ข้ามไปเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง (จังหวัดขอนแก่น)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ระวังสับสนชื่อคล้ายกัน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
ตรา
คำขวัญ: 
ส่งเสริมการเกษตร ฟื้นฟูภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ สู่ครอบครัวอบอุ่น พึ่งตนเองได้ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอชนบท
พื้นที่
 • ทั้งหมด28.013 ตร.กม. (10.816 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด3,730 คน
 • ความหนาแน่น133.15 คน/ตร.กม. (344.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06401804
ที่อยู่ที่ทำการบ้านดอนดู่ หมู่ 10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
เว็บไซต์www.sriboonruang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง มีระดับความสูง 165 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ลาดเอียงลงสู่หนองกองแก้ว

ที่ตั้งและอาณาเขต

[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

[แก้]

ตำบลศรีบุญเรือง [1]แรกเริ่มเป็นหมู่บ้านในการปกครองของตำบลชนบท โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2525 ทางราชการได้แบ่งท้องที่ออกมาจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลใหม่ ชื่อว่า "ตำบลศรีบุญเรือง" เพราะในพื้นทีมีวัดชื่อ วัดศรีบุญเรือง ที่ประชาชนส่วนใหญ่เลื่อมใส ศรัทธา โดยมีเขตปกครอง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านชนบท บ้านคุ้มใต้ บ้านคุ้มขี้เถ้า บ้านคุ้มท่า บ้านท่าม่วง บ้านหนองหวาย บ้านกุดหล่ม บ้านวังเวิน บ้านดอนดู่[2] ซึ่งมีฐานะเป็น สภาตำบลศรีบุญเรือง มีหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดแผนพัฒนา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยมีประกาศให้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก สภาตำบลศรีบุญเรือง เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง[3]จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง

[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ปกครองครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศรีบุญเรือง (นอกเขตเทศบาลตำบลชนบท) จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่[4]

หมู่ที่ 5 บ้านท่าม่วง ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหวาย ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านกุดหลุ่ม ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านวังเวิน ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านดอนดู่ ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านดอนดู่น้อย ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านท่าม่วงน้อย ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ศิวิไลย์ ทั้งหมู่บ้าน

ข้อมูลทางสังคม

[แก้]

การศึกษา[5]

 • โรงเรียนประถมศึกษา
  • โรงเรียนบ้านท่าม่วง
  • โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)
  • โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม

การสาธารณสุข

[แก้]
 • โรงพยาบาลรัฐ จำนวน 2 แห่ง
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 รับผิดชอบหมู่ที่ 7,8,9,10
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีบุญเรือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 รับผิดชอบหมู่ที่ 5,11,12,6

องค์กรทางศาสนา

[แก้]
 • วัดราษฎร์ จำนวน 4 แห่ง
  • วัดป่าเกษมคงคาราม
  • วัดป่าปริปุณณธรรมาราม
  • วัดบำรุงวิริยะ
  • วัดอัมพวัน
 • สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง
  • สำนักสงฆ์โคกป่าโจด
  • สำนักสงฆ์บ้านหนองหวาย
  • สำนักสงฆ์ศรีธรรมาณุรักษ์
  • สำนักสงฆ์เทพนิมิต

อ้างอิง

[แก้]
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติความเป็นมา" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.sriboonruang.go.th/dataturpai/prawat.html เก็บถาวร 2017-12-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (ม.ป.ป.). สืบค้น 20 ธันวาคม 2560.
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลเขตตำบลในท้องที่อำเภอชนบท......PDF ราชกิจจานุเบกษา 99 (69) :1659-1665. 18 พฤษภาคม 2525.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา113 (พิเศษ9 ง) :17. 30 มกราคม 2539
 4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลศรีบุญเรือง" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/7 (ม.ป.ป.). สืบค้น 20 ธันวาคม 2560..
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จังหวัดขอนแก่น. "สภาพทางสังคม" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.sriboonruang.go.th/dataturpai/sangkhom.html เก็บถาวร 2017-12-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (ม.ป.ป.). สืบค้น 20 ธันวาคม2560.