กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35
เมืองเจ้าภาพจังหวัดบุรีรัมย์
คำขวัญกีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ
ทีมเข้าร่วม77 จังหวัด
นักกีฬาเข้าร่วม16,692 คน
กีฬา45 ชนิดกีฬา
พิธีเปิด10 พฤษภาคม 2562 (2562-05-10)
พิธีปิด20 พฤษภาคม 2562 (2562-05-20)
ประธานพิธีเปิดวรวิทย์ เตชะสุภากูร, เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้จุดคบเพลิงพุธวัฏ บุญปก
สนามกีฬาหลักสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เว็บไซต์ทางการwww.buriramgames.com

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (อังกฤษ: 35th Thailand National Youth Games) หรือเป็นที่รู้จักในนาม บุรีรัมย์เกมส์ เป็นมหกรรมกีฬาระดับชาติสำหรับเยาวชนทั่วไป ควบคุมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562[1] โดยตอนแรกมีกำหนดการเดิมจะจัดขึ้นวันที่ 19 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 แต่เลื่อนกำหนดการเนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562[2][3]

ในครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น 16,692 คน จาก 77 จังหวัด มีกีฬาที่แข่งขันทั้งหมด 45 ชนิดกีฬา ซึ่งครั้งนี้ได้จัดการแข่งขันภายใน 42 สนาม ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีสนามแข่งขันต่างจังหวัด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 6 สนาม และจังหวัดสมุทรปราการ 1 สนาม[4]

จังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ในปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

การคัดเลือกเจ้าภาพ[แก้]

ในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 และกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ตามธรรมเนียม ซึ่งในครั้งนี้มีการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพ จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดเพชรบูรณ์

มติการประชุมคณะกรรมการ กกท. ครั้งที่ 1/2561
10 มกราคม พ.ศ. 2561[5]
จังหวัด ผลเจ้าภาพ เจ้าภาพ
บุรีรัมย์  สำเร็จ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35
อุดรธานี  ไม่สำเร็จ
เพชรบุรี  ไม่สำเร็จ

พิธีการ[แก้]

การอัญเชิญไฟพระฤกษ์[แก้]

มีการอัญเชิญไฟพระฤกษ์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยอัญเชิญจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นผู้พระราชทานเชิญไฟพระฤกษ์แทนพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ตามลำดับขั้นตอน ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ก่อนจะเริ่มพิธีเปิดการแข่งขัน ได้มีการวิ่งคบเพลิงไฟพระฤกษ์ โดยเริ่มจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิม ถึงสนามช้างอารีน่า (นักกีฬา: ไอรดา ลิม, ธีรศักดิ์ เล็งไธสง) ระยะที่ 2 จากสนามช้างอารีน่า ถึงบริเวณหน้าแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ (นักกีฬา: บวรนันท์ ชันรัมย์, ธรรศกร โพธิ์ทอง) และระยะที่ 3 จากหน้าแขวงทางหลวง ถึงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (นักกีฬา: กรรชัย แถบทอง, ปรีชาพร ปลื้มพันธ์)[6]

พิธีเปิด[แก้]

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 หรือ บุรีรัมย์เกมส์ เรื่มชึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 นาฬิกา โดยก่อนเริ่มพิธีเปิดการแข่งขันได้มีฝนตกลงมา[7] การแสดงชุดแรกของพิธีเปิดการแข่งขันมีชื่อว่า บายศรีสู่ขวัญทอฝันเยาวชน โดยมีแม่น้ำผึ้ง ศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดงระดับชาติ โดยเป็นการกล่าวยินดีต้อนรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยดนตรีพื้นบ้าน การแสดงชุดที่สองมีชื่อว่า เกริกเกียรติเปี่ยมล้นการกีฬา เป็นการเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ทรงมีต่อด้านกีฬา หลังจากนั้นมีการอัญเชิญธงชาติไทย ธงกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และธงประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าสู่สนามแข่งขัน พร้อมกับขบวนนักกีฬา 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ต่อมา มีการชักธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกล่าวคำปฏิญาณ มีการชักธงกีฬาแห่งชาติ และธงประจำจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นสู่ยอดเสา การแสดงชุดที่สามมีชื่อว่า พนมรุ้งรุ่งฟ้าเรืองนิรันดร์ เป็นการเล่าประวัติความเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์ในยุคประวัติศาสตร์ มีการจุดไฟในกระถางคบเพลิง ซึ่งมีการแสดงประกอบชื่อว่า อัศจรรย์เปล่งประกายไฟพระฤกษ์ การแสดงชุดสุดท้ายมีชื่อว่า เบิกสายแสงแห่งเมืองสองปราสาท ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต อาทิ ณัฐรุจา ชุติวรรณโสภณ, วรัทยา ดีสมเลิศ, วฑูศิริ ภูวปัญญาสิริ และอื่น ๆ[8][9][10]

พิธีปิด[แก้]

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 หรือ บุรีรัมย์เกมส์ เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.30 นาฬิกา โดยการแสดงชุดแรกมีชื่อว่า การกีฬาผนึกรักสามัคคี เป็นการประมวลภาพการแข่งขันตลอดต้นจนจบ เพื่อสื่อถึงความสามัคคี ความมีน้ำใจ และการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ต่อมาเริ่มการแสดงชุดที่สอง เรืองรวีพิธีการวันสดใส เป็นการเชิญธงชาติไทย ธงกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และธงประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าสู่สนาม พร้อมกับคณะกรรมการอำนวยการการจัดการแข่งขัน ซึ่งนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับป้ายประจำชนิดกีฬาที่ได้จัดขึ้นในบุรีรัมย์เกมส์ และคณะนักกีฬาส่วนที่เหลือ เมื่อได้เข้าสู่สนามแล้ว มีการชักธงชาติไทยลงจากยอดเสา มีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์จากผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย]ต่อประธานพิธี พร้อมกับมอบโล่ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้น มีการชักธงกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และธงประจำจังหวัดบุรีรัมย์ลงจากยอดเสา มีการแสดงของเจ้าภาพครั้งถัดไป นั้นคือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 มีการแสดงชุดที่สามซึ่งมีชื่อว่า อนุสรณ์แสงรักประจักษ์ใจ เป็นการแสดงดับไฟในกระถางคบเพลิง มีการนำเยาวชนจากสี่ภาคมาร่วมใจกันนับไฟ ต่อมา การแสดงชุดที่สี่มีชื่อว่า สานสายใยมิตรภาพตราบนิรันดร์ โดยมีการจำลองเหตุการณ์จำลองคนท้องถิ่นกับคนรุ่นใหม่ในทำนองเพลงแต่ละสังคม[11] [12][13]

การแข่งขัน[แก้]

ชนิดกีฬา[แก้]

สนามแข่งขัน[แก้]

สนามแข่งขัน กีฬา สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรีฑา, บาสเกตบอล, ตะกร้อ, เทนนิส, วอลเลย์บอล และซอฟท์เทนนิส เมืองบุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ เปตอง เมืองบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ แบดมินตัน เมืองบุรีรัมย์
โรงเรียนเสนศริอนุสรณ์ บริดจ์ เมืองบุรีรัมย์
ถนนสายบุรีรัมย์ - อำเภอนางรอง / วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จักรยาน เมืองบุรีรัมย์
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พิธีการ และฟุตบอล เมืองบุรีรัมย์
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ฟุตซอล และฟันดาบ เมืองบุรีรัมย์
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด เรือพาย และกีฬาทางอากาศ เมืองบุรีรัมย์
ครูคลิเบิล สนุกเกอร์ คลับ บุรีรัมย์ สนุกเกอร์ เมืองบุรีรัมย์
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ลีลาศ เมืองบุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 เทเบิลเทนนิส เมืองบุรีรัมย์
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ วู้ดบอล เมืองบุรีรัมย์
โรงเรียนภัทรบพิตร ยูโด และยูยิตสู เมืองบุรีรัมย์
โรงเรียนเทศบาล 3 บุรีรัมย์ มวยปล้ำ เมืองบุรีรัมย์
มณฑลทหารบกที่ 26 รักบี้ เมืองบุรีรัมย์
โรงเรียนภัทรบพิตร แฮนด์บอล เมืองบุรีรัมย์
สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพาะกาย เมืองบุรีรัมย์
สนามช้าง อารีนา / ลานจอดรถตลาดไนท์เซราะกราว เอ็กซ์ตรีม เมืองบุรีรัมย์
โรงเรียนบุรีรัมย์บุรีรัมย์พิทยาคม ฟันดาบสากล เมืองบุรีรัมย์
โรงเรียนพระครูพิทยาคม กาบัดดี เมืองบุรีรัมย์
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม มวยไทยสมัครเล่น และวูซู ประโคนชัย
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ มวยสากลสมัครเล่น และปันจักสีลัต ประโคนชัย
อุทยานน้ำหนองระแซซัน เจ็ตสกี ประโคนชัย
โรงเรียนนางรอง เทควันโด และคาราเต้ นางรอง
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ชักเย่อ นางรอง
โรงเรียนลำปลายมาศ หมากล้อม และเบตบอล ลำปลายมาศ
โรงเรียนกระสังพิทยาคม ฮอกกี้ กระสัง
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม / โรงเรียนวัดบ้านสนวน ซอฟท์บอล ห้วยราช
โรงเรียนธารทองพิทยาคม คริกเก็ต ลำปลายมาศ
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ว่ายน้ำ จักรยาน และยิงปืน จังหวัดนครราชสีมา
สนามกอล์ฟ พานอราม่า กอล์ฟ จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์การค้า เทอมิเนอร์ 21 โคราช ยิมนาสติก จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง อำเภอเมือง ฟิกเกอร์สเก็ตและสปีดสเก็ตติ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

ปฏิทินกำหนดการแข่งขัน[แก้]

เปิด พิธีเปิดการแข่งขัน การแข่งขันรอบทั่วไป การแข่งขันชิงเหรียญทอง ปิด พิธีปิดการแข่งขัน
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 8
พ.
9
พฤ.
10
ศ.
11
ส.
12
อา.
13
จ.
14
อ.
15
พ.
16
พฤ.
17
ศ.
18
ส.
19
อา.
20
จ.
พิธีการ เปิด ปิด
กรีฑา
กอล์ฟ
กาบัดดี้
กีฬาทางอากาศ
คริกเก็ต
คาราเต้
จักรยาน
เจ็ตสกี
ชักเย่อ
ซอฟท์เทนนิส
ซอฟท์บอล
เซปรักตะกร้อ
ตะกร้อลวดห่วง
เทควันโด
เทนนิส
เทเบิลเทนนิส
เนตบอล
บริดจ์
บาสเกตบอล
แบดมินตัน
ปันจักสีลัต
เปตอง
เพาะกาย
ฟันดาบ
ฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง
ฟุตซอล
ฟุตบอล
มวยไทยสมัครเล่น
มวยปล้ำ
มวยสากลสมัครเล่น
ยกน้ำหนัก
ยิงปืน
ยิมนาสติก
ยูโด
ยิวยิตสู
รักบี้
เรือพาย
ลีลาศ
วอลเลย์บอล
ว่ายน้ำ
วูซู
วู้ดบอล
สนุกเกอร์
หมากล้อม
เอ็กซ์ตรีม
ฮอกกี้
แฮนด์บอล
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 8
พ.
9
พฤ.
10
ศ.
11
ส.
12
อา.
13
จ.
14
อ.
15
พ.
16
พฤ.
17
ศ.
18
ส.
19
อา.
20
จ.

จังหวัดที่เข้าร่วม[แก้]

จังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

      บุรีรัมย์ (เจ้าภาพ)
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 114 116 129 388
2 ชลบุรี 53 59 50 162
3 สุพรรณบุรี 47 33 46 126
4 นครราชสีมา 46 24 29 99
5 เชียงใหม่ 29 31 41 103
6 นครศรีธรรมราช 26 24 33 83
7 สมุทรปราการ 19 20 22 61
8 ศรีสะเกษ 19 12 29 60
9 ขอนแก่น 18 7 24 49
10 นนทบุรี 16 31 27 74
รวม 728 730 1062 2520

การตลาด[แก้]

สัญลักษณ์[แก้]

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 เป็นรูปปราสาทหินพนมรุ้ง ซึ่งเป็นปราสาทที่เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยในส่วนของปราสาทประธานแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันที่จัดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ สัญลักษณ์ตัวแทนคนมีความหมายว่าผู้คนจากทั่วประเทศที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับความประทับใจ มิตรภาพที่เกิดใหม่ ได้เยี่ยมชมโบราณสถานและวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตชาวบุรีรัมย์ มีตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติประดับอยู่กลางประสาทประธานเปรียมเสมือนดวงอาทิตย์ที่ขึ้นตรงกับประตูของปราสาท[14]

มาสคอต[แก้]

มาสคอตประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 มีชื่อว่า น้องเหินหาว มีลักษณะมาจากนกกระเรียนที่มีชื่อว่า น้องเหินหาว โดยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เป็นผู้พระราชทานชื่อ ในโครงการทดลองปล่อยคืนสู่พื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติที่จังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนั้นบริเวณคอยังได้คล้องผ้าซิ่นตีนแดง สื่อให้เห็นถึงผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ และให้เห็นถึงวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม เก่าแก่ ทรงคุณค่าและเป็นสินค้าสร้างรายได้แก่ชาวบุรีรัมย์ และคบเพลิงเป็นรูปเลข 35 สื่อถึงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ที่สร้างพลังกาย พลังความคิด และมีน้ำใจนักกีฬาแก่เยาวชนชาติไทย ให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

น้องเหินหาว มีนิสัยน่ารัก เป็นมิตร ชอบการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ รักการออกกำลังกาย เล่นกีฬา เป็นตัวแทนชาวบุรีรัมย์ ในการต้อนรับคณะนักกีฬาเยาวชนทั่วประเทศสู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35[15]

อ้างอิง[แก้]

 1. "บุรีรัมย์เกมส์"กำหนดวันแข่งใหม่ 10-20 พ.ค.
 2. ‘บุรีรัมย์เกมส์’ส่อเลื่อน หลังรัฐบาลเลื่อนเลือกตั้ง
 3. เลื่อน!! "บุรีรัมย์เกมส์" หลีกทางเลือกตั้ง
 4. สนามแข่งขันภายในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสมุทรปราการ
 5. ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2561
 6. "อัญเชิญไฟพระฤกษ์พระราชทานบุรีรัมย์เกมส์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-05-11. สืบค้นเมื่อ 2019-05-11.
 7. เตรียมย้ายนักกีฬา หากฝนตกหนักระหว่างพิธีเปิดบุรีรัมย์เกมส์[ลิงก์เสีย]
 8. เอาใจเหล่าโอตะ! พบกับ BNK48 ในพิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์”
 9. กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ‘บุรีรัมย์เกมส์’ พร้อมเปิดฉาก ‘ครูแก้ว-ไข่มุก’ นำทัพ BNK48 เปิดมินิคอนเสิร์ตในพิธีเปิด
 10. เปิดฉาก “บุรีรัมย์เกมส์” สุดตระการตา- 16 สาว BNK48 ร่วมโชว์มินิคอนเสิร์ต
 11. กำหนดการพิธีปิด
 12. ปิดฉากศึกกีฬาเยาวชน ‘บุรีรัมย์เกมส์’ ประทับใจ ส่งไม้ต่อ ‘ตราด’ เตรียมจัดศึก ‘ช้างขาวเกมส์’ ปีหน้า
 13. บุรีรัมย์เกมส์ ปิดฉากประทับใจ ส่งไม้ต่อ’ช้างขาวเกมส์’- กทม. ครองเจ้าทองสมัย 31
 14. สัญลักษณ์การแข่งขัน
 15. สัญลักษณ์สัตว์นำโชคการแข่งขัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]