อำเภอพล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอพล
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอพล
เมืองพลโนนแท่นพระ สักการะพระเจ้าใหญ่ อ่างน้ำละเลิงหวาย ค้าขายกว้างไกล น้ำใจมากล้น ชนชาตินักรบ ทำนบภูดิน เที่ยวถิ่นทุ่งพึงพืด
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอพล
อักษรโรมัน Amphoe Phon
จังหวัด ขอนแก่น
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 420.5 ตร.กม.
ประชากร 86,988 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 206.86 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4012
รหัสไปรษณีย์ 40120
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอพล ถนนพลรัตน์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
พิกัด 15°48′57″N 102°35′55″E / 15.81583°N 102.59861°E / 15.81583; 102.59861
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4341 5641
หมายเลขโทรสาร 0 4341 5640

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอพล เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากอำเภอเมืองขอนแก่นประมาณ 75.65 กิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอพลตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2321 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาจักรี (สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)และเจ้าพระยาสุรสีห์ เป็นแม่ทัพไปปราบพระเจ้าสิริบุญสาร (องค์บุญ) ณ กรุงศรีสุตนาคนหุต (เวียงจันทน์)ที่คิดแข็งเมืองและเอาใจออกหากจากกรุงธนบุรี ขณะที่เจ้าพระยาทั้งสองเดินทัพผ่านเมืองนครราชสีมามาถึงเนินดินแห่งหนึ่งอยู่ติดกับฝั่งบึงละเลิงหวายอันเป็นที่ตั้งหมู่บ้านเมืองพลในปัจจุบัน เจ้าพระยาทั้งสองได้หยุดพักทัพที่นี่ เพราะเห็นว่าเป็นชัยภูมิเหมาะสมกว่าที่อื่น มีแหล่งน้ำปูปลาอาหารสมบูรณ์ จึงได้สร้างค่ายประตูหอรบ ตลอดจนขุดคูคันดินน้ำล้อมรอบตามหลักยุทธศาสตร์ในสมัยนั้น เพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากฝ่ายศัตรูในเนื้อที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร และถือโอกาสรวมพลฝึกทหารเพิ่มเติมจากราษฎรที่เกณฑ์มาจากเมืองพุทไธสง (อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์) เมืองนอก (อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา) และเมืองชนบท (อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น) ปัจจุบันคันดูดินและร่องน้ำยังคงเหลือปรากฏอยู่

ครั้นต่อมาเมื่อรวบรวมกำลังทหารได้มากพอสมควรแล้ว เจ้าพระยาทั้งสองจึงได้เดินทัพต่อไปยังเมืองหลวงพระบางและเวียงจันทน์ จนได้รับชัยชนะต่อพระเจ้าสิริบุญสาร (องค์บุญ) สมพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุกประการและได้อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมาไว้ที่ กรุงธนบุรี พระแก้วมรกตประดิษฐ์ไว้ที่วัดอรุณฯ ส่วนพระบางได้คืนให้แก่ลาวไปในรัชกาลที่ 1

หลังจากนั้นค่ายพักพลดังกล่าวได้ถูกทอดทิ้งให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่ามาเป็นเวลานาน ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่และเถาวัลย์นานาพันธุ์ แต่เนื่องจากที่นี่มีทำเลที่เหมาะสมเพราะติดกับบึงละเลิงหวาย ต่อมาจึงได้มีผู้คนอพยพไปหักร้างถางป่าปลูกบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ จึงได้ชื่อว่า บ้านเมืองพล ขึ้นต่อเมืองชนบท ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง บ้านเมืองพลได้ถูกยกฐานะเป็น ตำบลเมืองพล ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอชนบท 45 กิโลเมตร

ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. 2457 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า การคมนาคมและการติดต่อราชการของตำบลเมืองพลกับอำเภอชนบทไม่สะดวก เพราะต้องอาศัยการเดินเท้า เกวียน และม้าเป็นพาหนะ จึงได้แบ่งเขตการปกครองของอำเภอชนบทโดยยกฐานะตำบลเมืองพลเป็นอำเภอใหม่ให้ชื่อว่า อำเภอพล โดยมีขุนมัชการธนานุรักษ์ (แสง ภาสะฐิติ) เป็นนายอำเภอคนแรก

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอพลแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 ตำบล 132 หมู่บ้าน

1. เมืองพล (Mueang Phon) 11 หมู่บ้าน 7. โคกสง่า (Khok Sa-nga) 10 หมู่บ้าน
2. โจดหนองแก (Chot Nong Kae) 14 หมู่บ้าน 8. หนองแวงนางเบ้า (Nong Waeng Nang Bao) 13 หมู่บ้าน
3. เก่างิ้ว (Kao Ngio) 11 หมู่บ้าน 9. ลอมคอม (Lom Khom) 11 หมู่บ้าน
4. หนองมะเขือ (Nong Makhuea) 9 หมู่บ้าน 10. โนนข่า (Non Kha) 9 หมู่บ้าน
5. หนองแวงโสกพระ (Nong Waeng Sok Phra) 14 หมู่บ้าน 11. โสกนกเต็น (Sok Nok Ten) 11 หมู่บ้าน
6. เพ็กใหญ่ (Phek Yai) 11 หมู่บ้าน 12. หัวทุ่ง (Hua Thung) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอพลประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

ทำเนียบรายนามนายอำเภอพล[แก้]

 1. ขุนมัชการธนานุรักษ์ (แสง ภาสะฐิติ) พ.ศ. 2457 – 2463
 2. นายถวิล เจียรมานพ พ.ศ. 2463 – 2465
 3. พระศรีพลรัตน์ (ยะฟะระ เกตุเลขา) พ.ศ. 2465 – 2471
 4. ขุนพิศาลคีรี (ซุน เต็งกี่) พ.ศ. 2471 – 2472
 5. พระอุดมสารเขต (แสง ภาสะฐิติ) พ.ศ. 2472 – 2476
 6. ขุนจิตรประสาสตรา (ทองอินทร์ ลิตารมย์) พ.ศ. 2476–2478
 7. ร.ต.สุวรรณ โรจนวิภาค พ.ศ. 2478 – 2479
 8. นายหา บุญมาชัย พ.ศ. 2479 – 2480
 9. ขุนเสลภูมิพิพัฒน์ (เบี้ยว งามจิตร) พ.ศ. 2480 – 2483
 10. ขุนเดชสุภารักษ์ (โกศล เดชสุภา) พ.ศ. 2482 – 2489
 11. นายขจิต ไชยาคำ พ.ศ. 2489 – 2490
 12. ขุนอำนวยมงคลราษฎร์ พ.ศ. 2490 – 2491
 13. นายเวียง สาครสินธ์ พ.ศ. 2491 – 2492
 14. นายยอด อ่อนโสภา พ.ศ. 2492 – 2493
 15. นายเวช สุริโย พ.ศ. 2493 – 2496
 16. ร.ต.อ.แถว พรหมประกาย ณ นครพนม พ.ศ. 2496 – 2499
 17. นายเพิ่ม ดวงมาลา พ.ศ. 2499 – 2512
 18. นายสงวน รักษ์สุจริต พ.ศ. 2512 – 2514
 19. นายพุธ ศิริพงษ์ พ.ศ. 2514 – 2516
 20. นายบุญนาค เจริญศรี พ.ศ. 2516 – 2520
 21. ร.ต.วิรุฬ พรหมายน พ.ศ. 2520 – 2522
 22. นายแม้นเทพ รัตนโกมสุมภ์ พ.ศ. 2522 – 2522
 23. นายชาญยุทธ์ ประเสริฐ์ศรี พ.ศ. 2522 – 2526
 24. พ.ต.วิโรจน์ โรจนหทัย พ.ศ. 2526 – 2527
 25. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 8 ต.ค. 2527 - 25 พ.ย. 2527
 26. นายสมหมาย ฉัตรทอง 5 ม.ค. 2528 – 4 ต.ค. 2529
 27. นายสมเกียรติ เกียรติศักดิ์ 5 ต.ค. 2529 – 16 ต.ค. 2531
 28. นายสุวิช อุยยานนท์ 17 ต.ค. 2531 – 30 ก.ย. 2533
 29. นายปรีชา แพทย์ธเนศวร 3 ธ.ค. 2533 – 31 ต.ค. 2538
 30. ดร.สุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล 1 พ.ย. 2538 – 14 มิ.ย. 2539
 31. นายณรงค์ หรือโอภาส 14 มิ.ย. 2539 – 9 พ.ย. 2540
 32. นายนิมิต จันทน์วิมล 10 พ.ย. 2540 – 21 พ.ย. 2542
 33. นายชวลิต ธูปตาก้อง 22 พ.ย. 2542 – 15 ธ.ค. 2545
 34. นายสมชาย มีสิงห์ 16 ธ.ค. 2545 – 30 ต.ค. 2547
 35. นายสุทธินันท์ บุญมี 1 พ.ย. 2547 – 25 ธ.ค. 2548
 36. นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ 26 ธ.ค. 2548 – 23 ต.ค. 2550
 37. นายวิศิษฐ์ ทองสมบูรณ์ 24 ต.ค. 2550 – 30 ก.ย. 2553
 38. นายเสน่ห์ นนทะโชติ 2 พ.ค. 2554 - 13 ก.พ. 2555
 39. นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช 8 พ.ค. 2555 - 25 ม.ค. 2558
 40. นายสิทธิ พิพัฒน์ชัยกร 26 ม.ค. 2558 - 18 ต.ค. 2558
 41. นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ 9 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน

สถาบันการศึกษา[แก้]

สถาบันอุดมศึกษา

 • มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วิทยาเขตพล (กำลังก่อสร้าง)

สถาบันอาชีวศึกษา

สถาบันการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนซู่เอ็ง
 • โรงเรียนกระแสพัฒนา
 • โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
 • โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา[แก้]

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล[แก้]

ธนาคาร[แก้]

 • ธนาคารไทยพานิชย์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • โนนแท่นพระ
 • บึงทุ่งพึงพืด
 • บึงละเลิงหวาย
 • ภูดิน บ้านหันใหญ่ ตำบลเมืองพล
 • โสกผีดิบ บ้านหนองบัว ตำบลโสกนกเต็น

วัดราษฏร์ในอำเภอพล[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

หน่วยงานราชการที่สำคัญ[แก้]

บุคคลมีชื่อเสียง[แก้]

พระภิกษุ[แก้]

ข้าราชการการเมือง[แก้]

 • ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ อดีต ส.ส.ขอนแก่น 6 สมัย
 • นายแพทย์ ดร. กระแส ชนะวงศ์ หมอแมกไซไซ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นักธุรกิจ[แก้]

 • อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร อดีตผู้บริหารกลุ่ม ปตท., ประธานกรรมการบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์, ประธานบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีออยล์ , อดีต ประธานกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าราชการตำรวจ[แก้]

ข้าราชการพลเรือน[แก้]

วงการกีฬา[แก้]

วงการบันเทิง[แก้]

วงการสื่อสารมวลชน[แก้]

นักเขียน กวี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]