เทศบาลเมืองศิลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองศิลา
Sila Town Municipality
เทศบาลเมือง
SilaKK.png
ตรา
ประเทศ  ไทย
จังหวัด ขอนแก่น
อำเภอ เมืองขอนแก่น
ที่ตั้ง 722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด 72.5 ตร.กม. (28.0 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2558)
 • ทั้งหมด 49,565
โทรศัพท์ 0 4324 6505-6
โทรสาร 0 4324 6507
เว็บไซต์ www.silakhonkaen.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองศิลา เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีเขตการปกครองครอบคลุม 28 หมู่บ้าน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 24,288 ครัวเรือน มีประชากร จำนวน 49,565 คน แยกเป็น ประชากรเพศชาย 24,798 คน และประชากรเพศหญิง 24,767 คน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองศิลา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองขอนแก่น ประมาณ 7 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศมีถนนมิตรภาพ (ถนนซุปเปอร์ไฮเวร์) พาดผ่านช่วงระหว่างบ้านหนองไผ่–บ้านหนองกุง และมีถนนสายรอบเมือง (บายพาส) พาดผ่านระหว่างบ้านดงพอง บ้านดอนยาง บ้านหนองหิน บ้านศิลา บ้านเต่านอ มีอาณาเขตพื้นที่ 45,312.50 ไร่ หรือ 72.5 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่เขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

  • ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • ด้านทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลนครขอนแก่น และตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองตูม และตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านค้อ ตำบลบ้านเป็ดและตำบลแดงใหญ่

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]