มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
ชื่อย่อมรธ.วอ. | RTU.UDC.
คติพจน์ความรู้ คู่คุณธรรม
ประเภทวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชธานี
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2541
รองอธิการบดีนายประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์
ที่ตั้ง
วิทยาเขตอุดรธานี
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สี  สีแสด
เว็บไซต์www.ratchathani.ac.th

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี  (อังกฤษ: Ratchathani University, UdonThani Campus) เป็นวิทยาเขต ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชธานี ซึ่งตั้งอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานี

ประวัติวิทยาเขต[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร ได้รับราชกิจจานุเบกษาประกาศจัดตั้งเมื่อ 3 กันยายน พ.ศ. 2541[1]

สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร และสภามหาวิทยาลัยราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2547 ได้พิจารณาและมีมติให้รวมกิจการของทั้งสองสถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นไปโดยความยินยอมของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ได้อนุมัติให้รวมกิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดรเข้ากับมหาวิทยาลัยราชธานีแล้วตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรวมกิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดรเข้ากับมหาวิทยาลัยราชธานี ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 เป็นผลทำให้กิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดรเป็นหน่วยงานเดียวกันกับมหาวิทยาลัยราชธานี ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้รวมกิจการทั้งสองสถาบันเป็นต้นไปแล้ว นั้น จึงไม่มีความจำเป็นในการให้คงไว้ซึ่งใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร และจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี[2]

สัญลักษณ์ประจำวิทยาเขต[แก้]

 • สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่   สีแสด

ตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย[3]

ตราประจำมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 1. วงกรมรอบนอกเป็นช่อชัยพฤกษ์
 2. ชื่อเต็มมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และการแสดงสถานะเป็นวิทยาเขต
 3. วงกลมรอบนอกในเป็นรูปรัศมี
 4. ชื่อย่อมหาวิทยาลัยเป็นรูปเพชร  ตั้งอยู่บนลายกนกซึ่งมีฐานเป็นดอกบัวบาน

ความหมาย

 • ดอกบัวบาน  หมายถึง  ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
 • อักษรย่อ  มรธ  ประกอบกันเป็นรูปเพชรหมายถึง  ความเป็นเลิศ  ความแข็งแกร่งทางปัญญาและความคิด
 • รัศมี  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรื่องความก้าวหน้าในวิทยาการและเทคโนโลยีทุกแขนงชื่อเสียง  และคุณงามความดีแผ่ปกไปทั่วทุกทิศ

หลักสูตร[แก้]

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เปิดดำเนินการ 3 คณะ 14 สาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี ดังนี้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร
 2. ราชกิจจานุเบกษาให้ควบรวมสถาบัน
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-04-05. สืบค้นเมื่อ 2017-04-21.