ข้ามไปเนื้อหา

รายพระนามสุลต่านคอโมโรส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สุลต่านซะอีด อาลี บิน ซะอีด โอมัร แห่งกรองด์กอมอร์ (1897)

เหล่า สุลต่านแห่งคอโมโรส, หมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียพร้อมเชื้อชาติที่ผสมผสานได้รับการสถาปนาภายหลังการเข้ามาของ ศาสนาอิสลาม ณ พื้นที่นี้เมื่อศตวรรษที่ 15 สุลต่านขึ้นอยู่กับเกาะอาจถูกจัดฐานะ ฟานี, อึมฟาอุเม and อึนติเบ ไม่เหมือนกับสุลต่านฝั่งอาหรับ ,สุลต่านเหล่านี้มีอำนาจจริงเพียงเล็กน้อย ครั้งเดียวบนเกาะเอ็นซวานี่ หนึง อึนซวานี (อองฌูอองในปัจจุบัน),ฟานี 40 พระองค์และเจ้าผู้ครองนครอื่น ๆ แบ่งอำนาจกันภายในเกาะ งาซิดจา ( กรองด์ กอมอร์ในปัจจุบัน)ในอดีตถูกแบ่งเป็นรัฐสุลต่าน 11 รัฐ บทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะพระองค์ที่สำคัญ


รัฐสุลต่านในประวัติศาสตร์มี 5 รัฐที่ได้รับการเสนอให้ UNESCOยกย่องเป็นมรดกโลก ดังนี้:

เมืองเหล่านั้นยังไม่ได้รับการจารึกไว้เช่นนี้

เหล่าสุลต่านในเอ็นซวานี่ (อองฌูออง)

[แก้]
เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล พระนาม Variations หมายเหตุ
c. 1676 c. 1711 อะลิมะฮ์ที่ 3 ประมุขพระองค์แรกสุดเท่าที่มีหลักฐาน ประมุขสตรีแห่งอองฌูออง
c. 1711 c. 1741 ซาลิม
c. 1741 c.1782 ไซดิ อะหมัด
c. 1782/1792 c. 1788/1796 อับดัลลาห์ที่ 1 อาลีมืยะฮ์ She ruled as a de facto ruler twice.
c.1788 c.1792 ฮาลิมะฮ์
c.1796 c.1816 อาลาวี บิน ฮุสเซน อึมวินเย ฟานี
c.1816/ 1833 c.1832/1836 อับดัลลาห์ที่ 2 บิน อาลาวี
c.1832 c.1833 อาลี บิน ซาลิม
c.1836 c.1837 ไซดิ อาลาวี บิน อับดลลาห์
c.1837 c.1852 ไซดิ บิน อาลาวี
c.1852 c.1891 ไซดิ อับดัลลาห์ บิน ซาลิม
c.1891 c.1891 ซาลิม บิน อับดัลลา
c.1891 c.1892 ไซดิ โอมัร บิน ไซดิ ฮะซัน
c.1892 c.1912 ไซดิ โมฮะเม็ด ไซดิ โอมัร

เหล่าสุลต่านในงาซิดจา (กรองด์ กอมอร์)

[แก้]

สุลต่านแห่งแบมบาโอ

[แก้]
เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล พระนาม Variations หมายเหตุ
c. ??? c. ??? โงมา อึมราฮาฟู
c. ??? c. ??? อึมวาซี ปิรูซา
c. ??? c. ??? Fum Mbavu Inkwaba
c. ??? c. ??? Mwenye Mji wa Mwenye Mambo
c.??? c.??? อินเย วา มันซี
c.??? c.??? อึมเวนเย อึมจิ วา มวันเซ
c.??? c.??? ทัมบาวู อึมนา มูฮาเม วา ไซดิ
c.??? c.??? Tambavu Inkwaba
c.?? c.??? Fum Nau wa Kori Dozi He was the first ruler of Bamboa to be given the title (Sultan) Tibe, i.e. Paramount ruler of the island.
c.??? c.??? Mwenye Mji wa Mvunza Panga
c.??? c.??? อึมลา นาอู Second ruler with the hegemonic title Sultan tibe.
c.?? c.?? โฟซี วา
c.??? c.??? ซูจา โอมา อินกวาบา
c.??? c.??? นเยา วา ฟาอูเม First remale ruler of Bamboa.
c.??? c.??? นเยา วา ฟาอูเม First remale ruler of Bamboa.
c.??? c.??? บัมบา โอมา วา จู มัมบา He ruled a second after Ahmed bin Shekhe Ngome's first ruling period.
c.??? c.??? อะเหม็ด บิน ชีค โงเม The fourth ruler to styled Sultan tibe. He ruled a second time after Mamba's brief second ruling period which was then again interrupted by a brief period of rule under Saidi Bakari followed by his third ruling period. (A possible explanation is a period of anarchy with multiple rulers).
c.??? c.??? บัมบา โอมา วา จู มัมบา ครองราชย์ครั้งที่ 2
c.??? c.??? อะเหม็ด บิน ชีค โงเม ครองราชย์ครั้งที่ 2
c.??? c.??? ไซดิ บาการี
c.??? c.??? อะเหม็ด บิน ชีค โงเม ครองราชย์ครั้งที่ 3
c.??? c.??? อึมเวนเย มัมโบ
c.??? c.??? จู มัมบา
c.???/1874? c.???/??? โมฮัมเหม็ด บิน อะเหม็ด He ruled twice in the 1800s the second time after Abdallah bin Saidi Hamza's first ruling period.
c.??? c.??? อะเหม็ด บิน ชีค โงเม ครองราชย์ครั้งที่ 4
c.??? c.??? อับดัลลาห์ บิน ไซดิ ฮัมซา
c.??? c.??? โมฮัมเหม็ด บิน อะเหม็ด ครองราชย์ครั้งที่ 2
c.??? c.??? อึมเวนเย อึมจี
c.??? c.??? อับดัลลาห์ บิน ไซดิ ฮัมซา ครองราชย์ครั้งที่ 2
c.??? c.??? ไซดิ บาการี บิน อะเหม็ด
c.??? c.??? อึมเวนเย อึมจี ครองราชย์ครั้งที่ 2
c.??? c.??? อับดัลลาห์ บิน ไซดิ ฮัมซา ครองราชย์ครั้งที่ 3
c.??? c.??? ไซดิ บาการี บิน อะเหม็ด ครองราชย์ครั้งที่ 2
c.??? c.1886 ไซดิ อาลี บิน ไซดิ โอมัร ภายหลังทรงเป็นสุลต่านแห่งกรองด์ กอมอร์

สุลต่านแห่งอิตซานดรา

[แก้]

สุลต่านแห่งมิทซามิฮูลี

[แก้]

สุลต่านแห่งวาชิลี

[แก้]

สุลต่านแห่งบาจินี

[แก้]

สุลต่านแห่งฮัมบู

[แก้]

สุลต่านแห่งฮามาฮาเม

[แก้]

สุลต่านแห่งอึมบวันกู

[แก้]

สุลต่านจะมีพระอิสสริยยศว่า อึมฟาอูเม/อึมฟาลเม สุลต่านที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบัน (ไม่ปรากฏรัชกาล) คือสุลต่านบวานา ฟูมู

สุลต่านแห่งอึมบูเด

[แก้]

สุลต่านแห่งดอมบา

[แก้]

สุลต่านจะมีพระอิสสริยยศว่า อึมฟาอูเม/อึมฟาลเม สุลต่านที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบัน (ไม่ปรากฏรัชกาล) คือสุลต่านเฟเบจา มัมบเว

สุลต่านแห่งอึมวาลี (โมเอลี)

[แก้]

ราชวงศ์เมรีนา

[แก้]
รายพระนามสุลต่านโมเอลี
เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล พระนาม หมายเหตุ
ราว 1500 1830
1830 1842 รามาเนตากา เฉลิมพระนามว่าอับเดลเรอมาน (สวรรคต 1842)
1842 1865 ฟาติมะฮ์ จอมเบ ซูดี บิน อับเดลเรอมาน (พระนางฟาติมะฮ์) (1836 - 1878), พระนางราวาโอสำเร็จราชการร่วมกับสิวานดินี (1847), สละราชสมบัติให้พระราชโอรส
กันยายน 1865 1874 โมฮัมเหม็ด บิน ไซดิ ฮามาดี มากาดารา (1859 - 1874) พระนางฟาติมะฮ์ สำเร็จราชการแทนพระองค์ถึงค.ศ.1868, โจเซฟ ลอมแบร์ต ดยุคแห่งอิเมรีนาถึงค.ศ. 1871 ต่อด้วยพระนางฟาติมะฮ์
1874 1878 ฟาติมะฮ์ จอมเบ ซูดี บิน อับเดลเรอมาน (พระนางฟาติมะฮ์) (1836 - 1878),
1878 1885 อับเดลเรอมาน บิน ไซดิ ฮามาดี มากาดารา (1860–1885)
1885 1886 โมฮัมเหม็ด ชีค
1886 1888 มาร์ยานี บิน อาบูดู ชีค
1888 1902 ซาลิมะฮ์ มาซัมบา บิน ไซดิ ฮามาดี มากาดารา (อูร์ชูล) (18741964) พระสวามี กามิล ปอล ไม่ทรงมีพระราชอำนาจที่แท้จริง, ฟาเดลี บิน อุษมาน, บาเลีย จูนา, เจ้าชายอาบูดู สิวันดินี มาห์มูดู บิน โมฮัมเหม็ด มากาดารา สำเร็จราชการแทน (18631898), ตกเป็นอาณานิคมฝรั่งเศส

อ้างอิง

[แก้]

แม่แบบ:No footnotes (incomplete; most material still to be worked in)