องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน (จังหวัดขอนแก่น)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ตรา
คำขวัญ: 
"การคมนาคมสะดวก มุ่งขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพิ่มผลผลิตในชุมชน มีความรู้กว้างไกล สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ"
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอโนนศิลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด75.42 ตร.กม. (29.12 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด8,096 คน
 • ความหนาแน่น107.34 คน/ตร.กม. (278.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06402502
ที่อยู่ที่ทำการเลขที่ 99 หมู่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

บ้านหัน[1] อำเภอโนนศิลา แต่ดั้งเดิมเมื่อราวปี พ.ศ. 2474 ขึ้นสังกัดการปกครองเป็น หมู่ 10 ตำบลแคนเหนือ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จนต่อมาราว พ.ศ. 2482 ทางราชการจึงตั้งจัด "กิ่งอำเภอบ้านไผ่" ตำบลแคนเหนือจึงได้ย้ายมาสังกัดกิ่งอำเภอบ้านไผ่ (อำเภอบ้านไผ่ ปัจจุบัน) ซึ่งในขณะนั้นตำบลแคนเหนือมีทั้งหมด 46 หมู่บ้าน จึงยากต่อการปกครองดูแลไม่ทั่วถึง

เมื่อราว พ.ศ. 2492 บ้านหัน ซึ่งอยู่ห่างไกลจากการปกครอง ทางราชการจึงยกฐานะขึ้นเป็น "ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอบ้านไผ่" (ในขณะนั้น) ได้แยกออกมาจากตำบลแคนเหนือ ซึ่งในเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ทางราชการได้ให้จัดตั้งเป็น สภาตำบลบ้านหัน[2]

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2537 ตำบลบ้านหัน อำเภอบ้านไผ่ มีประชากรหนาแน่น พื้นที่กว้างขวาง มีหมู่บ้านในเขตการปกครองรวมทั้งหมด 22 หมู่บ้าน ประกอบกับอำเภอบ้านไผ่ มีเขตการปกครองมากถึง 25 ตำบล ทางราชการจึงเห็นสมควรยกฐานะตำบลอันห่างไกลจากการปกครองของอำเภอบ้านไผ่ขึ้นเป็น "กิ่งอำเภอ" โดยทางราชการได้เห็นสมควรยกฐานะ ตำบลบ้านหัน ขึ้นเป็น "กิ่งอำเภอบ้านหัน" ทางทิศใต้ของอำเภอบ้านไผ่ รวมการปกครองเป็น 5 ตำบล โดยก่อสร้างศูนย์ราชการ ณ บริเวณป่าโคกห้วยทราย บ้านห้วนแคน แต่ในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 ตำบล "ไม่เห็นชอบด้วย" เนื่องจากบริเวณป่าโคกห้วยทราย ไม่เป็นที่ตั้งกึ่งกลาง ทำให้ประชาชนทางด้านฝั่งตะวันตกอยู่ห่างไกล ลำบากต่อการเดินทางมาติดต่อราชการ จึงได้ลงมติเห็นชอบตั้งศูนย์ราชการที่โคกสาธารณประโยชน์ หมู่ 2 ตำบลโนนศิลา และมีมติเห็นว่าให้ใช้ชื่อว่า "กิ่งอำเภอโนนศิลา" จนปัจจุบัน

และเมื่อ ตำบลบ้านหันแยกออกมาสังกัด กิ่งอำเภอโนนศิลา หมู่บ้านทางได้ทิศตะวันออก ได้แก่ บ้านป่าป่อ บ้านหนองดู่ บ้านดอนเปือย บ้านเสือเฒ่า ซึ่งเห็นว่าห่างไกลที่ตั้งศูนย์ราชการใหม่ จึงขอยกฐานะหมู่บ้านป่าปอขึ้นเป็น ตำบลป่าปอ ขึ้นสังกัดอำเภอบ้านไผ่ ตามเดิม ซึ่งโดยตำบลบ้านหัน มีการปกครองเป็น สภาตำบลบ้านหัน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลบ้านหัน เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน[3] ซึ่งปัจจุบันตำบลบ้านหัน มีเขตการปกครอง 16 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนศิลา 2 หมู่บ้าน และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 14 หมู่บ้าน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ปกครองพื้นที่ตำบลบ้านหัน 14 หมู่บ้าน (นอกเขตเทศบาลตำบลโนนศิลา) ได้แก่[4]

1. บ้านหนองไฮ (Ban Nong Hai) 8. บ้านหนองแวง (Ban Nong Waeng)
2. บ้านห้วยแคน (Ban Huai Khaen) 9. บ้านหนองไฮน้อย (Ban Nong Hai Noi)
3. บ้านวังยาว (Ban Wang Yao) 10. บ้านหนองแวงน้อย (Ban Nong Waeng Noi)
4. บ้านหนองขี้เห็น (Ban Nong Khi Hen) 11. บ้านหนองทุ่ม (Ban Nong Thum)
5. บ้านห้างข้าว (Ban Hang Khao) 12. บ้านกุดหลง (Ban Kut Long)
6. บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ (Ban Nong Nam Khun Nuea) 13. บ้านดอนกู่ (Ban Don Ku)
7. บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ (Ban Nong Nam Khun Tai) 14. บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ (Ban Nong Nam Khun Nuea)

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • วัดอัมพวนาราม 
 • วัดศรีบุญเรือง 
 • วัดวิสุทธิการาม 
 • วัดแก้วกู่ชัยมงคล 
 • วัดเทพาราม 
 • วัดนารานิวาส 
 • วัดวิสุทธิการาม 

อ้างอิง[แก้]

 1.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน จังหวัดขอนแก่น. "สภาพทั่วไป อบต.บ้านหัน" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.banhan.go.th/page.php?id=3440 เก็บถาวร 2019-11-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):4. 24 สิงหาคม 2516
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):27. 25 ธันวาคม 2539
 4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลบ้านหัน"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com 9 (ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.

พิกัดภูมิศาสตร์: 15°56′52″N 102°43′31″E / 15.947778°N 102.725278°E / 15.947778; 102.725278