ISO 3166-2:TH

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ISO 3166-2:TH เป็นรายการรหัสสำหรับประเทศไทย ในมาตรฐาน ISO 3166-2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO 3166 เผยแพร่โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ซึ่งได้กำหนดรหัสสำหรับชื่อของเขตการปกครองระดับท้องถิ่น (เช่น จังหวัด หรือ รัฐ) และกำหนดรหัสสำหรับทั้งประเทศด้วย ISO 3166-1

ในปัจจุบันสำหรับประเทศไทย ISO 3166-2 มีความหมายถึง 1 เขตปกครองพิเศษ 1 เมืองพิเศษ และ 76 จังหวัด โดยเขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศมีสถานะพิเศษเทียบเท่าจังหวัด และเมืองพัทยาเป็นนครบริหารตนเอง ในจังหวัดชลบุรี

รหัสแต่ละตัวจะแบ่งเป็นสองส่วน ซึ่งคั่นด้วยยติภังค์ (-) ส่วนแรกคือ TH ซึ่งเป็นรหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166-1 แบบสองอักขระของประเทศไทย และส่วนที่สองเป็นตัวเลข เว้นแต่เมืองพัทยาที่ใช้ตัวอักษร

ISO 3166-2:TH นั้นเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1099 ของประเทศไทย ซึ่งใช้รหัสที่ถูกกำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย

รหัสในปัจจุบัน[แก้]

รหัส ชื่อเขตปกครอง ประเภทเขตการปกครอง
TH-10 กรุงเทพมหานคร เขตปกครองพิเศษ
TH-11 สมุทรปราการ จังหวัด
TH-12 นนทบุรี จังหวัด
TH-13 ปทุมธานี จังหวัด
TH-14 พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
TH-15 อ่างทอง จังหวัด
TH-16 ลพบุรี จังหวัด
TH-17 สิงห์บุรี จังหวัด
TH-18 ชัยนาท จังหวัด
TH-19 สระบุรี จังหวัด
TH-20 ชลบุรี จังหวัด
TH-21 ระยอง จังหวัด
TH-22 จันทบุรี จังหวัด
TH-23 ตราด จังหวัด
TH-24 ฉะเชิงเทรา จังหวัด
TH-25 ปราจีนบุรี จังหวัด
TH-26 นครนายก จังหวัด
TH-27 สระแก้ว จังหวัด
TH-30 นครราชสีมา จังหวัด
TH-31 บุรีรัมย์ จังหวัด
TH-32 สุรินทร์ จังหวัด
TH-33 ศรีสะเกษ จังหวัด
TH-34 อุบลราชธานี จังหวัด
TH-35 ยโสธร จังหวัด
TH-36 ชัยภูมิ จังหวัด
TH-37 อำนาจเจริญ จังหวัด
TH-38 บึงกาฬ จังหวัด
TH-39 หนองบัวลำภู จังหวัด
TH-40 ขอนแก่น จังหวัด
TH-41 อุดรธานี จังหวัด
TH-42 เลย จังหวัด
TH-43 หนองคาย จังหวัด
TH-44 มหาสารคาม จังหวัด
TH-45 ร้อยเอ็ด จังหวัด
TH-46 กาฬสินธุ์ จังหวัด
TH-47 สกลนคร จังหวัด
TH-48 นครพนม จังหวัด
TH-49 มุกดาหาร จังหวัด
TH-50 เชียงใหม่ จังหวัด
TH-51 ลำพูน จังหวัด
TH-52 ลำปาง จังหวัด
TH-53 อุตรดิตถ์ จังหวัด
TH-54 แพร่ จังหวัด
TH-55 น่าน จังหวัด
TH-56 พะเยา จังหวัด
TH-57 เชียงราย จังหวัด
TH-58 แม่ฮ่องสอน จังหวัด
TH-60 นครสวรรค์ จังหวัด
TH-61 อุทัยธานี จังหวัด
TH-62 กำแพงเพชร จังหวัด
TH-63 ตาก จังหวัด
TH-64 สุโขทัย จังหวัด
TH-65 พิษณุโลก จังหวัด
TH-66 พิจิตร จังหวัด
TH-67 เพชรบูรณ์ จังหวัด
TH-70 ราชบุรี จังหวัด
TH-71 กาญจนบุรี จังหวัด
TH-72 สุพรรณบุรี จังหวัด
TH-73 นครปฐม จังหวัด
TH-74 สมุทรสาคร จังหวัด
TH-75 สมุทรสงคราม จังหวัด
TH-76 เพชรบุรี จังหวัด
TH-77 ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
TH-80 นครศรีธรรมราช จังหวัด
TH-81 กระบี่ จังหวัด
TH-82 พังงา จังหวัด
TH-83 ภูเก็ต จังหวัด
TH-84 สุราษฎร์ธานี จังหวัด
TH-85 ระนอง จังหวัด
TH-86 ชุมพร จังหวัด
TH-90 สงขลา จังหวัด
TH-91 สตูล จังหวัด
TH-92 ตรัง จังหวัด
TH-93 พัทลุง จังหวัด
TH-94 ปัตตานี จังหวัด
TH-95 ยะลา จังหวัด
TH-96 นราธิวาส จังหวัด
TH-S พัทยา เขตปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]