เทศบาลเมืองเมืองพล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองเมืองพล
Mueang Phon Town Municipality
เทศบาลเมือง
เมืองพล.jpg
ตรา
คำขวัญ: บริหารโปร่งใส ห่างไกลยาเสพติด พิชิตความยากจน มวลชนพัฒนา คุณธรรมนำหน้า การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน
แม่แบบ:Pushpin map alt
แม่แบบ:Pushpin map alt
เทศบาลเมืองเมืองพล
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองเมืองพลในประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°48′33.0″N 102°36′06.0″E / 15.809167°N 102.601667°E / 15.809167; 102.601667พิกัดภูมิศาสตร์: 15°48′33.0″N 102°36′06.0″E / 15.809167°N 102.601667°E / 15.809167; 102.601667
ประเทศ  ไทย
จังหวัด ขอนแก่น
อำเภอ พล
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายสุวัฒน์ อังสนันท์
พื้นที่
 • ทั้งหมด ตร.กม. (1 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 11,953 คน
 • ความหนาแน่น 3,984.33 คน/ตร.กม. (10,319.4 คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์ 0 4341 5091, 0 4341 4091, 0 4341 5260, 0 4341 5257
เว็บไซต์ [1]
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองเมืองพล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้รับยกฐานะมาจากเทศบาลตำบลเมืองพล มีเขตรับผิดชอบ ได้แก่ ตำบลเมืองพล

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองเมืองพล ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เดิมชื่อ "เทศบาลตำบลเมืองพล" เมื่อชุมชนมีความหนาแน่น พอที่จะจัดตั้งเทศบาลได้ จึงได้ ยกฐานะเป็นเทศบาล เรียกว่า "เทศบาลตำบลเมืองพล" ตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล ตำบลเมืองพล จังหวัดขอนแก่น พุทธศักราช 2480 มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจาก กรุงเทพฯ ประมาณ 398 กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 74 กิโลเมตร มีคณะผู้บริหาร บริหารท้องถิ่นชุดแรก พระศรีพลรัตน์ นายอำเภอ ในขณะนั้นเป็นนายกเทศมนตรี นายศรี อุทกศิริ และนายพัน พุทโธวาท เป็นเทศมนตรี และ นายกระบี่ ณรงค์ เป็นปลัดเทศบาล 

"เทศบาลตำบลเมืองพล" ได้รับการยกฐานะให้เป็น "เทศบาลเมืองเมืองพล" เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2538 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก. และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 กันยายน 2538 เป็นต้นไป

พื้นที่เขตเทศบาล[แก้]

ทิศเหนือ เริ่มตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่หลัก กิโลเมตรที่ 378-250 ของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ หักฉากกับทางรถไฟไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทาง 580 เมตร จรดหลักเขตที่ 2 ขนานไปตามฝั่งตะวันออกของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ไปทางใต้เป็นระยะทาง 430 เมตร จนจรดหลักเขตที่ 3 ซึ่งเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ทางทิศเหนือจะติดต่อกับเขตตำบลโจดหนองแก อำเถอพล จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เลียบเกวียนผ่าน หมู่บ้านหนองแวงไปจรดหลักเขต ที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ทาง ฝั่งตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เขตเทศบาลเมืองเมืองพลทางทิศตะวันออกนี้จะติดต่อกับเขตตำบลเมืองพล อำเภอพล

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 5 หักไปทางทิศตะวันตก ได้ฉากกับเส้นเขตที่ 4-5 เลียบไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 255 เมตร จรดหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ มุมตะวันออกเฉียงใต้ของทางเดินจาก หลักที่ 6 เลียบไปทางเดินจรดหลักเขตที่ 7 ที่ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน เมืองเก่า ห่างจากหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ที่หลัก ก.ม. 374/7001 ของทางรถไฟตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากหลักเขตที่ 7 เป็นระยะทาง 695 เมตร วัดเป็นเส้นใต้ตั้งฉากกับทางรถไฟเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ทางทิศใต้นี้จะติดต่อกับอ่างเก็บน้ำชลประทาน "บึงละเลิงหวาย" เขตตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 8 เลียบทางรถไฟไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1 เขตเทศบาลเมืองเมืองพล ทางทิศตะวันตกนี้ จะจรดกับทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - หนองคายตลอดแนว

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

  • สวนสาธารณะสระแก
  • สวนสาธารณะสระจันทร์
  • อ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย
  • ทำนบภูดิน
  • โนนแท่นพระ

อ้างอิง[แก้]