มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดูบทความหลักที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ศูนย์การศึกษาชุมแพ
ไฟล์:Logo-gs.png
ชื่อย่อมมร. วศช. ศชพ. / MBU SLC CEC
คติพจน์ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา
ประเภทศูนย์การศึกษา
สถาปนา28 มกราคม พ.ศ. 2547 (19 ปี)
ผู้อำนวยการพระมหาพุฒิพงศ์ สิริภิญโญ
ที่ตั้ง
222 หมู่ 10 บ้านสว่างวารี ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
ต้นไม้ต้นโพธิ์
สี  สีส้ม
เว็บไซต์www.chumphae.mbu.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ (อังกฤษ: Mahamakut Buddhist University Sri Lanchang Campus, Chumphae Education Center) เป็นศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตั้งอยู่ที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยเริ่มแรกกรรมการประจำวิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ประชุมพิจารณาโครงการขยายห้องเรียนมาเปิดสอนที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ
คณะ/ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

  • สาขาวิชาการปกครอง
  • สาขาวิชาการปกครอง (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]