวม 363,479 100.00
บัตรดี 363,479 86.97
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 34,984 8.37
บัตรเสีย 19,464 4.66
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 417,927 52.97
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 788,925 100.00

นนทบุรี[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนนทบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ ดิเรก ถึงฝั่ง (1) 196,594 66.79
นักการเมืองอิสระ กิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ (3) 27,390 9.31
นักการเมืองอิสระ ยวด แก้วแดง (4) 20,190 6.86
นักการเมืองอิสระ สุวลี แสงแก่นเพ็ชร์ (5) 17,765 6.04
นักการเมืองอิสระ ภุชงค์ น้อยสง่า (7) 14,815 5.03
นักการเมืองอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี โกมลสุทธิ์ (2) 9,955 3.38
นักการเมืองอิสระ ปรีชา ทัพพะกุล ณ อยุธยา (6) 7,654 2.60
ผลรวม 294,363 100.00
บัตรดี 294,363 82.04
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 55,742 15.54
บัตรเสีย 8,673 2.42
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 358,778 46.95
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 764,177 100.00

ปทุมธานี[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปทุมธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ (1) 134,693 51.55
นักการเมืองอิสระ ศิรินาฎ หาญสวัสดิ์ (3) 53,715 20.56
นักการเมืองอิสระ เรืออากาศเอก พิชิต รัตนเพชร (2) 21,662 8.29
นักการเมืองอิสระ ว่าที่ร้อยตรี สรสิน มณีงาม (9) 15,737 6.02
นักการเมืองอิสระ สมพร อรรถเศรณีวงศ์ (8) 13,237 5.07
นักการเมืองอิสระ นาวาอากาศเอก ณัฐวัชร์ ทองศักดิ์ (5) 9,858 3.77
นักการเมืองอิสระ สมโภชน์ วัลยะเสวี (7) 7,767 2.97
นักการเมืองอิสระ สุรศิษฎ์ รักษ์สุวงศ์ (4) 3,272 1.25
นักการเมืองอิสระ สุวิชา นิลสิงขรณ์ (6) 1,338 0.51
ผลรวม 261,279 100.00
บัตรดี 261,279 84.29
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 42,025 13.56
บัตรเสีย 6,656 2.15
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 309,960 47.14
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 657,571 100.00

ประจวบคีรีขันธ์[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ ธันว์ ออสุวรรณ (1) 94,011 52.38
นักการเมืองอิสระ ทิวา ศุภจรรยา (2) 52,699 29.36
นักการเมืองอิสระ สุชน อินทเสม (4) 25,904 14.43
นักการเมืองอิสระ พันตำรวจตรี อุดม ใจนุ่ม (3) 6,874 3.83
ผลรวม 179,488 100.00
บัตรดี 179,488 91.13
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13,288 6.75
บัตรเสีย 4,175 2.12
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 196,951 55.14
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 357,207 100.00

พระนครศรีอยุธยา[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ เกศสิณี แขวัฒนะ (6) 107,052 38.53
นักการเมืองอิสระ สมจิตร ศิริเสนา (5) 75,783 27.28
นักการเมืองอิสระ วิโรจน์ นาคก้อน (8) 25,602 9.22
นักการเมืองอิสระ อังคณา คำมิ (2) 13,599 4.90
นักการเมืองอิสระ วรรณนพ รักชาติเจริญ (3) 13,168 4.74
นักการเมืองอิสระ สินธุ์ชัย มังคลพันธุ์ (4) 9,666 3.48
นักการเมืองอิสระ ภวัต เทอดไทย (1) 9,128 3.29
นักการเมืองอิสระ เสกสรร ศุภแสง (12) 7,864 2.83
นักการเมืองอิสระ สุวรรณ ชาสะอาด (7) 5,018 1.81
นักการเมืองอิสระ ดาบตำรวจ ประเสริฐ มณีฉาย (9) 4,205 1.51
นักการเมืองอิสระ พันตำรวจโท สัณห์ เจียมทรัพย์ (14) 3,992 1.44
นักการเมืองอิสระ สันติ อัจจิมานนท์ (10) 2,003 0.72
นักการเมืองอิสระ อุดร วงษ์ทับทิม (11) 745 0.27
ผลรวม 277,825 100.00
บัตรดี 277,825 84.66
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 39,120 11.92
บัตรเสีย 11,220 3.42
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 328,165 59.12
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 555,047 100.00

เพชรบุรี[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเพชรบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ (2) 49,227 24.79
นักการเมืองอิสระ จินดา กาญจน์กีรติ (7) 35,605 17.93
นักการเมืองอิสระ ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์ (6) 29,067 14.64
นักการเมืองอิสระ รองศาสตราจารย์ ชวน มินศิริ (3) 28,191 14.20
นักการเมืองอิสระ ปรากฏ โกลาวัลย์ (8) 26,839 13.52
นักการเมืองอิสระ สุชิน วชิรานุกูล (1) 8,968 4.52
นักการเมืองอิสระ มังกร เจริญผล (5) 8,945 4.51
นักการเมืองอิสระ พลวัตน์ พงษ์กอปรสกุล (4) 8,816 4.44
นักการเมืองอิสระ เสมา นาคะเวช (9) 2,900 1.46
ผลรวม 198,558 100.00
บัตรดี 198,558 90.09
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15,876 7.20
บัตรเสีย 5,979 2.71
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 220,413 64.71
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 340,630 100.00

ราชบุรี[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดราชบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ (1) 167,092 56.99
นักการเมืองอิสระ นิษา โพธิเวชสกุล (2) 66,128 22.55
นักการเมืองอิสระ ทศพล แก้วทิมา (4) 37,442 12.77
นักการเมืองอิสระ พีระ บุญจริง (3) 22,536 7.69
ผลรวม 293,198 100.00
บัตรดี 293,198 83.99
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 41,756 11.96
บัตรเสีย 14,137 4.05
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 349,091 57.39
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 608,319 100.00

ลพบุรี[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลพบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ วรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ (1) 170,269 64.47
นักการเมืองอิสระ พลโท ทวนทอง อินทรทัต (2) 93,838 35.53
ผลรวม 264,107 100.00
บัตรดี 264,107 87.28
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 23,740 7.85
บัตรเสีย 14,736 4.87
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 302,583 54.74
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 552,716 100.00

สมุทรปราการ[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรปราการ
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ สุโข วุฑฒิโชติ (9) 79,260 30.14
นักการเมืองอิสระ พักตร์พริ้ง ลิมปิชาติ (2) 46,533 17.70
นักการเมืองอิสระ นิกูล เพชรบดี (6) 37,000 14.07
นักการเมืองอิสระ สันติชัย จิตรัตน์ (1) 35,167 13.37
นักการเมืองอิสระ รัตนา ไหมทองคำ (8) 18,717 7.12
นักการเมืองอิสระ ประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม (15) 14,038 5.34
นักการเมืองอิสระ อุทัย เสน่หา (5) 10,164 3.87
นักการเมืองอิสระ ประวิทย์ ว่องอรุณ (7) 8,617 3.28
นักการเมืองอิสระ สมศักดิ์ วิชุพงษ์ (11) 5,846 2.22
นักการเมืองอิสระ ธัญญภัค โฉมชา (14) 3,945 1.50
นักการเมืองอิสระ รังสรรค์ จรดล (13) 3,686 1.40
ผลรวม 262,974 100.00
บัตรดี 262,974 79.55
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 52,454 15.87
บัตรเสีย 15,153 4.58
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 330,581 40.11
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 824,109 100.00

สมุทรสงคราม[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสงคราม
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ สุรจิต ชิรเวทย์ (2) 57,399 72.93
นักการเมืองอิสระ สุกานดา ปานะสุทธะ (1) 11,758 14.94
นักการเมืองอิสระ วีระพงษ์ สาริขา (4) 6,191 7.87
นักการเมืองอิสระ ดิเรกฤทธิ์ เล็กสกุล (3) 3,359 4.27
ผลรวม 78,707 100.00
บัตรดี 78,707 91.65
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,076 5.91
บัตรเสีย 2,098 2.44
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,881 57.37
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 149,688 100.00

สมุทรสาคร[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสาคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ สุวิศว์ เมฆเสรีกุล (1) 68,325 51.32
นักการเมืองอิสระ ประดิษฐ สุโชคชัยกุล (3) 44,550 33.46
นักการเมืองอิสระ พันตำรวจเอก ธนาชัย ไหลงาม (2) 11,752 8.83
นักการเมืองอิสระ พันตำรวจเอก นิธิ ศรีวัฒนา (4) 8,507 6.39
ผลรวม 133,134 100.00
บัตรดี 133,134 82.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 21,821 13.57
บัตรเสีย 5,807 3.61
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 160,762 47.64
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 337,484 100.00

สระบุรี[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสระบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ จรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง (4) 99,435 37.75
นักการเมืองอิสระ สมพร เชาวรินทร์ (8) 69,641 26.44
นักการเมืองอิสระ สมพิศ แบบแผน (13) 20,043 7.61
นักการเมืองอิสระ บุรินทร์ วิจิตรศิริ (6) 17,475 6.64
นักการเมืองอิสระ สมาน จันทะดี (14) 10,153 3.86
นักการเมืองอิสระ สมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ (7) 7,884 2.99
นักการเมืองอิสระ วินัย มีศรี (1) 7,854 2.98
นักการเมืองอิสระ กุสุมาลย์ จึงธีรพานิช (12) 7,009 2.66
นักการเมืองอิสระ รัชเดช อดิเรกสาร (2) 6,692 2.54
นักการเมืองอิสระ ถาวร ชัยฤกษ์ (11) 5,178 1.97
นักการเมืองอิสระ ไมจิตต์ ยี่เขียน (10) 4,209 1.60
นักการเมืองอิสระ ภิรมย์ สุดสง่า (5) 3,311 1.26
นักการเมืองอิสระ ทนงศักดิ์ สมนิยมไชย (3) 2,344 0.89
นักการเมืองอิสระ พันเอก(พิเศษ) วีรพณ ปุณณภุม (15) 2,163 0.82
ผลรวม 263,391 100.00
บัตรดี 263,391 87.17
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 28,078 9.29
บัตรเสีย 10,702 3.54
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 302,171 70.21
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 430,411 100.00

สิงห์บุรี[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสิงห์บุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ ศุภวัฒน์ เทียนถาวร (3) 48,363 50.39
นักการเมืองอิสระ วิชัย เทียนถาวร (1) 23,898 24.90
นักการเมืองอิสระ กมล สุขคะสมบัติ (2) 20,351 21.21
นักการเมืองอิสระ ไพจิตร ทิมทอง (4) 3,362 3.50
ผลรวม 95,974 100.00
บัตรดี 95,974 91.07
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,506 6.17
บัตรเสีย 2,913 2.76
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 105,393 77.79
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 135,484 100.00

สุพรรณบุรี[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ ประสิทธิ์ โพธสุธน (1) 180,947 61.83
นักการเมืองอิสระ อิสระ บุญญาอรุณเนตร (2) 52,623 17.98
นักการเมืองอิสระ พันตำรวจโท ละเอียด สนธิกุล (4) 32,506 11.11
นักการเมืองอิสระ บุญธรรม เสือสกุล (3) 26,581 9.08
ผลรวม 292,657 100.00
บัตรดี 292,657 85.06
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 37,665 10.95
บัตรเสีย 13,714 3.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 344,036 55.00
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 625,467 100.00

อ่างทอง[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอ่างทอง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ พลตำรวจเอก โกวิท ภักดีภูมิ (2) 48,019 43.13
นักการเมืองอิสระ ธีระยุทธ์ รสโอชา (1) 38,695 34.76
นักการเมืองอิสระ สุรพร สรณารักษ์ (3) 17,458 15.68
นักการเมืองอิสระ คมเพชร ทรัพย์สิน (4) 7,158 6.43
ผลรวม 111,330 100.00
บัตรดี 111,330 91.47
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,632 6.27
บัตรเสีย 2,751 2.26
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 121,713 56.99
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 213,563 100.00

อุทัยธานี[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุทัยธานี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ สิงห์ชัย ทุ่งทอง (2) 61,449 48.13
นักการเมืองอิสระ สมชัย อำภา (6) 32,015 25.07
นักการเมืองอิสระ บรรเทา ทองคำดี (1) 13,284 10.40
นักการเมืองอิสระ อุทัย นวะมะวัฒน์ (4) 13,042 10.22
นักการเมืองอิสระ ธิติ วีระวัฒน์ (5) 5,325 4.17
นักการเมืองอิสระ พันตำรวจเอก เจือ อัมรนันทน์ (3) 2,565 2.01
ผลรวม 127,681 100.00
บัตรดี 127,681 91.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,656 5.51
บัตรเสีย 3,643 2.62
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 138,980 57.13
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 243,252 100.00

ผู้สมัครและผลการเลือกตั้งในภาคเหนือ[แก้]

สัญลักษณ์
Pfeil rechts oben.svg ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
U2713.svg ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ส.ว. มาแล้ว

กำแพงเพชร[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกำแพงเพชร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ กฤช อาทิตย์แก้ว (2) 196,722 75.35
นักการเมืองอิสระ อุดม วราหะ (1) 29,199 11.18
นักการเมืองอิสระ จรัญ อิสระบัณฑิตกุล (6) 24,672 9.45
นักการเมืองอิสระ พันตำรวจโท สุพัฒน์ อาจทอง (5) 5,910 2.26
นักการเมืองอิสระ สุชาติ อุดมรัตนศิริชัย (4) 4,577 1.75
ผลรวม 261,080 100.00
บัตรดี 261,080 90.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,839 5.14
บัตรเสีย 12,935 4.48
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 288,854 60.40
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 478,246 100.00

เชียงราย[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงราย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ จิราวรรณ จงสุทธนามณี วัฒนศิริธร (5) 215,185 47.77
นักการเมืองอิสระ ปรีชา พัวนุกุลนนท์ (7) 147,350 32.71
นักการเมืองอิสระ อาสา เม่นแย้ม (1) 37,335 8.29
นักการเมืองอิสระ ศิริราช พัวพันวัฒนะ (5) 21,435 4.76
นักการเมืองอิสระ ชนะ ปานปุย (9) 12,539 2.78
นักการเมืองอิสระ วิชัย เชษฐบดี (3) 10,549 2.34
นักการเมืองอิสระ ณรงค์ฤทธิ์ อุ่นบ้าน (8) 6,089 1.35
ผลรวม 450,482 100.00
บัตรดี 450,482 81.58
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 57,954 10.49
บัตรเสีย 43,812 7.93
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 552,248 66.42
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 831,417 100.00

เชียงใหม่[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ ชูชัย เลิศพงศ์อดิศร (1) 171,090 25.33
นักการเมืองอิสระ สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว (11) 136,793 20.25
นักการเมืองอิสระ สวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี (9) 81,839 12.12
นักการเมืองอิสระ อำนาจ กรุณา (17) 80,831 11.97
นักการเมืองอิสระ ปิ่นนคร ศรีจันทร์ (2) 31,058 4.60
นักการเมืองอิสระ นิภาพรรณ สายทอง (4) 27,617 4.09
นักการเมืองอิสระ สวิง ตันอุด (12) 24,868 3.68
นักการเมืองอิสระ พิเชฐ พิศุทธกุล (15) 24,008 3.55
นักการเมืองอิสระ ปราโมทย์ สมัครการ (3) 18,299 2.71
นักการเมืองอิสระ หม่อมราชวงศ์ เจริญสุข สุขสวัสดิ์ (7) 16,216 2.40
นักการเมืองอิสระ สุมิตร์ สุยะ (14) 12,080 1.79
นักการเมืองอิสระ เกรียงเดช เจริญทรัพย์ (10) 10,582 1.57
นักการเมืองอิสระ วีระยุทธ สุขวัฑฒโก (16) 9,459 1.40
นักการเมืองอิสระ สมทัย ศรีสุพรรณดิฐ (18) 8,124 1.20
นักการเมืองอิสระ ภุชงค์ บุนนาค (5) 7,213 1.07
นักการเมืองอิสระ เอกพจน์ จันทรจรัส (13) 6,578 0.97
นักการเมืองอิสระ บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์ (6) 5,388 0.80
นักการเมืองอิสระ ธนณัฏฐ์ มีนะนันทน์ (8) 3,476 0.52
ผลรวม 675,519 100.00
บัตรดี 675,519 82.57
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 104,741 12.80
บัตรเสีย 37,841 4.63
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 818,101 70.12
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,166,644 100.00

ตาก[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตาก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ ชรินทร์ หาญสืบสาย (3) 61,256 35.43
นักการเมืองอิสระ พันตำรวจโท จำลอง โสมาศรี (1) 58,963 34.40
นักการเมืองอิสระ วีระ จุฑาคุปต์ (2) 22,193 12.84
นักการเมืองอิสระ ฉัตรชัย สร้อยสังวาลย์ (4) 19,695 11.39
นักการเมืองอิสระ จักรี เพ็ญนิเวศน์สุข (5) 10,791 6.24
ผลรวม 172,898 100.00
บัตรดี 172,898 84.45
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16,490 8.05
บัตรเสีย 15,358 7.50
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 204,746 64.65
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 316,683 100.00

น่าน[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดน่าน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ โสภณ ศรีมาเหล็ก (1) 54,166 25.98
นักการเมืองอิสระ อนนต์ ตันตระกูล (5) 52,408 25.14
นักการเมืองอิสระ สมชาย พันธุ์แก้ว (8) 36,814 17.66
นักการเมืองอิสระ รังสรรค์ สูงสว่าง (2) 23,059 11.06
นักการเมืองอิสระ ธงชัย สว่างวงษ์ (6) 14,413 6.91
นักการเมืองอิสระ ระวี จิรเดชากุล (4) 13,480 6.47
นักการเมืองอิสระ โกศล ศิริรัตน์พิริยะ (3) 9,330 4.48
นักการเมืองอิสระ รังสรรค์ ชัยแก้ว (7) 4,791 2.30
ผลรวม 208,461 100.00
บัตรดี 208,461 86.79
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 19,504 8.12
บัตรเสีย 12,232 5.09
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 240,197 67.41
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 356,328 100.00

พะเยา[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพะเยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ พลโท พงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน (2) 101,746 49.25
นักการเมืองอิสระ เสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ (1) 55,436 26.84
นักการเมืองอิสระ ชัยวัฒน์ จันธิมา (4) 29,823 14.44
นักการเมืองอิสระ ธนพนธ์ เรืองคาพัฒน์ (3) 19,574 9.48
ผลรวม 206,579 100.00
บัตรดี 206,579 83.19
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 30,829 12.41
บัตรเสีย 10,915 4.40
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 248,323 66.38
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 374,109 100.00

พิจิตร[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพิจิตร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ บรรชา พงศ์อายุกูล (1) 126,072 73.09
นักการเมืองอิสระ สุภรณ์ พรธาดาวิทย์ (2) 46,407 26.91
ผลรวม 172,479 100.00
บัตรดี 172,479 83.09
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 24,558 11.83
บัตรเสีย 10,539 5.08
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 207,576 50.18
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 413,651 100.00

พิษณุโลก[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพิษณุโลก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ (1) 198,646 67.42
นักการเมืองอิสระ สันติ ศิริสินเลิศ (3) 59,924 20.34
นักการเมืองอิสระ ยานี ทิพย์ประภา (5) 36,087 12.25
ผลรวม 294,657 100.00
บัตรดี 294,657 83.24
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 36,265 10.25
บัตรเสีย 23,036 6.51
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 353,958 56.37
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 627,920 100.00

เพชรบูรณ์[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเพชรบูรณ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ สมพร จูมั่น (1) 186,530 57.47
นักการเมืองอิสระ วิพากย์ โรจนแพทย์ (4) 64,885 19.99
นักการเมืองอิสระ พันตำรวจเอก มนัส เนียมประดิษฐ์ (2) 54,362 16.75
นักการเมืองอิสระ วีรศักดิ์ เหล่าบุตรสา (3) 18,772 5.78
ผลรวม 324,549 100.00
บัตรดี 324,549 88.63
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 26,886 7.34
บัตรเสีย 14,739 4.03
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 366,174 49.96
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 732,958 100.00

แพร่[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดแพร่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ ขวัญชัย พนมขวัญ (2) 149,725 64.33
นักการเมืองอิสระ องอาจ เอื้ออภิญญกุล (1) 71,840 30.87
นักการเมืองอิสระ ไพบูลย์ สุกใส (3) 11,178 4.80
ผลรวม 232,743 100.00
บัตรดี 232,743 93.94
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,642 3.89
บัตรเสีย 5,385 2.17
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 247,770 67.90
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 364,892 100.00

แม่ฮ่องสอน[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ บุญส่ง โควาวิสารัช (4) 40,422 51.77
นักการเมืองอิสระ อนันต์ วันไชยธนวงศ์ (2) 37,661 48.23
ผลรวม 78,083 100.00
บัตรดี 78,083 75.72
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,043 10.71
บัตรเสีย 13,990 13.57
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 103,116 71.72
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 143,775 100.00

ลำปาง[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำปาง
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ พีระ มานะทัศน์ (1) 213,731 60.99
นักการเมืองอิสระ อรรณพ วงศ์วิชัย (5) 65,981 18.83
นักการเมืองอิสระ สุรจิต ปัญญาศิริกุล (3) 29,025 8.28
นักการเมืองอิสระ วัฒนา วานิชสุขสมบัติ (4) 24,597 7.02
นักการเมืองอิสระ ชวน ชูจันทร์ (2) 17,119 4.89
ผลรวม 350,453 100.00
บัตรดี 350,453 86.94
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 34,512 8.56
บัตรเสีย 18,154 4.50
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 403,119 70.73
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 569,923 100.00

ลำพูน[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำพูน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ สมศักดิ์ บุญเปลื้อง (5) 85,889 39.94
นักการเมืองอิสระ ประสิทธิ์ จันทกลาง (3) 51,314 23.86
นักการเมืองอิสระ วีนัส ม่านมุงศิลป์ (2) 24,100 11.21
นักการเมืองอิสระ สิริชัย ถือสมบัติ (4) 12,545 5.83
นักการเมืองอิสระ ศุภวิทย์ คำธิตา (10) 9,993 4.65
นักการเมืองอิสระ ธงชัย ช่อประดิษฐ (1) 9,046 4.21
นักการเมืองอิสระ อุดมการณ์ ตระกูลฉาง (7) 7,811 3.63
นักการเมืองอิสระ กฤษฎาภรณ์ รุจิธำรงกุล (รื่นนารีนารถ) (9) 6,152 2.86
นักการเมืองอิสระ ประพันธ์ ศรีสุตา (8) 5,513 2.56
นักการเมืองอิสระ วิภู ปิ่นทอง (6) 2,688 1.25
ผลรวม 215,051 100.00
บัตรดี 215,051 86.40
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 23,153 9.30
บัตรเสีย 10,703 4.30
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 248,907 79.58
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 312,768 100.00

สุโขทัย[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุโขทัย
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ สุอำภา คชไกร (1) 97,818 42.79
นักการเมืองอิสระ มงคล เดชภิรัตนมงคล (2) 86,786 37.96
นักการเมืองอิสระ พรพรรณ ดิลกวัฒนา (6) 21,141 9.25
นักการเมืองอิสระ สุชาติ กุละพัฒน์ (5) 14,923 6.53
นักการเมืองอิสระ สุธา หวังเอื้ออัตตชน (4) 7,946 3.48
ผลรวม 228,614 100.00
บัตรดี 228,614 89.39
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17,205 6.73
บัตรเสีย 9,926 3.88
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 255,745 58.80
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 434,909 100.00

อุตรดิตถ์[แก้]

ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุตรดิตถ์
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
นักการเมืองอิสระ นฤมล ศิริวัฒน์ (1) 146,793 71.97
นักการเมืองอิสระ โปรย สมบัติ (2) 20,334 9.97
นักการเมืองอิสระ พลโท จำลอง โพธิ์ทอง (3) 19,814 9.72
นักการเมืองอิสระ รัชนีวรรณ คล้ำชื่น (5) 11,270 5.53
นักการเมืองอิสระ ไพบูลย์ วันเมฆ (6) 3,580 1.76
นักการเมืองอิสระ สรร ดงวรรณภักดี (4) 2,169 1.06
ผลรวม 203,960 100.00
บัตรดี 203,960 92.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,467 4.76
บัตรเสีย 5,314 2.42
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 219,741 62.31
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 352,679 100.00

ผู้สมัครและผลการเลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

ผู้สมัครและผลการเลือกตั้งในภาคตะวันออก[แก้]

ผู้สมัครและผลการเลือกตั้งในภาคใต้[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]