รายชื่อวัดในจังหวัดขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวัดในจังหวัดขอนแก่น

พระอารามหลวงในจังหวัดขอนแก่น[แก้]

พระอารามหลวงมหานิกาย[แก้]

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย[แก้]

  • วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
  • วัดป่าแสงอรุณ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น

วัดราษฎร์ในจังหวัดขอนแก่น[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอกระนวน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอโคกโพธิ์ไชย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเขาสวนกวาง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอชนบท[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอชุมแพ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอน้ำพอง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอโนนศิลา[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านไผ่[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านฝาง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเปือยน้อย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

🇹🇭วัดเลียบโพธิ์ทอง บ้านวังผือตำบลขามป้อม

🇹🇭วัดชัยสวาสดิ์ ตำบลขามป้อม

🇹🇭วัดนาเลา ตำบลขามป้อม

🇹🇭วัดมาลา ตำบลขามป้อม

🇹🇭วัดศรีหงษ์ทอง ตำบลขามป้อม

🇹🇭วัดอิสานโพธิ์ทอง ตำบลขามป้อม

🇹🇭วัดศรีชัยยาราม ตำบลขามป้อม

🇹🇭สำนักสงฆ์โคกทอง บ้านวังผือตำบลขามป้อม

🇹🇭สำนักสงฆ์ป่าดอกคุต ตำบลขามป้อม

🇹🇭วัดนันทาราม ตำบลขามป้อม

🇹🇭สำนักสงฆ์วัดนาทอง บ้านวังผือตำบลขามป้อม

🇹🇭วัดธาตุกู่ทอง ตำบลเปือยน้อย

🇹🇭วัดโพธิ์ชัย ตำบลเปือยน้อย

🇹🇭วัดศรีสมพร ตำบลเปือยน้อย

🇹🇭วัดศรีสว่างวงษ์ ตำบลเปือยน้อย

🇹🇭วัดสิงห์ทอง ตำบลเปือยน้อย

🇹🇭วัดโชติการาม ตำบลวังม่วง

🇹🇭วัดฤๅษี ตำบลวังม่วง

🇹🇭วัดศรีสุมังค์ ตำบลวังม่วง

🇹🇭วัดอัมพวัน ตำบลวังม่วง

🇹🇭วัดแจ้งอรุณศิลป์ตำบลสระแก้ว

🇹🇭วัดโพธิ์ศรี ตำบลสระแก้ว

🇹🇭วัดสายทอง ตำบลสระแก้ว

🇹🇭วัดอุดรมีชัย) ตำบลสระแก้ว

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดราษฎร์ในอำเภอพระยืน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอพล[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอภูผาม่าน[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอภูเวียง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอมัญจาคีรี[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองขอนแก่น[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอแวงน้อย[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอแวงใหญ่[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอสีชมพู[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอหนองเรือ[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภอหนองสองห้อง[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ในอำเภออุบลรัตน์[แก้]

วัดราษฎร์มหานิกาย[แก้]

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]