กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เป็นการแข่งขันกีฬาของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยจะทำการคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพเพื่อจัดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศต่อไป โดยกำหนดไว้ว่าผู้ที่เข้าแข่งขันนั้นจะต้องเป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาใดๆ ก็ตาม รวมถึงการศึกษานอกโรงเรียนด้วย ส่วนนักศึกษานั้นหมายถึงผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของสำนักงานการอาชีวศึกษา ไม่เกินระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.[1]

การจัดการแข่งขัน[แก้]

ครั้งที่ ชื่อการแข่งขัน ช่วงเวลาการแข่งขัน เจ้าภาพจัดการแข่งขัน สถานที่จัดการแข่งขัน หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2523 กรุงเทพมหานคร กรีฑาสถานแห่งชาติ ในขณะนั้นใช้ชื่อเรียกว่า การแข่งขันกรีฑาฟุตบอลนักเรียนเขตการศึกษาประจำปี
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2524 กรุงเทพมหานคร กรีฑาสถานแห่งชาติ
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2525 กรุงเทพมหานคร กรีฑาสถานแห่งชาติ
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานคร กรีฑาสถานแห่งชาติ
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2527 กรุงเทพมหานคร กรีฑาสถานแห่งชาติ ได้เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็นการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานคร กรีฑาสถานแห่งชาติ
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2529 กรุงเทพมหานคร กรีฑาสถานแห่งชาติ
ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2530 กรุงเทพมหานคร กรีฑาสถานแห่งชาติ
ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 6 – 14 พฤษภาคม 2531 จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เริ่มจัดการแข่งขันออกสู่ส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 20 – 27 เมษายน 2532 จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา
ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 4 – 11 พฤษภาคม 2533 จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 4 – 11 พฤษภาคม 2534 จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 19 – 26 เมษายน 2535 จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 3 – 10 พฤษภาคม 2536 จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 3 – 10 พฤษภาคม 2537 จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 3 – 10 มิถุนายน 2538 จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 10 – 17 มิถุนายน 2539 จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 18 ตากสินเกมส์ ระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2540 จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 19 นิบงเกมส์ ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2541 จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา
ครั้งที่ 20 บึงบอระเพ็ดเกมส์ ระหว่างวันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ 2542 จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ครั้งที่ 21 ศรีลำดวนเกมส์ ระหว่างวันที่ 18 – 25 มกราคม 2543 จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 22 มะขามหวานเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 – 22 มกราคม 2544 จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 23 สุพรรณเกมส์ ระหว่างวันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2545 จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 24 กระบี่เกมส์ ระหว่างวันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ 2546 จังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่
ครั้งที่ 25 แคนเกมส์ ระหว่างวันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ 2547 จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น[2]
ครั้งที่ 26 ฉลามชลเกมส์ ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2548 จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี[3]
ครั้งที่ 27 รถม้าเกมส์ ระหว่างวันที่ 2 – 9 กุมภาพันธ์ 2549 จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง[4]
ครั้งที่ 28 ตักสิลาเกมส์ ระหว่างวันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ 2550 จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม[5]
ครั้งที่ 29 ชุมพรเกมส์ ระหว่างวันที่ 6 – 13 กุมภาพันธ์ 2551 จังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร[6]
ครั้งที่ 30 นครสุโขทัยเกมส์ ระหว่างวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2552 จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย[7]
ครั้งที่ 31 เมืองช้างเกมส์ ระหว่างวันที่ 21 – 29 กุมภาพันธ์ 2553 จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์[8]
ครั้งที่ 32 เมืองเพชรเกมส์ ระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม 2554 จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี[9]
ครั้งที่ 33 อุบลราชธานีเกมส์ ระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2555 จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 34 เมืองแพร่เกมส์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2556 จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
ครั้งที่ 35 เมืองมะขามหวานเกมส์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2557 จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์[10]
ครั้งที่ 36 เชียงรายเกมส์ ระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2558 จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย[11]
ครั้งที่ 37 นครศรีธรรมราชเกมส์ ระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 38 ย่าโมเกมส์ ระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2560 จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 39 ขุนด่านเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 – 30 มกราคม 2561 จังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก
ครั้งที่ 40 นครสวรรค์ศึกษาเกมส์ ระหว่างวันที่ 22 – 30 มกราคม 2562 จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 – 23 มกราคม 2563 จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 42 เทียนนกแก้วเกมส์ ระหว่างวันที่ 6 – 14 มกราคม 2566 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 43 กระบี่เกมส์ ระหว่างวันที่ 22 – 30 มกราคม 2567 จังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.osrd.go.th/news/preview.php?nid=521000000024&nTid=510900000002[ลิงก์เสีย]
 2. http://home.kku.ac.th/meeting/Document2/dean3_47.pdf
 3. http://www.cbss.ac.th/athletics-student%20thai.html[ลิงก์เสีย]
 4. http://www.thaiall.com/ai/mascot.htm
 5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2013-09-02.
 6. http://www.oknation.net/blog/print.php?id=187701[ลิงก์เสีย]
 7. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-02-01. สืบค้นเมื่อ 2013-09-02.
 8. http://nsosurin.blogspot.com/2010/01/31.html
 9. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-01-27. สืบค้นเมื่อ 2011-11-19.
 10. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-01-29. สืบค้นเมื่อ 2013-09-09.
 11. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-02-07. สืบค้นเมื่อ 2014-02-26.