รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
รายพระนามจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น
# ปกครอง ภาพ พระนาม พระนามเดิม หมายเหตุ
จักรพรรดิในตำนาน
1 660 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 585 ปีก่อนคริสตกาล Emperor Jimmu.jpg จักรพรรดิจิมมุ คะมุยะมะโตะ อิวะเระบิโกะ สันนิษฐานว่าเป็นเพียงตำนาน; อ้างการสืบเชื้อสายมาจากสุริยเทวี อะมะเตะระซุ[1]
2 581 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 549 ปีก่อนคริสตกาล Suizei thumb 1.jpg จักรพรรดิซุยเซ คะมุ นุนะงะวะมิมิ โนะ มิโกะโตะ สันนิษฐานว่าเป็นเพียงตำนาน[2]
3 549 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 511 ปีก่อนคริสตกาล Tennō Annei thumb.jpg จักรพรรดิอันเน ชิกิสึฮิโตะ ทะมะเดะมิ โนะ มิโกะโตะ สันนิษฐานว่าเป็นเพียงตำนาน[3]
4 510 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 476 ปีก่อนคริสตกาล Tennō Itoku thumb.jpg จักรพรรดิอิโตะกุ โอะโฮะ ยะมะโตะฮิโกะ ซุกิโตะโมะ โนะ มิโกะโตะ สันนิษฐานว่าเป็นเพียงตำนาน[3]
5 475 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 393 ปีก่อนคริสตกาล Tennō Kōshō thumb.jpg จักรพรรดิโคโช มิมะสึฮิโกะ คะเอะซิเนะ โนะ มิโกะโตะ สันนิษฐานว่าเป็นเพียงตำนาน[4]
6 392 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 291 ปีก่อนคริสตกาล จักรพรรดิโคอัง โอะโฮะ ยะมะโตะ ทะระซิฮิโกะ คุนิโอะซิ ฮิโตะ โนะ มิโกะโตะ สันนิษฐานว่าเป็นเพียงตำนาน[5]
7 290 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 215 ปีก่อนคริสตกาล จักรพรรดิโคเร โอะโฮะ ยะมะโตะ เนะโกะฮิโกะ ฟุโตะนิ โนะ มิโกะโตะ สันนิษฐานว่าเป็นเพียงตำนาน[6]
8 214 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 158 ปีก่อนคริสตกาล จักรพรรดิโคเง็ง โอะโฮะ ยะมะโตะ เนะโกะฮิโกะ คุนิ คุรุ โนะ มิโกะโตะ สันนิษฐานว่าเป็นเพียงตำนาน[7]
9 157 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 98 ปีก่อนคริสตกาล จักรพรรดิไคกะ วะกะ ยะมะโตะ เนะโกะฮิโกะ โอะโฮะ บิบิโนะ โนะ มิโกะโตะ สันนิษฐานว่าเป็นเพียงตำนาน[8]
10 97 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 30 ปีก่อนคริสตกาล จักรพรรดิซุจิง มิมะกิ อิริฮิโกะ โนะ มิโกะโตะ สันนิษฐานว่าเป็นเพียงตำนาน[9]
11 29 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 70 จักรพรรดิซุยนิง อิกุเมะ อิริฮิโกะ อิซะสิ โนะ มิโกะโตะ สันนิษฐานว่าเป็นเพียงตำนาน[10]
12 ค.ศ. 71 ถึง ค.ศ. 130 จักรพรรดิเคโก โอะโฮะ ทะระซิฮิโกะ โอะซิโระวะเกะ โนะ มิโกะโตะ สันนิษฐานว่าเป็นเพียงตำนาน[11]
13 ค.ศ. 131 ถึง ค.ศ. 191 Emperor Seimu.jpg จักรพรรดิเซมุ วะกะ ทะระซิฮิโกะ สันนิษฐานว่าเป็นเพียงตำนาน[12]
14 ค.ศ. 192 ถึง ค.ศ. 200 จักรพรรดิชูไอ ทะระซิ นะกะสึฮิโกะ โนะ มิโกะโตะ สันนิษฐานว่าเป็นเพียงตำนาน[13]
ค.ศ. 201 ถึง ค.ศ. 269 จักรพรรดินีจิงงุ โอะกินะงะ ทะระชิฮิเมะ โนะ มิโกะโตะ สันนิษฐานว่าเป็นเพียงตำนาน; ว่างกษัตริย์[14]
ยุคยะมะโตะ (หรือ ยุคโคะฟุง)
15 ค.ศ. 270 ถึง ค.ศ. 310 จักรพรรดิโอจิง ฟงดะโนะ มิโกะ โนะ โนะ มิโกะโตะ/โอะโตะโมะวะเกะ โนะ มิโกะโตะ/ฮุมุดะวะเกะ โนะ มิโกะโตะ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของยุคก่อนประวัติศาสตร์ ถูกบูชาเป็นฮะชิมัง[15]
16 ค.ศ. 313 ถึง ค.ศ. 399 จักรพรรดินินโตะกุ โอะโฮะ ซะซะกิ โนะ มิโกะโตะ ไม่สามารถระบุวันที่แน่ชัด[16]
17 ค.ศ. 400 ถึง ค.ศ. 405 จักรพรรดิริชู อิซะโฮะ วะเกะ โนะ มิโกะโตะ ไม่สามารถระบุวันที่แน่ชัด[17]
18 ค.ศ. 406 ถึง ค.ศ. 410 จักรพรรดิฮันเซ มิซุ วะ วะเกะ โนะ มิโกะโตะ ไม่สามารถระบุวันที่แน่ชัด[18]
19 ค.ศ. 411 ถึง ค.ศ. 453 จักรพรรดิอิงเงียว โวะ อะซะซุมะ วะกุโงะ โนะ ซุกุเนะ ไม่สามารถระบุวันที่แน่ชัด[19]
20 ค.ศ. 453 ถึง ค.ศ. 456 จักรพรรดิอังโก อะนะโฮะ โนะ มิโกะโตะ ไม่สามารถระบุวันที่แน่ชัด[20]
21 ค.ศ. 456 ถึง ค.ศ. 479 จักรพรรดิยูเรียะกุ โอะโฮะ ฮะสึเนะโนะ โนะ มิโกะโตะ ไม่สามารถระบุวันที่แน่ชัด[21]
22 ค.ศ. 480 ถึง ค.ศ. 484 จักรพรรดิเซเน ซิระงะ ทะเกะฮิโระ คุนิ โอะซิ วะกะอิ ยะมะโตะ เนะโกะ โนะ มิโกะโตะ ไม่สามารถระบุวันที่แน่ชัด[22]
23 ค.ศ. 485 ถึง ค.ศ. 487 จักรพรรดิเค็นโซ โอะโฮะเกะ โนะ มิโกะโตะ ไม่สามารถระบุวันที่แน่ชัด[23]
24 ค.ศ. 488 ถึง ค.ศ. 498 จักรพรรดินินเก็ง โอะโฮะซิ (โอะโฮะซุ) โนะ มิโกะโตะ/ซิมะโนะ อิระสึโกะ ไม่สามารถระบุวันที่แน่ชัด[24]
25 ค.ศ. 498 ถึง ค.ศ. 506 จักรพรรดิบุเระสึ โวะฮะสึเซะ วะกะซะซะกิ ไม่สามารถระบุวันที่แน่ชัด[25]
26 ค.ศ. 507 ถึง ค.ศ. 531 จักรพรรดิเคไต โอโตะ/ฮิโกะฟุโตะ โนะ มิโกะโตะ/โอโดะ โนะ ซุเมะระ มิโกะโตะ อาจเป็นไปได้ว่าอาจเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์ใหม่[26]
27 ค.ศ. 531 ถึง ค.ศ. 535 จักรพรรดิอังคัง ฮิโระคุนิ โอะชิตะเกะ คะนะฮิ โนะ มิโกะโตะ ไม่สามารถระบุวันที่แน่ชัด[27]
28 ค.ศ. 535 ถึง ค.ศ. 539 จักรพรรดิเซ็งกะ ทะเกะโอะ ฮิโระคุนิ โอะชิตะเตะ โนะ มิโกะโตะ ไม่สามารถระบุวันที่แน่ชัด[28]
ยุคอะซึกะ (ค.ศ. 592-710)
29 ค.ศ. 539 ถึง ค.ศ. 571 Emperor Kinmei.jpg จักรพรรดิคิมเม อะเมะคุนิ โอะชิฮะรุกิ ฮิโระนิวะ โนะ ซุเมะระ มิโกะโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[29]
30 ค.ศ. 572 ถึง ค.ศ. 585 จักรพรรดิบิดะสึ โอะซะดิ โนะ นุนะกุระ โนะ ฟุโตะตะมะชิกิ โนะ มิโกะโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[30]
31 ค.ศ. 585 ถึง ค.ศ. 587 จักรพรรดิโยเม โอะโอะเอะ/ทะชิบะนะ โนะ โทะโยะฮิ โนะ ซุเมะระ มิโกะโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[31]
32 ค.ศ. 587 ถึง ค.ศ. 592 จักรพรรดิซุชุง ฮะสึเซะเบะ โนะ (วะกะซะซะงิ) มิโกะโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[32]
33 ค.ศ. 592 ถึง ค.ศ. 628 จักรพรรดินีซุอิโกะ นุกะตะเบะ/โทะโยะมิเกะ กะชิกิยะฮิเมะ จักรพรรดินีพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (ไม่นับจักรพรรดินีจิงงุในตำนาน) มีเจ้าชายโชโตะกุเป็นผู้สำเร็จราชการ; วันที่แบบดั้งเดิม[33]
34 ค.ศ. 629 ถึง ค.ศ. 641 จักรพรรดิโจะเม ทะมุระ (โอะกิ นะงะตะระชิฮิ ฮิโระนุกะ โนะ ซุเมะระ มิโกะโตะ) วันที่แบบดั้งเดิม[34]
35 ค.ศ. 642 ถึง ค.ศ. 645 Empress Kogyoku-Saimei.jpg จักรพรรดินีโคเงียวกุ ทะกะระ (อะเมะ โทะโยะทะกะระอิกะชิ ฮิตะระชิ ฮิเมะ โนะ ซุเมะระ มิโกะโตะ) วันที่แบบดั้งเดิม[35] reigned twice
36 ค.ศ. 645 ถึง ค.ศ. 654 จักรพรรดิโคโตะกุ คะรุ (อะเมะ โยะโระซุ โทะโยะฮิ โนะ ซุเมะระ มิโกะโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[36]
37 ค.ศ. 655 ถึง ค.ศ. 661 Empress Kogyoku-Saimei.jpg จักรพรรดินีโคเงียวกุ (ซะอิเม) -- ดูลำดับที่ 35 ประกอบ-- วันที่แบบดั้งเดิม[37]
38 ค.ศ. 661 ถึง ค.ศ. 672 จักรพรรดิเท็นจิ คะสึระงิ/นะกะโนะ โอะโอะเอะ (อะเมะ มิดกะโตะ ฮิระกะซุวะเกะ โนะ มิโกะโตะ/อะมะสึ มิโกะโตะ ซะกิวะเกะ โนะ มิโกะโตะ) วันที่แบบดั้งเดิม[38]
39 ค.ศ. 672 จักรพรรดิโคบุง โอโตะมุ พระนามหลังการสิ้นพระชนม์ (1870),[39] ถูกเท็มมุชิงราชสมบัติ
40 ค.ศ. 672 ถึง ค.ศ. 686 จักรพรรดิเท็มมุ โออะมะ/โอะโฮะชิอะมะ/โอซะมะ (อะเมะ โนะ นุนะฮะระ โอะกิ โนะ มิฮิโตะ โนะ ซุเมะระ มิโกะโตะ) วันที่แบบดั้งเดิม[40]
41 ค.ศ. 686 ถึง ค.ศ. 697 จักรพรรดินีจิโต อุโนะโนะซะระระ (ทะกะมะ โนะ ฮะระฮิโระ โนะ ฮิเมะ โนะ ซุเมะระ มิโกะโตะ) วันที่แบบดั้งเดิม[41]
42 ค.ศ. 697 ถึง ค.ศ. 707 จักรพรรดิมมมุ คะรุ (อะเมะ โนะ มะมุเนะ โทะโยะโอะโยะจิ โนะ ซุเมะระ มิโกะโตะ) วันที่แบบดั้งเดิม[42]
43 ค.ศ. 707 ถึง ค.ศ. 715 จักรพรรดินีเก็มเม อะเฮะ (ยะมะโตะเนะโกะ อะมะสึ มิชิโระ โทะโยะคุนิ นะริฮิเมะ โนะ ซุเมะระ มิโกะโตะ) วันที่แบบดั้งเดิม[43]
ยุคนะระ (ค.ศ. 710-794)
44 ค.ศ. 715 ถึง ค.ศ. 724 จักรพรรดินีเก็นโช ฮิดะกะ/นิอิโนะมิ (ยะมะโตะเนะโกะ ทะกะมิซุ คิโยะตะระชิ ฮิเมะ โนะ ซุเมะระ มิโกะโตะ) วันที่แบบดั้งเดิม[44]
45 ค.ศ. 724 ถึง ค.ศ. 749 จักรพรรดิโชมุ โอะบิโตะ (อะเมะชิรุชิ คุนิโอะขิฮะรุกิ โทะโยะซะกุระฮิโกะ โนะ ซุเมะระ มิโกะโตะ) วันที่แบบดั้งเดิม[45]
46 ค.ศ. 749 ถึง ค.ศ. 758 จักรพรรดินีโคเก็ง อะเบะ (ยะมะโตะเนะโกะ โนะ ซุเมะระ มิโกะโตะ) วันที่แบบดั้งเดิม[46] ครองราชย์ครั้งที่หนึ่ง
47 ค.ศ. 758 ถึง ค.ศ. 764 จักรพรรดิจุนนิง โออิ พระนามหลังการสิ้นพระชนม์ (1870),[47]
48 ค.ศ. 764 ถึง ค.ศ. 770 จักรพรรดินีโคเก็ง (โชโตะกุ) -- ดูลำดับที่ 46 ประกอบ -- วันที่แบบดั้งเดิม[48]
49 ค.ศ. 770 ถึง ค.ศ. 781 จักรพรรดิโคนิง ชิระกะเบะ (อะเมะมุเนะ ทะกะสึงิ โนะ มิโกะโตะ) วันที่แบบดั้งเดิม[49]
ยุคเฮอัง (ค.ศ. 794-1192)
50 ค.ศ. 781 ถึง ค.ศ. 806 Emperor Kammu large.jpg จักรพรรดิคัมมุ ยะมะเบะ (ยะมะโตะเนะโกะ อะมะสึ ฮิสึงิ อิยะเดะริ โนะ มิโกะโตะ) วันที่แบบดั้งเดิม[50]
51 ค.ศ. 806 ถึง ค.ศ. 809 No image.png จักรพรรดิเฮเซ อะเตะ (ยะมะโตะเนะโกะ อะเมะโอะชิคุนิ ทะกะฮิโกะ โนะ มิโกะโตะ) วันที่แบบดั้งเดิม[51]
52 ค.ศ. 809 ถึง ค.ศ. 823 Emperor Saga large.jpg จักรพรรดิซะงะ คะมิโนะ วันที่แบบดั้งเดิม[52]
53 ค.ศ. 823 ถึง ค.ศ. 833 No image.png จักรพรรดิจุนนะ โอโตะมุ วันที่แบบดั้งเดิม[53]
54 ค.ศ. 833 ถึง ค.ศ. 850 No image.png จักรพรรดินิมเมียว มะซะระ วันที่แบบดั้งเดิม[54]
55 ค.ศ. 850 ถึง ค.ศ. 858 Emperor Montoku.jpg จักรพรรดิมนโตะกุ มิชิยะซุ วันที่แบบดั้งเดิม[55]
56 ค.ศ. 858 ถึง ค.ศ. 876 Emperor Seiwa.jpg จักรพรรดิเซวะ โคะเระฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[56]
57 ค.ศ. 876 ถึง ค.ศ. 884 Hyakuninisshu 013.jpg จักรพรรดิโยเซ ซะดะอะกิระ วันที่แบบดั้งเดิม[57]
58 ค.ศ. 884 ถึง ค.ศ. 887 Tennō Kōkō.jpg จักรพรรดิโคโก โทะกิยะซุ วันที่แบบดั้งเดิม[58]
59 ค.ศ. 887 ถึง ค.ศ. 897 Emperor Uda large.jpg จักรพรรดิอุดะ ซะดะมิ วันที่แบบดั้งเดิม[59]
60 ค.ศ. 897 ถึง ค.ศ. 930 Emperor Daigo.jpg จักรพรรดิไดโงะ อะสึฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[60]
61 ค.ศ. 930 ถึง ค.ศ. 946 Taira no Masakado detail.jpg จักรพรรดิซุซะกุ ยุตะอะกิระ วันที่แบบดั้งเดิม[61]
62 ค.ศ. 946 ถึง ค.ศ. 967 Emperor Murakami.jpg จักรพรรดิมุระกะมิ ยะริอะกิระ วันที่แบบดั้งเดิม[62]
63 ค.ศ. 967 ถึง ค.ศ. 969 No image.png จักรพรรดิเรเซ โนะริฮิระ วันที่แบบดั้งเดิม[63]
64 ค.ศ. 969 ถึง ค.ศ. 984 No image.png จักรพรรดิเอ็งยู โมะริฮิระ วันที่แบบดั้งเดิม[64]
65 ค.ศ. 984 ถึง ค.ศ. 986 Emperor Kazan.jpg จักรพรรดิคะซัง โมะโระซะดะ วันที่แบบดั้งเดิม[65]
66 ค.ศ. 986 ถึง ค.ศ. 1011 Emperor Ichijō.jpg จักรพรรดิอิชิโจ ยะซุฮิโตะ/คะเนะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[66]
67 ค.ศ. 1011 ถึง ค.ศ. 1016 Emperor Sanjō.jpg จักรพรรดิซังโจ โอะกิซะดะ/อิยะซะดะ วันที่แบบดั้งเดิม[67]
68 ค.ศ. 1016 ถึง ค.ศ. 1036 No image.png จักรพรรดิโกะ-อิชิโจ อะสึฮิระ วันที่แบบดั้งเดิม[68]
69 ค.ศ. 1036 ถึง ค.ศ. 1045 No image.png จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ อะสึนะงะ/อะสึโยะชิ วันที่แบบดั้งเดิม[69]
70 ค.ศ. 1045 ถึง ค.ศ. 1068 No image.png จักรพรรดิโกะ-เรเซ ชิกะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[70]
71 ค.ศ. 1068 ถึง ค.ศ. 1073 Emperor Gosanjō.jpg จักรพรรดิโกะ-ซังโจ ทะกะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[71]
72 ค.ศ. 1073 ถึง ค.ศ. 1086 Emperor Shirakawa.jpg จักรพรรดิชิระกะวะ ซะดะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[72]
73 ค.ศ. 1087 ถึง ค.ศ. 1107 No image.png จักรพรรดิโฮะริกะวะ ทะรุฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[73]
74 ค.ศ. 1107 ถึง ค.ศ. 1123 Emperor Toba full.jpg จักรพรรดิโทะบะ มุเนะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[74]
75 ค.ศ. 1123 ถึง ค.ศ. 1142 Emperor Sutoku2.jpg จักรพรรดิซุโตะกุ อะกิฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[75]
76 ค.ศ. 1142 ถึง ค.ศ. 1155 No image.png จักรพรรดิโคะโนะเอะ นะริฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[76]
77 ค.ศ. 1155 ถึง ค.ศ. 1158 Emperor Go-Shirakawa2.jpg จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ มะซะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[77]
78 ค.ศ. 1158 ถึง ค.ศ. 1165 Nijotenno.jpg จักรพรรดินิโจ โมะริฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[78]
79 ค.ศ. 1165 ถึง ค.ศ. 1168 No image.png จักรพรรดิโระกุโจ โยะริฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[79]
80 ค.ศ. 1168 ถึง ค.ศ. 1180 Emperor Takakura,Daikaku-ji.jpg จักรพรรดิทะกะกุระ โนะริฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[79]
81 ค.ศ. 1180 ถึง ค.ศ. 1185 Emperor Antoku,Akama.jpg จักรพรรดิอันโตะกุ โทะกิฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[80]
82 ค.ศ. 1183 ถึง ค.ศ. 1198 Emperor Go-Toba.jpg จักรพรรดิโกะ-โทะบะ ทะกะฮิระ วันที่แบบดั้งเดิม[81]
ยุคคะมะกุระ (ค.ศ. 1192-1333)
83 ค.ศ. 1198 ถึง ค.ศ. 1210 Emperor Tsuchimikado.jpg จักรพรรดิสึชิมิกะโดะ ทะเมะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[82]
84 ค.ศ. 1210 ถึง ค.ศ. 1221 Emperor Juntoku.jpg จักรพรรดิจุนโตะกุ โมะริฮิระ/โมะรินะริ วันที่แบบดั้งเดิม[83]
85 ค.ศ. 1221 No image.png จักรพรรดิชูเกียว คะเนะฮิระ/คะเนะนะริ พระนามหลังการสิ้นพระชนม์ (1870).[84] unthroned
86 ค.ศ. 1221 ถึง ค.ศ. 1232 Emperor Go-Horikawa.jpg จักรพรรดิโกะ-โฮะริกะวะ ยุตะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[85]
87 ค.ศ. 1232 ถึง ค.ศ. 1242 Emperor Shijō.jpg จักรพรรดิชิโจ มิสึฮิโตะ/ฮิเดะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[86]
88 ค.ศ. 1242 ถึง ค.ศ. 1246 Emperor Go-Saga.jpg จักรพรรดิโกะ-ซะงะ คุนิฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[87]
89 ค.ศ. 1246 ถึง ค.ศ. 1260 Emperor Go-Fukakusa.jpg จักรพรรดิโกะ-ฟุกะกุซะ ฮิซะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[88]
90 ค.ศ. 1260 ถึง ค.ศ. 1274 Emperor Kameyama.jpg จักรพรรดิคะเมะยะมะ สึเนะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[89]
91 ค.ศ. 1274 ถึง ค.ศ. 1287 Emperor Go-Uda.jpg จักรพรรดิโกะ-อุดะ โยะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[90]
92 ค.ศ. 1287 ถึง ค.ศ. 1298 Emperor Fushimi.jpg จักรพรรดิฟุชิมิ ฮิโระฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[91]
93 ค.ศ. 1298 ถึง ค.ศ. 1301 Emperor Go-Fushimi.jpg จักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิ ทะเนะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[92]
94 ค.ศ. 1301 ถึง ค.ศ. 1308 Emperor Go-Nijō.jpg จักรพรรดิโกะ-นิโจ คุนิฮะรุ วันที่แบบดั้งเดิม[93]
95 ค.ศ. 1308 ถึง ค.ศ. 1318 Tennō Hanazono detail.jpg จักรพรรดิฮะนะโซะโนะ โทมิฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[94]
96 ค.ศ. 1318 ถึง ค.ศ. 1339 Emperor Go-Daigo.jpg จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ ทะกะฮะรุ วันที่แบบดั้งเดิม[95] ราชวงศ์ฝ่ายใต้
ราชวงศ์ฝ่ายเหนือ
ค.ศ. 1331 ถึง ค.ศ. 1333 Emperor Kōgon.jpg จักรพรรดิโคงง คะซุฮิโตะ [96]
ค.ศ. 1336 ถึง ค.ศ. 1348 Emperor Kōmyō.jpg จักรพรรดิโคเมียว ยุตะฮิโตะ [97]
ค.ศ. 1348 ถึง ค.ศ. 1351 No image.png จักรพรรดิซุโก โอะกิฮิโตะ [98]
ค.ศ. 1352 ถึง ค.ศ. 1371 Emperor Go-Kōgon.jpg จักรพรรดิโกะ-โคงง อิยะฮิโตะ [99]
ค.ศ. 1371 ถึง ค.ศ. 1382 Emperor Go-En'yū detail.jpg จักรพรรดิโกะ-เอ็งยู โอะฮิโตะ [100]
ค.ศ. 1382 ถึง ค.ศ. 1392 Emperor Go-Komatsu.jpg จักรพรรดิโกะ-โคะมะสึ -- ดูลำดับที่ 100 ด้านล่าง -- เกิดการรวมกันใหม่ของราชวงศ์ในปี ค.ศ. 1392 [101]
ยุคมุโระมะจิ (ค.ศ. 1392-1573)
97 ค.ศ. 1339 ถึง ค.ศ. 1368 Emperor Go-Murakami cropped.jpg จักรพรรดิโกะ-มุระกะมิ โนะรินะงะ/โนะริโยะชิ [102] ราชวงศ์ฝ่ายใต้
98 ค.ศ. 1368 ถึง ค.ศ. 1383 No image.png จักรพรรดิโชเก ยุตะนะริ [103] ราชวงศ์ฝ่ายใต้
99 ค.ศ. 1383 ถึง ค.ศ. 1392 Emperor Go-Kameyama.jpg จักรพรรดิโกะ-คะเมะยะมะ ฮิโระนะริ [104] ราชวงศ์ฝ่ายใต้
100 ค.ศ. 1392 ถึง ค.ศ. 1412 Emperor Go-Komatsu.jpg จักรพรรดิโกะ-โคะมะสึ โมะโตะฮิโตะ [105]
101 ค.ศ. 1412 ถึง ค.ศ. 1428 No image.png จักรพรรดิโชโก มิฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[106]
102 ค.ศ. 1428 ถึง ค.ศ. 1464 Emperor Go-Hanazono2.jpg จักรพรรดิโกะ-ฮะนะโซะโนะ ฮิโกะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[107]
103 ค.ศ. 1464 ถึง ค.ศ. 1500 No image.png จักรพรรดิโกะ-สึชิมิกะโดะ ฟุซะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[108]
104 ค.ศ. 1500 ถึง ค.ศ. 1526 No image.png จักรพรรดิโกะ-คะชิวะบะระ คะสึฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[109]
105 ค.ศ. 1526 ถึง ค.ศ. 1557 Emperor Go-Nara.jpg จักรพรรดิโกะ-นะระ โทะโมะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[110]
106 ค.ศ. 1557 ถึง ค.ศ. 1586 Emperor Ogimachi2.jpg จักรพรรดิโองิมะชิ มิชิฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[111]
107 ค.ศ. 1586 ถึง ค.ศ. 1611 Emperor Go-Yozei3.jpg จักรพรรดิโกะ-โยเซ คะซุฮิโตะ/คะตะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[112]
ยุคเอะโดะ (ค.ศ. 1603-1867)
108 ค.ศ. 1611 ถึง ค.ศ. 1629 Emperor Go-Mizunoo2.jpg จักรพรรดิโกะ-มิซุโน โคะโตะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[113]
109 ค.ศ. 1629 ถึง ค.ศ. 1643 จักรพรรดินีเมโช โอะกิโกะ วันที่แบบดั้งเดิม[114]
110 ค.ศ. 1643 ถึง ค.ศ. 1654 Emperor Go-Kōmyō.jpg จักรพรรดิโกะ-โคเมียว สึงุฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[115]
111 ค.ศ. 1655 ถึง ค.ศ. 1663 Emperor Go-Sai.jpg จักรพรรดิโกะ-ไซ นะงะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[116]
112 ค.ศ. 1663 ถึง ค.ศ. 1687 Emperor Reigen.jpg จักรพรรดิเรเง็ง ซะโตะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[117]
113 ค.ศ. 1687 ถึง ค.ศ. 1709 Emperor Higashiyama.jpg จักรพรรดิฮิงะชิยะมะ อะซะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[118]
114 ค.ศ. 1709 ถึง ค.ศ. 1735 Emperor Nakamikado.jpg จักรพรรดินะกะมิกะโดะ ยะซุฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[119]
115 ค.ศ. 1735 ถึง ค.ศ. 1747 Emperor Sakuramachi.jpg จักรพรรดิซะกุระมะชิ เทะรุฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[120]
116 ค.ศ. 1747 ถึง ค.ศ. 1762 Emperor Momozono.jpg จักรพรรดิโมะโมะโซะโนะ โทะโอะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[121]
117 ค.ศ. 1762 ถึง ค.ศ. 1771 Empress Go-Sakuramachi.jpg จักรพรรดินีโกะ-ซะกุระมะชิ โทะชิโกะ วันที่แบบดั้งเดิม[122]
118 ค.ศ. 1771 ถึง ค.ศ. 1779 Emperor Go-Momozono.jpg จักรพรรดิโกะ-โมะโมะโซะโนะ ฮิเดะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[123]
119 ค.ศ. 1780 ถึง ค.ศ. 1817 Emperor Kōkaku.jpg จักรพรรดิโคกะกุ โทะโมะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[124]
120 ค.ศ. 1817 ถึง ค.ศ. 1846 Emperor Ninkō.jpg จักรพรรดินินโก อะยะฮิโตะ วันที่แบบดั้งเดิม[125]
121 ค.ศ. 1846 ถึง ค.ศ. 1867 The Emperor Komei.jpg จักรพรรดิโคเม อะซะฮิโตะ
ยุคใหม่ (ค.ศ. 1868-ปัจจุบัน)
122 ค.ศ. 1867 ถึง ค.ศ. 1912 The Americana - a universal reference library, comprising the arts and sciences, literature, history, biography, geography, commerce, etc. of the world (1903) (14761612426).jpg จักรพรรดิเมจิ มุสึฮิโตะ จักรพรรดิพระองค์แรกในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
123 ค.ศ. 1912 ถึง ค.ศ. 1926 Emperor Taishō.jpg จักรพรรดิไทโช โยะชิฮิโตะ
124 ค.ศ. 1926 ถึง ค.ศ. 1989 Hirohito in dress uniform.jpg จักรพรรดิโชวะ ฮิโระฮิโตะ จักรพรรดิพระองค์สุดท้ายที่มีพระราชอำนาจทางการเมือง
125 ค.ศ. 1989 ถึง ปัจจุบัน Emperor Akihito (2016).jpg จักรพรรดิเฮเซ (ยุคใหม่) อะกิฮิโตะ ในประเทศญี่ปุ่นจะเอ่ยถึงพระองค์ว่า เทนโน เฮคะ (「天皇陛下」, tennō heika, 天皇陛下?) หรือ "'จักรพรรดิ"' โดยไม่เอ่ยพระนามของพระองค์โดยตรง แต่หลังจากที่สิ้นยุคของพระองค์แล้ว จะขนานพระนามพระองค์ว่า จักรพรรดิเฮเซ

อ้างอิง[แก้]

 1. Brown, Delmer et al. (1979). Gukanshō, p. 249; Varley, Paul. (1980). Jinnō Shōtōki, pp. 84-88; Titsingh, Isaac. (1834). Annales des empereurs du japon, pp. 1-3.
 2. Brown, pp. 250-251; Varley, pp.88-89; Titisingh, pp. 3-4.
 3. 3.0 3.1 Brown, p. 251; Varley, p. 89; Titsingh, p. 4.
 4. Brown, p. 251; Varley, p. 90; Titsingh, pp. 4-5.
 5. Brown, pp. 251-252; Varley, p. 90; Titsingh, p. 5.
 6. Brown, p. 252; Varley, pp. 90-92; Titsingh, pp. 5-6.
 7. Brown, p. 251; Varley, pp. 92-93; Titsingh, p. 6.
 8. Brown, p. 251; Varley, p. 93; Titsingh, pp. 6-7.
 9. Brown, p. 253; Varley, pp. 93-95; Titsingh, pp. 7-9.
 10. Brown, pp. 253-254; Varley, pp. 95-96; Titsingh, pp. 9-10.
 11. Brown, p. 254; Varley, pp. 96-99; Titsingh, pp. 11-14.
 12. Brown, p. 254; Varley, pp. 99-100; Titsingh, pp. 14-15.
 13. Brown, pp. 254-255; Varley, pp. 100-101; Titsingh, p. 15.
 14. Brown, p. 255; Varley, pp. 101-103; Titsingh, pp. 16-19.
 15. Brown, pp. 255-256; Varley, pp. 17, 103-110; Titsingh, pp. 19-21.
 16. Brown, pp. 256-257; Varley, pp. 110-111; Titsingh, pp. 22-24.
 17. Brown, p. 257; Varley, p. 111; Titsingh, pp. 24-25.
 18. Brown, p. 257; Varley, p. 112; Titsingh, p. 25.
 19. Brown, pp. 257-258; Varley, p. 112; Titsingh, p. 26.
 20. Brown, p. 258; Varley, p. 113; Titsingh, p. 26.
 21. Brown, p. 258; Varley, pp. 113-115; Titsingh, pp. 27-28.
 22. Brown, p. 258-259; Varley, pp. 115-116; Titsingh, pp. 28-29.
 23. Brown, p. 259; Varley, p. 116; Titsingh, pp. 29-30.
 24. Brown, pp. 259-260; Varley, p. 117; Titsingh, p. 30.
 25. Brown, p. 260; Varley, pp. 117-118; Titsingh, p. 31.
 26. Brown, pp. 260-261; Varley, pp. 17-18, 119-120; Titsingh, p. 31-32.
 27. Brown, p. 261; Varley, pp. 120-121; Brown, p. 261; Titsingh, p. 33.
 28. Brown, p. 261; Varley, p. 121; Titsingh, p. 33-34.
 29. Brown, pp. 261-262; Varley, pp. 123-124; Titsingh, p. 34-36.
 30. Varley, pp. 124-125; Brown, pp. 262-263; Titsingh, p. 36-37.
 31. Brown, p. 263; Varley, pp. 125-126; Titsingh, p. 37-38.
 32. Brown, p. 263; Varley, p. 126; Titsingh, p. 38-39.
 33. Brown, pp. 263-264; Varley, pp. 126-129; Titsingh, pp. 39-42.
 34. Brown, pp. 264-265; Varley, pp. 129-130; Titsingh, pp. 42-43.
 35. Brown, pp. 265-266; Varley, pp. 130-132; Titsingh, pp. 43-47.
 36. Brown, pp. 266-267; Varley, pp. 132-133; Titsingh, pp. 47-50.
 37. Brown, p. 267; Varley, pp. 133-134; Titsingh, pp. 50-52.
 38. Brown, p. 268; Varley, p. 135; Titsingh, pp. 52-56.
 39. Brown, pp. 268-269; Varley, pp. 135-136; Titsingh, pp. 56-58.
 40. Brown, pp. 268-269; Varley, pp. 135-136; Titsingh, pp. 58-59.
 41. Brown, pp. 269-270; Varley, pp. 136-137; Titsingh, pp. 59-60.
 42. Brown, pp. 270-271; Varley, pp. 137-140; Titsingh, pp. 60-63.
 43. Brown, p. 271; Varley, p. 140; Titsingh, pp. 63-65.
 44. Brown, p. 271-272; Varley, pp. 140-141; Titsingh, pp. 65-67.
 45. Brown, pp. 272-273; Varley, pp. 141-143; Titsingh, pp. 67-73.
 46. Brown, pp. 274-275; Varley, p. 143; Titsingh, pp. 73-75.
 47. Brown, p. 275; Varley, pp. 143-144; Titsingh, pp. 75-78.
 48. Brown, p. 276; Varley, pp. 144-147; Titsingh, pp. 78-81.
 49. Brown, p. 276-277; Varley, pp. 147-148; Titsingh, pp. 81-85.
 50. Brown, pp. 277-279; Varley, pp. 148-150; Titsingh, pp. 86-95.
 51. Brown, pp. 279-280; Varley, p. 151; Titsingh, pp. 96-97.
 52. Brown, pp. 280-282; Varley, pp. 151-164; Titsingh, pp. 97-102.
 53. Brown, p. 282-283; Varley, p. 164; Titsingh, pp. 103-106.
 54. Brown, pp. 283-284; Varley, pp. 164-165; Titsingh, pp. 106-112.
 55. Brown, pp. 285-286; Varley, p. 165; Titsingh, pp. 112-115.
 56. Brown, pp. 286-288; Varley, pp. 166-170; Titsingh, pp. 115-121.
 57. Brown, pp. 288-289; Varley, pp. 170-171; Titsingh, pp. 121-124.
 58. Brown, p. 289; Varley, pp. 171-175; Titsingh, pp. 124-125.
 59. Brown, p. 289-290; Varley, pp. 175-179; Titsingh, pp. 125-129.
 60. Brown, pp. 290-293; Varley, pp. 179-181; Titsingh, pp. 129-134.
 61. Brown, pp. 294-295; Varley, pp. 181-183; Titsingh, pp. 134-138.
 62. Brown, pp. 295-298; Varley, pp. 183-190; Titsingh, pp. 139-142.
 63. Brown, p. 298; Varley, pp. 190-191; Titsingh, pp. 142-143.
 64. Brown, pp. 299-300; Varley, pp. 191-192; Titsingh, pp. 144-148.
 65. Brown, pp. 300-302; Varley, p. 192; Titsingh, pp. 148-149.
 66. Brown, pp. 302-307; Varley, pp. 192-195; Titsingh, pp. 150-154.
 67. Brown, p. 307; Varley, p. 195; Titsingh, pp. 154-155.
 68. Brown, pp. 307-310; Varley, pp. 195-196; Titsingh, pp. 156-160.
 69. Brown, pp. 310-311; Varley, p. 197; Titsingh, pp. 160-162.
 70. Brown, pp. 311-314; Varley, pp. 197-198; Titsingh, pp. 162-166.
 71. Brown, pp. 314-315; Varley, pp. 198-199; Titsingh, pp. 166-168.
 72. Brown, pp. 315-317; Varley, pp. 199-202; Titsingh, pp. 169-171.
 73. Brown, pp. 317-320; Varley, p. 202; Titsingh, pp. 172-178.
 74. Brown, pp. 320-322; Varley, pp. 203-204; Titsingh, pp. 178-181.
 75. Brown, pp. 322-324; Varley, pp. 204-205; Titsingh, pp. 181-185.
 76. Brown, pp. 324-326; Varley, p. 205; Titsingh, pp. 186-188.
 77. Brown, p. 326-327; Varley, pp. 205-208; Titsingh, pp. 188-190.
 78. Brown, pp. 327-329; Varley, pp. 208-212; Titsingh, pp. 191-194.
 79. 79.0 79.1 Brown, pp. 329-330; Varley, p. 212; Titsingh, pp. 194-195.
 80. Brown, pp. 333-334; Varley, pp. 214-215; Titsingh, pp. 200-207.
 81. Brown, pp. 334-339; Varley, pp. 215-220; Titsingh, pp. 207-221.
 82. Brown, pp. 339-341; Varley, pp 220; Titsingh, pp. 221-230.
 83. Brown, pp. 341-343, Varley, pp. 221-223; Titsingh, pp 230-238.
 84. Brown, pp. 343-344; Varley, pp. 223-226; Titsingh, pp. 236-238.
 85. Brown, pp. 344-349; Varley, pp. 226-227; Titsingh, pp. 238-241.
 86. Varley, p. 227; Titsingh, pp. 242-245.
 87. Varley, pp. 228-231; Titsingh, pp. 245-247.
 88. Varley, pp. 231-232; Titsingh, pp. 248-253.
 89. Varley, pp. 232-233; Titsingh, pp. 253-261.
 90. Varley, pp. 233-237; Titsingh, pp. 262-269.
 91. Varley, pp. 237-238; Titsingh, pp. 269-274.
 92. Varley, pp. 238-239; Titsingh, pp. 274-275.
 93. Varley, p. 239; Titsingh, pp. 275-278.
 94. Varley, pp. 239-241; Titsingh, pp. 278-281.
 95. Varley, pp. 241-269; Titsingh, pp. 281-286, and Titsingh, p. 290-294.
 96. Titsingh, p. 286-289.
 97. Titsingh, pp. 294-298.
 98. Titsingh, pp. 298-301.
 99. Titsingh, pp. 302-309.
 100. Titsingh, pp. 310-316.
 101. Titsingh, pp. 317- .
 102. Varley, pp. 269-270 | Titsingh, p. .
 103. Titsingh, p. .
 104. [Titsingh, p. ]-320.
 105. Titsingh, pp. 320-327.
 106. Titsingh, pp. 327-331.
 107. Titsingh, pp. 331-351.
 108. Titsingh, pp. 352-364.
 109. Titsingh, pp. 364-372.
 110. Titsingh, pp. 372-382.
 111. Titsingh, pp. 382-402.
 112. Titsingh, pp. 402-409.
 113. Titsingh, pp. 410-411.
 114. Titsingh, pp. 411-412.
 115. Titsingh, pp. 412-413.
 116. Titsingh, p. 413.
 117. Titsingh, pp. 414-415.
 118. Titsingh, pp. 415-416.
 119. Titsingh, pp. 416-417.
 120. Titsingh, pp. 417-418.
 121. Titsingh, pp. 418-419.
 122. Titsingh, p. 419.
 123. Titsingh, pp. 419-420.
 124. Titsingh, pp. 420-421.
 125. Titsingh, p. 421.

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]