ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดขอนแก่น"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
[[อุตสาหกรรม]]ที่สำคัญของจังหวัด 4 อันดับ ได้แก่
 
1. [[อุตสาหกรรมกระดาษ]]และผลิตภัณฑ์จากกระดาษ  มีจำนวน 8 โรงงาน  เงินลงทุนรวม 14,795 ล้านบาท  และในปี 2550 ยังมีการอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานผลิตกระดาษของบริษัท ฟินิกซ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเงินลงทุน 7,168 ล้านบาท ประกอบกิจการผลิตกระดาษพิมพ์เขียนชนิดไม่เคลือบผิว กำลังการผลิต 200,000 ตัน/ปี 
 
2. อุตสาหกรมไฟฟ้า จำนวน 7 โรงงาน เงินลงทุนรวม 4,036 ล้านบาท  เช่น [[การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]] ผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำบริเวณ[[เขื่อนอุบลรัตน์]]ในอำเภออุบลรัตน์  [[โรงไฟฟ้าน้ำพอง]] บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด  บริษัท พานาโซนิค อิเล็กทริคเวิร์คส์ จำกัด  บริษัท เอ็นเนอร์ยีซีสเท็มส์ จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น
 
3. อุตสาหกรรมอาหาร  มีจำนวน 77 โรงงาน ด้วยเงินลงทุน 3,830 ล้านบาท อาทิเช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์  บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด  บริษัท อุตสาหกรรมกระดูกสัตว์ จำกัด เป็นต้น  อุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ำและน้ำแข็ง เช่น หจกโรงน้ำแข็งมิตรภาพ  หจก.โรงน้ำแข็งหลอดศรีนวล  อุตสาหกรรมน้ำตาลทราย เช่น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด  บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
 
4. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  มีโรงงานจำนวน 9 โรงงาน เงินลงทุนรวม 3,037 ล้านบาท เช่น บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จัด ผลิตโซดาและน้ำดื่ม  บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผลิตน้ำอัดลมและน้ำดื่ม   บริษัท คราฟท์ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตเครื่องดื่มชนิดผง  บริษัท แก่นขวัญ จำกัด ผลิตสุรา เป็นต้น
 
== ภูมิศาสตร์ ==
73

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์