เทศบาลเมืองเมืองพล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เมืองพล
Mueang Phon
เทศบาลเมือง
ตราอย่างเป็นทางการของเมืองพล
ตรา
คำขวัญ: บริหารโปร่งใส ห่างไกลยาเสพติด พิชิตความยากจน มวลชนพัฒนา คุณธรรมนำหน้า การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน
ประเทศ  ไทย
จังหวัด ขอนแก่น
อำเภอ พล
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายสุวัฒน์ อังสนันท์
เนื้อที่
 • ทั้งหมด ตร.กม. (1 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 11,953 คน
โทรศัพท์ 0 4341 5091, 0 4341 4091, 0 4341 5260, 0 4341 5257
เว็บไซต์ [1]
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองเมืองพล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้รับยกฐานะมาจากเทศบาลตำบลเมืองพล มีเขตรับผิดชอบ ได้แก่ ตำบลเมืองพล

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองเมืองพล ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเมืองพลอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เดิมชื่อ "เทศบาลตำบลเมืองพล" เมื่อชุมชนมีความหนาแน่น พอที่จะจัดตั้งเทศบาลได้ จึงได้ ยกฐานะเป็นเทศบาล เรียกว่า "เทศบาลตำบลเมืองพล" ตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล ตำบลเมืองพล จังหวัดขอนแก่น พุทธศักราช 2480 มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจาก กรุงเทพฯ ประมาณ 398 กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 74 กิโลเมตร มีคณะผู้บริหาร บริหารท้องถิ่นชุดแรก พระศรีพลรัตน์ นายอำเภอ ในขณะนั้นเป็นนายกเทศมนตรี นายศรี อุทกศิริ และนายพัน พุทโธวาท เป็นเทศมนตรี และ นายกระบี่ ณรงค์ เป็นปลัดเทศบาล "เทศบาลตำบลเมืองพล" ได้รับการยกฐานะให้เป็น "เทศบาลเมืองเมืองพล" เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2538 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก. และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 กันยายน 2538 เป็นต้นไป ปัจจุบัน เทศบาลเมืองเมืองพล มีนายสุวัฒน์ อังสนันท์ เป็นนายกเทศมนตรี

อ้างอิง[แก้]