มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดูบทความหลักที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ศูนย์การศึกษาชุมแพ
Mahamakut Buddhist University Sri Lanchang Campus, Chumphae Education Center
Logo-gs.png
ชื่อย่อมมร. วศช. ศชพ. / MBU SLC CEC
คติพจน์ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา
สถาปนา28 มกราคม พ.ศ. 2547 (16 ปี)
ประเภทศูนย์การศึกษา
ผู้อำนวยการพระมหาพุฒิพงศ์ สิริภิญโญ
ที่ตั้ง222 หมู่ 10 บ้านสว่างวารี ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
ต้นไม้ต้นโพธิ์
สีประจำสถาบัน     สีส้ม
เว็บไซต์www.chumphae.mbu.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ (อังกฤษ: Mahamakut Buddhist University Sri Lanchang Campus, Chumphae Education Center ) เป็นศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตั้งอยู่ที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยเริ่มแรกกรรมการประจำวิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ประชุมพิจารณาโครงการขยายห้องเรียนมาเปิดสอนที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ
คณะ/ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

  • สาขาวิชาการปกครอง
  • สาขาวิชาการปกครอง (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]