โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้เกี่ยวกับโรงพยาบาลในขอนแก่น สำหรับโรงพยาบาลอื่น ดูที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Srinagarind Hospital
Medicine KKU Thai Emblem.png
ชื่อย่อรพ.ศรีฯ
ชื่อย่อ
อังกฤษ
SNH
ประเภทโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์
ที่ตั้งถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง23 มิถุนายน พ.ศ. 2518
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้อำ-
นวยการ
รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล
จำนวนเตียง1,466 เตียง[1]
แพทย์510 คน
บุคลากร1,732 คน
เว็บไซต์srinagarind.md.kku.ac.th

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (Srinagarind Hospital) เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติ[แก้]

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2518 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เริ่มเปิดอาคารชั่วคราวเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และ ให้บริการประชาชน โดยใช้อาคารโรงพยาบาลโรคเรื้อนเดิมบริเวณสีฐาน ซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว เรียกว่า "โรงพยาบาลฮัท" (Hut Hospital)

ต่อมาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้กำเนิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์เพื่อให้ประชาชนในภาคตะวันออก เฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยได้รับ บริการจากสถานพยาบาลในระดับมหาวิทยาลัย และเพิ่มศักยภาพในการ ผลิตแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกประเภท ให้มีความรู้ ความชำนาญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ ณ อาคารโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 และมีพระบรมราชโองการพระราชทานนามว่า "โรงพยาบาลศรีนครินทร์" ตามพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การก่อสร้างอาคาร ตรวจรักษาและอาคารบริการของโรงพยาบาลได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2525 จึงได้ย้ายหน่วยงานทั้งหมดมาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลศรีนครินทร์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2526 ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนีมีพระชนมายุ 89 พรรษา ได้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นตึกผ่าตัดหลังใหม่มีห้องผ่าตัดเพิ่มขึ้นอีก 9 ห้อง เพื่อให้การบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่มารับการผ่าตัดได้เพิ่มขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์และพระราชทานนามว่า "อาคาร89 พรรษาสมเด็จย่า" เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมพ.ศ. 2532 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์มาทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2537
หน่วยงานภายใน[แก้]

 • งานเลขานุการโรงพยาบาล
  ไฟล์:Healthscienceskku007.jpg
  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
 • งานเภสัชกรรม
 • งานเวชระเบียน
 • งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานโภชนาการ
 • งานแม่บ้าน
 • งานจ่ายกลาง
 • งานเวชกรรมสังคม
 • งานทันตกรรม
 • งานพัฒนาคุณภาพ รพ.
 • งานบริการพยาบาล

ศูนย์บริการเฉพาะด้าน[แก้]

 • ศูนย์เลสิค
 • ศูนย์บริการโรคไต
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
 • ศูนย์จักษุ
 • ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดด้วยกล้อง
 • ศูนย์ตติยภูมิโรคมะเร็ง
 • ศูนย์แม่ข่ายระบบทางเดินหายใจ
 • ศูนย์รักษ์ปทุม

อ้างอิง[แก้]