รายพระนามพระสันตะปาปา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รายพระนามพระสันตะปาปาซึ่งถูกฝังพระศพ ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร (จารึกด้วยภาษาละตินตามปีที่ฝังพระศพ)

รายพระนามพระสันตะปาปา เรียงตามที่ได้ระบุไว้ใน อันนูอาริโอ ปอนตีฟีซีโอ (อิตาลี: Annuario Pontificio; ปอนติฟประจำปี) ภายใต้หัวข้อ อี ซอมมี ปอนเตฟีซี โรมานี (อิตาลี: I Sommi Pontefici Romani; ปอนติฟสูงสุดแห่งโรม) ซึ่งไม่รวมบุคคลที่ถูกจัดว่าเป็นผู้อ้างตนเป็นพระสันตะปาปา (พระสันตะปาปาซ้อน) และจัดพิมพ์ทุกปีโดยสภาปกครองโรมัน ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวไม่ได้ลำดับพระสันตะปาปาเรียงตามหมายเลข โดยให้เหตุผลว่าในหลาย ๆ ช่วงเวลา ไม่สามารถตัดสินได้ว่าพระสันตะปาปาพระองค์ใดอยู่ในลำดับการสืบสันตติวงศ์ที่ชอบธรรม โดยเฉพาะกรณีของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 8 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 5 และพระสันตะปาปาช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 11 บางพระองค์[1] รายพระนามฉบับตีพิมพ์ในหนังสือฯ ปี ค.ศ. 2001 ได้แก้ไขพระประวัติเดิมของพระสันตะปาปาในอดีตเกือบ 200 จุด ตั้งแต่สมเด็จพระสันตะปาปาเปโตรจนถึงสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 อาทิเช่น วันที่ (โดยเฉพาะช่วงสองศตวรรษแรก) สถานที่ประสูติ และพระนามวงศ์[2]

คำว่า สันตะปาปา หรือ ปาปา (ละติน: papa; บิดา) ใช้หมายความถึงมุขนายกหรือบาทหลวงระดับสูงสุดของคริสตจักรหลายแห่ง (เช่น พระสันตะปาปาคอปติก) แต่ตำแหน่งนี้มักจะใช้หมายความในภาษาอังกฤษถึงพระประมุขแห่งคริสตจักรคาทอลิก ที่ผ่านมาพระสันตะปาปาคาทอลิกทรงใช้ชื่อเรียกตำแหน่งของพระองค์ตามธรรมเนียมอย่างหลากหลาย เช่น ซุมมุส ปอนติเฟ็ก (ละติน: Summus Pontifex; สังฆนายก), ปอนติเฟ็ก มักซิมุส (ละติน: Pontifex Maximus; สังฆาธิบดี) และ เซเออวุส เซเออวอรุม เดอี (ละติน: Servus servorum Dei; ผู้รับใช้ของพระเจ้า) ซึ่งแต่ละตำแหน่งถูกเพิ่มเข้ามาตามเหตุการณ์จำเพาะทางประวัติศาสตร์ และไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ดังอภิสิทธิ์อื่นของพระสันตะปาปา[3]

แฮมันนุส กอนตรักตุส อาจถือเป็นนักประวัติศาสตร์คนแรกที่เรียงลำดับพระสันตะปาอย่างต่อเนื่อง รายพระนามฉบับดังกล่าวสิ้นสุดที่สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 9 ในปี ค.ศ. 1049 ในลำดับที่ 154 และมีการแก้ไขรายพระนามหลายครั้งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 เช่น ผู้อ้างตนเป็นพระสันตะปาปาคริสโตเฟอร์ถูกนับอยู่ในลำดับโดยชอบธรรม หรือกรณีของว่าที่สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 2 ซึ่งเคยถูกนับเป็นพระสันตะปาปาโดยชอบธรรมด้วยพระนามว่า "สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 2" แต่ภายหลังถูกถอดออกจากรายพระนามฉบับปี ค.ศ. 1961 อย่างไรก็ตาม รายพระนามฉบับอื่น ๆ หลายฉบับในปัจจุบันยังรวมพระองค์ไว้ในฐานะ "สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 2 พระองค์แรก" (first Pope Stephen II) เนื่องจากเป็นไปได้ว่าได้อ้างอิงตามสารานุกรมคาทอลิก ฉบับ ค.ศ. 1913 ซึ่งตกเป็นสาธารณสมบัติ แม้จะไม่มีข้อถกเถียงในประเด็นดังกล่าวแล้วก็ตาม

พระสันตะปาปาหลายพระองค์ได้รับประกาศเป็นนักบุญ เช่น 48 พระองค์ในลำดับต่อเนื่อง 50 พระองค์แรก และยังมีพระองค์อื่น ๆ อีกมากที่อยู่ในกระบวนการประกาศเป็นนักบุญ ทั้งนี้พระสันตะปาปา 28 พระองค์ในลำดับ 31 พระองค์แรก สิ้นพระชนม์ในฐานะมรณสักขี (ดูรายพระนามพระสันตะปาปาที่ถูกฆาตกรรม)

รายพระนาม[แก้]

คริสต์สหัสวรรษที่หนึ่ง[แก้]

คริสต์ศตวรรษที่หนึ่ง[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
1 สมเด็จพระสันตะปาปาเปโตร (นักบุญ)
ละติน: PETRUS
(Šimon Kêpâ)
ค.ศ. 30 – 33
และ ค.ศ. 64 – 68
ค.ศ. 1 ณ เบธไซดา
กาไลเลีย จักรวรรดิโรมัน
(เบธไซดา ประเทศอิสราเอล ในปัจจุบัน)
29 – 32 พรรษา
และ 63 – 67 พรรษา
• ชาวยิวผู้เปลี่ยนมาเข้ารีตคริสต์ และอัครทูตแห่งพระเยซู
• ตามประเพณีคาทอลิกทรงได้รับกุญแจสู่อาณาจักรสวรรค์ (มัทธิว 16:18–19)
• วันฉลองนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล (Feast of Saints Peter and Paul) ตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน
• วันฉลองอาสน์แห่งนักบุญเปโตร (Chair of Saint Peter) ตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์
มุขนายกแห่งคริสตจักรกรุงโรมพระองค์แรกที่แต่งตั้งโดยพระคริสต์ตามแนวยึดถือโดยพระศาสนจักรคาทอลิก
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 29 มิถุนายนเช่นกัน[4]
มหาวิหารนักบุญเปโตรในนครรัฐวาติกันตั้งชื่อตามพระนามของพระองค์
2 สมเด็จพระสันตะปาปาลินุส (นักบุญ)
ละติน: LINUS
(Linus)
ค.ศ. 64 – 68
และ ค.ศ. 76 – 79
ค.ศ. 10 ณ วอลแตร์โร
อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน
(วอลแตร์โร ประเทศอิตาลี ในปัจจุบัน)
54 – 58 พรรษา
และ 66 – 69 พรรษา
• พระสันตะปาปาชาวโรมันพระองค์แรก[5]
• วันฉลองตรงกับวันที่ 23 กันยายน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 7 มิถุนายนเช่นกัน
3 สมเด็จพระสันตะปาปาอนาคลีตุส (นักบุญ)
ละติน: ANACLETUS (Cletus)
(Anáklētos)
ค.ศ. 76 – 79
และ ค.ศ. 88 – 91
ค.ศ. 25 ณ อะเธนา
อะเคีย จักรวรรดิโรมัน[N 1]
51 – 54 พรรษา
และ 63 – 66 พรรษา
• พระสันตะปาปาชาวกรีกพระองค์แรก
• วันฉลองตรงกับวันที่ 26 เมษายน
• ครั้งหนึ่งเคยถูกเข้าใจผิดแยกเป็นสองพระองค์คือคลีตุส และอนาคลีตุส[6]
4 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: CLEMENS
(Clemens)
26 เมษายน ค.ศ. 88
– 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 99
(11 ปี 211 วัน หรือ 4228 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 35 ณ โรมา
อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
53 – 64 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 23 พฤศจิกายน
• ทรงออกจดหมายคลีเมนต์ที่ 1 (First Epistle of Clement) ซึ่งถือเป็นแนวทางปกครองทางสงฆ์สำหรับนักบวชฉบับแรก
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนเช่นกัน
• มรณภาพนอกสมณศักดิ์ด้วยพระชนมายุ 66 พรรษา
5 สมเด็จพระสันตะปาปาเอวาริสตุส (นักบุญ)
ละติน: EVARISTUS
(Euáristos)
23 พฤศจิกายน ค.ศ. 99
– 27 ตุลาคม ค.ศ. 105
(5 ปี 338 วัน หรือ 2164 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 30 ณ เบธเลเฮม
ยูเดีย จักรวรรดิโรมัน (เวสต์แบงก์ ดินแดนปาเลสไตน์ ในปัจจุบัน)
69 – 75 พรรษา • ชาวยิวผู้เปลี่ยนมาเข้ารีตคริสต์
• เชื่อกันว่าทรงแบ่งมุขมณฑลโรมออกเป็นตำบลและมอบหมายนักบวชให้ตำบลละหนึ่งท่าน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 26 ตุลาคม

คริสต์ศตวรรษที่สอง[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
6 สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: ALEXANDER
(Alexander)
27 ตุลาคม ค.ศ. 105
– 3 พฤษภาคม ค.ศ. 115
(9 ปี 188 วัน หรือ 3475 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 75 ณ โรมา
อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
30 – 40 พรรษา • ชาวโรมัน
• ทรงริเริ่มประเพณีให้ศีลพรบ้านเรือนด้วยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 18 มีนาคมเช่นกัน
7 สมเด็จพระสันตะปาปาซิกส์ตุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: XYSTUS
(Xystus)
3 พฤษภาคม ค.ศ. 115
– 3 เมษายน ค.ศ. 125
(9 ปี 335 วัน หรือ 3623 วัน)
ค.ศ. 42 ณ โรมา
อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
73 – 83 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 6 เมษายน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 10 สิงหาคมเช่นกัน
8 สมเด็จพระสันตะปาปาเทเลสฟอรุส (นักบุญ)
ละติน: TELESPHORUS
(Telesphóros)
3 เมษายน ค.ศ. 125
– 5 มกราคม ค.ศ. 136
(10 ปี 277 วัน หรือ 3929 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 67 ณ แตราโนวา
อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน
58 – 69 พรรษา • ชาวกรีก
• วันฉลองตรงกับวันที่ 5 มกราคม
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์เช่นกัน
• นับถือเป็นมรณสักขีผู้ยิ่งใหญ่ในคริสตจักรบาทหลวงอีเรเนอุส
9 สมเด็จพระสันตะปาปาไฮยีนุส (นักบุญ)
ละติน: HYGINUS
(Hygínos)
5 มกราคม ค.ศ. 136
– 11 มกราคม ค.ศ. 140
(4 ปี 6 วัน หรือ 1467 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 74 ณ อะเธนา
อะเคีย จักรวรรดิโรมัน[N 1]
58 – 62 พรรษา • ชาวกรีก
• ตามจารีตนับถือเป็นมรณสักขี
• วันฉลองตรงกับวันที่ 11 มกราคม
10 สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: PIUS
(Pius)
11 มกราคม ค.ศ. 140
– 11 กรกฎาคม ค.ศ. 155
(15 ปี 181 วัน หรือ 5660 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 81 ณ อากวีเลยา
อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 3]
59 – 74 พรรษา • ชาวโรมัน
• มรณสักขีจากฆาตกรรมด้วยดาบ
• วันฉลองตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม
• บัญชาว่าควรฉลองอีสเตอร์เฉพาะที่ตรงกับวันอาทิตย์เท่านั้น
11 สมเด็จพระสันตะปาปาอนิเซตุส (นักบุญ)
ละติน: ANICETUS
(Aníkētos)
11 กรกฎาคม ค.ศ. 155
– 20 เมษายน ค.ศ. 166
(10 ปี 283 วัน หรือ 3936 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 92 ณ เอเมซา
ซีเรีย จักรวรรดิโรมัน
(ฮอมส์ ประเทศซีเรีย ในปัจจุบัน)
63 – 74 พรรษา • ชาวยิวผู้เปลี่ยนมาเข้ารีตคริสต์ และพระสันตะปาปาพระองค์แรกจากซีเรีย
• ตามจารีตนับถือเป็นมรณสักขี
• วันฉลองตรงกับวันที่ 17 เมษายน
• บัญชาว่านักบวชไม่อนุญาตให้ไว้ผมยาว
12 สมเด็จพระสันตะปาปาซอเตอร์ (นักบุญ)
ละติน: SOTERIUS
(Soterius)
20 เมษายน ค.ศ. 166
– 22 เมษายน ค.ศ. 174
(8 ปี 2 วัน หรือ 2924 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 119
ณ ฟุนดี อากวีเลยา
จักรวรรดิโรมัน[N 3]
46 – 55 พรรษา • ชาวโรมัน
• ตามจารีตนับถือเป็นมรณสักขี
• วันฉลองตรงกับวันที่ 22 เมษายน
• บัญชาว่าการสมรสจะถูกต้องต่อเมื่อได้รับศีลพรจากนักบวช และริเริ่มให้อีสเตอร์เป็นเทศกาลในโรมอย่างเป็นทางการ
13 สมเด็จพระสันตะปาปาเอลิวเทรุส (นักบุญ)
ละติน: ELEUTHERIUS
(Eleuthérios)
22 เมษายน ค.ศ. 174
– 26 พฤษภาคม ค.ศ. 189
(15 ปี 34 วัน หรือ 5513 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 130
ณ นีโคโพรลิส อิไพรัส
จักรวรรดิโรมัน[N 4]
45 – 59 พรรษา • ชาวกรีก
• ตามจารีตนับถือเป็นมรณสักขี
• วันฉลองตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม
14 สมเด็จพระสันตะปาปาวิกเตอร์ที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: VICTOR
(Victor)
26 พฤษภาคม ค.ศ. 189
– 28 กรกฎาคม ค.ศ. 199
(10 ปี 63 วัน หรือ 3715 วัน)
ไม่ทราบ
อาฟรีกา จักรวรรดิโรมัน[N 5]
ไม่ทราบ ชาวเบอร์เบอร์ผู้เปลี่ยนมาเข้ารีตคริสต์
• เป็นที่รู้จักจากการที่ทรงตัดพระเจ้าเตโอดอตุสแห่งไบแซนไทน์ออกจากศาสนจักร
• ข้อถกเถียงลัทธิกวาตาเดชิมา (Quartodecimanism)
15 สมเด็จพระสันตะปาปาเซฟิรินุส (นักบุญ)
ละติน: ZEPHYRINUS
(Zephyrinus)
28 กรกฎาคม ค.ศ. 199
– 20 ธันวาคม ค.ศ. 217
(18 ปี 145 วัน หรือ 6719 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 160
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
39 – 57 พรรษา • ชาวโรมัน
• ต่อสู้กับพวกนอกรีตฝ่ายลัทธิอะดอปชันนิสต์ (Adoptionism) ซึ่งติดตามพระเจ้าเตโอดอตุสแห่งไบแซนไทน์
• แม้จะไม่ได้เป็นมรณสักขี (ถูกฆาตกรรม) แต่นับถือเป็นมรณสักขีจากการอดกลั้นทุกข์อาดูร
นาตาลิอุส (ผู้อ้างตน)
ละติน: NATALIUS
(Natalius)
ประมาณ ค.ศ. 199
– ประมาณ ค.ศ. 200
(1 ปี 0 วัน หรือ 365 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
ไม่ทราบ • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาซ้อนพระองค์แรก
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาเซฟิรินุส แต่ประนีประนอมในภายหลัง

คริสต์ศตวรรษที่สาม[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
16 สมเด็จพระสันตะปาปากัลลิสตุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: CALLIXTUS
(Callixtus)
20 ธันวาคม ค.ศ. 217
– 14 ตุลาคม ค.ศ. 222
(4 ปี 298 วัน หรือ 1759 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 155
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
62 – 67 พรรษา • ชาวโรมัน
• มรณสักขี
• วันฉลองตรงกับวันที่ 14 ตุลาคม
ฮิปโพไลตุส (นักบุญ และ ผู้อ้างตน)
ละติน: HIPPOLYTUS
(Hippólytos)
ประมาณ ค.ศ. 217
– ประมาณ ค.ศ. 235
(18 ปี 0 วัน หรือ 6574 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 170
เอเชีย จักรวรรดิโรมัน
47 – 65 พรรษา • ชาวกรีก
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปากัลลิสตุสที่ 1, พระสันตะปาปาเออร์บันที่ 1 และพระสันตะปาปาปอนเทียน แต่ประนีประนอมกับพระสันตะปาปาปอนเทียนในภายหลัง
17 สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: URBANUS
(Urbanus)
14 ตุลาคม ค.ศ. 222
– 23 พฤษภาคม ค.ศ. 230
(7 ปี 221 วัน หรือ 2778 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 175
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
47 – 55 พรรษา • ชาวโรมัน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก
• วันฉลองตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม
18 สมเด็จพระสันตะปาปาปอนเทียน (นักบุญ)
ละติน: PONTIANUS
(Pontianus)
21 สิงหาคม ค.ศ. 230
– 28 กันยายน ค.ศ. 235
(5 ปี 38 วัน หรือ 1864 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 175
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
55 – 60 พรรษา • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่สละสมณศักดิ์ หลังจากทรงถูกเนรเทศไปยังซาร์เดญญาโดยจักรพรรดิมักซิมินุส ทรากส์
• บัญชีลิเบอเรียน (Liberian Catalogue) บันทึกวันสิ้นพระชนม์ตรงกับวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 235 นับเป็นวันที่ในประวัติศาสตร์พระสันตะปาปาที่ย้อนกลับไปได้เก่าแก่ที่สุด[8][9]
19 สมเด็จพระสันตะปาปาแอนเทรุส (นักบุญ)
ละติน: ANTERUS
(Anthērós)
21 พฤศจิกายน ค.ศ. 235
– 3 มกราคม ค.ศ. 236
(43 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 180
ณ เปเตลียา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน
55 – 56 พรรษา • ชาวกรีก-โรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 5 สิงหาคมเช่นกัน
20 สมเด็จพระสันตะปาปาฟาเบียน (นักบุญ)
ละติน: FABIANUS
(Fabianus)
10 มกราคม ค.ศ. 236
– 20 มกราคม ค.ศ. 250
(14 ปี 10 วัน หรือ 5124 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 200
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
36 – 50 พรรษา • ชาวโรมัน
• ทรงแบ่งชุมชนในกรุงโรมออกเป็น 7 เขต แต่ละแห่งกำกับดูแลโดยสมภาร
• วันฉลองตรงกับวันที่ 20 มกราคม
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 5 สิงหาคมเช่นกัน
21 สมเด็จพระสันตะปาปาคอร์เนลิอุส (นักบุญ)
ละติน: CORNELIUS
(Cornelius)
6 มีนาคม ค.ศ. 251
– 25 มิถุนายน ค.ศ. 253
(2 ปี 111 วัน หรือ 842 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 180
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
71 – 73 พรรษา • ชาวโรมัน
• สิ้นพระชนม์ในฐานะมรณสักขีจากความยากแค้นลำเข็ญแสนสาหัส
• วันฉลองตรงกับวันที่ 16 กันยายน
โนวาเชียน (ผู้อ้างตน)
ละติน: NOVATIANUS
(Novatianus)
ประมาณมีนาคม ค.ศ. 251
– ประมาณ ค.ศ. 258
(7 ปี 0 วัน หรือ 2557 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 200 หรือ ค.ศ. 220
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
31 – 38 พรรษา
หรือ 51 – 58 พรรษา
• ชาวโรมัน
• ผู้ก่อตั้งลัทธิโนวาเชียน (Novatianism)
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาคอร์เนลิอุส, พระสันตะปาปาลูซิอุสที่ 1, พระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 1 และพระสันตะปาปาซิกส์ตุสที่ 2
22 สมเด็จพระสันตะปาปาลูซิอุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: LUCIUS
(Lucius)
25 มิถุนายน ค.ศ. 253
– 5 มีนาคม ค.ศ. 254
(253 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 200
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
48 – 49 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 5 มีนาคม
23 สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: STEPHANUS
(Stéphanos)
12 มีนาคม ค.ศ. 254
– 2 สิงหาคม ค.ศ. 257
(3 ปี 143 วัน หรือ 1239 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 205
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
54 – 57 พรรษา • ชาวกรีก-โรมัน
• มรณสักขีจากการถูกบั่นพระเศียร
• วันฉลองตรงกับวันที่ 20 มกราคม
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งมีวันฉลองวันเดียวกัน
24 สมเด็จพระสันตะปาปาซิกส์ตุสที่ 2 (นักบุญ)
ละติน: XYSTUS Secundus
(Síxtos)
30 สิงหาคม ค.ศ. 257
– 6 สิงหาคม ค.ศ. 258
(341 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 215
ณ เอเธนส์ อะเคีย จักรวรรดิโรมัน[N 1]
42 – 43 พรรษา • ชาวกรีก-โรมัน
• มรณสักขีจากการถูกบั่นพระเศียร
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 10 สิงหาคมเช่นกัน
25 สมเด็จพระสันตะปาปาดิโอนีซุส (นักบุญ)
ละติน: DIONYSIUS
(Dionýsios)
22 กรกฎาคม ค.ศ. 259 –
26 ธันวาคม ค.ศ. 268
(9 ปี 157 วัน หรือ 3445 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 200
ณ แตราโนวา อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
59 – 68 พรรษา • ชาวกรีก-โรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม
26 สมเด็จพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: FELIX
(Felix)
5 มกราคม ค.ศ. 269 –
30 ธันวาคม ค.ศ. 274
(5 ปี 359 วัน หรือ 2185 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 206
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
63 – 68 พรรษา • ชาวโรมัน
27 สมเด็จพระสันตะปาปายูตีเชียน (นักบุญ)
ละติน: EUTYCHIANUS
(Eutychianus)
4 มกราคม ค.ศ. 275 –
7 ธันวาคม ค.ศ. 283
(8 ปี 337 วัน หรือ 3259 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 240
ณ ลูนาอิตาลี จักรวรรดิโรมัน
(ลูนี อิตาลี ในปัจจุบัน)
35 – 43 พรรษา • ชาวโรมัน
28 สมเด็จพระสันตะปาปาไกอุส (นักบุญ)
ละติน: CAIUS
(Caius / Gaius)
17 ธันวาคม ค.ศ. 283 –
22 เมษายน ค.ศ. 296
(12 ปี 127 วัน หรือ 4510 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 245
ณ ซาโลนา แดลเมเชีย
จักรวรรดิโรมัน
38 – 51 พรรษา • ชาวโรมัน
• มรณสักขีจากการถูกบั่นพระเศียร (ตามตำนาน)
• วันฉลองตรงกับวันที่ 22 เมษายน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 11 สิงหาคมเช่นกัน
29 สมเด็จพระสันตะปาปามาร์เซลลินุส (นักบุญ)
ละติน: MARCELLINUS
(Marcellinus)
30 มิถุนายน ค.ศ. 296 –
26 เมษายน ค.ศ. 304
(7 ปี 301 วัน หรือ 2856 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 250
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
46 – 54 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 26 เมษายน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 7 มิถุนายนเช่นกัน

คริสต์ศตวรรษที่สี่[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
30 สมเด็จพระสันตะปาปามาร์เซลลุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: MARCELLUS
(Marcellus)
27 พฤษภาคม ค.ศ. 308
– 16 มกราคม ค.ศ. 309
(234 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 255
ณ โรมา อิตาเลีย จักรวรรดิโรมัน[N 2]
53 – 54 พรรษา • ชาวโรมัน
• ถูกเนรเทศจากโรมโดยจักรพรรดิมักแซ็นติอุส ในปี ค.ศ. 309
31 สมเด็จพระสันตะปาปายูเซบิอุส (นักบุญ)
ละติน: EUSEBIUS
(Eusébios)
18 เมษายน ค.ศ. 309
– 17 สิงหาคม ค.ศ. 310
(1 ปี 121 วัน หรือ 486 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 255
ซาร์เดญญา จักรวรรดิโรมัน
54 – 54 พรรษา • ชาวกรีก
• ถูกเนรเทศจากโรมโดยจักรพรรดิมักแซ็นติอุส และมรณภาพนอกสมณศักดิ์ด้วยพระชนมายุ 55 พรรษา
32 สมเด็จพระสันตะปาปามิลทิอาดิส (นักบุญ)
ละติน: MILTIADES
(Miltiades / Melchiades)
2 กรกฎาคม ค.ศ. 311
– 10 มกราคม ค.ศ. 314
(2 ปี 192 วัน หรือ 923 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 270
ณ อาฟรีกา จักรวรรดิโรมัน
41 – 44 พรรษา • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกหลังสิ้นสุดยุคกดขี่ชาวคริสต์จากพระราชกฤษฎีกาแห่งมิลานโดยจักรพรรดิคอนสตันไทน์มหาราช และสังคายนาลาเตรัน ค.ศ. 313 (Lateran Council of 313)
33 สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: SILVESTER
(Silvester)
31 มกราคม ค.ศ. 314
– 31 ธันวาคม ค.ศ. 335
(21 ปี 334 วัน หรือ 8004 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 285
ณ ฟานุม อันเกลี เด สกาลา
อะพิวเลียและกาลาบรีอา
จักรวรรดิโรมัน
29 – 50 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 2 มกราคมเช่นกัน
สังคายนาไนเซียครั้งที่หนึ่ง ค.ศ. 325
• ก่อสร้างอัครมหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน มหาวิหารซันตา โกรเช ในเจอรูซาเลมเม และมหาวิหารนักบุญเปโตรเดิม
• ลือว่าเป็นผู้รับพระราชบริจาคของคอนสแตนติน ซึ่งภายหลังพิสูจน์ทราบว่าเป็นเรื่องหลอกลวง
34 สมเด็จพระสันตะปาปามาร์คุส (นักบุญ)
ละติน: MARCUS
(Marcus)
18 มกราคม ค.ศ. 336
– 7 ตุลาคม ค.ศ. 336
(263 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 290
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
46 – 46 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 7 ตุลาคม
• หนึ่งในพระกิจสำคัญคือรวบรวมเรื่องราวชีวิตของมรณสักขีและมุขนายกในอดีต
• มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าทรงสร้างโบสถ์สองแห่งในโรม หนึ่งในนั้นยังคงเป็นที่รู้จักในชื่อโบสถ์ซัน มาร์โก (Church of San Marco) และอีกแห่งคือโบสถ์บัลบีนา (Catacomb of Balbina) ซึ่งเป็นสุสาน โดยจักรพรรดิคอนสตันไทน์พระราชทานของกำนัลเป็นที่ดินและเครื่องตกแต่งแก่โบสถ์สองแห่งด้วย
35 สมเด็จพระสันตะปาปายูลิอุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: IULIUS
(Iulius)
6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 337
– 12 เมษายน ค.ศ. 352
(15 ปี 66 วัน หรือ 5544 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 280
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
57 – 72 พรรษา • ชาวโรมัน
• ข้อถกเถียงลัทธิเอเรียส
• ระบุว่าเป็นผู้แบ่งการเฉลิมฉลองประสูติกาลของพระคริสต์ออกเป็นสองวันคือวันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ (ตรงกับวันที่ตามธรรมเนียม) และวันพระคริสต์สมภพ (เพิ่มเข้าไปเป็นวันที่ 25 ธันวาคม)
36 สมเด็จพระสันตะปาปาลิเบอริอุส
ละติน: LIBERIUS
(Liberius)
17 พฤษภาคม ค.ศ. 352
– 24 กันยายน ค.ศ. 366
(14 ปี 130 วัน หรือ 5243 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 310
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
42 – 56 พรรษา • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาองค์เก่าที่สุดที่ไม่ได้สถาปนาเป็นนักบุญ
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 27 สิงหาคม[10]
เฟลิกซ์ที่ 2 (นักบุญ และ ผู้อ้างตน)
ละติน: FELIX Secundus
(Felix)
ประมาณ ค.ศ. 355
– 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 365
(10 ปี 0 วัน หรือ 3653 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
ไม่ทราบ • ชาวโรมัน
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาลิเบอริอุส
• สถาปนาสมณศักดิ์โดยจักรพรรดิคอนสแตนเชียสที่ 2
37 สมเด็จพระสันตะปาปาดามาซุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: DAMASUS
(Damasus)
1 ตุลาคม ค.ศ. 366
– 11 ธันวาคม ค.ศ. 384
(18 ปี 71 วัน หรือ 6646 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 305
อีจิเทเนีย ลูซิเทเนีย
จักรวรรดิโรมัน
60 – 78 พรรษา • ชาวโรมัน
• สังคายนาโรม ค.ศ. 382
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกจากโปรตุเกส
• ทรงอุปถัมภ์นักบุญเจอโรม ผู้แปลคัมภีร์ไบเบิลจากภาษากรีกและภาษาฮีบรูเป็นภาษาละติน
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกในฐานะพระประมุขแห่งคริสตจักรหลังจักรพรรดิกราเชียนทรงสละตำแหน่ง "ปอนติเฟ็ก มักซิมุส"
เออร์ซิซินุส (ผู้อ้างตน)
ละติน: URSICINUS
(Ursinus / Ursicinus)
1 ตุลาคม ค.ศ. 366
– 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 367
(1 ปี 46 วัน หรือ 411 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
ไม่ทราบ • ชาวโรมัน
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาดามาซุสที่ 1
• ถูกเนรเทศไปยังกัลเลียโดยจักรพรรดิวาเล็นติเนียนที่ 2 จากสงครามระหว่างสองนิกาย และมรณภาพหลัง ค.ศ. 384
38 สมเด็จพระสันตะปาปาซิริซิอุส (นักบุญ)
ละติน: SIRICIUS
(Sicirius)
17 ธันวาคม ค.ศ. 384
– 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 399
(14 ปี 344 วัน หรือ 5457 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 334
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
50 – 65 พรรษา • ชาวโรมัน
• จดหมายฉบับสำคัญของพระองค์ (พระกฤษฎีกาสันตะปาปาเก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่) เน้นย้ำไปที่วินัยสงฆ์และพระวินิจฉัยในประเด็นศีลล้างบาป ศีลศักดิ์สิทธิ์ ศีลอนุกรม ศีลอภัยบาป และการงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์
• พระกฤษฏีกาสันตะปาปา ค.ศ. 386 (decretal of 386) ของพระองค์ (ส่งไปยังมุขนายกอิเมริอุสแห่งตาราโกนา) บัญชาให้บาทหลวงถือพรหมจรรย์ นับเป็นพระกฤษฎีกาฉบับแรกในประเด็นดังกล่าว[11]
39 สมเด็จพระสันตะปาปาอนาสตาซิอุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: ANASTASIUS
(Anastasius)
27 พฤศจิกายน ค.ศ. 399
– 19 ธันวาคม ค.ศ. 401
(2 ปี 22 วัน หรือ 753 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 340
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
59 – 61 พรรษา • ชาวโรมัน
• สอนให้บาทหลวงยืนและโค้งคำนับขณะอ่านพระวรสาร

คริสต์ศตวรรษที่ห้า[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
40 สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: INNOCENTIUS
(Innocentius)
21 ธันวาคม ค.ศ. 401
– 12 มีนาคม ค.ศ. 417
(15 ปี 81 วัน หรือ 5560 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 378
ณ อัลบานุม ลาตีอุมและคัมปาเนีย
จักรวรรดิโรมัน
41 – 57 พรรษา • ชาวโรมัน
ชาววิซิกอทนำโดยพระเจ้าอาลาริคที่ 1 ตีกรุงโรมแตกในปี ค.ศ. 410
41 สมเด็จพระสันตะปาปาโซสิมุส (นักบุญ)
ละติน: ZOSIMUS
(Zṓsimos)
18 มีนาคม ค.ศ. 417
– 26 ธันวาคม ค.ศ. 418
(1 ปี 283 วัน หรือ 648 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 370
ณ เมซซูร์กา ลูคาเนีย จักรวรรดิโรมัน
47 – 48 พรรษา • ชาวกรีก
ยูลาลิอุส (ผู้อ้างตน)
ละติน: EULALIUS
(Eulalius)
27 ธันวาคม ค.ศ. 418
– 3 เมษายน ค.ศ. 419
(97 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 380
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
38 – 39 พรรษา • ชาวโรมัน
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 1
• ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาในคืนก่อนการเลือกตั้งพระสันตะปาปาบอนิเฟซ ซึ่งช่วงแรกได้รับเสียงสนับสนุนจากจักรพรรดิฮอโนริอุส แต่ไม่นานก็ร่วงจากอำนาจ
• ถูกเนรเทศไปคัมปาเนียและมรณภาพในปี ค.ศ. 423
42 สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: BONIFACIUS
(Bonifacius)
28 ธันวาคม ค.ศ. 418
– 4 กันยายน ค.ศ. 422
(3 ปี 250 วัน หรือ 1346 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 377
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
43 – 47 พรรษา • ชาวโรมัน
43 สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: CAELESTINUS
(Caelestinus)
10 กันยายน ค.ศ. 422
– 27 กรกฎาคม ค.ศ. 432
(9 ปี 321 วัน หรือ 3608 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 380
คัมปาเนีย จักรวรรดิโรมัน
42 – 52 พรรษา • ชาวโรมัน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 8 เมษายนเช่นกัน
44 สมเด็จพระสันตะปาปาซิกส์ตุสที่ 3 (นักบุญ)
ละติน: XYXTUS Tertius
(Xystus)
31 กรกฎาคม ค.ศ. 432
– 18 สิงหาคม ค.ศ. 440
(8 ปี 18 วัน หรือ 2940 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 390
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
42 – 50 พรรษา • ชาวโรมัน
45 สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 1 (นักบุญ และ มหาสมณะ)
ละติน: LEO Magnus
(Leo)
29 กันยายน ค.ศ. 440
– 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 461
(21 ปี 42 วัน หรือ 7712 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 390
ณ เอตรูเรีย อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
50 – 71 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 10 พฤศจิกายน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 18 กุมภาพันธ์เช่นกัน
• ทรงหว่านล้อมอัตติลาเดอะฮันให้เลิกล้มการบุกอิตาลีได้สำเร็จ
• ทรงประพันธ์ ตอม (Tome of Leo) ซึ่งมีส่วนสำคัญในสังคายนาแคลซีดัน (Council of Chalcedon) และการนิยามความเป็นพระเจ้าพร้อมกับมนุษย์ (hypostatic union)
46 สมเด็จพระสันตะปาปาฮิลาริอุส (นักบุญ)
ละติน: HILARIUS
(Hilarius)
19 พฤศจิกายน ค.ศ. 461
– 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 468
(6 ปี 102 วัน หรือ 2293 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 400
ณ ซาร์เดญญา
จักรวรรดิโรมันตะวันตก
46 – 53 พรรษา • ชาวโรมัน
47 สมเด็จพระสันตะปาปาซิมพลิซิอุส (นักบุญ)
ละติน: SIMPLICIUS
(Simplicius)
3 มีนาคม ค.ศ. 468
– 10 มีนาคม ค.ศ. 483
(15 ปี 7 วัน หรือ 5485 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 430
ตีลเบอ อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
38 – 53 พรรษา • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาในช่วงจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายและพระเจ้าโอเดเซอร์ขึ้นปกครองโรมและอิตาลี
48 สมเด็จพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ที่ 3 (นักบุญ)
ละติน: FELIX Tertius
(Anicius Felix)
13 มีนาคม ค.ศ. 483
– 1 มีนาคม ค.ศ. 492
(8 ปี 354 วัน หรือ 3276 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 440
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
43 – 52 พรรษา • พระสันตะปาปาหลวงแห่งโรมัน
• บางครั้งเรียกพระนามเป็นเฟลิกซ์ที่ 2
• เทียด (พ่อของทวด) ของพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 1
49 สมเด็จพระสันตะปาปาเกลาซิอุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: GELASIUS
(Gelasius)
1 มีนาคม ค.ศ. 492
– 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 496
(4 ปี 265 วัน หรือ 1726 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 410
ณ คาบีเลีย อาฟรีกา
จักรวรรดิโรมันตะวันตก
82 – 86 พรรษา • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่ประสูติในทวีปแอฟริกา
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ได้ขนานนามเป็น "ผู้แทนพระคริสต์" (Vicar of Christ)[12]
50 สมเด็จพระสันตะปาปาอนาสตาซิอุสที่ 2
ละติน: ANASTASIUS Secundus
(Anastasius)
24 พฤศจิกายน ค.ศ. 496
– 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 498
(1 ปี 360 วัน หรือ 725 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 445
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
51 – 53 พรรษา • ชาวโรมัน
• ทรงพยายามคลี่คลายศาสนเภทอะคาเชียน (Acacian schism) แต่ทำให้เกิดศาสนเภทลอเรนเชียน (Laurentian schism) ขึ้นมาแทน
51 สมเด็จพระสันตะปาปาซิมมาคุส (นักบุญ)
ละติน: SYMMACHUS
(Symmachus)
22 พฤศจิกายน ค.ศ. 498
– 19 กรกฎาคม ค.ศ. 514
(15 ปี 239 วัน หรือ 5717 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 460
ณ ซาร์เดญญา อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
38 – 54 พรรษา • ชาวโรมัน
ลาอูเร็นซีอุส (ผู้อ้างตน)
ละติน: LAURENTIUS
(Laurentius)
22 พฤศจิกายน ค.ศ. 498
– สิงหาคม ค.ศ. 506
(7 ปี 252 วัน หรือ 2808 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 460
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
38 – 46 พรรษา • ชาวโรมัน
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาซิมมาคุส
• ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาซ้อนในวันเดียวกับระสันตะปาปาซิมมาคุส
• ได้รับเสียงสนับสนุนจากพระเจ้าธีโอดอริคมหาราช
• เข้าปกครองโรมในปี ค.ศ. 501 และดำรงตนเป็นพระสันตะปาปาในทางปฏิบัติจนกระทั่งมรณภาพในปี ค.ศ. 506

คริสต์ศตวรรษที่หก[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
52 สมเด็จพระสันตะปาปาฮอร์มิสดัส (นักบุญ)
ละติน: HORMISDAS
(Hormisdas)
20 กรกฎาคม ค.ศ. 514
– 6 สิงหาคม ค.ศ. 523
(9 ปี 17 วัน หรือ 3304 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 450
โฟรซีโน อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
64 – 73 พรรษา • ชาวโรมัน
• บิดาของพระสันตะปาปาซิลเวริอุส
• ศาสนเภทอะคาเชียน
53 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: IOANNES
(Ioannes)
13 สิงหาคม ค.ศ. 523
– 18 พฤษภาคม ค.ศ. 526
(2 ปี 278 วัน หรือ 1009 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 470
เซนา ยูเลีย อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
53 – 56 พรรษา • ชาวโรมัน
54 สมเด็จพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ที่ 4 (นักบุญ)
ละติน: FELIX Quartus
(Felix)
12 สิงหาคม ค.ศ. 526
– 22 กันยายน ค.ศ. 530
(4 ปี 72 วัน หรือ 1533 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 490
ณ ซามเนียม ราชอาณาจักรโอเดเซอร์
36 – 40 พรรษา • ชาวโรมัน
• บางครั้งเรียกพระนามเป็นเฟลิกซ์ที่ 3
• ทรงสร้างมหาวิหารซันตี คอสมา เอ ดามีอาโน (Santi Cosma e Damiano)
55 สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 2
ละติน: BONIFACIUS Secundus
(Bonifacius)
22 กันยายน ค.ศ. 530
– 17 ตุลาคม ค.ศ. 532
(2 ปี 25 วัน หรือ 756 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 490
ณ โรม ราชอาณาจักรโอเดเซอร์
40 – 42 พรรษา • พระสันตะปาปาชาวเจอร์แมนิกพระองค์แรก
• ทรงเปลี่ยนการลำดับปีในปฏิทินจูเลียนจากศักราชโรมัน (Ab urbe condita; AUC; นับตั้งแต่วันสถาปนากรุงโรม) เป็นคริสต์ศักราช (Anno Domini; AD; นับตั้งแต่ประสูติกาลของพระเยซูคริสต์)
ดิออสคอรุส (ผู้อ้างตน)
ละติน: DIOSCORUS
(Dióskouros)
22 กันยายน ค.ศ. 530
– 14 ตุลาคม ค.ศ. 530
(22 วัน)
ไม่ทราบ
อะเล็กซานเดรีย ไอกิปตุส จักรวรรดิไบแซนไทน์
ไม่ทราบ • ชาวกรีก
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 2
• ถูกเสนอชื่อโดยพรรคไบแซนไทน์ ได้รับเลือกโดยสมาชิกพระคาร์ดินัลหมู่มาก และรับรองโดยราชสำนักคอนสแตนติโนเปิล
• มรณภาพหลังการเลือกตั้งไม่ถึงหนึ่งเดือน
56 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 2
ละติน: IOANNES Secundus
(Mercurius)
2 มกราคม ค.ศ. 533
– 8 พฤษภาคม ค.ศ. 535
(2 ปี 126 วัน หรือ 856 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 473
ณ โรม จักรวรรดิโรมันตะวันตก
63 – 65 พรรษา • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ไม่ได้ใช้พระนามตามพระนามเดิม เนื่องจากพ้องกับชื่อเทพเจ้า (เมอร์คิวรี) ในเทพปกรณัมโรมัน
57 สมเด็จพระสันตะปาปาอกาเปตุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: AGAPETUS
(Agapetus)
13 พฤษภาคม ค.ศ. 535
– 22 เมษายน ค.ศ. 536
(356 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 470
ณ โรม ราชอาณาจักรโอเดเซอร์
45 – 46 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 22 เมษายนและ 20 กันยายน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 17 เมษายนเช่นกัน
58 สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวริอุส (นักบุญ)
ละติน: SILVERIUS
(Silverius)
8 มิถุนายน ค.ศ. 536
– 11 มีนาคม ค.ศ. 537
(276 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 480
ซิคานุม ราชอาณาจักรออสโตรกอท
56 – 57 พรรษา • ชาวโรมัน
• ทรงถูกเนรเทศ
• วันฉลองตรงกับวันที่ 20 มิถุนายน
• บุตรของพระสันตะปาปาฮอร์มิสดัส
59 สมเด็จพระสันตะปาปาวิจิลิอุส
ละติน: VIGILIUS
(Vigilius)
29 มีนาคม ค.ศ. 537
– 7 มิถุนายน ค.ศ. 555
(18 ปี 70 วัน หรือ 6644 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 500
ณ โรม ราชอาณาจักรโอเดเซอร์
37 – 55 พรรษา • ชาวโรมัน
60 สมเด็จพระสันตะปาปาเปลาจิอุสที่ 1
ละติน: PELAGIUS
(Pelagius)
16 เมษายน ค.ศ. 556
– 4 มีนาคม ค.ศ. 561
(4 ปี 322 วัน หรือ 1783 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 505
ณ โรม ราชอาณาจักรออสโตรกอท
51 – 56 พรรษา • ชาวโรมัน
• ระบุว่าเป็นผู้สร้างมหาวิหารซันตี อาโปสโตลี (Santi Apostoli) ในโรม
61 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 3
ละติน: IOANNES Tertius
(Ioannes Catelinus)
17 กรกฎาคม ค.ศ. 561
– 13 กรกฎาคม ค.ศ. 574
(12 ปี 361 วัน หรือ 4744 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 520
ณ โรม ราชอาณาจักรออสโตรกอท
41 – 54 พรรษา • ชาวโรมัน
62 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 1
ละติน: BENEDICTUS
(Benedictus)
2 มิถุนายน ค.ศ. 575
– 30 กรกฎาคม ค.ศ. 579
(4 ปี 58 วัน หรือ 1519 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 525
ณ โรม ราชอาณาจักรออสโตรกอท
50 – 54 พรรษา • ชาวโรมัน
63 สมเด็จพระสันตะปาปาเปลาจิอุสที่ 2
ละติน: PELAGIUS Secundus
(Pelagius)
26 พฤศจิกายน ค.ศ. 579
– 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 590
(10 ปี 73 วัน หรือ 3726 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 520
ณ โรม ราชอาณาจักรออสโตรกอท
59 – 70 พรรษา • ชาวโรมัน (คาดว่ามีเชื้อสายออสโตรกอท)
• บัญชาให้สร้างมหาวิหารซัน โลเรนโซ ฟูโอรี เล มูรา (San Lorenzo fuori le Mura) ในโรม
64 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 1
(นักบุญ และ มหาสมณะ)
ละติน: GREGORIUS Magnus
(Anicius Gregorius O.S.B.)
3 กันยายน ค.ศ. 590
– 12 มีนาคม ค.ศ. 604
(13 ปี 191 วัน หรือ 4938 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 540
ณ โรม จักรวรรดิไบแซนไทน์
50 – 64 พรรษา • พระสันตะปาปาหลวงแห่งโรมันพระองค์สุดท้าย
• เหลน (ลูกของหลาน) ของพระสันตะปาปาเฟลิกซ์ที่ 3
• พระองค์แรกที่ใช้สมณศักดิ์ "เซเออวุส เซเออวอรุม เดอี" และ "ปอนติเฟ็ก มักซิมุส"
• ทรงเป็นผู้ริเริ่มการสวดแบบเกรกอเรียน (Gregorian chant)
• วันฉลองตรงกับวันที่ 3 กันยายน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 12 มีนาคมเช่นกัน
• ได้รับสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งการบูชาพระคริสต์" (โรมันคาทอลิก) และ "นักบุญเกรกอรี นักโต้ตอบ" (ศาสนาคริสต์ตะวันออก)

คริสต์ศตวรรษที่เจ็ด[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
65 สมเด็จพระสันตะปาปาซาบินิอานุส
ละติน: SABINIANUS
(Sabinianus)
13 กันยายน ค.ศ. 604
– 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 606
(1 ปี 162 วัน หรือ 527 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 530
ณ เบลอ-รา จักรวรรดิไบแซนไทน์
74 – 76 พรรษา • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาใต้อิทธิพลจักรวรรดิไบแซนไทน์พระองค์แรก (ซึ่งดำเนินต่อไปอีกราวสองศตวรรษ)
66 สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 3
ละติน: BONIFACIUS Tertius
(Boniphátios Kataandiókēs)
19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 607
– 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 607
(266 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 540
ณ โรม จักรวรรดิไบแซนไทน์
67 – 67 พรรษา • ชาวกรีก-โรมัน
67 สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 4
ละติน: BONIFACIUS Quartus
(Bonifacius O.S.B.)
15 กันยายน ค.ศ. 608
– 8 พฤษภาคม ค.ศ. 615
(6 ปี 235 วัน หรือ 2426 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 550
ณ มาร์ซิคา จักรวรรดิไบแซนไทน์
58 – 65 พรรษา • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ใช้พระนามตามพระองค์ก่อนหน้า
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
68 สมเด็จพระสันตะปาปาเดอุสเดดิตที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: ADEODATUS หรือ DEUSDEDIT
(Adeodatus / Deusdedit)
13 พฤศจิกายน ค.ศ. 615
– 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 618
(2 ปี 360 วัน หรือ 1091 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 570
ณ โรม จักรวรรดิไบแซนไทน์
55 – 58 พรรษา • ชาวโรมัน
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "อะเดโอดาตุส" เนื่องจากบางครั้งก็เรียกพระสันตะปาปาเดอุสเดดิตที่ 2 ว่า "เดอุสเดดิต" โดยปราศจากลำดับพระนาม
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ทรงประทับตราลงบนเอกสารทางการ ซึ่งภายหลังเรียกกันว่าสารตราพระสันตะปาปา
69 สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 5
ละติน: BONIFACIUS Quintus
(Boniphátios Phoumínos)
23 ธันวาคม ค.ศ. 619
– 25 ตุลาคม ค.ศ. 625
(5 ปี 306 วัน หรือ 2133 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 575
นีอาโพลิส จักรวรรดิไบแซนไทน์
44 – 50 พรรษา • ชาวกรีก
70 สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุสที่ 1
ละติน: HONORIUS
(Honorius)
27 ตุลาคม ค.ศ. 625
– 12 ตุลาคม ค.ศ. 638
(12 ปี 350 วัน หรือ 4733 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 585
เซเปรานุม คัมปาเนีย
จักรวรรดิไบแซนไทน์
40 – 53 พรรษา • ชาวโรมัน
• ภายหลังถูกขับออกจากรีตและสาปแช่ง (anathema) โดยสังคายนาคอนสแตนติโนเปิลครั้งที่ 3 ค.ศ. 680 (Third Council of Constantinople)
71 สมเด็จพระสันตะปาปาเซเวรินุส
ละติน: SEVERINUS
(Severinus)
28 พฤษภาคม ค.ศ. 640
– 2 สิงหาคม ค.ศ. 640
(66 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 585
ณ โรม จักรวรรดิไบแซนไทน์
55 – 55 พรรษา • ชาวโรมัน
72 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 4
ละติน: IOANNES Quartus
(Iōánnēs)
24 ธันวาคม ค.ศ. 640
– 12 ตุลาคม ค.ศ. 642
(1 ปี 292 วัน หรือ 657 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 587
เอียเด-รา แดลเมเชีย
จักรวรรดิไบแซนไทน์
40 – 42 พรรษา • ชาวกรีก
73 สมเด็จพระสันตะปาปาธีโอดอร์ที่ 1
ละติน: THEODORUS
(Theódōros)
24 พฤศจิกายน ค.ศ. 642
– 14 พฤษภาคม ค.ศ. 649
(6 ปี 171 วัน หรือ 2363 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 610
เอียโรโซลิมา
จักรวรรดิไบแซนไทน์
32 – 39 พรรษา • ชาวกรีก
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายจากปาเลสไตน์
• ทรงวางแผนสังคายนาลาเตรัน ค.ศ. 649 (Lateran Council of 649) แต่สิ้นพระชนม์ลงก่อน
74 สมเด็จพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: MARTINUS
(Martinus)
5 กรกฎาคม ค.ศ. 649
– 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 655
(6 ปี 130 วัน หรือ 2321 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 590
ใกล้กับตูเดอร์ อุมเบรีย
จักรวรรดิไบแซนไทน์
59 – 65 พรรษา • ชาวโรมัน
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่เป็นมรณสักขี
• วันฉลองตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 14 เมษายนเช่นกัน
75 สมเด็จพระสันตะปาปายูจีนที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: EUGENIUS
(Eugenius)
10 สิงหาคม ค.ศ. 654
– 2 มิถุนายน ค.ศ. 657
(2 ปี 296 วัน หรือ 1027 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 615
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
39 – 42 พรรษา • ชาวโรมัน
76 สมเด็จพระสันตะปาปาวิตาเลียน (นักบุญ)
ละติน: VITALIANUS
(Vitalianus)
30 กรกฎาคม ค.ศ. 657
– 27 มกราคม ค.ศ. 672
(14 ปี 181 วัน หรือ 5294 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 600
ซิกเนีย ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
57 – 72 พรรษา • ชาวโรมัน
77 สมเด็จพระสันตะปาปาเดอุสเดดิตที่ 2
ละติน: DEUSDEDIT Secundus
(Adeodatus / Deusdedit O.S.B.)
11 เมษายน ค.ศ. 672
– 17 มิถุนายน ค.ศ. 676
(4 ปี 67 วัน หรือ 1528 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 621
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
51 – 55 พรรษา • ชาวโรมัน
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "เดอุสเดดิต" โดยปราศจากลำดับพระนาม
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
78 สมเด็จพระสันตะปาปาโดนุส
ละติน: DONUS
(Donus)
2 พฤศจิกายน ค.ศ. 676
– 11 เมษายน ค.ศ. 678
(1 ปี 160 วัน หรือ 525 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 610
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
66 – 68 พรรษา • ชาวโรมัน
79 สมเด็จพระสันตะปาปาอกาโธ (นักบุญ)
ละติน: AGATHO
(Agáthōn)
27 มิถุนายน ค.ศ. 678
– 10 มกราคม ค.ศ. 681
(2 ปี 197 วัน หรือ 928 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 577
ปานอร์มุส ซิซิเลีย
จักรวรรดิไบแซนไทน์
101 – 104 พรรษา • ชาวกรีก
• พระสันตะปาปาพระชนมายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์[N 6]
• นับถือเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ตะวันออก ซึ่งวันฉลองตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์
80 สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 2 (นักบุญ)
ละติน: LEO Secundus
(Léōn)
17 สิงหาคม ค.ศ. 682
– 3 กรกฎาคม ค.ศ. 683
(320 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 611
อายโดนุม ซิซิลี
จักรวรรดิไบแซนไทน์
71 – 72 พรรษา • ชาวกรีก
• วันฉลองตรงกับวันที่ 3 กรกฎาคม
81 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 2 (นักบุญ)
ละติน: BENEDICTUS Secundus
(Benedictus)
26 มิถุนายน ค.ศ. 684
– 8 พฤษภาคม ค.ศ. 685
(316 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 635
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
49 – 50 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม
82 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 5
ละติน: IOANNES Quintus
(Iōánnēs)
23 กรกฎาคม ค.ศ. 685
– 2 สิงหาคม ค.ศ. 686
(1 ปี 10 วัน หรือ 375 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 635
อันติโอเกีย ซีเรีย
จักรวรรดิไบแซนไทน์
50 – 51 พรรษา • ชาวซีเรีย
83 สมเด็จพระสันตะปาปาโคนอน
ละติน: CONON
(Kónōn)
21 ตุลาคม ค.ศ. 686
– 21 กันยายน ค.ศ. 687
(335 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 630
ธราเซีย จักรวรรดิไบแซนไทน์
56 – 57 พรรษา • ชาวกรีก
84 สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จิอุสที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: SERGIUS
(Sérgios)
15 ธันวาคม ค.ศ. 687
– 8 กันยายน ค.ศ. 701
(13 ปี 267 วัน หรือ 5015 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 650
ณ ปาแลร์โม ซิซิลี
จักรวรรดิไบแซนไทน์
37 – 51 พรรษา • ชาวกรีก
• ทรงริเริ่มการร้องพระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า (Lamb of God) ในพิธีมิสซา[12]

คริสต์ศตวรรษที่แปด[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
85 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 6
ละติน: IOANNES Sextus
(Iōánnēs)
30 ตุลาคม ค.ศ. 701
– 11 มกราคม ค.ศ. 705
(3 ปี 73 วัน หรือ 1169 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 650
เอฟิซัส จักรวรรดิไบแซนไทน์
46 – 50 พรรษา • ชาวกรีก
• พระสันตะปาปาพระองค์เดียวจากเอเชียไมเนอร์
86 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 7
ละติน: IOANNES Septimus
(Iōánnēs)
1 มีนาคม ค.ศ. 705
– 18 ตุลาคม ค.ศ. 707
(2 ปี 231 วัน หรือ 961 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 655
ณ รอสซานุม คาลาเบรีย
จักรวรรดิไบแซนไทน์
55 – 57 พรรษา • ชาวกรีก
• พระสันตะปาปาพระองค์ที่สองที่ใช้พระนามตามพระองค์ก่อนหน้า
87 สมเด็จพระสันตะปาปาซิซินนิอุส
ละติน: SISINNIUS
(Sisínios)
15 มกราคม ค.ศ. 708
– 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 708
(20 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 650 ณ ซีเรีย
รัฐเคาะลีฟะฮ์รอชิดีน
58 – 58 พรรษา • ชาวซีเรีย
88 สมเด็จพระสันตะปาปาคอนสแตนติน
ละติน: COSTANTINUS หรือ CONSTANTINUS
(Kōnstantínos)
25 มีนาคม ค.ศ. 708
– 9 เมษายน ค.ศ. 715
(7 ปี 15 วัน หรือ 2571 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 664 ณ ซีเรีย
รัฐเคาะลีฟะฮ์อุมัยยะฮ์
44 – 51 พรรษา • ชาวซีเรีย
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่เสด็จเยือนกรีซขณะดำรงสมณศักดิ์ ก่อนการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ในปี ค.ศ. 2001
89 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 2 (นักบุญ)
ละติน: GREGORIUS Secundus
(Gregorius)
19 พฤษภาคม ค.ศ. 715
– 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 731
(15 ปี 268 วัน หรือ 5747 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 669
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
46 – 62 พรรษา • ชาวโรมัน
• วันฉลองตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์
• ทรงจัดสังคายนาท้องถิ่นโรม (Synod of Rome) ค.ศ. 721
90 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 3 (นักบุญ)
ละติน: GREGORIUS Tertius
(Grēgórios)
18 มีนาคม ค.ศ. 731
– 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 741
(10 ปี 255 วัน หรือ 3908 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 669 ณ ซีเรีย
รัฐเคาะลีฟะฮ์อุมัยยะฮ์
41 – 51 พรรษา • ชาวซีเรีย
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายจากซีเรีย
• พระสันตะปาปาพระองค์ที่สามที่ใช้พระนามตามพระองค์ก่อนหน้า
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่ประสูตินอกทวีปยุโรป ก่อนการดำรงสมณศักดิ์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสในปี ค.ศ. 2013
91 สมเด็จพระสันตะปาปาซาคารี (นักบุญ)
ละติน: ZACHARIAS
(Zakharías)
3 ธันวาคม ค.ศ. 741
– 22 มีนาคม ค.ศ. 752
(10 ปี 110 วัน หรือ 3762 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 679
ณ ซังตา เซเวอรินา
คาลาเบรีย จักรวรรดิไบแซนไทน์
62 – 73 พรรษา • ชาวกรีก
• วันฉลองตรงกับวันที่ 15 มีนาคม
• ทรงสร้างโบสถ์ซันตา มารีอา โซปรา มีเนอร์วา
ว่าที่สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 2
ละติน: Electus STEPHANUS Secundus
(Stephanus)
22 มีนาคม ค.ศ. 752
– 25 มีนาคม ค.ศ. 752
(3 วัน; ไม่เคยสถาปนาสมณศักดิ์)
ประมาณ ค.ศ. 700
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
52 – 52 พรรษา • ชาวโรมัน
• สิ้นพระชนม์ 3 วันก่อนการเลือกตั้ง
• ไม่เคยรับศีลอนุกรมเป็นมุขนายก
• รายพระนามบางฉบับรวมพระองค์เข้าไปด้วย
• สำนักวาติกันคว่ำบาตรไม่ให้รวมพระองค์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่งภายหลังทรงถูกถอดออกอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1961
• คริสตจักรคาทอลิกไม่นับพระองค์เป็นพระสันตะปาปาอีกต่อไป
92 สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 2
ละติน: STEPHANUS Secundus
(Stephanus)
26 มีนาคม ค.ศ. 752
– 26 เมษายน ค.ศ. 757
(5 ปี 31 วัน หรือ 1857 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 714
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
38 – 43 พรรษา • ชาวโรมัน
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "สตีเฟนที่ 3"
พระราชบริจาคของเปแป็ง
• พี่ชายของพระสันตะปาปาปอลที่ 1
93 สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: PAULUS
(Paulus)
29 พฤษภาคม ค.ศ. 757
– 28 มิถุนายน ค.ศ. 767
(10 ปี 30 วัน หรือ 3682 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 700
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
57 – 67 พรรษา • ชาวโรมัน
• น้องชายของพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 2
94 สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 3
ละติน: STEPHANUS Tertius
(Stéphanos)
7 สิงหาคม ค.ศ. 768
– 24 มกราคม ค.ศ. 772
(3 ปี 170 วัน หรือ 1265 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 723
ไซรากุซ เทมา ซิซีเลียส
จักรวรรดิไบแซนไทน์
45 – 49 พรรษา • ชาวกรีก
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "สตีเฟนที่ 4"
• สังคายนาลาเตรัน ค.ศ. 769
95
Coat of arms of Pope Adrian I
สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 1
ละติน: HADRIANUS
(Hadrianus Columna)
1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 772
– 26 ธันวาคม ค.ศ. 795
(23 ปี 328 วัน หรือ 8729 วัน)
ค.ศ. 700 หรือ ค.ศ. 712
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
60 – 83 พรรษา
หรือ 72 – 95 พรรษา
• ชาวโรมัน
96 สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 3 (นักบุญ)
ละติน: LEO Tertius
(Leo)
26 ธันวาคม ค.ศ. 795
– 12 มิถุนายน ค.ศ. 816
(20 ปี 169 วัน หรือ 7474 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 750
ณ โรม ดัชชีโรม
(จักรวรรดิไบแซนไทน์)
45 – 66 พรรษา • ชาวโรมัน
• ราชาภิเษกพระเจ้าชาร์เลอมาญเป็น "อิมเป-ราเตอร์ โอกุส" ในวันคริสต์มาส ค.ศ. 800 ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาไปเป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (พระสันตะปาปาประกอบพิธีเพื่อเพิ่มความชอบธรรม)

คริสต์ศตวรรษที่เก้า[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
97 สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 4
ละติน: STEPHANUS Quartus
(Stefano)
22 มิถุนายน ค.ศ. 816
– 24 มกราคม ค.ศ. 817
(216 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 770
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
46 – 47 พรรษา • ชาวอิตาลี
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "สตีเฟนที่ 5"
98 สมเด็จพระสันตะปาปาปัสกัลที่ 1 (นักบุญ)
ละติน: PASCHALIS
(Pasquale)
25 มกราคม ค.ศ. 817
– 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 824
(7 ปี 17 วัน หรือ 2573 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 775
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
42 – 49 พรรษา • ชาวอิตาลี
• บุตรของบอโนซุสและเอปิสโคปา ธีโอดอรา
• ระบุว่าเป็นผู้ค้นพบร่างของนักบุญเซซีลีอาในสุสานกัลลิสตุส
• ทรงสร้างมหาวิหารซันตาเชชีเลียในอินตรัสเตเวเรและโบสถ์ซันตามารีอาในดอมนีกา
99 สมเด็จพระสันตะปาปายูจีนที่ 2
ละติน: EUGENIUS Secundus
(Eugenio)
8 พฤษภาคม ค.ศ. 824
– 27 สิงหาคม ค.ศ. 827
(3 ปี 111 วัน หรือ 1206 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 780
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
44 – 47 พรรษา • ชาวอิตาลี
100 สมเด็จพระสันตะปาปาวาเลนตินุส
ละติน: VALENTINUS
(Valentino Leoni)
31 สิงหาคม ค.ศ. 827
– 10 ตุลาคม ค.ศ. 827
(40 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 780
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
47 พรรษา • ชาวอิตาลี
101 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 4
ละติน: GREGORIUS Quartus
(Gregorio)
20 ธันวาคม ค.ศ. 827
– 25 มกราคม ค.ศ. 844
(16 ปี 36 วัน หรือ 5880 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 790
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
37 – 54 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงรื้อสร้างโถงทางเข้าของมหาวิหารนักบุญเปโตรขึ้นใหม่ และอัญเชิญพระศพพระสันตะาปาเกรกอรีที่ 1 ไปฝังไว้ ณ โบสถ์น้อยซึ่งตกแต่งใหม่
102 สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จิอุสที่ 2
ละติน: SERGIUS Secundus
(Sergio)
25 มกราคม ค.ศ. 844
– 27 มกราคม ค.ศ. 847
(3 ปี 2 วัน หรือ 1098 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 790
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
54 – 57 พรรษา • ชาวอิตาลี
103 สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 4 (นักบุญ)
ละติน: LEO Quartus
(Leone O.S.B.)
10 เมษายน ค.ศ. 847
– 17 กรกฎาคม ค.ศ. 855
(8 ปี 98 วัน หรือ 3020 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 790
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
57 – 65 พรรษา • ชาวลอมบาร์ด
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
104 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 3
ละติน: BENEDICTUS Tertius
(Benedictus)
29 กันยายน ค.ศ. 855
– 7 เมษายน ค.ศ. 858
(2 ปี 190 วัน หรือ 921 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 810
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
45 – 48 พรรษา • ชาวอิตาลี
105 สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 1 (นักบุญ และ มหาสมณะ)
ละติน: NICOLAUS Magnus
(Nicolaus)
24 เมษายน ค.ศ. 858
– 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 867
(9 ปี 203 วัน หรือ 3490 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 800
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
39 – 48 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงสนับสนุนกิจกรรมของคณะมิชชันนารี
106 สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 2
ละติน: HADRIANUS Secundus
(Adriano)
14 ธันวาคม ค.ศ. 867
– 14 ธันวาคม ค.ศ. 872
(5 ปี 0 วัน หรือ 1827 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 792
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
75 – 80 พรรษา • ชาวอิตาลี
107 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 8
ละติน: IOANNES Octavus
(Giovanni )
14 ธันวาคม ค.ศ. 872
– 16 ธันวาคม ค.ศ. 882
(10 ปี 2 วัน หรือ 3654 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 820
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
52 – 62 พรรษา • ชาวอิตาลี
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ถูกลอบปลงพระชนม์
108 สมเด็จพระสันตะปาปามารินุสที่ 1
ละติน: MARINUS
(Marino)
16 ธันวาคม ค.ศ. 882
– 15 พฤษภาคม ค.ศ. 884
(1 ปี 151 วัน หรือ 516 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 830
ณ กัลเลเซ รัฐสันตะปาปา
52 – 54 พรรษา • ชาวอิตาลี
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "มาร์ตินที่ 2"
109 สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 3 (นักบุญ)
ละติน: HADRIANUS Tertius
(Adriano)
17 พฤษภาคม ค.ศ. 884
– 15 กันยายน ค.ศ. 885
(1 ปี 121 วัน หรือ 486 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 830
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
49 – 50 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สันนิษฐานว่าพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 1 คือบรรพบุรุษ
110 สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 5
ละติน: STEPHANUS Quintus
(Stefano)
14 กันยายน ค.ศ. 885
– 4 กันยายน ค.ศ. 891
(5 ปี 355 วัน หรือ 2181 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 840
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
45 – 51 พรรษา • ชาวอิตาลี
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "สตีเฟนที่ 6"
111 สมเด็จพระสันตะปาปาฟอร์โมซุส
ละติน: FORMOSUS
(Formoso)
6 ตุลาคม ค.ศ. 891
– 4 เมษายน ค.ศ. 896
(4 ปี 181 วัน หรือ 1642 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 805
หรือ ค.ศ. 816 ณ ออสตีอา
รัฐสันตะปาปา
75 – 80 พรรษา
หรือ 85 – 91 พรรษา
• ชาวอิตาลี
• ทรงถูกสำเร็จโทษย้อนหลังจากสังคายนาท้องถิ่นคาดาเวอร์ แม้จะสิ้นพระชนม์ไปแล้วก็ตาม
112 สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 6
ละติน: BONIFATIUS Sextus
(Bonifacio)
11 เมษายน ค.ศ. 896
– 26 เมษายน ค.ศ. 896
(15 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 806
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
90 พรรษา • ชาวอิตาลี
113 สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 6
ละติน: STEPHANUS Sextus
(Stefano di Spoletto)
22 พฤษภาคม ค.ศ. 896
– 14 สิงหาคม ค.ศ. 897
(1 ปี 84 วัน หรือ 449 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 850
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
46 – 47 พรรษา • ชาวอิตาลี
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "สตีเฟนที่ 7"
• ทรงจัดสังคายนาท้องถิ่นคาดาเวอร์ (Cadaver Synod) อันฉาวโฉ่
114 สมเด็จพระสันตะปาปาโรมานุส
ละติน: ROMANUS
(Romano Marini)
14 สิงหาคม ค.ศ. 897
– ประมาณพฤศจิกายน ค.ศ. 897
(92 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 850
ณ กัลเลเซ รัฐสันตะปาปา
47 พรรษา • ชาวอิตาลี
115 สมเด็จพระสันตะปาปาธีโอดอร์ที่ 2
ละติน: THEODORUS Secundus
(Theódōros)
ประมาณธันวาคม ค.ศ. 897
– 20 ธันวาคม ค.ศ. 897
(19 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 840
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
57 พรรษา • ชาวกรีก-อิตาลี
116 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 9
ละติน: IOANNES Nonus
(Giovanni O.S.B.)
18 มกราคม ค.ศ. 898
– 5 มกราคม ค.ศ. 900
(1 ปี 352 วัน หรือ 717 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 840
ณ ตีโวลี รัฐสันตะปาปา
58 – 60 พรรษา • ชาวอิตาเลียน-เจอร์แมนิก
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน

คริสต์ศตวรรษที่สิบ[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
117 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 4
ละติน: BENEDICTUS Quartus
(Benedetto)
1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 900
– 30 กรกฎาคม ค.ศ. 903
(3 ปี 179 วัน หรือ 1274 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 840
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
60 – 63 พรรษา • ชาวอิตาลี
118 สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 5
ละติน: LEO Quintus
(Leone Britigena)
30 กรกฎาคม ค.ศ. 903
– ประมาณธันวาคม ค.ศ. 903
(124 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 845
ณ อาร์ดีอา รัฐสันตะปาปา
58 – 58 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ภายหลังทรงถูกขับไล่และฆาตกรรมด้วยพระชนมายุ 59 พรรษา
กริสโตโฟโร (ผู้อ้างตน)
ละติน: CHRISTOFORO
(Cristoforo)
ประมาณตุลาคม ค.ศ. 903
– ประมาณมกราคม ค.ศ. 904
(92 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
ไม่ทราบ • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาลีโอที่ 5 และพระสันตะปาปาเซอร์จิอุสที่ 3
119 สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จิอุสที่ 3
ละติน: SERGIUS Tertius
(Sergio di Tuscolo)
29 มกราคม ค.ศ. 904
– 14 เมษายน ค.ศ. 911
(7 ปี 75 วัน หรือ 2632 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 860
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
44 – 51 พรรษา • ชาวอิตาลี
• เริ่มต้นยุคมืดของพระสันตะปาปา (Saeculum obscurum)
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่มีพระรูปพร้อมกับมงกุฎพระสันตะปาปา
120 สมเด็จพระสันตะปาปาอนาสตาซิอุสที่ 3
ละติน: ANASTASIUS Tertius
(Anastasio)
14 เมษายน ค.ศ. 911
– ประมาณมิถุนายน ค.ศ. 913
(2 ปี 48 วัน หรือ 779 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 865
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
46 – 48 พรรษา • ชาวอิตาลี
121 สมเด็จพระสันตะปาปาลันโด
ละติน: LANDO
(Lando)
7 กรกฎาคม ค.ศ. 913
– 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 914
(213 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 865
ณ ซาบีนา รัฐสันตะปาปา
48 – 49 พรรษา • ชาวอิตาลี
122 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 10
ละติน: IOANNES Decimus
(Giovanni)
ประมาณมีนาคม ค.ศ. 914
– 28 พฤษภาคม ค.ศ. 928
(14 ปี 88 วัน หรือ 5202 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 860
ณ ตอสซิกนาโน โรมักนา
(อดีตคือส่วนหนึ่งของรัฐสันตะปาปา)
54 – 68 พรรษา • ชาวอิตาลี
123 สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 6
ละติน: LEO Sextus
(Leone)
28 พฤษภาคม ค.ศ. 928
– ประมาณธันวาคม ค.ศ. 928
(187 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 880
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
48 พรรษา • ชาวอิตาลี
124 สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 7
ละติน: STEPHANUS Septimus
(Stefano)
3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 929
– 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 931
(2 ปี 10 วัน หรือ 740 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 880
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
49 – 51 พรรษา • ชาวอิตาลี
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "สตีเฟนที่ 8"
125 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 11
ละติน: IOANNES Undecimus
(Giovanni di Tuscolo)
15 มีนาคม ค.ศ. 931
– ประมาณธันวาคม ค.ศ. 935
(4 ปี 261 วัน หรือ 1722 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 910
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
21 – 25 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สันนิษฐานว่าเป็นบุตรของพระสันตะปาปาเซอร์จิอุสที่ 3
126 สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 7
ละติน: LEO Septimus
(Leone O.S.B.)
3 มกราคม ค.ศ. 936
– 13 กรกฎาคม ค.ศ. 939
(3 ปี 191 วัน หรือ 1287 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 885
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
41 – 44 พรรษา • ชาวอิตาลี
127 สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 8
ละติน: STEPHANUS Octavus
(Stefano)
14 กรกฎาคม ค.ศ. 939
– 30 ตุลาคม ค.ศ. 942
(3 ปี 108 วัน หรือ 1204 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 900
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
39 – 42 พรรษา • ชาวอิตาลี
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "สตีเฟนที่ 9"
128 สมเด็จพระสันตะปาปามารินุสที่ 2
ละติน: MARINUS Secundus
(Marino)
30 ตุลาคม ค.ศ. 942
– 1 พฤษภาคม ค.ศ. 946
(3 ปี 183 วัน หรือ 1279 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 900
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
42 – 46 พรรษา • ชาวอิตาลี
129 สมเด็จพระสันตะปาปาอกาเปตุสที่ 2
ละติน: AGAPETUS Secundus
(Agapito)
10 พฤษภาคม ค.ศ. 946
– 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 955
(9 ปี 182 วัน หรือ 3469 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 905
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
41 – 50 พรรษา • ชาวอิตาลี
130 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 12
ละติน: IOANNES Duodecimus
(Ottaviano di Tuscolo)
16 ธันวาคม ค.ศ. 955
– 6 ธันวาคม ค.ศ. 963
(8 ปี 356 วัน หรือ 3278 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 930
หรือ ค.ศ. 937 ณ โรม
รัฐพระสันตะปาปา
18 – 26 พรรษา
หรือ 25 – 33 พรรษา
• ชาวอิตาลี
• พระสันตะปาปาพระองค์ที่สามที่ไม่ใช้พระนามเดิม
• ทรงถูกขับไล่โดยจักรพรรดิอ็อทโทที่ 1 มหาราชในปี ค.ศ. 963
• สิ้นสุดยุคมืดของพระสันตะปาปา (Saeculum obscurum)
เลโอเน (ผู้อ้างตน)
ละติน: LEO Octavus
(Leone)
6 ธันวาคม ค.ศ. 963
– 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 964
(82 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 915
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
48 – 49 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสันตะปาปาซ้อนโดยจักรพรรดิอ็อทโทที่ 1 มหาราช ในปี ค.ศ. 963 เหนือพระสันตะปาปายอห์นที่ 12 และพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 5
• ขึ้นเป็นพระสันตะปาปาโดยชอบธรรมหลังการโค่นล้มพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 5
130 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 12
ละติน: IOANNES Duodecimus
(Ottaviano di Tuscolo)
26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 964
– 14 พฤษภาคม ค.ศ. 964
(78 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 937
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
27 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ถูกฆาตกรรมในปี ค.ศ. 964
131 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 5
ละติน: BENEDICTUS Quintus
(Benedetto)
22 พฤษภาคม ค.ศ. 964
– 23 มิถุนายน ค.ศ. 964
(32 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 915
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
49 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ได้รับเลือกโดยประชาชนชาวโรมเพื่อต่อต้านพระสันตะปาปาซ้อนลีโอที่ 8
• ทรงยอมลงจากสมณศักดิ์ในปี ค.ศ. 964 และยอมให้พระสันตะปาปาลีโอที่ 8 เป็นพระสันตะปาปาโดยชอบธรรมเพียงพระองค์เดียว
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 50 พรรษา
132 สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 8
ละติน: LEO Octavus
(Leone)
23 มิถุนายน ค.ศ. 964
– 1 มีนาคม ค.ศ. 965
(251 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 915
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
49 – 50 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ขึ้นเป็นพระสันตะปาปาโดยชอบธรรมหลังการโค่นล้มพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 5
• พระสันตะปาปาซ้อนช่วง ค.ศ. 963 - ค.ศ. 964
133 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 13
ละติน: IOANNES Tertius Decimus
(Giovanni dei Crescenzi)
1 ตุลาคม ค.ศ. 965
– 6 กันยายน ค.ศ. 972
(6 ปี 341 วัน หรือ 2532 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 930
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
45 – 52 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ขนามนามหลังสิ้นพระชนม์ว่า "ผู้ทรงความดี"
134 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 6
ละติน: BENEDICTUS Sextus
(Benedikt)
19 มกราคม ค.ศ. 973
– 8 มิถุนายน ค.ศ. 974
(1 ปี 140 วัน หรือ 505 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 925
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
48 – 49 พรรษา • ชาวอิตาลี-เยอรมัน
• ทรงถูกขับไล่และฆาตกรรม
บอนิเฟซที่ 7 (ผู้อ้างตน)
ละติน: BONFATIUS Septinus
(Francone Ferucci)
ประมาณกรกฎาคม ค.ศ. 974
(30 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
ไม่ทราบ • ชาวอิตาลี-เยอรมัน
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 6 และพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 7
135 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 7
ละติน: BENEDICTUS Septimus
(Benedetto di Spoleto)
ประมาณตุลาคม ค.ศ. 974
– 10 กรกฎาคม ค.ศ. 983
(8 ปี 282 วัน หรือ 3204 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 930
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
44 – 53 พรรษา • ชาวอิตาลี
136 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 14
ละติน: IOANNES Quartus Decimus
(Pietro Canepanora)
ประมาณธันวาคม ค.ศ. 983
– 20 สิงหาคม ค.ศ. 984
(263 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 940
ปาวีอา ราชอาณาจักรอิตาลี
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
43 – 44 พรรษา • ชาวอิตาลี
• พระสันตะปาปาพระองค์ที่สี่ที่ไม่ใช้พระนามเดิม
บอนิเฟซที่ 7 (ผู้อ้างตน)
ละติน: BONFATIUS Septinus
(Francone Ferucci)
20 สิงหาคม ค.ศ. 984
– 20 กรกฎาคม ค.ศ. 985
(334 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรม อิตาลี จักรวรรดิโรมัน
ไม่ทราบ • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปายอห์นที่ 14 และพระสันตะปาปายอห์นที่ 15
137 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 15
ละติน: IOANNES Quintus Decimus
(Giovanni di Gallina Alba)
20 สิงหาคม ค.ศ. 985
– 1 เมษายน ค.ศ. 996
(10 ปี 225 วัน หรือ 3877 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 950
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
35 – 46 พรรษา • ชาวอิตาลี
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่สถาปนานักบุญ
138 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 5
ละติน: GREGORIUS Quintus
(Bruno von Kärnten)
3 พฤษภาคม ค.ศ. 996
– 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 999
(2 ปี 291 วัน หรือ 1021 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 972
ณ ชไตนัค ดัชชีคารินเทีย
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
24 – 27 พรรษา • พระสันตะปาปาชาวเยอรมันพระองค์แรก
• พระสันตะปาปาพระองค์ที่ห้าที่ไม่ใช้พระนามเดิม และจากนี้ไปกลายเป็นธรรมเนียมสืบทอดของพระสันตะปาปาองค์ถัด ๆ มา
ยอห์นที่ 16 (ผู้อ้างตน)
ละติน: IOANNES Sextus Decimus
(Iōánnēs Philágathos O.S.B.)
ประมาณเมษายน ค.ศ. 997
– ประมาณกุมภาพันธ์ ค.ศ. 998
(306 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 941
ณ รอสซาโน คาลาเบรีย
อิตาลี จักรวรรดิไบแซนไทน์
55 – 56 พรรษา • ชาวกรีก
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาจเกรกอรีที่ 5
• มรณภาพด้วยวัย 60 พรรษา
139 สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่ 2
ละติน: SILVESTER Secundus
(Gerbert d'Aurillac O.S.B.)
2 เมษายน ค.ศ. 999
– 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1003
(4 ปี 40 วัน หรือ 1500 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 940
หรือ ค.ศ. 942 ณ เบลิอัก ฝรั่งเศส
52 – 56 พรรษา
หรือ 54 – 58 พรรษา
• พระสันตะปาปาชาวฝรั่งเศส (อุตซิตา) พระองค์แรก

คริสต์สหัสวรรษที่สอง[แก้]

คริสต์ศตวรรษที่สิบเอ็ด[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
140 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 17
ละติน: IOANNES Septimus Decimus
(Siccone Secchi)
16 พฤษภาคม ค.ศ. 1003
– 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1003
(174 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 955
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
48 พรรษา • ชาวอิตาลี
141 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 18
ละติน: IOANNES Duodevi-cesimus
(Giovanni Fasano)
25 ธันวาคม ค.ศ. 1003
– 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1009
(5 ปี 205 วัน หรือ 2032 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 965
ณ ราปาญาโน รัฐสันตะปาปา
43 – 49 พรรษา • ชาวอิตาลี
142 สมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จิอุสที่ 4
ละติน: SERGIUS Quartus
(Pietro Martino Boccadiporco O.S.B.)
31 กรกฎาคม ค.ศ. 1009
– 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1012
(2 ปี 286 วัน หรือ 1016 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 970
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
39 – 42 พรรษา • ชาวอิตาลี
เกรกอรีที่ 6 (ผู้อ้างตน)
ละติน: GREGORIUS Sextus
(Gregorio)
12 มิถุนายน ค.ศ. 1012
– 31 ธันวาคม ค.ศ. 1012
(202 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
ไม่ทราบ • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 8
143 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 8
ละติน: BENEDICTUS Octavus
(Teofilatto di Tuscolo)
18 พฤษภาคม ค.ศ. 1012
– 9 เมษายน ค.ศ. 1024
(11 ปี 327 วัน หรือ 4344 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 980
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
32 – 44 พรรษา • ชาวอิตาลี
144 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 19
ละติน: IOANNES Undevices-imus
(Romano di Tuscolo)
14 พฤษภาคม ค.ศ. 1024
– 6 ตุลาคม ค.ศ. 1032
(8 ปี 145 วัน หรือ 3067 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 975
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
49 – 57 พรรษา • ชาวอิตาลี
• พี่ชายของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 8
145 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 9
ละติน: BENEDICTUS Nonus
(Teofilatto di Tuscolo)
21 ตุลาคม ค.ศ. 1032
– 31 ธันวาคม ค.ศ. 1044
(12 ปี 71 วัน หรือ 4454 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1012
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
20 – 32 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมณสมัยที่ 1
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 43 พรรษา
146 สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่ 3
ละติน: SILVESTER Tertius
(Giovanni dei Crescenzi Ottaviani)
13 มกราคม ค.ศ. 1045
– 10 มีนาคม ค.ศ. 1045
(56 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1000
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
45 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ถูกตั้งข้อสงสัยถึงความถูกต้องของการเลือกตั้งและถือว่าเป็นผู้อ้างตน
• ถูกถอดถอน ณ สังคายนาท้องถิ่นซูตรี (Council of Sutri)
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 63 พรรษา
147 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 9
ละติน: BENEDICTUS Nonus
(Teofilatto di Tuscolo)
10 มีนาคม ค.ศ. 1045
– 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1045
(52 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1012
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
33 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมณสมัยที่ 2
• ถูกถอดถอน ณ สังคายนาท้องถิ่นซูตรี (Council of Sutri)
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 43 พรรษา
148 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 6
ละติน: GREGORIUS Sextus
(Giovanni Graziano Pierleoni)
5 พฤษภาคม ค.ศ. 1045
– 20 ธันวาคม ค.ศ. 1046
(1 ปี 229 วัน หรือ 594 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1000
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
45 – 46 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ถูกถอดถอน ณ สังคายนาท้องถิ่นซูตรี (Council of Sutri)
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 48 พรรษา
149 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 2
ละติน: CLEMENS Secundus
(Suidger von Morsleben-Hornburg)
24 ธันวาคม ค.ศ. 1046
– 9 ตุลาคม ค.ศ. 1047
(289 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 967
ณ ฮอร์นบวร์ค ดัชชีซัคเซิน
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
79 – 80 พรรษา • ชาวเยอรมัน
• สถาปนาโดยจักรพรรดิไฮน์ริชที่ 3 ณ สังคายนาท้องถิ่นซูตรี (Council of Sutri)
• ราชาภิเษกไฮน์ริชที่ 3 เป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
150 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 9
ละติน: BENEDICTUS Nonus
(Teofilatto di Tuscolo)
8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1047
– 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1048
(252 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1012
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
35 – 36 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมณสมัยที่ 3
• ถูกถอดถอนและขับออกจากศาสนา
151 สมเด็จพระสันตะปาปาดามาซุสที่ 2
ละติน: DAMASUS Secundus
(Poppo de Curagnoni)
16 กรกฎาคม ค.ศ. 1048
– 9 สิงหาคม ค.ศ. 1048
(24 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1000
ณ พีลเดอเนา ดัชชีบาเยิร์น
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
48 พรรษา • ชาวเยอรมัน
152 สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 9 (นักบุญ)
ละติน: LEO Nonus
(Bruno von Egisheim-Dagsburg)
12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1049
– 19 เมษายน ค.ศ. 1054
(5 ปี 66 วัน หรือ 1892 วัน)
21 กรกฎาคม ค.ศ. 1002
ณ เอกืสไฮม์ ดัชชีชวาเบิน
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
47 – 51 พรรษา • ชาวเยอรมัน
• ในปี ค.ศ. 1054 ทั้งพระสันตะปาปาลีโอที่ 9 และมิคาเอลที่ 1 เซรูลาริอุส อัครบิดรแห่งคอนสแตนติโนเปิล ต่างขับอีกฝ่ายออกจากศาสนา อันเป็นจุดเริ่มต้นศาสนเภทตะวันออก-ตะวันตก
153 สมเด็จพระสันตะปาปาวิกเตอร์ที่ 2
ละติน: VICTOR Secundus
(Gebhard II von Calw-Dollnstein-Hirschberg)
13 เมษายน ค.ศ. 1055
– 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1057
(2 ปี 106 วัน หรือ 837 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1018
ณ ดัชชีชวาเบิน จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
37 – 39 พรรษา • ชาวเยอรมัน
154 สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 9
ละติน: STEPHANUS Nonus
(Frederich, Herzog von Lothringen O.S.B.)
2 สิงหาคม ค.ศ. 1057
– 29 มีนาคม ค.ศ. 1058
(239 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1020
ดัชชีลอแรน จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
37 – 38 พรรษา • ชาวเยอรมัน
• บางครั้งเรียกพระองค์ว่า "สตีเฟนที่ 10"
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
เบเนดิกต์ที่ 10 (ผู้อ้างตน)
ละติน: BENEDICTUS Decimus
(Giovanni Mincio di Tuscolo)
4 เมษายน ค.ศ. 1058
– 24 มกราคม ค.ศ. 1059
(295 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
ไม่ทราบ • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 2
155 สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 2
ละติน: NICOLAUS Secundus
(Gerald de Bourgogne)
6 ธันวาคม ค.ศ. 1058
– 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1061
(2 ปี 233 วัน หรือ 964 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 980
ณ ชาโต เดอ เชอฟว์รอง
เคาน์ตีซาวอย จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
78 – 81 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
• ในปี ค.ศ. 1059 คณะพระคาร์ดินัลได้รับมอบหมายให้เป็นองค์ประชุมสำหรับการเลือกพระสันตะปาปาแต่เพียงผู้เดียว (ปาปาคอนเคลฟ) ซึ่งระบุไว้ในเอกสาร อิน นอมิเน โดมินิ (In nomine Domini)
โฮโนริอุสที่ 2 (ผู้อ้างตน)
ละติน: HONORIUS Secundus
(Pietro Candalus)
30 กันยายน ค.ศ. 1061
– ประมาณ ค.ศ. 1072
(10 ปี 185 วัน หรือ 3837 วัน)
ค.ศ. 1010 ณ เวโรนา
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
61 – 72 พรรษา • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 2
156 สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 2
ละติน: ALEXANDER Secundus
(Anselmo da Baggio)
30 กันยายน ค.ศ. 1061
– 21 เมษายน ค.ศ. 1073
(11 ปี 203 วัน หรือ 4221 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1018
ณ บักกีโอ มิลาน
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
46 – 58 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ประทานอนุญาตให้ชาวนอร์มันรุกรานอังกฤษในปี ค.ศ. 1066
157 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 7 (นักบุญ)
ละติน: GREGORIUS Septimus
(Ildebrando Aldobrandeschi di Soana O.S.B.)
22 เมษายน ค.ศ. 1073
– 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1085
(12 ปี 33 วัน หรือ 4416 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1015
ณ โซวานา มาร์ชทัสกานี
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
48 – 60 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ริเริ่มการปฏิรูปเกรกอเรียน
• จำกัดสมณศักดิ์ ปาปา ไว้ใช้กับมุขนายกแห่งโรมแต่เพียงผู้เดียว[4]
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
ความขัดแย้งทางการเมืองกับจักรพรรดิไฮน์ริชที่ 4 จนต้องเสด็จไปคาโนสซาในปี ค.ศ. 1077
เคลเมนต์ที่ 3 (ผู้อ้างตน)
ละติน: CLEMENS Tertius
(Pietro Cadnalus)
25 มิถุนายน ค.ศ. 1080
– 8 กันยายน ค.ศ. 1100
(20 ปี 75 วัน หรือ 7379 วัน)
ค.ศ. 1010 ณ เวโรนา
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
61 – 72 พรรษา • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 7, พระสันตะปาปาวิกเตอร์ที่ 3, พระสันตะปาปาเออร์บันที่ 2 และพระสันตะปาปาปัสกัลที่ 2
158 สมเด็จพระสันตะปาปาวิกเตอร์ที่ 3 (บุญราศี)
ละติน: VICTOR Tertius
(Dauferio Epifanio O.S.B.)
24 พฤษภาคม ค.ศ. 1086
– 16 กันยายน ค.ศ. 1087
(1 ปี 115 วัน หรือ 480 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1026
ณ เบเนเวนโต ดัชชีเบเนเวนโต
60 – 61 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
• เรียกประชุมสังคายนาท้องถิ่นเบเนเวนโต ค.ศ. 1087
159 สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 2 (บุญราศี)
ละติน: URBANUS Secundus
(Odon de Lagery O.S.B.)
12 มีนาคม ค.ศ. 1088
– 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1099
(11 ปี 139 วัน หรือ 4156 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1042
ณ ชาตียง-ซูร์-มาร์น เคาน์ตีช็องปาญ
ฝรั่งเศส
46 – 57 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
• ปลุกเร้าและริเริ่มสงครามครูเสดครั้งที่ 1
160 สมเด็จพระสันตะปาปาปัสกัลที่ 2
ละติน: PASCHALIS Secundus
(Rainero Ranieri O.S.B.)
13 สิงหาคม ค.ศ. 1099
– 21 มกราคม ค.ศ. 1118
(18 ปี 161 วัน หรือ 6735 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1050
ณ เบลดา มาร์ชทัสกานี
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
49 – 68 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
• บัญชาให้สร้างมหาวิหารซันตี กวัตโตร โกโรนาตี
ตีโอดอริก (ผู้อ้างตน)
ละติน: THEODORICUS
(Teodorico)
8 กันยายน ค.ศ. 1100
– ประมาณมกราคม ค.ศ. 1101
(115 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1030
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
70 – 71 พรรษา • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาปัสกัลที่ 2

คริสต์ศตวรรษที่สิบสอง[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
อดัลเบิร์ท (ผู้อ้างตน)
ละติน: ADALBERTUS
(Adalberto O.S.B.)
ประมาณมกราคม ค.ศ. 1101
– ประมาณกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1102
(1 ปี 31 วัน หรือ 396 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
ไม่ทราบ • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาปัสกัลที่ 2
ซิลเวสเตอร์ที่ 4 (ผู้อ้างตน)
ละติน: SILVESTER Quartus
(Maguinulf)
8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1105
– 11 เมษายน ค.ศ. 1111
(5 ปี 154 วัน หรือ 1980 วัน)
ค.ศ. 1050
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
49 – 55 พรรษา • ชาวอิตาลี-เยอรมัน
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาปัสกัลที่ 2
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 56 พรรษา
161
Coat of arms of Pope Gelasius II
สมเด็จพระสันตะปาปาเจลาซีอุสที่ 2
ละติน: GELASIUS Secundus
(Giovanni Caetani O.S.B.)
24 มกราคม ค.ศ. 1118
– 29 มกราคม ค.ศ. 1119
(1 ปี 5 วัน หรือ 370 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1061
ณ กาเอตา ดัชชีกาเอตา
57 – 58 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
เกรกอรีที่ 8 (ผู้อ้างตน)
ละติน: GREGORIUS Octavus
(Maurice Baurdain)
10 มีนาคม ค.ศ. 1118
– 20 เมษายน ค.ศ. 1121
(3 ปี 41 วัน หรือ 1980 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1060
ณ ลีมูแซ็ง อ็อกซิตาเนีย ฝรั่งเศส
58 – 61 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส (อุตซิตา)
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาเจลาซีอุสที่ 2 และพระสันตะปาปากัลลิสตุสที่ 2
162
สมเด็จพระสันตะปาปากัลลิสตุสที่ 2
ละติน: CALLISTUS Secundus
(Guy de Bourgogne, Comte de Bourgogne)
2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1119
– 13 ธันวาคม ค.ศ. 1124
(5 ปี 315 วัน หรือ 2141 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1060
ณ แก็งกี ฟร็องช์-กงเต ฝรั่งเศส
59 – 64 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
สังคายนาลาเตรันครั้งที่หนึ่งในปี ค.ศ. 1123
เซเลสทีนที่ 2 (ผู้อ้างตน)
ละติน: COELESTINUS Secundus
(Teobaldo Boccapecora)
16 ธันวาคม ค.ศ. 1124
– 16 ธันวาคม ค.ศ. 1124
(1 วัน)
ค.ศ. 1050
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
74 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาโฮโนริอุสที่ 2
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 76 พรรษา
163 สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุสที่ 2
ละติน: HONORIUS Secundus
(Lamberto Scannabecchi da Fiagnano Can.Reg.)
21 ธันวาคม ค.ศ. 1124
– 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1130
(5 ปี 54 วัน หรือ 1880 วัน)
9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1060
ณ ฟีอาญาโน โรมักนา
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
64 – 70 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะแคนันเรกิวลาร์แห่งซันมารีอาดีซันเรโน
• ทรงอนุญาตให้จัดตั้งอัศวินเทมพลาร์ในปี ค.ศ. 1128
164 สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 2
ละติน: INNOCENTIUS Secundus
(Gregorio Papareschi Can.Reg.)
14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1130
– 24 กันยายน ค.ศ. 1143
(13 ปี 222 วัน หรือ 4970 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1082
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
48 – 61 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะแคนันเรกิวลาร์แห่งลาเตรัน
สังคายนาลาเตรันครั้งที่สองในปี ค.ศ. 1139
อนาคลีตุสที่ 2 (ผู้อ้างตน)
ละติน: ANACLETUS secundus
(Pietro Pierleoni O.S.B.)
14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1130
– 25 มกราคม ค.ศ. 1138
(7 ปี 345 วัน หรือ 2902 วัน)
ค.ศ. 1090
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
40 – 48 พรรษา • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 2

วิกเตอร์ที่ 4 (ผู้อ้างตน)
ละติน: VICTOR Quartus
(Gregorio Conti)
23 มีนาคม ค.ศ. 1138
– 25 มีนาคม ค.ศ. 1138
(2 วัน)
ไม่ทราบ
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
ไม่ทราบ • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 2
165
สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 2
ละติน: COELESTINUS Secundus
(Guido Guelfuccio de Castello)
26 กันยายน ค.ศ. 1143
– 8 มีนาคม ค.ศ. 1144
(164 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1085
ณ ซิตตา ดี กัสเตลโล
รัฐสันตะปาปา
58 – 59 พรรษา • ชาวอิตาลี
166
สมเด็จพระสันตะปาปาลูซิอุสที่ 2
ละติน: LUCIUS Secundus
(Gherardo Caccianemici dall'Orso Can.Reg.)
12 มีนาคม ค.ศ. 1144
– 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1145
(340 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1095
โบโลญญา จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
49 – 50 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะแคนันเรกิวลาร์แห่งซันเฟรดีอาโนดีลุกกา
167 สมเด็จพระสันตะปาปายูจีนที่ 3 (บุญราศี)
ละติน: EUGENIUS Tertius
(Pietro dei Paganelli di Montemagno O.Cist.)[13]
15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1145
– 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1153
(8 ปี 143 วัน หรือ 3065 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1080
ณ มอนเตมาโญ สาธารณรัฐปิซา
44 – 52 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะคณะซิสเตอร์เชียน
• ทรงประกาศสงครามครูเสดครั้งที่ 2
168 สมเด็จพระสันตะปาปาอนาสตาซิอุสที่ 4
ละติน: ANASTASIUS Quartus
(Corrado Demitri della Suburra)
12 กรกฎาคม ค.ศ. 1153
– 3 ธันวาคม ค.ศ. 1154
(1 ปี 144 วัน หรือ 509 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1073
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
80 – 81 พรรษา • ชาวอิตาลี
169 สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 4
ละติน: HADRIANUS Quartus
(Nicholas Breakspear Can.Reg.)
4 ธันวาคม ค.ศ. 1154
– 1 กันยายน ค.ศ. 1159
(4 ปี 271 วัน หรือ 1732 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1100
ณ แอบบอต แลงก์ลีย์
ฮาร์ตฟอร์ดเชอร์ อังกฤษ
54 – 59 พรรษา • พระสันตะปาปาชาวอังกฤษพระองค์แรกและพระองค์เดียว
• ประทานราชสิทธิ์เหนือไอร์แลนด์แก่พระเจ้าเฮนรีที่ 2 แห่งอังกฤษ
• สมาชิกคณะแคนันเรกิวลาร์แห่งอารมเซนต์รูฟัส
170 สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 3
ละติน: ALEXANDER Tertius
(Rolando Bandinelli)
7 กันยายน ค.ศ. 1159
– 30 สิงหาคม ค.ศ. 1181
(21 ปี 357 วัน หรือ 8028 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1100
ซีเอนา สาธารณรัฐซีเอนา
59 – 81 พรรษา • ชาวอิตาลี
สังคายนาลาเตรันครั้งที่สามในปี ค.ศ. 1179

วิกเตอร์ที่ 4 (ผู้อ้างตน)
ละติน: VICTOR Quartus
(Ottaviano dei Crescenzi Ottaviani di Monticelli)
7 กันยายน ค.ศ. 1159
– 20 เมษายน ค.ศ. 1164
(4 ปี 226 วัน หรือ 1687 วัน)
ค.ศ. 1095
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
64 – 69 พรรษา • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 3

ปัสกัลที่ 3 (ผู้อ้างตน)
ละติน: PASCALIS Tertius
(Guido di Crema)
28 เมษายน ค.ศ. 1164
– 22 กันยายน ค.ศ. 1168
(4 ปี 147 วัน หรือ 1608 วัน)
ค.ศ. 1110
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
54 – 58 พรรษา • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 3

กัลลิสตุสที่ 3 (ผู้อ้างตน)
ละติน: CALLIXTUS Tertius
(Giovanni di Struma O.S.B.)
30 กันยายน ค.ศ. 1168
– 29 สิงหาคม ค.ศ. 1178
(9 ปี 333 วัน หรือ 3620 วัน)
ค.ศ. 1090
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
78 – 88 พรรษา • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 3
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 90 พรรษา

อินโนเซนต์ที่ 3 (ผู้อ้างตน)
ละติน: INNOCENTIUS Tertius
(Lando di Sezze)
29 กันยายน ค.ศ. 1179
– ประมาณมกราคม ค.ศ. 1180
(124 วัน)
ค.ศ. 1120
ณ เซสเซ รัฐสันตะปาปา
59 – 60 พรรษา • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 3
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 63 พรรษา
171 สมเด็จพระสันตะปาปาลูซิอุสที่ 3
ละติน: LUCIUS Tertius
(Ubaldo Allucignoli)
1 กันยายน ค.ศ. 1181
– 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1185
(4 ปี 85 วัน หรือ 1546 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1097
ลุกกา มาร์ชทัสกานี
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
84 – 88 พรรษา • ชาวอิตาลี
172 สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 3
ละติน: URBANUS Tertius
(Uberto Crivelli)
25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1185
– 20 ตุลาคม ค.ศ. 1187
(1 ปี 329 วัน หรือ 694 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1100
หรือ ค.ศ. 1105 ณ กุจจีอาโน
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
85 – 87 พรรษา
หรือ 90 – 92 พรรษา
• ชาวอิตาลี
173 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 8
ละติน: GREGORIUS Octavus
(Alberto de Morra Can.Reg.)
21 ตุลาคม ค.ศ. 1187
– 17 ธันวาคม ค.ศ. 1187
(57 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1105
หรือ ค.ศ. 1108 ณ เบเนเวนโต
รัฐสันตะปาปา
79 พรรษา
หรือ 82 พรรษา
• ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะแคนันเรกิวลาร์เปรโมสตราเตนเซ (Premostratense)
• ทรงเสนอการทำสงครามครูเสดครั้งที่ 3
174 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 3
ละติน: CLEMENS Tertius
(Paolo Scolari)
19 ธันวาคม ค.ศ. 1187
– 20 มีนาคม ค.ศ. 1191[14]
(3 ปี 91 วัน หรือ 1187 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1130
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
57 – 61 พรรษา • ชาวอิตาลี
175
สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 3
ละติน: COELESTINUS Tertius
(Giacinto Bobone Orsini)
30 มีนาคม ค.ศ. 1191
– 8 มกราคม ค.ศ. 1198
(6 ปี 284 วัน หรือ 2476 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1106
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
85 – 92 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงจัดตั้งอัศวินทิวทอนิก
176
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 3
ละติน: INNOCENTIUS Tertius
(Lotario dei Conti di Segni)
8 มกราคม ค.ศ. 1198
– 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1216
(18 ปี 190 วัน หรือ 6764 วัน)
ค.ศ. 1161
ณ กาวิญญาโน รัฐสันตะปาปา
37 – 55 พรรษา • ชาวอิตาลี
สังคายนาลาเตรันครั้งที่สี่ในปี ค.ศ. 1215
• ทรงรับรองคณะฟรันซิสกัน
• ทรงริเริ่มสงครามครูเสดครั้งที่ 4 แต่ภายหลังตีพระองค์ออกห่าง เนื่องจากปรากฏชัดเจนว่าเหล่าคณะผู้นำในสงครามมุ่งโจมตีเมืองในรีตคริสเตียนแทนการบุกพิชิตแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ โดยทรงขู่ว่าผู้ที่เข้าร่วมจะถูกขับออกจากศาสนา[15]

คริสต์ศตวรรษที่สิบสาม[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
177
สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุสที่ 3
ละติน: HONORIUS Tertius
(Cencio Savelli)
18 กรกฎาคม ค.ศ. 1216
– 18 มีนาคม ค.ศ. 1227
(10 ปี 243 วัน หรือ 3895 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1148
หรือ ค.ศ. 1150 ณ โรม
รัฐสันตะปาปา
66 – 77 พรรษา
หรือ 68 – 79 พรรษา
• ชาวอิตาลี
• ทรงริเริ่มสงครามครูเสดครั้งที่ 5 และรับรองคณะนักบวชหลากหลายแขนง
178
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 9
ละติน: GREGORIUS Nonus
(Ugolino dei Conti di Segni O.F.S)
19 มีนาคม ค.ศ. 1227
– 22 สิงหาคม ค.ศ. 1241
(14 ปี 156 วัน หรือ 5270 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1145
หรือ ค.ศ. 1170 ณ อานาญี
รัฐสันตะปาปา
57 – 71 พรรษา
หรือ 82 – 96 พรรษา
• ชาวอิตาลี
• สถาปนาเจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งฮังการี (ค.ศ. 1235) เป็นนักบุญ
• ทรงเริ่มการไต่สวนศรัทธา (Inquisition) ในฝรั่งเศสและสนับสนุนสงครามครูเสดตอนเหนือ
179
สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 4
ละติน: COELESTINUS Quartus
(Goffredo Castiglioni)
25 ตุลาคม ค.ศ. 1241
– 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1241
(16 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1180
หรือ ค.ศ. 1187 ณ มิลาน อิตาลี
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
54 พรรษา
หรือ 61 พรรษา
• ชาวอิตาลี
• สิ้นพระชนม์ก่อนการสมณภิเษก
180
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 4
ละติน: INNOCENTIUS Quartus
(Sinibaldo Fieschi)
25 มิถุนายน ค.ศ. 1243
– 7 ธันวาคม ค.ศ. 1254
(11 ปี 165 วัน หรือ 4183 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1195
เจนัว สาธารณรัฐเจนัว
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
48 – 60 พรรษา • ชาวอิตาลี
สังคายนาลียงครั้งที่หนึ่งในปี ค.ศ. 1245
• ในปี ค.ศ. 1252 ออกสารตราพระสันตะปาปา อัด เอ็กเตอร์ปันดา (Ad extirpanda) อนุญาตให้ทรมานพวกนอกรีต
181
สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 4
ละติน: ALEXANDER Quartus
(Rinaldo dei Conti di Jenne)
12 ธันวาคม ค.ศ. 1254
– 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1261
(6 ปี 164 วัน หรือ 2356 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1199
ณ เจนเน รัฐสันตะปาปา
55 – 62 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงจัดตั้งการไต่สวนศรัทธาในฝรั่งเศส
182
สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 4
ละติน: URBANUS Quartus
(Jacques Pantaléon)
29 สิงหาคม ค.ศ. 1261
– 2 ตุลาคม ค.ศ. 1264
(3 ปี 34 วัน หรือ 1130 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1195
ทรัว เคาน์ตีช็องปาญ ฝรั่งเศส
66 – 69 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
• ทรงริเริ่มพิธีกอร์ปุส กริสตี (feast of Corpus Christi) ในปี ค.ศ. 1264
183
สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 4
ละติน: CLEMENS Quartus
(Gui Faucoi)
5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1265
– 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1268
(3 ปี 298 วัน หรือ 1393 วัน)
23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1190
ณ แซ็ง-ฌีลส์ ล็องเกอดก ฝรั่งเศส
62 – 66 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส

ช่วงว่างระหว่างสมณสมัย 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1268
– 1 กันยายน ค.ศ. 1271
(2 ปี 276 วัน หรือ 1006 วัน)

• ความไม่ลงรอยในหมู่คณะพระคาร์ดินัลนำไปสู่สภาวะชะงักงันในการเลือกพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่เป็นเวลาเกือบ 3 ปี
184
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 10 (บุญราศี)
ละติน: GREGORIUS Decimus
(Tebaldo Visconti O.F.S)
1 กันยายน ค.ศ. 1271
– 10 มกราคม ค.ศ. 1276
(4 ปี 131 วัน หรือ 1592 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1210
ณ ปีอาเซนซา อิตาลี
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
51 – 66 พรรษา • ชาวอิตาลี
สังคายนาลียงครั้งที่สองในปี ค.ศ. 1274
• ทรงวางกฎเกณฑ์สำหรับการเลือกพระสันตะปาปาซึ่งใช้ต่อเนื่องถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20
185
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 5 (บุญราศี)
ละติน: INNOCENTIUS Quintus
(Pierre de Tarentaise O.P.)
21 มกราคม ค.ศ. 1276
– 22 มิถุนายน ค.ศ. 1276
(153 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1224
หรือ ค.ศ. 1225 ณ เคาน์ตีซาวอย
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
52 – 52 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
• สมาชิกคณะดอมินิกัน
186
สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 5
ละติน: HADRIANUS Quintus
(Ottobuono Fieschi)
11 กรกฎาคม ค.ศ. 1276
– 18 สิงหาคม ค.ศ. 1276
(38 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1216
ณ เจนัว สาธารณรัฐเจนัว
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
60 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงเพิกถอนกฎเกณฑ์สำหรับการเลือกพระสันตะปาปาของพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 10
187
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 21
ละติน: IOANNES Vicesimus Primus
(Pedro Julião)
8 กันยายน ค.ศ. 1276
– 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1277
(254 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1215
ลิสบอน โปรตุเกส
60 – 70 พรรษา • ชาวโปรตุเกส
• ความสับสนในการลำดับพระนามช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ทำให้ไม่เคยปรากฏพระนาม "ยอห์นที่ 20" มาก่อน ซึ่งพระสันตะปาปายอห์นในลำดับที่ 20 ตัดสินพระทัยว่าจะข้ามไปเป็น "ยอห์นที่ 21" เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีต เนื่องจากในสมัยนั้นเชื่อว่าการลำดับพระนามตั้งแต่ยอห์นที่ 15 ถึงยอห์นที่ 19 ผิดเพี้ยนมาโดยตลอด
188
สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 3
ละติน: NICOLAUS Tertius
(Giovanni Gaetano Orsini)
25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1277
– 22 สิงหาคม ค.ศ. 1280
(2 ปี 271 วัน หรือ 1001 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1216
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
61 – 64 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ผู้วางแผนกบฏซิซิเลียนเวสเปิร์ส (Sicilian Vespers)
189
สมเด็จพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 4
ละติน: MARTINUS Quartus
(Simon de Brion)
22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1281
– 28 กุมภาพันธ์

มีนาคม ค.ศ. 1285
(4 ปี 34 วัน หรือ 1495 วัน)

ประมาณ ค.ศ. 1210
ณ แม็งปีแซ็ง ตูแรน ฝรั่งเศส
71 – 75 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
190
สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุสที่ 4
ละติน: HONORIUS Quartus
(Giacomo Savelli)
2 เมษายน ค.ศ. 1285
– 3 เมษายน ค.ศ. 1287
(2 ปี 1 วัน หรือ 731 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1210
ณ โรม รัฐสันตะปาปา
75 – 77 พรรษา • ชาวอิตาลี
191
สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 4
ละติน: NICOLAUS Quartus
(Girolamo Masci O.F.M.)
22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1288
– 4 เมษายน ค.ศ. 1292
(4 ปี 42 วัน หรือ 1503 วัน)
30 กันยายน ค.ศ. 1227
ณ ลิสซีอาโน รัฐสันตะปาปา
60 – 64 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะฟรานซิสกัน

ช่วงว่างระหว่างสมณสมัย 4 เมษายน ค.ศ. 1292
– 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1294
(2 ปี 92 วัน หรือ 822 วัน)

• ความไม่ลงรอยในหมู่คณะพระคาร์ดินัลนำไปสู่สภาวะชะงักงันในการเลือกพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่เป็นเวลา 2 ปีเศษ
192
สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 5 (นักบุญ)
ละติน: COELESTINUS Quintus
(Pietro Angelerio O.S.B.)
5 กรกฎาคม ค.ศ. 1294
– 13 ธันวาคม ค.ศ. 1294
(161 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1207
หรือ ค.ศ. 1209
ณ ซันตันเจโล ลีโมซาโน
ราชอาณาจักรซิซิลี
85 พรรษา
หรือ 87 พรรษา
• ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
• ทรงก่อตั้งคณะเซเลสติน (Celestines)
• พระสันตะปาปาไม่กี่พระองค์ที่สละสมณศักดิ์โดยสมัครใจ
• ข่าวลือว่าถูกฆาตกรรมในเรือนจำโดยพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 8
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 87 พรรษา หรือ 89 พรรษา
193
สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 8
ละติน: BONIFATIUS Octavus
(Benedetto Caetani)
24 ธันวาคม ค.ศ. 1294
– 11 ตุลาคม ค.ศ. 1303
(8 ปี 291 วัน หรือ 3212 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1230
หรือ ค.ศ. 1236 ณ อานาญี
รัฐสันตะปาปา
59 – 68 พรรษา
หรือ 64 – 73 พรรษา
• ชาวอิตาลี
• รับรองประเพณีปีฉลอง (Jubilee) อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1300
• ในปี ค.ศ. 1302 ออกสารตราพระสันตะปาปา อูนัม ซังก์ตัม (Unam Sanctam) ให้ทรงอำนาจชอบธรรมสูงสุด (papal supremacy) นับเป็นความสุดโต่งครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์วาติกัน

คริสต์ศตวรรษที่สิบสี่[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
194
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 11 (บุญราศี)
ละติน: BENEDICTUS Undecimus
(Niccolò Boccasini O.P.)
22 ตุลาคม ค.ศ. 1303
– 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1304
(259 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1240
ณ เตรวีโซ รัฐสันตะปาปา
63 – 64 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิก คณะดอมินิกัน
• ทรงเพิกถอน อูนัม ซังก์ตัม ของพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 8
195
สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 5
ละติน: CLEMENS Quintus
(Raymond Bertrand de Gouth)
5 มิถุนายน ค.ศ. 1305
– 20 เมษายน ค.ศ. 1314
(8 ปี 319 วัน หรือ 3241)
ประมาณ ค.ศ. 1264
ณ วีล็องโดร์ กัสกอนี ฝรั่งเศส
41 – 50 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
สมณสมัยอาวีญง
• สังคายนาเวียนน์ ค.ศ. 1311 – ค.ศ. 1312
• ทรงเริ่มการประหารอัศวินเทมพลาร์ผ่านสารตรา ปัสโตราลิส แปรเอ็มมิเนนติแอ (Pastoralis Praeeminentiae) จากแรงกดดันของพระเจ้าฟีลิปที่ 4 แห่งฝรั่งเศส

ช่วงว่างระหว่างสมณสมัย 20 เมษายน ค.ศ. 1314
– 7 สิงหาคม ค.ศ. 1316
(2 ปี 109 วัน หรือ 840 วัน)

• ความไม่ลงรอยในหมู่คณะพระคาร์ดินัลนำไปสู่สภาวะชะงักงันในการเลือกพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่เป็นเวลา 2 ปีเศษ
196
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 22
ละติน: IOANNES Vicesimus Secundus
(Jacques d'Euse / Jacques Duèse)
7 สิงหาคม ค.ศ. 1316
– 4 ธันวาคม ค.ศ. 1334
(18 ปี 119 วัน หรือ 6693 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1244
หรือ ค.ศ. 1249 ณ กาออร์ แกร์ซี
ฝรั่งเศส
67 – 85 พรรษา
หรือ 72 – 90 พรรษา
• ชาวฝรั่งเศส
สมณสมัยอาวีญง
• ข้อถกเถียงในประเด็นทัศนคติที่ทรงมีต่อบรมสุขทัศน์ (Beatific Vision)

นิโคลัสที่ 5 (ผู้อ้างตน)
ละติน: NICOLAUS Quintus
(Pietro Rainalducci O.F.M.)
12 พฤษภาคม ค.ศ. 1328
– 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1330
(2 ปี 74 วัน หรือ 804 วัน)
ค.ศ. 1260
ณ กอร์วาโร รัฐสันตะปาปา
68 – 70 พรรษา • ชาวอิตาลี
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปายอห์นที่ 22
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 73 พรรษา
197
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 12
ละติน: BENEDICTUS Duodecimus
(Jacques Fournier O.Cist.)
20 ธันวาคม ค.ศ. 1334
– 25 เมษายน ค.ศ. 1342
(7 ปี 126 วัน หรือ 2683 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1280
หรือ ค.ศ. 1285 ณ ซาแวร์เดิง
เคาน์ตีฟัวซ์ ฝรั่งเศส
49 – 57 พรรษา
หรือ 54 – 62 พรรษา
• ชาวฝรั่งเศส
สมณสมัยอาวีญง
• สมาชิกคณะซิสเตอร์เชียน
• ทรงเป็นที่รู้จักผ่านการออกสมณธรรมนูญ เบเนดิกตุส เดอุส (Benedictus Deus) ปี ค.ศ. 1336
198
สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 6
ละติน: CLEMENS Sextus
(Pierre Roger O.S.B.)
7 พฤษภาคม ค.ศ. 1342
– 6 ธันวาคม ค.ศ. 1352
(10 ปี 213 วัน หรือ 3866 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1291
ณ โมม็งต์ ลีมูแซ็ง ฝรั่งเศส
51 – 61 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
สมณสมัยอาวีญง
• ในช่วงกาฬมรณะ ทรงไถ่บาปให้แก่ผู้วายชนม์จากโรคระบาดดังกล่าว
199
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 6
ละติน: INNOCENTIUS Sextus
(Étienne Aubert)
18 ธันวาคม ค.ศ. 1352
– 12 กันยายน ค.ศ. 1362
(9 ปี 268 วัน หรือ 3555 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1282
ณ เลม็งต์ ลีมูแซ็ง ฝรั่งเศส
70 – 80 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
สมณสมัยอาวีญง
• ทรงผลักดันให้เกิดสนธิสัญญาเบรตีญี (ค.ศ. 1360)
200
สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 5 (บุญราศี)
ละติน: URBANUS Quintus
(Guillaume de Grimoard O.S.B.)
28 กันยายน ค.ศ. 1362
– 19 ธันวาคม ค.ศ. 1370
(8 ปี 82 วัน หรือ 3004 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1309
หรือ ค.ศ. 1310 ณ กรีซัก ล็องเกอดก
ฝรั่งเศส
52 – 60 พรรษา
หรือ 53 – 61 พรรษา
• ชาวฝรั่งเศส
สมณสมัยอาวีญง
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
• ทรงปฏิรูปการศึกษาและส่งคณะมิชชันนารีไปทั่วทั้งยุโรปและเอเชีย
สงครามครูเสดอเล็กซานเดรียและสงครามครูเสดซาวอยาร์ดปะทุขึ้น
201
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 11
ละติน: GREGORIUS Undecimus
(Pierre Roger de Beaufort)
30 ธันวาคม ค.ศ. 1370
– 27 มีนาคม ค.ศ. 1378
(7 ปี 87 วัน หรือ 2644 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1329
ณ โมม็งต์ ลีมูแซ็ง ฝรั่งเศส
41 – 49 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
สมณสมัยอาวีญง
• เสด็จนิวัตโรม
• พระสันตะปาปาชาวฝรั่งเศสพระองค์สุดท้าย
202
สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 6
ละติน: URBANUS Sextus
(Bartolomeo Prignano)
8 เมษายน ค.ศ. 1378
– 15 ตุลาคม ค.ศ. 1389
(11 ปี 190 วัน หรือ 4208 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1318
นาโปลี ราชอาณาจักรนาโปลี
60 – 71 พรรษา • ชาวอิตาลี
ศาสนเภทตะวันตก
• ปอนติฟพระองค์สุดท้ายที่ได้รับเลือกนอกคณะพระคาร์ดินัล

เคลเมนต์ที่ 7 (ผู้อ้างตน)
ละติน: CLEMENS Septinus
(Robert of Geneva)
20 กันยายน ค.ศ. 1378
– 16 กันยายน ค.ศ. 1394
(15 ปี 353 วัน หรือ 5832 วัน)
ค.ศ. 1342
ณ ชาโตด็องเนอซี เคาน์ตีซาวอย
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
36 – 52 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 6 และพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 9

เบเนดิกต์ที่ 8 (ผู้อ้างตน)
ละติน: BENEDICTUS Quartus Decimus
(Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor)
28 กันยายน ค.ศ. 1394
– 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1423
(28 ปี 237 วัน หรือ 10463 วัน)
25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1328
ณ ชาโตด็องเนอซี เคาน์ตีซาวอย
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
66 – 94 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 9, พระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 7, พระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 12 และพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 5
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาซ้อนอเล็กซานเดอร์ที่ 5 และพระสันตะปาปาซ้อนยอห์นที่ 23
203
สมเด็จพระสันตะปาปาบอนิเฟซที่ 9
ละติน: BONIFATIUS Nonus
(Pietro Tomacelli Cybo)
2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1389
– 1 ตุลาคม ค.ศ. 1404
(14 ปี 334 วัน หรือ 5446 วัน)
ประมาณ ค.ศ. 1348
หรือ ค.ศ. 1350 ณ นาโปลี
ราชอาณาจักรนาโปลี
33 – 48 พรรษา
หรือ 35 – 50 พรรษา
• ชาวอิตาลี
ศาสนเภทตะวันตก

คริสต์ศตวรรษที่สิบห้า[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
204
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 7
ละติน: INNOCENTIUS Septimus
(Cosimo Gentile Migliorati)
17 ตุลาคม ค.ศ. 1404
– 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1406
(2 ปี 20 วัน หรือ 750 วัน)
ค.ศ. 1336 หรือ ค.ศ. 1339
ณ ซุลโมนา ราชอาณาจักรนาโปลี
65 – 67 พรรษา
หรือ 68 – 70 พรรษา
• ชาวอิตาลี
ศาสนเภทตะวันตก
205
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 12
ละติน: GREGORIUS Duodecimus
(Angelo Correr)
30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1406
– 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1415
(8 ปี 216 วัน หรือ 3138 วัน)
14 พฤษภาคม ค.ศ. 1324
เวนิส สาธารณรัฐเวนิส
82 – 91 พรรษา • ชาวอิตาลี
ศาสนเภทตะวันตก
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายในคริสต์สหัสวรรษที่สองที่สละสมณศักดิ์
• สิ้นพระชนม์วันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1417 ด้วยพระชนมายุ 93 พรรษา

อเล็กซานเดอร์ที่ 5 (ผู้อ้างตน)
ละติน: ALEXANDER Quintus
(Pétros Philárgos O.F.M.)
30 มิถุนายน ค.ศ. 1409
– 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1410
(0 ปี 307 วัน หรือ 307 วัน)
ค.ศ. 1339
ณ กันดีอา โลเมลีนา ลุมบาร์ดีอา
ดัชชีมีลาโน
70 – 71 พรรษา • ชาวกรีก
ศาสนเภทตะวันตก
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 12• อดีตนับเป็นพระสันตะปาปาโดยชอบธรรมแต่ถูกเพิกถอนในปี ค.ศ. 1963 และไม่นับรวมในลำดับปอนติฟในปัจจุบัน

ยอห์นที่ 23 (ผู้อ้างตน)
ละติน: IOANNES Vicesimus Tertius
(Baldassarre Cossa)
25 พฤษภาคม ค.ศ. 1410
– 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1415
(5 ปี 5 วัน หรือ 1831 วัน)
ค.ศ. 1365
ณ โปรซีดา ราชอาณาจักรนาโปลี
45 – 50 พรรษา • ชาวอิตาลี
ศาสนเภทตะวันตก
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 12 แต่ต่อมาสละสมณศักดิ์และเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าคณะพระคาร์ดินัลในปี ค.ศ. 1417
• อดีตนับเป็นพระสันตะปาปาโดยชอบธรรมแต่ถูกเพิกถอนในปี ค.ศ. 1963 และไม่นับรวมในลำดับปอนติฟในปัจจุบัน
• สังคายนาคอนแสตนซ์
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 54 พรรษา

ช่วงว่างระหว่างสมณสมัย 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1415
– 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1417
(2 ปี 136 วัน หรือ 867 วัน)

• สมัยไร้พระสันตะปาปาเป็นเวลา 2 ปีเศษโดยไม่มีการเลือกพระสันตะปาปาโดยชอบธรรม โดยสังคายนาคอนแสตนซ์ใช้พระราชอำนาจแทนจนกว่าพระสันตะปาปาและพระสันตะปาปาซ้อนทุกพระองค์สิ้นพระชนม์หมด
206
สมเด็จพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 5
ละติน: MARTINUS Quintus
(Oddone Colonna O.F.S)
11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1417
– 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1431
(13 ปี 101 วัน หรือ 4849 วัน)
ประมาณมกราคม
หรือกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1369
ณ เจนัซซาโน รัฐสันตะปาปา
48 – 62 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สังคายนาบาเซิลในปี ค.ศ. 1431
• ทรงก่อสงครามฮุสไซต์

เคลเมนต์ที่ 8 (ผู้อ้างตน)
ละติน: CLEMENS Octavus
(Gil Sánchez Muñoz y Carbón)
12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1425
– 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1429
(6 ปี 49 วัน หรือ 2241 วัน)
ค.ศ. 1369
ณ เตรูเอล ราชอาณาจักรอารากอน
54 – 60 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
ศาสนเภทตะวันตก
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 5
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 77 พรรษา

เฟลิกซ์ที่ 5 (ผู้อ้างตน)
ละติน: FELIX Quintus
(Amadeus VIII of Savoy)
5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1439
– 7 เมษายน ค.ศ. 1449
(9 ปี 153 วัน หรือ 3441 วัน)
4 กันยายน ค.ศ. 1383
ณ ช็องเบรี ฝรั่งเศส
56 – 65 พรรษา • ชาวฝรั่งเศส
• อ้างตนเหนือพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 5 และพระสันตะปาปายูจีนที่ 4
• มรณภาพด้วยพระชนมายุ 67 พรรษา
207
สมเด็จพระสันตะปาปายูจีนที่ 4
ละติน: EUGENIUS Quartus
(Gabriele Condulmer O.S.A.)
3 มีนาคม ค.ศ. 1431
– 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1447
(15 ปี 357 วัน หรือ 5836 วัน)
ค.ศ. 1383
ณ เวนิส สาธารณรัฐเวนิส
47 – 63 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะแคนันออกัสติเนียน (Augustinian Order)
• หลานลุงของพระสันตะปาปามาร์ตินที่ 5
• ราชาภิเษกซีกิสมุนท์ขึ้นเป็นจักรพรรดิ ณ กรุงโรม ค.ศ. 1433
• ทรงย้ายสังคายนาบาเซิลไปยังเฟอร์เรรา แต่ต่อมาย้ายไปยังฟิเรนเซอีกครั้งจากการแพร่ระบาดของกาฬโรคที่บิวโบนิก (Bubonic plague)
208
สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 5
ละติน: NICOLAUS Quintus
(Tommaso Parentucelli O.P.)
6 มีนาคม ค.ศ. 1447
– 24 มีนาคม ค.ศ. 1455
(8 ปี 18 วัน หรือ 2940 วัน)
13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1397
ณ ซาร์ซานา สาธารณรัฐเจนัว
49 – 57 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงจัดปีฉลอง ค.ศ. 1450
• ราชาภิเษกเฟรเดอริคที่ 3 ขึ้นเป็นจักรพรรดิ ณ กรุงโรม ค.ศ. 1452
• ออกสารตรา ดุม ดิเวอร์ซุส (Dum Diversas) ซึ่งมอบสิทธิ์อันชอบธรรมให้โปรตุเกสบุกพิชิตและยึดครองพวกซาราเซิน (Saracens) และเพเกินในปี ค.ศ. 1452
• ทรงจัดตั้งหอสมุดในวาติกัน
คอนสแตนติโนเปิลถูกชาวออตโตมันตีแตกเป็นเหตุให้จักรวรรดิไบแซนไทน์ (โรมันตะวันออก) ล่มสลาย
209
สมเด็จพระสันตะปาปากัลลิสตุสที่ 3
ละติน: CALLISTUS Tertius
(Alfonso de Borja)
8 เมษายน ค.ศ. 1455
– 6 สิงหาคม ค.ศ. 1458
(3 ปี 120 วัน หรือ 1216 วัน)
31 ธันวาคม ค.ศ. 1378
ณ ซาติวา ราชอาณาจักรบาเลนเซีย
ราชบัลลังก์อารากอน
76 – 79 พรรษา • พระสันตะปาปาชาวสเปนพระองค์แรก
• บัญชาให้เฉลิมฉลองพิธีจำแลงพระกาย (Feast of the Transfiguration) ตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม
• บัญชาให้รื้อฟื้นการไต่สวนฌาน ดาร์ก ขึ้นมาอีกครั้งจนนำไปสู่การล้างมลทินในท้ายที่สุด
210
สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 2
ละติน: PIUS Secundus
(Enea Silvio Piccolomini)
19 สิงหาคม ค.ศ. 1458
– 15 สิงหาคม ค.ศ. 1464
(5 ปี 362 วัน หรือ 2188 วัน)
18 ตุลาคม ค.ศ. 1405
ณ กอร์ซีญาโน สาธารณรัฐซีเอนา
52 – 58 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สนพระทัยด้านการผังเมืองอย่างมาก
• ปี ค.ศ. 1462 ทรงก่อตั้งเมืองปีเอนซาใกล้กับซีเอนาในฐานะเมืองในอุดมคติ
211
สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 2
ละติน: PAULUS Secundus
(Pietro Barbo)
30 สิงหาคม ค.ศ. 1464
– 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1471
(6 ปี 330 วัน หรือ 2521 วัน)
23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1417
ณ เวนิส สาธารณรัฐเวนิส
47 – 54 พรรษา • ชาวอิตาลี
• หลานลุงของพระสันตะปาปายูจีนที่ 4
• รับสั่งให้สร้างพระราชวังปาลัสโซซันมาร์โก (พระราชวังปาลัสโซเวเนซีอาในปัจจุบัน)
• ทรงอนุญาตให้ริเริ่มการตีพิมพ์ในรัฐสันตะปาปา
212
สมเด็จพระสันตะปาปาซิกซ์ตุสที่ 4
ละติน: XYSTUS Quartus
(Francesco della Rovere O.F.M.)
9 สิงหาคม ค.ศ. 1471
– 12 สิงหาคม ค.ศ. 1484
(13 ปี 3 วัน หรือ 4752 วัน)
21 กรกฎาคม ค.ศ. 1414
ณ เซลเล ลีกูเร สาธารณรัฐเจนัว
57 – 70 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะฟรานซิสกัน
• รับสั่งให้สร้างโบสถ์น้อยซิสทีน
• ทรงรับรองการไต่สวนศรัทธาในหมู่ชาวยิวผู้หันมาเข้ารีตคริสต์ตามคำร้องขอจากพระราชินีนาถอิซาเบลลาและพระเจ้าเฟร์นันโด
213
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 8
ละติน: INNOCENTIUS Octavus
(Giovanni Battista Cybo)
29 สิงหาคม ค.ศ. 1484
– 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1492
(7 ปี 331 วัน หรือ 2887 วัน)
ค.ศ. 1432
ณ เจนัว สาธารณรัฐเจนัว
51 – 59 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงแต่งตั้งโตมัส เดอ ตอร์เกมาดา
• ทรงรับรองการประหารแม่มดและพวกคาถาเวทย์ในสารตรา ซุมมิส เดซิเดรันเต เอ็ฟเฟ็กติบุส (Summis desiderantes affectibus) ค.ศ. 1484
214
สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6
ละติน: ALEXANDER Sextus
(Roderic Llançol i de Borja)
11 สิงหาคม ค.ศ. 1492
– 18 สิงหาคม ค.ศ. 1503
(11 ปี 7 วัน หรือ 4023 วัน)
1 มกราคม ค.ศ. 1431
ณ ซาติวา ราชอาณาจักรบาเลนเซีย
ราชบัลลังก์อารากอน
61 – 72 พรรษา • ชาวสเปน
• หลานลุงของพระสันตะปาปากัลลิสตุสที่ 3
• บิดาของเซซาเร บอร์เจีย และลูเกรซีอา บอร์เจีย
• แบ่งโลก (นอกทวีปยุโรป) ให้แก่สเปนและโปรตุเกสในสารตรา อินเทอร์เซเทอรา ค.ศ. 1493
• ข้ามพระนาม "อเล็กซานเดอร์ที่ 5" เนื่องจากถูกใช้โดยพระสันตะปาปาซ้อน

คริสต์ศตวรรษที่สิบหก[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
215
สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 3
ละติน: PIUS Tertius
(Francesco Todeschini Piccolomini)
22 กันยายน ค.ศ. 1503
– 18 ตุลาคม ค.ศ. 1503
(26 วัน)
29 พฤษภาคม ค.ศ. 1439
ณ ซีเอนา สาธารณรัฐซีเอนา
64 พรรษา • ชาวอิตาลี
• หลานลุงของพระสันตะปาปาปิอุสที่ 2
• ทรงก่อตั้งหอสมุดปิกโกโลมีนีในมหาวิหารซีเอนา
216
สมเด็จพระสันตะปาปายูลิอุสที่ 2
ละติน: IULIUS Secundus
(Giuliano della Rovere O.F.M.)
31 ตุลาคม ค.ศ. 1503
– 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1513
(9 ปี 113 วัน หรือ 3401 วัน)
5 ธันวาคม ค.ศ. 1443
ณ อัลบีโซลา สาธารณรัฐเจนัว
59 – 69 พรรษา • ชาวอิตาลี
• หลานลุงของพระสันตะปาปาซิกซ์ตุสที่ 4
สังคายนาลาเตรันครั้งที่ห้า ค.ศ. 1512
• ทรงเข้าปกครองรัฐสันตะปาปาทั้งหมดเป็นครั้งแรก
• บัญชาให้มิเกลันเจโลวาดจิตรกรรมเพดานโบสถ์น้อยซิสทีน
• บัญชาให้รื้อสร้างมหาวิหารนักบุญเปโตร
217
สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10
ละติน: LEO Decimus
(Giovanni di Lorenzo de Medici)
9 มีนาคม ค.ศ. 1513
– 1 ธันวาคม ค.ศ. 1521
(8 ปี 267 วัน หรือ 3189 วัน)
11 ธันวาคม ค.ศ. 1475
ฟิเรนเซ สาธารณรัฐฟิเรนเซ
37 – 45 พรรษา • ชาวอิตาลี
• บุตรของโลเรนโซ เด เมดีชี
• สิ้นสุดสังคายนาลาเตรันครั้งที่ห้า
• ทรงเป็นที่จดจำจากการประทานพระคุณการุณย์ให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์ในการรื้อสร้างมหาวิหารนักบุญเปโตร
• ขับมาร์ติน ลูเทอร์ออกจากศาสนาในปี ค.ศ. 1521
• ขยายการไต่สวนศรัทธาจากสเปนสู่โปรตุเกส
218
สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 6
ละติน: HADRIANUS Sextus
(Adriaan Floriszoon Boeyens)
9 มกราคม ค.ศ. 1522
– 14 กันยายน ค.ศ. 1523
(1 ปี 248 วัน หรือ 613 วัน)
2 มีนาคม ค.ศ. 1459
ยูเทรกต์ ราชรัฐมุขนายกยูเทรกต์ จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
(ประเทศเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน)
62 – 64 พรรษา • พระสันตะปาปาชาวดัตช์พระองค์แรกและพระองค์เดียว
• พระสันตะปาปาที่ไม่ใช่ชาวอิตาลีพระองค์สุดท้ายก่อนพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 (ค.ศ. 1978)
• พระอาจารย์ของจักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
• ใช้พระนามบัพติศมาเป็นพระนามครองสมณศักดิ์
219
สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 7
ละติน: CLEMENS Septimus
(Giulio di Giuliano de Medici)
26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1523
– 25 กันยายน ค.ศ. 1534
(10 ปี 303 วัน หรือ 3956 วัน)
26 May ค.ศ. 1478
ณ ฟิเรนเซ สาธารณรัฐฟิเรนเซ
45 – 56 พรรษา • ชาวอิตาลี
• กรุงโรมถูกตีแตกโดยกองทัพจักรวรรดิในปี ค.ศ. 1527
• ทรงประกาศให้การหย่าร้างของพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ เป็นโมฆะ
• ราชาภิเษกคาร์ลที่ 5 ขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ณ โบโลญญา ในปี ค.ศ. 1530
หลานลุงของพระองค์เสกสมรสกับพระเจ้าอองรีที่ 2 แห่งฝรั่งเศสในอนาคต
• บัญชาให้มิเกลันเจโลวาดจิตรกรรม "การพิพากษาครั้งสุดท้าย" ในโบสถ์น้อยซิสทีน
220
สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 3
ละติน: PAULUS Tertius
(Alessandro Farnese)
13 ตุลาคม ค.ศ. 1534
– 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1549
(15 ปี 28 วัน หรือ 5507 วัน)
29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1468
ณ กานีโน ลัตซีโย รัฐสันตะปาปา
66 – 81 พรรษา • ชาวอิตาลี
สังคายนาเทรนต์ ค.ศ. 1545
• บุตรนอกสมรสของพระองค์ภายหลังขึ้นเป็นดยุกแห่งปาร์มาพระองค์แรก
• ขับพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ ออกจากศาสนา
• ทรงตั้งมิเกลันเจโลให้กำกับการก่อสร้างมหาวิหารนักบุญเปโตร ค.ศ. 1546
221
สมเด็จพระสันตะปาปายูลิอุสที่ 3
ละติน: IULIUS Tertius
(Giovanni Maria Ciocchi del Monte)
7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1550
– 29 มีนาคม ค.ศ. 1555
(5 ปี 50 วัน หรือ 1876 วัน)
10 กันยายน ค.ศ. 1487
ณ โรม ลัตซีโย รัฐสันตะปาปา
62 – 67 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงจัดตั้ง กอลเลจีอุม เจอร์มานิกุม (Collegium Germanicum et Hungaricum) ในปี ค.ศ. 1552
• ทรงจัดสังคายนาเทรนต์ขึ้นมาอีกครั้ง
• เหตุอื้อฉาวอินโนเซนโซ
222
สมเด็จพระสันตะปาปามาร์เซลลุสที่ 2
ละติน: MARCELLUS Secundus
(Marcello Cervini degli Spannochi)
9 เมษายน ค.ศ. 1555
– 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1555
(22 วัน)
6 พฤษภาคม ค.ศ. 1501
ณ มอนเตฟาโน มาร์เค รัฐสันตะปาปา
53 พรรษา • ชาวอิตาลี
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่ใช้พระนามเดิมครองสมณศักดิ์
• ทรงริเริ่มจัดทำงบประมาณวาติกันซึ่งก่อให้เกิดเศรษฐกิจขนาดย่อม
• บทสวดบูชาขอบพระคุณ มิสซา ปาแป มาร์เกลลี (Missa Papae Marcelli) ประพันธ์เพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์
223
สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 4
ละติน: PAULUS Quartus
(Giovanni Pietro Carafa C.R.)
23 พฤษภาคม ค.ศ. 1555
– 18 สิงหาคม ค.ศ. 1559
(4 ปี 87 วัน หรือ 1548 วัน)
28 มิถุนายน ค.ศ. 1476
ณ กาปรีกลีอา อีร์ปีนา คัมปาเนีย
ราชอาณาจักรนาโปลี
78 – 83 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะคณะเธียไทน์
• ทรงจัดตั้งสลัมโรมัน (Roman Ghetto) ในตราสาร กุม นิมิส อับซูร์ดุม (Cum Nimis Absurdum) ในปี ค.ศ. 1555 และอินเดกซ์ลิโบรรัมโพรฮิบิโทรัม
• บัญชาให้มิเกลันเจโลวาดภาพจิตรกรรมโป๊เปลือยใน "การพิพากษาครั้งสุดท้าย" ใหม่ให้ดูเรียบร้อยขึ้น
224
สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 4
ละติน: PIUS Quartus
(Giovanni Angelo Medici)
26 ธันวาคม ค.ศ. 1559
– 9 ธันวาคม ค.ศ. 1565
(5 ปี 348 วัน หรือ 2175 วัน)
31 มีนาคม ค.ศ. 1499
ณ มิลาน ดัชชีมิลาน
60 – 66 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ประชุมและปิดสังคายนาเทรนต์อีกครั้งหนึ่ง
• บัญชาให้ช่วยกันก่อสร้างและบูรณะระบบส่งน้ำของโรม
• ทรงจัดตั้งหลักข้อเชื่อไตรเดนติน (Tridentine Creed)
225
สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 5 (นักบุญ)
ละติน: PIUS Quintus
(Antonio Ghislieri O.P.)
7 มกราคม ค.ศ. 1566
– 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1572
(6 ปี 115 วัน หรือ 2306 วัน)
17 มกราคม ค.ศ. 1504
ณ บอสโก ปีเยมอนเต ดัชชีมิลาน
61 – 68 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะดอมินิกัน
• ขับพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ ออกจากศาสนาในปี ค.ศ. 1570
ยุทธการที่เลปันโต ค.ศ. 1571
• ทรงริเริ่มการฉลองแม่พระแห่งชัยชนะ
• ทรงริเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณไตรเดนติน (Tridentine Mass)
226
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 13
ละติน: GREGORIUS Tertius Decimus
(Ugo Boncompagni)
13 พฤษภาคม ค.ศ. 1572
– 10 เมษายน ค.ศ. 1585
(12 ปี 332 วัน หรือ 4715 วัน)
7 มกราคม ค.ศ. 1502
ณ โบโลญญา เอมีเลีย-โรมัญญา
รัฐสันตะปาปา
70 – 83 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงปฏิรูประบบปฏิทินในปี ค.ศ. 1582
• ทรงสร้างโบสถ์น้อยเกรกอเรียนในวาติกัน
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ทรงสถาปนาแม่พระปฏิสนธินิรมลเป็นผู้อุปถัมภ์แห่งหมู่เกาะฟิลิปปินส์ผ่านตราสาร อิลิอุส ฟุลติ เปรซิโด (Ilius Fulti Præsido) ในปี ค.ศ. 1579
• ทรงส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตกับชาติเอเชีย
227
สมเด็จพระสันตะปาปาซิกซ์ตุสที่ 5
ละติน: XYSTUS Quintus
(Felice Peretti di Montalto O.F.M. Conv.)
24 เมษายน ค.ศ. 1585
– 27 สิงหาคม ค.ศ. 1590
(5 ปี 125 วัน หรือ 1951 วัน)
13 ธันวาคม ค.ศ. 1521
ณ กรอตตัมมาเร มาร์เค
รัฐสันตะปาปา
63 – 68 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะฟรันซิสกันคอนเวนชวล (Conventual Franciscans)
• เป็นที่รู้จักในฐานะที่ทรงแก้ไขและอำนวยให้การก่อสร้างมหาวิหารสำคัญในโรมสำเร็จเสร็จสิ้น
• ทรงลดจำนวนสมาชิกในคณะพระคาร์ดินัลให้เหลือ 70 องค์ แต่เพิ่มจำนวนสมาชิกสภาปกครองโรมันอีกหนึ่งเท่า
228
สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 7
ละติน: URBANUS Septimus
(Giovanni Battista Castagna)
15 กันยายน ค.ศ. 1590
– 27 กันยายน ค.ศ. 1590
(12 วัน)
4 สิงหาคม ค.ศ. 1521
ณ โรม ลัตซีโย รัฐสันตะปาปา
69 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สนับสนุนโดยสเปน
• พระสันตะปะปาที่ครองสมณศักดิ์สั้นที่สุดและสิ้นพระชนม์ก่อนการสมณภิเษก
• ทรงริเริ่มการงดสูบบุหรี่ครั้งแรกของโลกตามที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ด้วยการห้ามสูบบุหรี่ภายในและใกล้กับอาณาบริเวณโบสถ์ทุกแห่ง
229
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 14
ละติน: GREGORIUS Quartus Decimus
(Niccolò Sfondrati)
5 ธันวาคม ค.ศ. 1590
– 16 ตุลาคม ค.ศ. 1591
(315 วัน)
11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1535
ณ ซอมมา ลอมบาร์โด ลุมบาร์ดีอา ดัชชีมิลาน
55 – 56 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงแก้สมณธรรมนูญ เอฟเฟรนาตัม (Effraenatam) ของพระสันตะปาปาซิกซ์ตุสที่ 5 เพื่อไม่บังคับใช้โทษจากการทำแท้งในกรณีที่ทารกในครรภ์ (ฟีตัส) ยังไม่เจริญเป็นรูปร่าง
• ทรงประกาศบทลงโทษสำหรับการทายผลเลือกตั้งพระสันตะปาปาด้วยการขับออกจากศาสนา
230
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 9
ละติน: INNOCENTIUS Nonus
(Giovanni Antonio Facchinetti)
29 ตุลาคม ค.ศ. 1591
– 30 ธันวาคม ค.ศ. 1591
(62 วัน)
20 กรกฎาคม ค.ศ. 1519
ณ โบโลญญา เอมีเลีย-โรมัญญา
รัฐสันตะปาปา
72 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงสนับสนุนฝ่ายพระเจ้าเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปนและสันนิบาตคาทอลิกฝรั่งเศส ซึ่งต่อต้านพระเจ้าอ็องรีที่ 4 แห่งฝรั่งเศสในสงครามศาสนาของฝรั่งเศส
• ทรงห้ามการถ่ายโอนทรัพย์สินของคริสตจักร
231
สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 8
ละติน: CLEMENS Octavus
(Ippolito Aldobrandini)
30 มกราคม ค.ศ. 1592
– 3 มีนาคม ค.ศ. 1605
(13 ปี 32 วัน หรือ 4781 วัน)
24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1536
ฟาโน มาร์เค รัฐสันตะปาปา
55 – 69 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงริเริ่มฝ่ายสัมพันธมิตรจากมหาอำนาจชาวคริสต์ในยุโรปเพื่อเข้าร่วมสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันหรือสงครามระยะยาว (The Long War) ในปี ค.ศ. 1595
• ทรงจัดประชุม กอนเกรกาตีโอ เด อกซิลิส (Congregatio de Auxiliis) เพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างคณะดอมินิกันและคณะเยสุอิตในประเด็นเจตจำนงเสรี (free will) และพระหรรษทานของพระเจ้า (divine grace)[16]

คริสต์ศตวรรษที่สิบเจ็ด[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
232
สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 11
ละติน: LEO Undecimus
(Alessandro Ottaviano de' Medici)
1 เมษายน ค.ศ. 1605
– 27 เมษายน ค.ศ. 1605
(26 วัน)
2 มิถุนายน ค.ศ. 1535
ณ ฟิเรนเซ ดัชชีฟิเรนเซ
69 พรรษา • ชาวอิตาลี
• หลานลุงของพระสันตะปาปาลีโอที่ 10
• ได้รับสมัญญานามว่า ปาปาลัมโป (Papa Lampo) หรือ พระสันตะปาปาสายฟ้าแลบ จากสมณสมัยอันแสนสั้นของพระองค์
233
สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 5
ละติน: PAULUS Quintus
(Camillo Borghese)
16 พฤษภาคม ค.ศ. 1605
– 28 มกราคม ค.ศ. 1621
(15 ปี 257 วัน หรือ 5736 วัน)
17 กันยายน ค.ศ. 1550
ณ โรม ลัตซีโย รัฐสันตะปาปา
52 – 68 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงเป็นที่รู้จักจากโครงการก่อสร้างมากมาย เช่น ด้านหน้าอาคารของมหาวิหารนักบุญเปโตร
• ทรงก่อตั้งธนาคารพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ (Bank of the Holy Spirit) ในปี ค.ศ. 1605
• ทรงฟื้นฟูสะพานส่งน้ำสมัยโรมัน อะควา ตรายอะนา (Aqua Traiana)
234
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 15
ละติน: GREGORIUS Quintus Decimus
(Alessandro Ludovisi)
9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1621
– 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1623
(2 ปี 149 วัน หรือ 879 วัน)
9 มกราคม ค.ศ. 1554
ณ โบโลญญา เอมีเลีย-โรมัญญา
รัฐสันตะปาปา
67 – 69 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงจัดตั้งสมณะกระทรวงการเผยแพร่ความเชื่อ (Sacred Congregation for the Propagation of the Faith) ในปี ค.ศ. 1622
• ทรงออกตราสาร อาเอแตร์นิ ปาตริส (Aeterni Patris) ที่บังคับให้การประชุมเลือกพระสันตะปาปาเป็นไปในทางลับ
• ทรงออกสมณธรรมนูญ ออมนิโปเตนติส เดอี (Omnipotentis Dei) เพื่อต่อต้านพวกนักเวทย์และแม่มดในปี ค.ศ. 1623
235
สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 8
ละติน: URBANUS Octavus
(Maffeo Barberini)
6 สิงหาคม ค.ศ. 1623
– 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1644
(20 ปี 358 วัน หรือ 7663 วัน)
5 เมษายน ค.ศ. 1568
ณ ฟิเรนเซ แกรนด์ดัชชีตอสคานา
55 – 76 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงตั้งการไต่สวนกาลิเลโอ กาลิเลอี
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่ขยายดินแดนโดยกองกำลังติดอาวุธ
• ทรงออกตราสารกำหนดโทษสำหรับการใช้ยาสูบในบริเวณศักดิ์สิทธิ์ด้วยการขับออกจากศาสนาในปี ค.ศ. 1624
236
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 10
ละติน: INNOCENTIUS Decimus
(Giovanni Battista Pamphilj)
15 กันยายน ค.ศ. 1644
– 7 มกราคม ค.ศ. 1655
(10 ปี 114 วัน หรือ 3766 วัน)
6 พฤษภาคม ค.ศ. 1574
ณ โรม ลัตซีโย รัฐสันตะปาปา
70 – 80 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ลืบของพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6
• ทรงสร้างน้ำพุจัตุนที (Fontana dei Quattro Fiumi) ณ จัตุรัสนาโวนา
• ประกาศใช้สมณธรรมนูญ กุม ออกคาซีโอน (Cum occasione) ซึ่งประนามหลักการห้าข้อตามลัทธิยันเซิน (Jansenism) ว่านอกรีตในปี ค.ศ. 1653
237
สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 7
ละติน: ALEXANDER Septimus
(Fabio Chigi)
7 เมษายน ค.ศ. 1655
– 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1667
(12 ปี 45 วัน หรือ 4428 วัน)
13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1599
ณ ซีเอนา แกรนด์ดัชชีตอสคานา
56 – 68 พรรษา • ชาวอิตาลี
• เหลนลุงของพระสันตะปาปาปอลที่ 5
• บัญชาให้สร้างจัตุรัสนักบุญเปโตร
• ออกสมณธรรมนูญ โซลิซิตูโด ออมนิอุม เอ็กเคลซิอารุม (Sollicitudo Omnium Ecclesiarum) ที่วางหลักความเชื่อแม่พระปฏิสนธินิรมลซึ่งเหมือนกับของพระสันตะปาปาปิอุสที่ 10 ในอีกร้อยปีถัดมา
238
สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 9
ละติน: CLEMENS Nonus
(Giulio Rospigliosi)
20 มิถุนายน ค.ศ. 1667
– 9 ธันวาคม ค.ศ. 1669
(2 ปี 172 วัน หรือ 903 วัน)
28 มกราคม ค.ศ. 1600
ณ ปิสโตยา แกรนด์ดัชชีตอสคานา
67 – 69 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงเป็นคนกลางในการเจรจาสนธิสัญญาเอซ์-ลา-ชาเปล (ค.ศ. 1668)
239
สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 10
ละติน: CLEMENS Decimus
(Emilio Bonaventura Altieri)
29 เมษายน ค.ศ. 1670
– 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1676
(6 ปี 84 วัน หรือ 2276 วัน)
13 กรกฎาคม ค.ศ. 1590
ณ โรม ลัตซีโย รัฐสันตะปาปา
79 – 86 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สถาปนาโรซาแห่งลิมาเป็นนักบุญคนแรกจากทวีปอเมริกาในปี ค.ศ. 1671
• ทรงให้ตกแต่งสะพานซันตันเจโลด้วยรูปปั้น 10 รูป และน้ำพุสองแห่งบริเวณจัตุรัสนักบุญเปโตร
• ทรงวางกฎเกณฑ์สำหรับการขุดค้นพระธาตุของนักบุญจากหลุมฝังศพ
240
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 11 (บุญราศี)
ละติน: INNOCENTIUS Undecimus
(Benedetto Odescalchi)
21 กันยายน ค.ศ. 1676
– 12 สิงหาคม ค.ศ. 1689
(12 ปี 325 วัน หรือ 4708 วัน)
16 พฤษภาคม ค.ศ. 1611
โกโม ลุมบาร์ดีอา ดัชชีมิลาน
65 – 78 พรรษา • ชาวอิตาลี
241
สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 8
ละติน: ALEXANDER Octavus
(Pietro Vito Ottoboni)
6 ตุลาคม ค.ศ. 1689
– 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1691
(1 ปี 118 วัน หรือ 483 วัน)
22 เมษายน ค.ศ. 1610
เวนิส สาธารณรัฐเวนิส
79 – 80 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงประณามแนวคิดบาปในเชิงปรัชญา (philosophical sin) ในปี ค.ศ. 1690
242
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 12
ละติน: INNOCENTIUS Duodecimus
(Antonio Pignatelli O.F.S)
12 กรกฎาคม ค.ศ. 1691
– 27 กันยายน ค.ศ. 1700
(9 ปี 77 วัน หรือ 3364 วัน)
13 มีนาคม ค.ศ. 1615
ณ สปินัสโซลา ปุลยา
ราชอาณาจักรนาโปลี
76 – 85 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ในปี ค.ศ. 1692 ทรงออกตราสาร โรมานุม เดเชเต ปอนติฟิเชม (Romanum decet Pontificem) เพื่อยับยั้งคติเห็นแก่ญาติ
• ทรงจัดตั้งสถาบันการกุศลและการศึกษามากมาย

คริสต์ศตวรรษที่สิบแปด[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
243
สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 11
ละติน: CLEMENS Undecimus
(Giovanni Francesco Albani)
23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1700
–19 มีนาคม ค.ศ. 1721
(20 ปี 116 วัน หรือ 7421 วัน)
23 กรกฎาคม ค.ศ. 1649
ณ อูร์บีโน มาร์เค รัฐสันตะปาปา
51 – 71 พรรษา • ชาวอิตาลี
ข้อถกเถียงพิธีกรรมจีน
• ทรงอุปถัมภ์การขุดค้นทางโบราณคดีในสุสานใต้ดินแห่งกรุงโรมครั้งแรก
• ทรงประกาศให้การฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมลสามารถกระทำได้เป็นการทั่วไป[12]
244
สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 13
ละติน: INNOCENTIUS Tertius Decimus
(Michelangelo dei Conti)
8 พฤษภาคม ค.ศ. 1721
– 7 มีนาคม ค.ศ. 1724
(2 ปี 304 วัน หรือ 1034 วัน)
13 พฤษภาคม ค.ศ. 1655
ณ โปลี ลัตซีโย รัฐสันตะปาปา
65 – 68 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงห้ามมิให้คณะเยสุอิตเดินทางไปประกอบภารกิจในจีนและสั่งห้ามมิให้มีการรับสมาชิกใหม่เข้าคณะ
• ทรงออกตราสาร อะโปสโตลิซิ มินิสแตรี (Apostolici Ministerii) ในปี ค.ศ. 1724 เพื่อฟื้นฟูวินัยสงฆ์ในสเปน
245
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 13 (ผู้รับใช้พระเป็นเจ้า)
ละติน: BENEDICTUS Tertius Decimus
(Pietro Francesco Orsini O.P.)
29 พฤษภาคม ค.ศ. 1724
– 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1730
(5 ปี 268 วัน หรือ 2094 วัน)
2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1649
ณ กราวีนา บารี
ราชอาณาจักรนาโปลี
75 – 81 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะดอมินิกัน
• สมาชิกตระกูลออร์ซีนีคนที่ 3 และคนสุดท้ายที่ได้เป็นพระสันตะปาปา
• เริ่มแรกใช้พระนาม "เบเนดิกต์ที่ 14" จากการเว้นพระนามตามพระสันตะปาปาซ้อน แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็น "เบเนดิกต์ที่ 13"
• เพิกถอนการห้ามสูบบุหรี่ทั่วโลกของพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 17 และพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 18
246
สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 12
ละติน: CLEMENS Duodecimus
(Lorenzo Corsini O.F.S)
12 กรกฎาคม ค.ศ. 1730
– 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1740
(9 ปี 209 วัน หรือ 3496 วัน)
7 เมษายน ค.ศ. 1652
ฟิเรนเซ แกรนด์ดัชชีตอสคานา
78 – 87 พรรษา • ชาวอิตาลี
• การก่อสร้างด้านหน้าอาคารใหม่ของอัครมหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน สำเร็จเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1735
• ทรงสร้างน้ำพุเตรวีในโรมปี ค.ศ. 1732
• ทรงประนามองค์กรฟรีเมสันในตราสาร อิน เอมิเนนติ อะโปสโตลาตุส (In eminenti apostolatus) ปี ค.ศ. 1738
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่ขึ้นครองสมณศักดิ์เมื่อพระชนมายุมากก่อนพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ในปี ค.ศ. 2005
247
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 14
ละติน: BENEDICTUS Quartus Decimus
(Prospero Lorenzo Lambertini)
17 สิงหาคม ค.ศ. 1740
– 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1758
(17 ปี 259 วัน หรือ 6468 วัน)
31 มีนาคม ค.ศ. 1675
โบโลญญา รัฐสันตะปาปา
65 – 83 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงปฏิรูปการศึกษาสำหรับนักบวชและปฏิทินการฉลองนักบุญ
• การก่อสร้างน้ำพุเตรวีสำเร็จเสร็จสิ้น
• ทรงรับรองแนวคำสอนของทอมัส อไควนัส
• ทรงตั้งสถาบันด้านศิลปะ ศาสนา และวิทยาศาสตร์หลายแห่ง
248
สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 13
ละติน: CLEMENS Tertius Decimus
(Carlo della Torre di Rezzonico)
6 กรกฎาคม ค.ศ. 1758
– 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1769
(10 ปี 211 วัน หรือ 3864 วัน)
7 มีนาคม ค.ศ. 1693
ณ เวนิส สาธารณรัฐเวนิส
65 – 75 พรรษา • ชาวอิตาลี
• บัญชาให้ปรับปรุงรูปปั้นชายโป๊เปลือยในวาติกันด้วยการนำใบมะเดื่อมาปกปิดอวัยวะเพศ
• ทรงปกป้องคณะเยสุอิตในตราสาร อะโปสโตลิกุม ปัสเซนดิ (Apostolicum pascendi) ในปี ค.ศ. 1765
249
สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 14
ละติน: CLEMENS Quartus Decimus
(Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli O.F.M. Conv.)
19 พฤษภาคม ค.ศ. 1769
– 22 กันยายน ค.ศ. 1774
(5 ปี 126 วัน หรือ 1952 วัน)
31 ตุลาคม ค.ศ. 1705
ณ ซันตาร์กันเจโล ดี โรมักนา
รัฐสันตะปาปา
63 – 68 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะฟรันซิสกันคอนเวนชวล (Conventual Franciscans)
• ในปี ค.ศ. 1773 ทรงปราบปรามคณะเยสุอิตด้วยตราสาร ดอมินุส อัก เรเดมเตอร์ (Dominus ac Redemptor) เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ
250
สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 6
ละติน: PIUS Sextus
(Count Giovanni Angelo Braschi)
15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1775
– 29 สิงหาคม ค.ศ. 1799
(24 ปี 195 วัน หรือ 8961 วัน)
25 ธันวาคม ค.ศ. 1717
ณ เกเซนา เอมีเลีย-โรมัญญา
รัฐสันตะปาปา
57 – 81 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงประนามการปฏิวัติฝรั่งเศส
• ทรงถูกขับไล่ออกจากรัฐสันตะปาปาโดยกองกำลังฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1798 จนกระทั่งสิ้นพระชนม์
• พระสันตะปาปาผู้ทรงอุปถัมภ์ศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาพระองค์สุดท้าย

ช่วงว่างระหว่างสมณสมัย 29 สิงหาคม ค.ศ. 1799
– 14 มีนาคม ค.ศ. 1800
(197 วัน)

• สมัยไร้พระสันตะปาปาเป็นเวลา 6 เดือนโดยไม่มีการเลือกพระสันตะปาปาโดยชอบธรรมเนื่องจากปัญหาด้านการเดินทางขนส่ง กล่าวคือพระสันตะปาปาพระองค์ก่อนสิ้นพระชนม์ในฐานะนักโทษ ส่วนที่ประชุมเลือกพระสันตะปาปาจัดขึ้นที่เวนิส

คริสต์ศตวรรษที่สิบเก้า[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
251
สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 7 (ผู้รับใช้พระเป็นเจ้า)
ละติน: PIUS Septimus
(Count Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti O.S.B.)
14 มีนาคม ค.ศ. 1800
– 20 สิงหาคม ค.ศ. 1823
(23 ปี 159 วัน หรือ 8559 วัน)
14 สิงหาคม ค.ศ. 1742
ณ เกเซนา เอมีเลีย-โรมัญญา
รัฐสันตะปาปา
57 – 81 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะเบเนดิกติน
• ทรงเข้าร่วมพิธีปราบดาภิเษกของนโปเลียน โบนาปาร์ต ขึ้นเป็นจักรพรรดิฝรั่งเศส
• ถูกเนรเทศจากรัฐสันตะปาปาโดยฝรั่งเศสช่วงปี ค.ศ. 1809 - ค.ศ. 1814
252
สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 12
ละติน: LEO Duodecimus
(Count Annibale Francesco Clemente Melchiore Girolamo Nicola Sermattei della Genga)
28 กันยายน ค.ศ. 1823
– 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1829
(5 ปี 135 วัน หรือ 1962 วัน)
22 สิงหาคม ค.ศ. 1760
ณ เจนกา มาร์เค รัฐสันตะปาปา
63 – 68 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงมอบให้คณะเยสุอิตควบคุมระบบการศึกษาคาทอลิกในตราสาร ควอด ดิวินา ซาปีเอนเตีย (Quod divina sapientia) ในปี ค.ศ. 1824
• ทรงประนามบรรดาสมาคมพระคริสตธรรม (Bible society)
253
สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 8
ละติน: PIUS Octavus
(Francesco Saverio Castiglioni)
31 มีนาคม ค.ศ. 1829
– 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1830
(1 ปี 244 วัน หรือ 609 วัน)
20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1761
ณ กินโกลี มาร์เค รัฐสันตะปาปา
67 – 69 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงรับรองพระเจ้าหลุยส์-ฟีลิปที่ 1 เป็นพระมหากษัตริย์แห่งชาวฝรั่งเศส
• ทรงประนามสมาคมลับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรฟรีเมสันและการแปลความคัมภีร์ไบเบิลสมัยใหม่
254
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 16
ละติน: GREGORIUS Sextus Decimus
(Bartolomeo Alberto Cappellari O.S.B. Cam.)
2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1831
– 1 มิถุนายน ค.ศ. 1846
(15 ปี 119 วัน หรือ 5598 วัน)
18 กันยายน ค.ศ. 1765
ณ เบลลูโน เวนิส
สาธารณรัฐเวนิส
65 – 80 พรรษา • ชาวอิตาลี
• สมาชิกคณะคามัลโดลีส (Camaldolese Order)
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่ได้รับเลือกโดยไม่ใช่มุขนายก
• ทรงต่อต้านการปฏิรูปสมัยใหม่และประชาธิปไตยในรัฐสันตะปาปา
255
สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9 (บุญราศี)
ละติน: PIUS Nonus
(Count Giovanni Maria Mastai-Ferretti O.F.S.)
16 มิถุนายน ค.ศ. 1846
– 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1878
(31 ปี 236 วัน หรือ 11559 วัน)
13 พฤษภาคม ค.ศ. 1792
ณ เซนีกาเลีย มาร์เค
รัฐสันตะปาปา
54 – 85 พรรษา • ชาวอิตาลี
สังคายนาวาติกันครั้งที่หนึ่ง
ทรงสูญเสียรัฐสันตะปาปาให้แก่อิตาลี
• ทรงนิยามหลักความเชื่อแม่พระปฏิสนธินิรมลและความผิดพลั้งของพระสันตะปาปา (papal infallibility)
• ทรงออกบัญญัติแขนงความผิดพลั้ง (Syllabus of Errors)
• พระสันตะปาปาผู้ครองสมณศักดิ์ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่นักบุญเปโตร
256
สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 13
ละติน: LEO Tertius Decimus
(Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci O.F.S.)
20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1878
– 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1903
(25 ปี 150 วัน หรือ 9280 วัน)
2 มีนาคม ค.ศ. 1810
ณ การ์ปีเนโต โรมาโน ลัตซีโย
รัฐสันตะปาปา
67 – 93 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงเผยแพร่ เรรุม นอวารุม (Rerum novarum) ซึ่งสนับสนุนประชาธิปไตยแบบคริสต์ (Christian democracy) และต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์
• ครองสมณศักดิ์ยาวนานที่สุดเป็นลำดับที่ 3 ถัดจากพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9 และพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ทรงยอมรับพระแม่มารีย์ในฐานะพระแม่สกลสงเคราะห์ (mediatrix)

คริสต์ศตวรรษที่ยี่สิบ[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
257
สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 10 (นักบุญ)
ละติน: PIUS Decimus
(Giuseppe Melchiorre Sarto O.F.S.)
4 สิงหาคม ค.ศ. 1903
– 20 สิงหาคม ค.ศ. 1914
(11 ปี 16 วัน หรือ 4034 วัน)
2 มิถุนายน ค.ศ. 1835
ณ รีเอเซ เตรวีโซ
ราชอาณาจักรลุมบาร์ดี-เวนีเชีย
68 – 79 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ยอมรับศีลมหาสนิท
• ทรงต่อสู้กับลิทธิสมัยใหม่ (Modernism) ในคริสตจักรโรมันคาทอลิกและออกประกาศิตต่อต้าน
• ทรงอุทิศตนให้กับการสวดแบบเกรกอเรียน (Gregorian chant) และปฏิรูปคัมภีร์พระคริสต์โรมัน (Roman Breviary)
258
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15
ละติน: BENEDICTUS Quintus Decimus
(Giacomo Paolo Giovanni Battista Della Chiesa O.F.S.)
3 กันยายน ค.ศ. 1914
– 22 มกราคม ค.ศ. 1922
(7 ปี 141 วัน หรือ 2698 วัน)
21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1854
ณ เปกลี เจนัว
ราชอาณาจักรซาร์เดญญา
59 – 67 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงเป็นที่จดจำจากการเข้าแทรกแซงเพื่อให้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติลง
• ทรงออกประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ค.ศ. 1917 (Code of Canon Law of 1917) และทรงสนับสนุนคณะมิชชันนารีในตราสาร มักซิมุม อิลลุด (Maximum illud)
• ระลึกถึงโดยพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ในฐานะ "พระศาสดาแห่งสันติภาพ"
259
สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11
ละติน: PIUS Undecimus
(Achille Ambrogio Damiano Ratti O.F.S.)
6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1922
– 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1939
(17 ปี 4 วัน หรือ 6213 วัน)
31 พฤษภาคม ค.ศ. 1857
ณ เดซีโอ มิลาน
ราชอาณาจักรลุมบาร์ดี-เวนีเชีย
64 – 81 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ลงพระนามในสนธิสัญญาลาเตรันกับอิตาลีในปี ค.ศ. 1929
• ทรงสถาปนานครรัฐวาติกันในฐานะรัฐอธิปไตย
• ทรงจัดตั้งวิทยุวาติกันในปี ค.ศ. 1931
• ทรงจัดตั้งสำนักวิทยาศาสตร์แห่งสันตะปาปา (Pontifical Academy of Sciences) ขึ้นมาอีกครั้งในปี ค.ศ. 1936
• ทรงริเริ่มพิธีฉลองพระคริสตราชา
• ทรงต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์และระบอบนาซี
260
สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12 (ผู้น่าเคารพ)
ละติน: PIUS Duodecimus
(Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli O.F.S.)
2 มีนาคม ค.ศ. 1939
– 9 ตุลาคม ค.ศ. 1958
(19 ปี 221 วัน หรือ 7161 วัน)
2 มีนาคม ค.ศ. 1876
โรม อิตาลี
63 – 82 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงเพิกถอนความผิดพลั้งของพระสันตะปาปา (papal infallibility) ในตราสาร มุนิฟิเซนติสซิมุส เดอุส (Munificentissimus Deus)
• ทรงนิยามหลักความเชื่อสำหรับแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
• ทรงเพิกถอนอภิสิทธิ์ให้ชาวอิตาลีมีเสียงข้างมากในคณะพระคาร์ดินัล
• ทรงเป็นที่จดจำจากการเข้าแทรกแซงเพื่อให้สงครามโลกครั้งที่สองยุติลง
• ทรงตกเป็นที่วิจารณ์จากทัศนคติส่วนพระองค์ที่มีต่อฮอโลคอสต์
261
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 (นักบุญ)
ละติน: IOANNES Vicesimus Tertius
(Angelo Giuseppe Roncalli O.F.S.)
28 ตุลาคม ค.ศ. 1958
– 3 มิถุนายน ค.ศ. 1963
(4 ปี 218 วัน หรือ 1679 วัน)
25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1881
ณ ซอตโต อิล มอนเต แบร์กาโม
อิตาลี
76 – 81 พรรษา • ชาวอิตาลี
สังคายนาวาติกันครั้งที่สอง
• ทรงออกตราสาร ปาเซม อิน แตร์ริส (Pacem in terris) ในปี ค.ศ. 1963 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์และสันติภาพ
• ทรงเข้าแทรกแซงวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบา ค.ศ 1962 เพื่อให้เกิดสันติภาพ
262
สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 (นักบุญ)
ละติน: PAULUS Sextus
(Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini)
21 มิถุนายน ค.ศ. 1963
– 6 สิงหาคม ค.ศ. 1978
(15 ปี 46 วัน หรือ 5525 วัน)
26 กันยายน ค.ศ. 1897
ณ กอนเซซีโอ เบรชชา อิตาลี
65 – 80 พรรษา • ชาวอิตาลี
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่เข้าพิธีสมณภิเษก
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เสด็จออกนอกอิตาลีนับตั้งแต่ ค.ศ. 1809
• สังคายนาวาติกันครั้งที่สองสิ้นสุดลง
• ทรงประนามการคุมกำเนิดในตราสาร อูมาเน วิเต (Humanae vitae)
263
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 1 (บุญราศี)
ละติน: IOANNES PAULUS Primus
(Albino Luciani)
26 สิงหาคม ค.ศ. 1978
– 28 กันยายน ค.ศ. 1978
(33 วัน)
17 ตุลาคม ค.ศ. 1912
ณ ฟอร์โน ดี กานาเล เบลลูโน
อิตาลี
65 พรรษา • ชาวอิตาลี
• ทรงล้มเลิกพิธีสมณภิเษก (Papal coronation) และเปลี่ยนแทนด้วยพิธีเถลิงสมณศักดิ์ (Papal inauguration)
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ทรงใช้ลำดับ "ที่ 1" พร้อมกับพระนามตั้งแต่ต้น
• พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่ทรงใช้พระราชยานเซเดีย เกสตาโตเรีย (Sedia Gestatoria)
264
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2
(นักบุญ และ มหาสมณะ)[17]
ละติน: IOANNES PAULUS Secundus
(Karol Józef Wojtyła)
16 ตุลาคม ค.ศ. 1978
– 2 เมษายน ค.ศ. 2005
(26 ปี 168 วัน หรือ 9665 วัน)
20 พฤษภาคม ค.ศ. 1920
ณ วาดอวิตแซ โปแลนด์
58 – 84 พรรษา • ชาวโปแลนด์
• พระสันตะปาปาที่ไม่ใช่ชาวอิตาลีพระองค์แรกนับตั้งแต่พระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 6
• เสด็จไปยังที่ต่าง ๆ กว่า 129 ประเทศทั่วโลกตลอดช่วงสมณสมัย
• ครองสมณศักดิ์ยาวนานที่สุดเป็นลำดับที่ 2 รองจากพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9
• ทรงก่อตั้งวันเยาวชนโลกในปี ค.ศ. 1984
• สถาปนานักบุญมากกว่าพระสันตะปาปาองค์ใดในประวัติศาสตร์
• พระสันตะปาปาที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดเมื่อเริ่มดำรงสมณศักดิ์นับตั้งแต่พระสันตะปาปาปิอุสที่ 9 ในปี ค.ศ. 1846
• ทรงจัดตั้งสำนักสังคมศาสตร์แห่งสันตะปาปา (Pontifical Academy of Social Sciences) ในปี ค.ศ. 1994

คริสต์สหัสวรรษที่สาม[แก้]

คริสต์ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด[แก้]

ลำดับ
ปอนติฟ
พระนาม สมณสมัย ประสูติ พระชนม์ชีพ
(ตามสมณสมัย)
หมายเหตุ
265
Coat of arms of Pope Benedict XVI
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16
ละติน: BENEDICTUS Decimus Sextus
(Joseph Aloisius Ratzinger)
19 เมษายน ค.ศ. 2005
– 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013
(7 ปี 315 วัน หรือ 2872 วัน)
16 เมษายน ค.ศ. 1927
ณ มาร์เคลท์ อัม อินน์ บาเยิร์น
เยอรมนี
78 – 85 พรรษา • ชาวเยอรมัน
• พระสันตะปาปาที่มีพระชนมายุมากที่สุดเมื่อเริ่มดำรงสมณศักดิ์นับตั้งแต่พระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 12 (ค.ศ. 1730)
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่สละสมณศักดิ์โดยสมัครใจนับตั้งแต่พระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 5 (ค.ศ. 1294)[18]
• ทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นพระสันตะปาปากิตติคุณ (Pope Emeritus)[19]
266
Coat of arms of Pope Francis
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
ละติน: FRANCISCUS
(Jorge Mario Bergoglio S.J.)
13 มีนาคม ค.ศ. 2013 – ปัจจุบัน
(11 ปี 37 วัน หรือ 4055 วัน)
17 ธันวาคม ค.ศ. 1936
บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา
76 - 87 พรรษา • ชาวอาร์เจนตินา
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกจากทวีปอเมริกาและซีกโลกใต้
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ประสูตินอกทวีปยุโรปนับตั้งแต่พระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 3
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกจากคณะเยสุอิต
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ใช้พระนามใหม่ซึ่งไม่เคยปรากฏตามแบบแผนดั้งเดิมนับตั้งแต่พระสันตะปาปาลันโด
• พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เสด็จเยือนและจัดพิธีมิสซาคาบสมุทรอาหรับ

หมายเหตุ[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 เอเธนส์ ประเทศกรีซ ในปัจจุบัน
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 โรม ประเทศอิตาลี ในปัจจุบัน
 3. 3.0 3.1 อากวีเลยา ประเทศอิตาลี ในปัจจุบัน
 4. ปัจจุบัน นีโคโพรลิสคือซากปรักหักพังโรมันในเมืองเปรเวซา ประเทศกรีซ
 5. ไม่ทราบแน่ชัดว่าประสูติเมื่อไหร่หรือที่ใด แม้ว่าบางส่วน[7]สันนิษฐานว่าประสูติในเลปติส มักนา ซึ่งปัจจุบันแป็นส่วนหนึ่งของประเทศลิเบีย
 6. บันทึกสถิติโลกกินเนสส์ (ฉบับปี ค.ศ. 1972) ระบุว่า "ตามบันทึก พระสันตะปาปาอกาโธ (ดำรงสมณศักดิ์ ค.ศ. 678 - 681) ได้รับเลือกขณะพระชนมายุ 103 พรรษา และสิ้นพระชนม์ด้วยวัย 106 พรรษา แต่นักวิชาการในปัจุบันตั้งข้อสงสัยถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว"

อรรถาธิบาย[แก้]

บางส่วนของรายพระนามผิดแปลกไปจากที่ควรจะเป็น มีสาเหตุดังต่อไปนี้

เชิงอรรถ[แก้]

จำเพาะ[แก้]

 1. Annuario Pontificio 2012 (Libreria Editrice Vaticana 2012 ISBN 978-88-209-8722-0), p. 12*
 2. "Corrections Made to Official List of Popes". ZENIT. 5 June 2001. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 January 2009. สืบค้นเมื่อ 21 October 2008.
 3. "Papal Primacy of honour: titles and insignia". Newadvent.org. 1 June 1911. สืบค้นเมื่อ 23 February 2013.
 4. 4.0 4.1 Fahlbusch, Erwin; และคณะ, บ.ก. (2005). "Pope, Papacy". Evangelisches Kirchenlexikon [The encyclopedia of Christianity]. Vol. 4. แปลโดย Bromiley, Geoffrey William. Wm. B. Eerdmans Publishing. pp. 272–282. ISBN 978-0-8028-2416-5. สืบค้นเมื่อ 7 September 2011.
 5. Against Heresies 3:3.3
 6. The fourth pope ถูกอภิปรายในบทความพระสันตะปาปาคลีตุสที่ 1
 7. Fisher, Max (13 March 2013). "WorldViews Sorry, Jorge Mario Bergoglio is not the first non-European pope". The Washington Post. สืบค้นเมื่อ 24 November 2017.
 8. Mcbrien, Richard P. (31 October 2006). The Pocket Guide to the Popes. HarperCollins. pp. 30–31. ISBN