สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต.jpg
เกิด14 ตุลาคม พ.ศ. 2498 (66 ปี)
สัญชาติไทย
อาชีพประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีชื่อเสียงจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
คู่สมรสนิภา สุวรรณสุจริต

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต (14 ตุลาคม 2498 -) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน[1] ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ประเทศไทย)[2] อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลพื้นที่ในช่วงเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา พ.ศ. 2554

การศึกษา[แก้]

สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่น 30 (สอบได้อันดับที่ 1)[3]

การทำงาน[แก้]

สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เริ่มรับราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จนได้รับตำแหน่งนายอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2534 ต่อมาได้ย้ายไปรับตำแหน่งนายอำเภอลอง อำเภอเชียงคำ อำเภอตะพานหินเป็นลำดับ ในปี พ.ศ. 2541 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ ในปี พ.ศ. 2544

ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กระทั่งปี พ.ศ. 2551 จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นรองอธิบดีกรมการปกครอง และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในปีถัดมา

พ.ศ. 2553 ได้ย้ายไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผลงานเป็นที่รู้จักของสื่อมวลชน[4] จากการลงพื้นที่ในช่วงที่เกิดเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ต่อมาในปลายปีเดียวกัน จึงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากนั้นประมาณ 1 ปี จึงได้มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น [5] ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

พ.ศ. 2561 ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

พ.ศ. 2564 ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564

รางวัลดีเด่น[แก้]

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ได้รับรางวัลจากผลงานดีเด่นหลายรางวัล อาทิ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/114/T_0001.PDF?fbclid=IwAR04Xhn8COhQFAsqEG6Qd43KSqzhbe9VTMYDsffflWhfKYZjbhFhM27Xjc0
  2. พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน [๑. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ๒. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต]
  3. "ผู้บริหารจังหวัดศรีสะเกษ". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-06-02. สืบค้นเมื่อ 2011-02-14.
  4. ไทยรัฐ
  5. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1349160117&grpid=01&catid=&subcatid=
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2549
ก่อนหน้า สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ถัดไป
วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ 2leftarrow.png Seal Kalasin.png
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
(พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555)
2rightarrow.png สุวิทย์ สุบงกฎ