เทศบาลเมืองเมืองพล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองเมืองพล
Mueang Phon Town Municipality
เทศบาลเมือง
เมืองพล.jpg
ตรา
คำขวัญ: บริหารโปร่งใส ห่างไกลยาเสพติด พิชิตความยากจน มวลชนพัฒนา คุณธรรมนำหน้า การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน
แม่แบบ:Pushpin map alt
แม่แบบ:Pushpin map alt
เทศบาลเมืองเมืองพล
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองเมืองพลในประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°48′33.0″N 102°36′06.0″E / 15.809167°N 102.601667°E / 15.809167; 102.601667พิกัดภูมิศาสตร์: 15°48′33.0″N 102°36′06.0″E / 15.809167°N 102.601667°E / 15.809167; 102.601667
ประเทศ  ไทย
จังหวัด ขอนแก่น
อำเภอ พล
ที่ตั้ง 324/1 ถนนเสริมสวาสดิ์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายสุวัฒน์ อังสนันท์
พื้นที่
 • ทั้งหมด ตร.กม. (1 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด 11,309 คน
 • ความหนาแน่น 3,769.66 คน/ตร.กม. (9,763.4 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ 0 4341 5091, 0 4341 4091, 0 4341 5260, 0 4341 5257
เว็บไซต์ ทม.เมืองพล
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองเมืองพล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น มีลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นเนินลาดลักษณะลูกคลื่นและที่ราบบางส่วน สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายน้ำซึมผ่านได้รวดเร็วและ น้ำใต้ดินมีความเค็มสูง ขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค แหล่งน้ำที่สำคัญคืออ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต[1]

เทศบาลเมืองเมืองพล ตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัดขอนแก่น มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ เริ่มตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่หลัก กิโลเมตรที่ 378-250 ของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ หักฉากกับทางรถไฟไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทาง 580 เมตร จรดหลักเขตที่ 2 ขนานไปตามฝั่งตะวันออกของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ไปทางใต้เป็นระยะทาง 430 เมตร จนจรดหลักเขตที่ 3 ซึ่งเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ทางทิศเหนือจะติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
 • ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เลียบเกวียนผ่าน หมู่บ้านหนองแวงไปจรดหลักเขต ที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ทาง ฝั่งตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เขตเทศบาลเมืองเมืองพลทางทิศตะวันออกนี้จะติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
 • ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 5 หักไปทางทิศตะวันตก ได้ฉากกับเส้นเขตที่ 4-5 เลียบไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 255 เมตร จรดหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ มุมตะวันออกเฉียงใต้ของทางเดินจาก หลักที่ 6 เลียบไปทางเดินจรดหลักเขตที่ 7 ที่ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน เมืองเก่า ห่างจากหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ที่หลัก ก.ม. 374/7001 ของทางรถไฟตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากหลักเขตที่ 7 เป็นระยะทาง 695 เมตร วัดเป็นเส้นใต้ตั้งฉากกับทางรถไฟเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ทางทิศใต้นี้จะติดต่อกับอ่างเก็บน้ำชลประทาน "บึงละเลิงหวาย" เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
 • ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 8 เลียบทางรถไฟไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1 เขตเทศบาลเมืองเมืองพล ทางทิศตะวันตกนี้ จะจรดกับทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - หนองคายตลอดแนว เขตองค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม และองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองเมืองพล แรกเริ่มก่อตั้งเดิมชื่อ "เทศบาลตำบลเมืองพล" เมื่อชุมชนมีความหนาแน่น พอที่จะจัดตั้งเทศบาลได้ จึงได้ ยกฐานะเป็นเทศบาล เรียกว่า "เทศบาลตำบลเมืองพล"[2] ตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล ตำบลเมืองพล จังหวัดขอนแก่น พุทธศักราช 2480 มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจาก กรุงเทพฯ ประมาณ 398 กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 74 กิโลเมตร มีคณะผู้บริหาร บริหารท้องถิ่นชุดแรก พระศรีพลรัตน์ นายอำเภอ ในขณะนั้นเป็นนายกเทศมนตรี นายศรี อุทกศิริ และนายพัน พุทโธวาท เป็นเทศมนตรี และ นายกระบี่ ณรงค์ เป็นปลัดเทศบาล 

"เทศบาลตำบลเมืองพล" ได้รับการยกฐานะให้เป็น "เทศบาลเมืองเมืองพล"[3] เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2538 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก. และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 กันยายน 2538 เป็นต้นไป

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • สวนสาธารณะสระแก
 • สวนสาธารณะสระจันทร์
 • อ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย
 • ทำนบภูดิน
 • โนนแท่นพระ

การปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองเมืองพล ปกครองครอบคลุมพื้นทีตำบลเมืองพลบางส่วน (นอกเขตองค์การบริหาส่วนตำบลเมืองพล) โดยแบ่งออกเป็นชุมชนทั้งหมด 14 ชุมชน ดังนี้

 1. ชุมชนศรีเมือง
 2. ชุมชน บขส. มิ่งเมือง
 3. ชุมชนพลประชากลางเมือง
 4. ชุมชนทุ่งรวงทอง
 5. ชุมชนพลประชานุกูล
 6. ชุมชนพลประชาพัฒนา
 7. ชุมชนตลาดเก่า
 8. ชุมชนเมืองพล
 9. ชุมชนเมืองเก่า
 10. ชุมชนเมืองใหม่
 11. ชุมชนหนองแวง 1
 12. ชุมชนหนองแวง 2
 13. ชุมชนหนองแวง 3
 14. ชุมชนหนองแวง 4
ภาพพาโนรามาแผนที่เมืองพล

อ้างอิง[แก้]

 1. เทศบาลเมืองเมืองพล. "เกี่ยวกับเทศบาล" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.muangphon.go.th/abouts/index.html (ม.ป.ป.). สืบค้น 22 พฤศจิกายน 2560.
 2. พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลตำบลเมืองพล จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2480.PDFราชกิจจานุเบกษา. 54. (-). 1887-1890. 14 มีนาคม 2480
 3. พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2538.PDF ราชกิจจานุเบกษา. 112. (40 ก). 37-40. 24 กันยายน 2538