ข้ามไปเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอบ้านไผ่
การปกครอง
 • นายกวานิช ทวะลัย
พื้นที่
 • ทั้งหมด32.95 ตร.กม. (12.72 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2559)
 • ทั้งหมด6,968 คน
 • ความหนาแน่น211.47 คน/ตร.กม. (547.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06401004
ที่อยู่ที่ทำการหมู่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
เว็บไซต์www.tambonbanphai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร มีลักษณะทางกายภาพเป็นที่ลุ่มสลับที่ดินลักษณะลูกคลื่น มีความสูงประมาณ 160-180 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยครอบคลุมพื้นที่ของตำบลบ้านไผ่ (นอกเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่) ทั้งหมด 32.95 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

แต่ก่อนแต่เดิมนั้น [1]บริเวณพื้นที่ของตำบลบ้านไผ่นี้ มีหมู่บ้านต่างๆ คือ บ้านเกิ้ง บ้านหนองแวงไร่ บ้านเป้า บ้านหนองผือ บ้านธาตุ เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลบ้านเป้า อำเภอชนบท

เมือปีพ.ศ. 2470 ประชากรได้ขยายออกไปอาศัยตามไร่นาจึงทำให้มีความเจริญมากขึ้น จนได้แยกหมู่บ้านออกจากตำบลบ้านเป้า แล้วตั้งเป็นตำบลใหม่ขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการบริหาร โดยขณะนั้นบ้านเกิ้งมีสภาพเป็นหมู่บ้านใหญ่มีประชากรหนาแน่นและมีความพร้อมในหลายๆด้าน ทางการจึงได้ยกฐานะให้เป็นที่ตั้งของตำบล เรียกชื่อว่า "ตำบลบ้านเกิ้ง" ขึ้นตรงต่อการปกครองอำเภอชนบท ต่อมามีผู้คนจากบ้านเมืองเพีย ตัวเมืองชนบทและจากที่อื่นๆได้อพยพครอบครัวเข้ามาอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านเกิ้งมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เกิดหมู่บ้านต่างๆมากขึ้น เช่น บ้านโคกสูง กุดเป่ง หนองผักแว่น โนนละม่อม บ้านหนองกุง บ้านหนองลุมพุก ตลาดบ้านไผ่ บ้านไผ่นอก 

เมื่อปี พ.ศ. 2482 ทางการยกฐานะของชุมชนต่างๆที่ขึ้นต่อตำบลบ้านเกิ้งนั้นขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเรียกชื่อว่า "กิ่งอำเภอบ้านไผ่" โดยเหตุที่ไม่ใช่ชื่อว่า "บ้านเกิ้ง" เพราะชาวบ้านฟังดูแล้วไม่เพราะไม่ทันสมัยเป็นชื่อแบบบ้านนอกสมัยเก่า จึงตั้งเป็นชื่อ "บ้านไผ่" แล้วต่อมาก็ได้ยุบตำบลบ้านเกิ้งลงเป็นหมู่บ้านธรรมดาแล้ว ตั้งตำบลบ้านไผ่ขึ้นมาแทน โดยต่อมาทางรถไฟจึงได้ตัดผ่านบ้านไผ่มุ่งสู่ ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย ตำบลบ้านไผ่ก็มีความเจริญมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ทางราชการได้ประกาศจัดตั้งเป็น สภาตำบลบ้านไผ่[2] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้จัดตั้งขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่[3] จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านไผ่ จำนวน 13 หมู่บ้าน (นอกเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่) ดังนี้[4]

 •  หมู่ที่ 1  บ้านหนองผือ                                  
 • หมู่ที่ 2  บ้านกุดเป่ง                              
 • หมู่ที่ 3  บ้านเป้า                                  
 • หมู่ที่ 4  บ้านโนนละม่อม (บ้านโนนอีมอม)   
 • หมู่ที่ 5  บ้านธาตุ 
 • หมู่ที่ 6  บ้านป่าแดง             
 • หมู่ที่ 7  บ้านโคกสูง     
 • หมู่ที่ 8  บ้านทุ่งมน 
 • หมู่ที่ 9  บ้านหนองผักแว่น 
 • หมู่ที่ 10  บ้านหนองกุง 
 • หมู่ที่ 11  บ้านกอบง 
 • หมู่ที่ 12  บ้านดอนนาดี (บ้านดอนกอย)       
 • หมู่ที่ 13  บ้านทุ่งมน 

การศึกษา[แก้]

มีสถานศึกษา คือ

 • โรงเรียนบ้านหนองผือ-กอบง
 • โรงเรียนบ้านเป้า
 • โรงเรียนบ้านทุ่งมน
 • โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม

ผลิตภัณฑ์ชุมชน[แก้]

 1. ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหมและผ้าใยบัว ของหมู่ 2
 2. ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ ของหมู่ 2
 3. ผลิตภัณฑ์จากสำลี ของหมู่ 1 (บริษัท เพิ่มพูนอุตสาหกรรม)
 4. ปลาส้ม ของชุมชนแสงทอง
 5. ผ้าไหม ของหมู่ 8
 6. เสื้อผ้าสำเร็จรูป ของหมู่ 1

อ้างอิง[แก้]

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติตำบลบ้านไผ่" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.banphaicity.go.th/(ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 2.  "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):4. 24 สิงหาคม 2516
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):26. 25 ธันวาคม 2539
 4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลบ้านไผ่"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.thaitambon.com/tambon/401001 (ม.ป.ป.) เก็บถาวร 2017-07-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. สืบค้น 6 กันยายน 2560.