รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย/หมวด 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้คือ รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย หมวดขึ้นต้นด้วยเลข 2 สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางส่วนในภาคเหนือ และภาคกลาง

ทางหลวงแผ่นดินในปัจจุบัน[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหนึ่งถึงสามหลัก[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินหนึ่งถึงสามหลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 2
หมายเลข ป้ายทางหลวง ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2 Thai Highway-2.svg 495.409 สระบุรี - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ถนนมิตรภาพ สระบุรี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย
21 Thai Highway-21.svg 412.874 สามแยกพุแค - เลย ถนนสระบุรี - หล่มสัก, ถนนหล่มสัก - เลย, ถนนคชเสนีย์, ถนนสามัคคีชัย สระบุรี, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, เลย
22 Thai Highway-22.svg 239.171 อุดรธานี - นครพนม ถนนนิตโย อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม
23 Thai Highway-23.svg 278.752 บ้านไผ่ - อุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อุบลราชธานี
24 Thai Highway-24.svg 420.145 ทางต่างระดับสีคิ้ว - อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
201 Thai Highway-201.svg 382.228 ทางต่างระดับสีคิ้ว - เชียงคาน ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, เลย
202 Thai Highway-202.svg 392.320 ชัยภูมิ - เขมราฐ ถนนนิเวศรัตน์ ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
204 Thai Highway-204.svg 18.839 ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
205 Thai Highway-205.svg 231.085 บ้านหมี่ - สามแยกสุรนารายณ์ ถนนสุรนารายณ์ ลพบุรี, ชัยภูมิ, นครราชสีมา
206 Thai Highway-206.svg 36.576 ตลาดแค - หินดาด ถนนพิมาย-ห้วยแถลง นครราชสีมา
207 Thai Highway-207.svg 36.379 บ้านวัด - ประทาย ถนนเจนจบทิศ นครราชสีมา
208 Thai Highway-208.svg 56.233 ท่าพระ - มหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ขอนแก่น, มหาสารคาม
209 Thai Highway-209.svg 5.1 ทางเข้าเมืองขอนแก่น ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น
210 Thai Highway-210.svg 118.908 อุดรธานี - วังสะพุง ถนนบุณยาหาร อุดรธานี, หนองบัวลำภู, เลย
211 Thai Highway-211.svg 184.36 หนองสองห้อง - เชียงคาน หนองคาย, เลย
212 Thai Highway-212.svg 576.298 หนองคาย - อุบลราชธานี ถนนหนองคาย-โพนพิสัย, ถนนเสด็จ, ถนนพนังชลประทาน, ถนนชยางกูร หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
213 Thai Highway-213.svg 173.64 มหาสารคาม - สกลนคร ถนนถีนานนท์, ถนนกุดยางสามัคคี (ตอนควบคุม 0104) มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, สกลนคร
214 Thai Highway-214.svg 252.427 กาฬสินธุ์ - ด่านศุลกากรช่องจอม ถนนหายโศรก, ถนนปัทมานนท์, ถนนภักดีชุมพล กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, สุรินทร์
215 Thai Highway-215.svg 76.628 ร้อยเอ็ด - ตาฮะ ถนนสุริยเดชบำรุง ร้อยเอ็ด, สุรินทร์
216 Thai Highway-216.svg 26.497 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี อุดรธานี
217 Thai Highway-217.svg 86.067 คำน้ำแซ่บ - ช่องเม็ก ถนนสถิตย์นิมานการ อุบลราชธานี
218 Thai Highway-218.svg 49.462 บุรีรัมย์ - นางรอง ถนนจิระ บุรีรัมย์
219 Thai Highway-219.svg 136.485 บรบือ - บุรีรัมย์ มหาสารคาม, สุรินทร์, บุรีรัมย์
220 Thai Highway-220.svg 53.669 หนองครก - ห้วยใต้ ถนนกสิกรรม ศรีสะเกษ
221 Thai Highway-221.svg 97.99 ศรีสะเกษ - อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ถนนพระวิหาร , ทางคู่ขนาน ทล.2085 ศรีสะเกษ
222 Thai Highway-222.svg 128.756 พังโคน - บึงกาฬ สกลนคร, บึงกาฬ
223 Thai Highway-223.svg 65.052 สกลนคร - บ้านต้อง ถนนมัธยมจันทร์, ถนนสกล-นาแก สกลนคร, นครพนม
224 Thai Highway-224.svg 225.356 นครราชสีมา - หินโคน ถนนราชสีมา-โชคชัย นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์
225 Thai Highway-225.svg 253.29 แยกบึงบอระเพ็ด - ชัยภูมิ ถนนแสงราษฎร์ใต้, ถนนแสงมุกดา นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, ชัยภูมิ
226 Thai Highway-226.svg 324.33 ถนนมิตรภาพ - วารินชำราบ ถนนอุบล นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
227 Thai Highway-227.svg 162.667 กาฬสินธุ์ - พังโคน ถนนพังโคนพัฒนา กาฬสินธุ์, อุดรธานี, สกลนคร
228 Thai Highway-228.svg 87.884 ชุมแพ - หนองบัวลำภู ขอนแก่น, หนองบัวลำภู
229 Thai Highway-229.svg 54.885 บ้านไผ่ - ช่องสามหมอ ถนนแจ้งสนิท ชัยภูมิ, ขอนแก่น
230 Thai Highway-230.svg 48.332 ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น บายพาสเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
231 Thai Highway-231.svg 46.142 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี บายพาสเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
232 Thai Highway-232.svg 26.596 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด บายพาสเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
233 Thai Highway-233.svg 7.31 แยกการเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ทางคู่ขนานถนนมิตรภาพ หนองคาย
234 Thai Highway-234.svg 18.367 ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ บายพาสเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
238 Thai Highway-238.svg 13.862 ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร บายพาสเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
239 Thai Highway-239.svg 0.517 ทางเข้าสะพานแม่น้ำโขงที่มุกดาหาร ถนนคู่ขนานเมืองหนองคาย มุกดาหาร
240 Thai Highway-240.svg 9.089 ทางเลี่ยงเมืองนครพนม บายพาสเมืองนครพนม นครพนม
241 Thai Highway-241.svg 10.145 ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร บายพาสเมืองสกลนคร สกลนคร
242 Thai Highway-242.svg 26.958 หนองคาย - ท่าบ่อ ถนนพนังชลประทาน หนองคาย
243 Thai Highway-243.svg 2.475 หนองคาย - ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย/ลาว ถนนเสด็จ, ถนนมิตรภาพสายเก่า หนองคาย
244 Thai Highway-244.svg ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่บึงกาฬ[1] บึงกาฬ
247 Thai Highway-247.svg 11.600 ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย [2] ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออก หนองคาย
288 Thai Highway-288.svg 15.559 ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ บายพาสเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
290 Thai Highway-290.svg 110.7[3] ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา บายพาสเมืองโคราช นครราชสีมา
291 Thai Highway-291.svg 13.853 ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม บายพาสเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
292 Thai Highway-292.svg 8.191 ทางเลี่ยงเมืองยโสธร บายพาสเมืองยโสธร ยโสธร
293 Thai Highway-293.svg 37.087 ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ บายพาสเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
294 Thai Highway-294.svg 10.965 ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองศรีสะเกษ , ถนนเลี่ยงเมืองศรีสะเกษด้านตะวันตก บายพาสเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
295 Thai Highway-295.svg 1.4 ทางเข้าสะพานแม่น้ำโขงที่นครพนม ถนนคู่ขนานมิตรภาพไทย-ลาว นครพนม
299 Thai Highway-299.svg 135.464 ลำน้ำพาน - หนองบง ถนนถีนานนท์, ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร กาฬสินธุ์, มุกดาหาร
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (20xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 20
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2005 6.200 หล่มเก่า - วังบาล เพชรบูรณ์
2007 4.392 นายม - ถ้ำน้ำบัง เพชรบูรณ์
2008 6.365 หล่มสัก - น้ำก้อ เพชรบูรณ์
2009 53.810 ห้วยเม็ก - ท่าคันโท กาฬสินธุ์
2012 7.200 ทางเข้าวิเชียรบุรี ถนนบุศราคัม เพชรบูรณ์
2013 90.071 บ้านแยง - โคกงาม พิษณุโลก, เลย
2014 10.360 โป่งชี - ด่านซ้าย เลย
2016 70.895 วังสะพุง - ตาดกลอย เลย, เพชรบูรณ์
2019 7.550 โป่งวัว - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เลย
2020 22.627 ท่าบ่อ - บ้านผือ หนองคาย, อุดรธานี
2021 42.573 ดงไร่ - บ้านผือ ถนนชนบทบำรุง อุดรธานี
2022 62.183 นิคม - บ้านดุง อุดรธานี
2023 61.145 น้ำฆ้อง - วังสามหมอ อุดรธานี
2025 14.205 ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี ถนนรอบเมืองเทศบาลตำบลกุมภวาปี อุดรธานี
2026 47.000 หนองหิ้ง - เหล่าหลวง บึงกาฬ
2027 2.542 ทางเข้าท่าอุเทน นครพนม
2028 40.631 กุสุมาลย์ - โนนศิวิลัย สกลนคร, นครพนม
2030 2.155 ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ นครพนม
2031 22.959 ธาตุน้อย - นาเหนือ นครพนม
2032 31.214 ท่าดอกแก้ว - ศรีสงคราม นครพนม
2033 56.863 นาแก - หนองญาติ นครพนม
2034 77.304 มุกดาหาร - หนองผือ มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
2037 20.946 ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
2038 30.566 กุดฉิม - เมืองใหม่ ขอนแก่น
2039 77.479 น้ำพอง - ไทยเจริญ ขอนแก่น, กาฬสินธุ์
2040 78.090 มหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
2041 12.784 สี่แยกสมเด็จ - แยกดงแหลม กาฬสินธุ์
2043 85.709 ร้อยเอ็ด - มหาชนะชัย ร้อยเอ็ด, ยโสธร
2044 47.677 ร้อยเอ็ด - โพนทอง ร้อยเอ็ด
2045 35.875 ร้อยเอ็ด - วาปีปทุม ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม
2046 58.457 เสลภูมิ - กุฉินารายณ์ ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์
2047 6.259 กุดโจด - กุดแห่ ยโสธร
2049 24.500 ม่วงสามสิบ - พนา อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ
2050 97.838 อุบลราชธานี - เขมราฐ ถนนเขมราษฎร์ธานี อุบลราชธานี
2051 12.825 ชัยภูมิ - อุทยานแห่งชาติตาดโตน ชัยภูมิ
2054 33.742 ลาดใหญ่ - ช่องสามหมอ ชัยภูมิ
2055 14.086 โคกสะอาด - หนองสองห้อง ชัยภูมิ
2061 18.802 ทางพาด - พุทไธสง บุรีรัมย์
2062 42.484 บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ขอนแก่น
2063 31.941 บรบือ - วาปีปทุม มหาสารคาม
2065 43.780 พล - คอนสวรรค์ ขอนแก่น, ชัยภูมิ
2067 22.754 ดอนหวาย - ขามสะแกแสง นครราชสีมา
2068 43.308 โคกกรวด - โนนไทย นครราชสีมา
2069 15.192 บำเหน็จณรงค์ - ซับใหญ่ ชัยภูมิ
2072 16.000 หนองปล้อง - พระบึง นครราชสีมา
2073 83.137 นางรอง - ชุมพวง บุรีรัมย์, นครราชสีมา
2074 64.413 บุรีรัมย์ - พุทไธสง บุรีรัมย์
2076 56.337 ท่าตูม - ส้มป่อยน้อย สุรินทร์, ศรีสะเกษ
2077 66.707 สุรินทร์ - บัวเชด สุรินทร์
2079 40.277 รัตนบุรี - ศีขรภูมิ สุรินทร์
2081 78.924 ตาฮะ - พุทไธสง สุรินทร์, บุรีรัมย์
2083 60.673 อุทุมพรพิสัย - คำเขื่อนแก้ว ถนนรัฐประชา ศรีสะเกษ, ยโสธร
2085 53.581 กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ถนนสินประดิษฐ์ ศรีสะเกษ
2086 110.006 สุวรรณภูมิ - กันทรารมย์ ถนนบริหาร ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ
2087 4.415 เหล่าผักใส - ท่าห้วยหลัว สกลนคร
2089 70.420 มวกเหล็ก - ลำนารายณ์ สระบุรี, ลพบุรี
- ท่าดินดำ - ลำนารายณ์ ลพบุรี
2090 23.700 ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถนนธนะรัชต์ นครราชสีมา
2091 58.759 สว่างแดนดิน - หนองแวง สกลนคร
2092 36.704 เหล่าอุดม - กุดเรือคำ อุดรธานี, สกลนคร
2094 71.243 พรรณานิคม - เซกา สกลนคร, บึงกาฬ
2095 67.577 พรเจริญ - ปากคาด บึงกาฬ
2096 123.988 หนองเม็ก - คำตากล้า อุดรธานี, สกลนคร
2097 42.397 นาคำไฮ - ข้าวสาร หนองบัวลำภู, อุดรธานี
2098 13.616 บ้านผือ - ข้าวสาร อุดรธานี
2099 9.358 อาฮี - ท่าลี่ เลย
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (21xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 21
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2101 20.5 ห้วยผึ้ง - นาคู กาฬสินธุ์
2104 30.335 จอมมณี - ดอนสวรรค์ นครพนม, มุกดาหาร
2108 62.524 ธาตุจอมศรี - ปากชม เลย
2109 25.244 คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น
2111 38.892 พยุห์ - ขุนหาญ ศรีสะเกษ
2112 110.04 เขมราฐ - โขงเจียม อุบลราชธานี
2113 35.632 ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ เลย
2114 26.79 ด่านซ้าย - ปากหมัน เลย
2115 46.821 ปากภู - ปากห้วย เลย
2116 191.503 สี่แยกยางตลาด - ดอนตาล กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, มุกดาหาร
2117 11.986 ตะโก - เขาพนมรุ้ง บุรีรัมย์
2120 14.699 ส้มป่อย - ละหานทราย บุรีรัมย์
2122 18.135 บักจรัง - มะโน สุรินทร์
2125 35.235 บ้านไฮ - กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2126 11.225 ผือใหม่ - โดนเอาว์ ศรีสะเกษ
2127 13.085 ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ศรีสะเกษ
2128 10.767 ขุนหาญ - กันทรอม ศรีสะเกษ
2129 1.2 ทางเข้าลำนารายณ์ ถนนคชเสนี ลพบุรี
2131 12.863 ขอนแก่น - เหล่านางาม ถนนเหล่านาดี ขอนแก่น
2132 43.45 ท่าแร่ - ศรีสงคราม สกลนคร, นครพนม
2133 36.03 ศรีบุญเรือง - ภูเวียง หนองบัวลำภู, ขอนแก่น
2134 104.618 ลืออำนาจ - โขงเจียม อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
2135 37.491 หนามแท่ง - ดอนใหญ่ อุบลราชธานี
2138 34.773 บ้านใหม่ - นาด้วง เลย
2140 23.233 วังสะพุง - นาหลวง เลย
2141 44.026 ตาดข่า - ภูป่าไผ่ เลย
2142 6.5 บ้านโพธิ์ - โคกโขง บึงกาฬ
2145 6.5 หนองยาง - บ้านซาง บึงกาฬ
2146 58.646 หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ หนองบัวลำภู, ขอนแก่น
2148 21.166 ด่านขุนทด - หนองสรวง นครราชสีมา
2150 65.374 บ้านวัด - โนนไทย นครราชสีมา
2156 9.268 ยางตลาด - บ้านเสียว กาฬสินธุ์
2157 15.079 ขุขันธ์ - โคกตาล ศรีสะเกษ
2158 วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล - คลองเรียง นิเวศรัตน์-ปรางค์กู่ ชัยภูมิ
2159 119.854 ช่อระกา - คอนสาร ชัยภูมิ
2160 32.463 คง - บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
2161 มอสูง - โสกแจ้ง นครราชสีมา
2162 4.29 ทางเข้าเมืองจักราช นครราชสีมา
2164 4.522 ตะเคียน - ท่าขี้เหล็ก นครราชสีมา
2166 82.551 เสิงสาง - หนองผะองค์ นครราชสีมา, บุรีรัมย์
2167 49.038 ตรางสวาย - สำโรงทาบ ศรีสะเกษ, สุรินทร์
2169 62.735 ยโสธร - เลิงนกทา ถนนวารีราชเดช ยโสธร
2170 30.714 หนองบัวใหญ่ - หนองจาน ชัยภูมิ
2171 44.814 ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน อุบลราชธานี
2172 44.683 ดอนจิก - โนนเลียง อุบลราชธานี
2173 13.3 นิคมลำโดมน้อย - โขงเจียม อุบลราชธานี
2177 33.193 ศรีสงคราม - อากาศอำนวย นครพนม, สกลนคร
2178 43.688 วารินชำราบ - หนองงูเหลือม อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
2179 18.423 จัตุรัส - บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
2181 ปากห้วยขอนแก่น - หล่มสัก เพชรบูรณ์
2182 49.2 เดชอุดม - หนองแสง อุบลราชธานี
2183 37.737 น้ำพอง - ท่าหิน ขอนแก่น
2185 19.97 บ้านเซือม - นาหว้า สกลนคร, นครพนม
2187 36.93 หนองเรือ - หนองแวง ขอนแก่น, ชัยภูมิ
2188 22.349 กันทรวิชัย - บ้านขี มหาสารคาม
2191 2.909 ทางเข้าเดชอุดม ถนนสถลมาร์ค,ถนนประชา อุบลราชธานี
2195 113.102 เชียงคาน - เหมืองแพร่ เลย
2196 52.32 นางั่ว - แคมป์สน เพชรบูรณ์
2197 1.082 กุดข้าวปุ้น - โคกเลาะ อุบลราชธานี
2198 23.427 ขามทะเลสอ - โคกสูง นครราชสีมา
2199 37.076 ชนบท - กุดรู ขอนแก่น
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (22xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 22
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2201 53.623 ขุขันธ์ - ช่องสะงำ ถนนไกรภักดี ศรีสะเกษ
2202 7.0 ทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ใหม่) ทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
2208 46.496 ประโคนชัย - กระสัง บุรีรัมย์
2210 37.425 ขมิ้น - น้ำปลีก อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ
2213 11.885 นาส่วง - นาเยีย อุบลราชธานี
2214 46.971 นากระแซง - บ้านดวน อุบลราชธานี
2215 18.595 บุ่งน้ำเต้า - โนนสว่าง เพชรบูรณ์
2216 99.772 ห้วยสนามทราย - กกกะทอน ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์
2217 29.411 ด่านขุนทด - คำปิง นครราชสีมา, ชัยภูมิ
2218 52.469 คำเพิ่ม - ห้วยบาง สกลนคร
2219 89.925 บ้านหมี่ - ศรีเทพน้อย ลพบุรี, เพชรบูรณ์
2220 2.45 กลางดง - วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นครราชสีมา
2222 30.615 โขงเจียม - สะพือ อุบลราชธานี
2224 51.798 มวกเหล็ก - ซับน้อยเหนือ สระบุรี, นครราชสีมา
2226 95.835 วังหิน - สตึก นครราชสีมา, บุรีรัมย์
2229 13.83 กุดเรือคำ - บ้านม่วง สกลนคร
2230 24.85 เหล่าอุดม - เฝ้าไร่ อุดรธานี, หนองคาย
2231 9.603 โนนสวรรค์ - กุงเก่า อุดรธานี, กาฬสินธุ์
2232 41.345 หนองผือ - นาไฮ อุบลราชธานี
2233 40.761 พล - ท่านางแนว ขอนแก่น
2234 8.500 บ้านกฤษณา - บ้านพอก ทางเข้าโรงเรียนสวัสดีวิทยา ศรีสะเกษ
2235 25 หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง นครราชสีมา
2236 15.55 สำโรงเกียรติ - ช่องพระพลัย ศรีสะเกษ
2239 53.273 บ้านต้อง - ศรีธาตุ อุดรธานี
2242 17.034 บุ่งเขียว - เขมราฐ อุบลราชธานี
2243 72.138 บัวชุม - ปากช่อง ลพบุรี, สระบุรี, นครราชสีมา
2244 14.5 มอดินแดง - ศรีเทพน้อย เพชรบูรณ์
2245 7.915 นาตะกรุด - หนองบัวเริง เพชรบูรณ์
2246 66.651 บ่อตะครอง - ตะโก ขอนแก่น, นครราชสีมา
2247 66.483 จงโก - ปากช่อง ลพบุรี, สระบุรี, นครราชสีมา
2248 106.262 ภูมิซรอล - บุณฑริก ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
2249 31.376 ไร่ทาม - สงเปือย ถนนไร่ทาม-สงเปือย เลย
2250 20.36 ห้วยทรายคำ - หนองคัน เลย
2252 14.518 ปทุมราชวงศา - กุดข้าวปุ้น อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
2253 6.659 คำพิมูล - คำม่วง กาฬสินธุ์
2255 22.031 นาข่า - สุมเส้า อุดรธานี
2256 77.033 ถนนโค้ง - กุดม่วง ลพบุรี, นครราชสีมา
2258 5 นางั่ว-เขาค้อ-หนองแม่นา เพชรบูรณ์
2259 46.191 เสลภูมิ - คำโพนสูง ร้อยเอ็ด
2260 36.798 ลำสนธิ - ซับลังกา ลพบุรี
2262 34.046 สำโรงทาบ - ม่วงหมาก สุรินทร์
2263 48.348 อุดรธานี - หนองแวง อุดรธานี
2264 2.358 ทางเข้าหนองปลาปาก หนองคาย
2265 1.325 ทางเข้ากลางใหญ่ อุดรธานี
2266 31.983 ศรีเชียงใหม่ - กลางใหญ่ หนองคาย, อุดรธานี
2267 48.262 โพนพิสัย - โซ่พิสัย หนองคาย, บึงกาฬ
2268 77.271 เชียงยืน - ท่าคันโท มหาสารคาม, กาฬสินธุ์
2269 23.72 โนนใหม่ - ดงบัง ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม
2270 19.537 มีชัย - หนามแท่ง อุดรธานี, สกลนคร
2271 10.915 ปากน้ำ - เฉลียงลับ เพชรบูรณ์
2272 13.532 หนองยายโต๊ะ - แยกท่ามะนาว ลพบุรี
2273 28.544 บ้านหมาก - สวนมะเดื่อ สระบุรี, นครราชสีมา, ลพบุรี
2274 18.093 อีเหลอ - คลองไทร นครราชสีมา, สระบุรี
2275 189.533 หนองบง - น้ำดุก ลพบุรี, เพชรบูรณ์
2276 39.819 กุรุคุ - เรณูนคร นครพนม
2278 18.252 หัวนา - กกโอ เพชรบูรณ์
2280 37.773 สนามชัย - นาบัว สกลนคร
2281 21.156 โคกคอน - ท่าห้วยหลัว สกลนคร
2282 18.211 มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ลพบุรี
2283 26.992 สังขะ - บ้านด่าน สุรินทร์
2285 22.39 ประทาย - ชุมพวง นครราชสีมา
2287 85.379 ดงหลวง - กุดปลาค้าว มุกดาหาร, สกลนคร, กาฬสินธุ์
2288 9.798 หนองยาว - ลำดวน สุรินทร์
2289 25.388 บ้านโพน - วังสามหมอ กาฬสินธุ์, อุดรธานี
2291 49.274 กุฉินารายณ์ - สร้างค้อ กาฬสินธุ์, สกลนคร
2292 17.743 ก้านเหลืองดง - โนนตูม มุกดาหาร
2294 23.93 แก่งไฮ - ห้วยติ้ว เลย
2296 2.6 ทางแยกเข้าแก่งตะนะ อุบลราชธานี
2297 16.123 บ้านลาน - เปือยน้อย ขอนแก่น
2298 14.063 แหลมทอง - สระมะค่า นครราชสีมา
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (23xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 23
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2300 30.337 หนองแหน - หนองเขื่อน มหาสารคาม
2301 35.785 หินตั้ง - หนองสองห้อง ขอนแก่น
2302 21.85 กอไผ่ - บุ่งน้ำเต้า เพชรบูรณ์
2306 10.57 ห้วยมะเขือ - โจะโหวะ เพชรบูรณ์
2307 26.094 วานรนิวาส - บ้านเซือม สกลนคร
2308 18.962 บ้านขาม - บ้านเซือม สกลนคร
2310 12.88 สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง นครราชสีมา
2311 หนองสองห้อง - หนองขวาง นครราชสีมา
2312 28.302 หนองหาน - สุมเส้า อุดรธานี
2313 0.45 ทางเข้าท่ายม อุดรธานี
2314 24.753 หนองวัวซอ - กุดจับ อุดรธานี
2315 19 หนองวัวซอ - อูบมุง อุดรธานี
2316 58.855 โคกผักหวาน - บ้านเหล่า อุดรธานี
2318 7.524 ทุ่งใหญ่ - ทุ่งฝน อุดรธานี
2320 10.728 เนินสง่า - น้ำร้อน เพชรบูรณ์
2321 34.802 ใหม่สามัคคี - สระโบสถ์ ลพบุรี
2322 126.508 โสกขุ่น - ท่าคันโท มหาสารคาม, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์
2323 5.818 ทางเข้าอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ เพชรบูรณ์
2324 0.125 ทางเข้าหนองหาน ถนนนิตโยสายเก่า อุดรธานี
2325 18.044 เขาค้อ - หนองแม่นา เพชรบูรณ์
2326 15.959 เพชรบูรณ์ - ห้วยใหญ่ เพชรบูรณ์
2327 6.5 บัวคำ - โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
2328 41.982 ช่องจอม-นาตำบล สุรินทร์, ศรีสะเกษ
2329 27.512 เพ็ญ - สร้างคอม อุดรธานี
2330 33.221 สร้างค้อ - ห้วยหวด สกลนคร
2331 71.947 โจะโหวะ - นครไทย เพชรบูรณ์, พิษณุโลก
2333 22.923 หนองสนิท - ศรีสำโรง สุรินทร์
2334 30.695 จอมพระ - ศีขรภูมิ สุรินทร์
2335 27.393 ภูมิซรอล-น้ำตกสำโรงเกียรติ ศรีสะเกษ
2336 44.919 หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
2337 26.796 ห้วยยาง - สองคอน อุบลราชธานี
2338 33.619 สวนมะเดื่อ - แยกท่ามะนาว สระบุรี, ลพบุรี
2339 37.959 ศรีวิชา - สามแยกกวนบุ่น สกลนคร, มุกดาหาร
2340 56.013 ศิลาทิพย์ - สระโบสถ์ ลพบุรี, เพชรบูรณ์
2341 71.794 วัดไพรพัฒนา-หนองบัวเรณ ศรีสะเกษ
2342 19.213 สว่างแดนดิน - ส่องดาว สกลนคร
2343 13.841 สักหลง - วังมล เพชรบูรณ์
2344 5.2 วังตะโก - โคกเจริญ ลพบุรี
2346 46.696 ดอนเชียงบาน - ดงขวาง สกลนคร, นครพนม
2347 5.604 ธาตุนาเวง - สกลนคร สกลนคร
2348 98.213 บ้านผือ - ปากมั่ง อุดรธานี, หนองคาย, เลย
2349 12.113 หัวช้าง-บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
2350 34.072 หนองหาน - กุมภวาปี อุดรธานี
2351 37.454 ทางเข้าเมืองมหาชนะชัย-โรงพยาบาลสัตว์ยางชุมน้อย ยโสธร,ศรีสะเกษ
2352 19.7 นาด่าน - สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
2353 ท่ามะไฟหวาน - แก้งคร้อ ชัยภูมิ
2354 72.323 วะตะแบก - หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
2355 23.934 สูงเนิน - สี่แยก สกลนคร
2356 0.25 เสิงสาง-สระตะเคียน นครราชสีมา
2357 16.679 หนองยายโต๊ะ- ลำพญาไม้ ลพบุรี
2358 11.532 โนนหอม - เต่างอย สกลนคร
2359 77.482 หนองบัวแดง - วังใหญ่ ชัยภูมิ
2360 หนองบาง-น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
2361 12.1 หนองเขียด - ภูผาม่าน ขอนแก่น
2365 22.632 โคกแขวน - ดอนแขวน นครราชสีมา
2366 0.234 ทางเข้าเขื่อนจุฬาภรณ์ ชัยภูมิ
2367 37.129 มหาสารคาม - กมลาไสย มหาสารคาม, กาฬสินธุ์
2368 4.621 ทางเข้าผาแต้ม อุบลราชธานี
2369 63.056 พระทองคำ-แก้งสนามนาง นครราชสีมา
2370 35.87 นิคมคำสร้อย - หนองสูง มุกดาหาร
2371 37.325 ศีขรภูมิ - สังขะ สุรินทร์
2372 16.811 วังบาล - กกโอ เพชรบูรณ์
2373 34.396 เมืองศรีสะเกษ - ดอนไม้งาม ถนนรถโรงเรียน ศรีสะเกษ
2375 28.547 บักดอก - พนมดิน สุรินทร์
2376 35.34 น้ำซึม - สังคม อุดรธานี, หนองคาย
2377 1.28 นาไร่ใหญ่ - เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
2378 43.425 จอมพระ - สามแยกจอมพระ สุรินทร์, บุรีรัมย์
2379 4.336 เจริญศิลป์ - กุดนาขาม สกลนคร
2380 28.739 หนองปลิง - บ้านสนาม มหาสารคาม
2381 30.003 นาเชือก - โพธิ์ทอง มหาสารคาม
2382 23.65 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร-โรงพยาบาลยางชุมน้อย อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
2383 27.723 ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย อุบลราชธานี
2385 16.973 นายม - เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2387 22.737 พิมพิสารน้อย - หนองห่าง ร้อยเอ็ด
2388 0.65 ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
2389 38.519 แก้งคร้อ - สระพัง ชัยภูมิ
2390 18.421 ปฏิรูป - โนนสมบูรณ์ นครพนม
2391 27.769 กู่ทอง - บ้านเขื่อน มหาสารคาม
2392 39.001 จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
2393 51.265 นาค้อ - หนองกุงทับม้า อุดรธานี
2396 48.886 ช่องเม็ก-หนองแสง อุบลราชธานี
2397 18.467 นิคมสร้างตนเองปราสาท-ช้างหมอบพัฒนา สุรินทร์
2398 39.29 นาเฉลียง - ชนแดน เพชรบูรณ์
2399 40.361 สานตม - วังยาว เลย
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (24xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 24
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2400 45.601 หนองหิน - เอราวัณ ทางหลวง ร.พ.ช สายเก่า เลย, หนองบัวลำภู
2401 16.037 หนองไผ่ - ซับพุทรา เพชรบูรณ์
2402 24.432 จางวาง - ดงมูลเหล็ก เพชรบูรณ์
2404 21.396 เขื่องใน - กันทรารมย์ อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
2405 7.3 บ้านไผ่ - กลางใหญ่ ยโสธร, อุบลราชธานี
2406 24.02 บ้านโคก - ธาตุกลาง อุบลราชธานี
2408 18.395 นาคำใหญ่ - โพนเมือง อุบลราชธานี, ยโสธร
2410 23.173 บ้านเหล่า - ดอนกลอย อุดรธานี
2411 6.3 บ้านพลับ - หนองนกเขียน ถนนเลี่ยงเมืองบ้านผือ อุดรธานี
2412 24.065 ท่าวารี - ละทาย อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
2413 52.664 บ้านเอ้ - หนองขอน อุบลราชธานี
2414 33.582 โคกน้อย - บ้านกลาง อุดรธานี, เลย
2415 35.191 หนองบ่อ - หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี
2416 26 ทางเข้าเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์
2417 45.44 นาพระชัย - เซกา นครพนม, บึงกาฬ
2418 37.083 โพนทอง - หนองพอก ร้อยเอ็ด
2419 7.127 ขวัญเมือง - คำลือชา กาฬสินธุ์
2420 44.493 ศรีบุญเรือง - นากลาง หนองบัวลำภู
2421 48.239 เขื่อนลำพระเพลิง - กระโทก นครราชสีมา
2422 10.847 ทางเข้าปากช่อง ถนนมิตรภาพสายเก่า นครราชสีมา
2423 0.8 ทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี อุดรธานี
2424 0.304 กุดกว้าง - เมืองเก่า ขอนแก่น
2425 5.153 โคกศรีทอง - ต้นแหน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 สายเก่า นครพนม
2426 0.5 โรงเรียนบุญวัฒนา - ดอนขวาง นครราชสีมา
2427 1.6 ทางเข้าท่าอากาศยานสกลนคร สกลนคร
2428 1.741 ทางเข้าท่าอากาศยานขอนแก่น ขอนแก่น
2430 0.585 ทางเข้าบ้านไผ่ ถนนแจ้งสนิท ขอนแก่น
2431 0.1 ทางเข้าบรบือ มหาสารคาม
2432 2.143 ทางเข้าเขื่องใน อุบลราชธานี
2433 0.535 ทางเข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ บุรีรัมย์
2434 6.007 สีคิ้ว - หนองรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สายเก่า นครราชสีมา
2435 0.29 ทางเข้าเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
2436 10.524 บ้านแวง - แยกโชว์รูม ถนนเลี่ยงเมืองพุทไธสง บุรีรัมย์
2437 2.095 สามแยกเกษตร - เทศบาลตำบลพิมาย นครราชสีมา
2438 0.62 สี่แยกตลาดเมืองใหม่ - เทศบาลตำบลพิมาย นครราชสีมา
2439 1.75 สามแยกยูคา - เทศบาลตำบลพิมาย นครราชสีมา
2440 43.197 บ้านใหม่ไชยพจน์ - พล ถนนเจนจบทิศ; ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 เดิม บุรีรัมย์, ขอนแก่น
2441 0.622 ทางเข้าเมืองกาฬสินธุ์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 สายเก่า กาฬสินธุ์
2442 2.91 ห้วยสีทน - มอดินแดง กาฬสินธุ์
2443 5.225 โรงน้ำตาล - ภูขอนยูง อุบลราชธานี
2444 1.084 ทางเข้าพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
2445 68.368 บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 เดิม บุรีรัมย์
2446 5.207 หนองน้ำขุ่น - ปะคำ บุรีรัมย์
2447 7.649 บุรีรัมย์ - บ้านพลวง บุรีรัมย์
2448 0.49 ทางเข้าอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
2449 3.67 ทางเข้าท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2450 บ้านดู่ - คลองนาควาย อุบลราชธานี
2451 0.186 ทางเข้าเขมราฐ อุบลราชธานี
2453 0.487 ทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น
2454 2.583 ทางเข้าพนา - ดอนขวัญ อำนาจเจริญ
2455 0.475 ทางเข้าฟ้าห่วน อุบลราชธานี
2456 0.278 ทางเข้าประโคนชัย บุรีรัมย์
2457 0.391 ทางเข้าบ้านขามเปี้ย ร้อยเอ็ด
2458 12.658 โคกไทร - ปวงตึก สุรินทร์
2459 แสนสุข - ดงมัน กาฬสินธุ์
2460 1.675 ทางเข้าโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
2461 1.174 ทางออกผาแต้ม อุบลราชธานี
2462 2.714 หนองหล่ม - หนองเหล่า อุบลราชธานี
2463 0.15 ทางเข้าเทศบาลเมืองปัก นครราชสีมา
2464 0.606 ทางเข้าเทศบาลตำบลขามสะแกแสง นครราชสีมา
2465 0.878 ทางเข้าวังชมภู เพชรบูรณ์
2466 13.594 โคกหนองม่วง - สักหลง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 สายเก่า, ถนนโคกหนองม่วง-หล่มสัก, ถนนหล่มสัก-สักหลง เพชรบูรณ์
2467 0.067 ทางเข้านครไทย พิษณุโลก
2470 0.136 ทางเข้าโนนสัง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2146 เดิม หนองบัวลำภู
2471 0.216 สะเดาะพง - เล่ากี่ เพชรบูรณ์
2472 5.49 ทางเข้าพระตำหนักเขาค้อ เพชรบูรณ์
2473 6 หนองอีเกิ้ง - โนนสว่าง เลย
2474 4.043 ดงขวาง - ห้วยลาน เพชรบูรณ์
2475 1.683 ทางเข้าร่องกล้า พิษณุโลก
2476 1.016 วังขาม - ห้วยไคร้ เลย
2477 1.732 โรงพยาบาลยโสธร - ดอนมะยาง ยโสธร
2478 9.666 ปากน้ำ - น้ำร้อน เพชรบูรณ์
2479 11.726 นาจาน - หนองผือ เลย
2480 0.744 ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเหือง เลย
2481 9.618 ศรีศักดิ์ดา - ซำบ่าง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สายเก่า เลย
2483 5.485 ทางเข้านาส่วง อุบลราชธานี
2484 10.725 ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ชัยภูมิ
2485 4.417 โคกมะเมียน - ดงมัน สุรินทร์
2486 1.17 แกใหญ่ - แสลงพันธ์ สุรินทร์
2487 0.668 เทศบาลเมืองสุรินทร์ - บ้านโสน สุรินทร์
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินในอดีต[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหลายเส้นทางมีเส้นทางบางส่วนที่เปลี่ยนมาเป็นทางหลวงท้องถิ่นภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลต่าง ๆ ขณะที่บางเส้นทางได้โอนไปให้กรมทางหลวงชนบทดูแล

ทางหลวงแผ่นดินหนึ่งถึงสามหลักในอดีต[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินสายประธานและรองประธานในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 2
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
203 หล่มสัก - เลย ถนนสามัคคีชัย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 เพชรบูรณ์, เลย
209 ต่อเขตเทศบาลนครขอนแก่นควบคุม - ยางตลาด ถนนศรีจันทร์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ขอนแก่น, กาฬสินธุ์
235 ทางเลี่ยงเมืองนาแก ถนนสกล - นาแก ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 เดิมที่เข้าตัวอำเภอนาแก เปลี่ยนเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2425 นครพนม

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (20xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 20
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
2001 ทางแยกเข้าบ้านถ้ำพระ ถนนบุ้งน้ำเต้า - ถ้ำพระ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 - บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2478 ถนนเพชรเจริญ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2003 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 - บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2385 ถนนนิกรบำรุง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2004 ต่อเขตเทศบาลเมืองหล่มสักควบคุม - สักงอย ถนนวจี ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองหล่มสัก เพชรบูรณ์
2006 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (เพชรบูรณ์) - ป่าแดง ถนนบูรกรรมโกวิท ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2010 ต่อทางของเทศบาลเมืองหล่มสัก - ท่าอิบุญ ถนนกำแหง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองหล่มสัก เพชรบูรณ์
2011 หล่มสัก - หล่มเก่า ถนนพิทักษ์บำรุง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลตำบลหล่มเก่า เพชรบูรณ์
2015 ขอนแดง - ฟากนา ถนนเจริญรัฐ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลตำบลนาอาน เลย
2017 ต่อเขตเทศบาลเมืองเลยควบคุม - นาบอน ถนนวิสุทธิเทพ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองเลย เลย
2018 ต่อเขตเทศบาลเมืองเลยควบคุม - หนองผักก้าม ถนนเทศบาล 10 ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองเลย เลย
2024 อุดรธานี - หนองสำโรง ถนนหนองสำโรง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองหนองสำโรง อุดรธานี
2029 ทางเข้ามุกดาหาร ถนนวิสุทธการ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
2030 มุกดาหาร - คำชะอี - กุฉินารายณ์ ถนนกุฉินารายณ์ - มุกดาหาร ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 มุกดาหาร,กาฬสินธุ์
2035 ทางบริเวณสถานีรถไฟขอนแก่น สายที่ 1 ถนนดรุณสำราญ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น
2036 ทางบริเวณสถานีรถไฟขอนแก่น สายที่ 2 ถนนรื่นรมย์ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น
2042 แยกทางหลวงหมายเลข 213 (หนองแวง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (มุกดาหาร) ถนนยางตลาด - มุกดาหาร ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 299 กาฬสินธุ์, มุกดาหาร
2048 แยกทางหลวงหมายเลข 202 (บ้านหนองผือ) - อำเภอชานุมาน ถนนหนองผือ - ชานุมาน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134 อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ
2052 ทางแยกเข้าสถานีบัวใหญ่ ถนนนิเวศรัตน์ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา
2053 ชัยภูมิ - อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหลุบโพธิ์ ถนนนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ชัยภูมิ
2056 ภูเวียง - คอนสาร ถนนภูเวียง - คอนสาร ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ขอนแก่น,ชัยภูมิ
2057 บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ถนนแจ้งสนิท ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 ขอนแก่น
2058 ทางแยกเข้าพล ถนนพาณิชย์เจริญ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองพล ขอนแก่น
2059 ทางบริเวณสถานีรถไฟบ้านไผ่ สายที่ 1 ถนนอำมาตย์ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น
2060 ทางบริเวณสถานีรถไฟบ้านไผ่ สายที่ 2 ถนนราชนิกูล ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น
2064 บรบือ - บ้านสำโรง - พยัคฆภูมิพิสัย - สตึก ถนนบรบือ - บุรีรัมย์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 มหาสารคาม,บุรีรัมย์
2066 ต่อเขตเทศบาลนครราชสีมาควบคุม - ภูเขาลาด ถนนภูเขาลาด ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นครราชสีมา
2070 แยกทางหลวงหมายเลข 224 - โชคชัย ถนนราชสีมา - โชคชัย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 นครราชสีมา
2071 โชคชัย - ครบุรี ถนนโชคชัย - ครบุรี ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 นครราชสีมา
2075 ต่อทางเทศบาลประโคนชัยควบคุม - ละหานทราย ถนนประโคนชัย - ละหานทราย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 บุรีรัมย์
2078 สุรินทร์ - ลำชี สุรินทร์ - ศรีสะเกษ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 สุรินทร์
2080 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 (สุรินทร์) - อุทุมพรพิสัย ถนนสุรินทร์ - ศรีสะเกษ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 สุรินทร์, ศรีสะเกษ
2082 ทางแยกเข้าโรงเก็บสินค้ารถไฟจังหวัดอุบลราชธานี ถนนรถไฟ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองวารินชำราบ อุบลราชธานี
2084 ศรีสะเกษ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2083 (ส้มป่อยน้อย) ศีรษะเกษ - ส้มป่อย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ศรีสะเกษ
2087 แยกทางหลวงหมายเลข 205 (ประดู่งาม) - บ้านชัยบาดาล ถนนเทศบาล 26 ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลพบุรี
2088 สถานีปากช่อง - แผนกผลิตวัคซีน ถนนกองวัคซีน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองปากช่อง นครราชสีมา
2093 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (พังโคน) - ตาดภูวง ถนนสกลนาคร - พังโคน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 สกลนคร

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (21xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 21
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
2100 แยกทางหลวงหมายเลข 2115 (ตูบโกบ) - กกดู่ ถนนตูบโกบ - กบดู่ ทางหลวงชนบท ลย.4014 เลย
2102 แยกทางหลวงหมายเลข 2030 (หนองเอี่ยนทุ่ง) - บ้านเหล่า ถนนพุธนคราภิบาล ทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ 61-001 ในความดูแลของเทศบาลตำบลคำชะอี มุกดาหาร
2103 แยกทางหลวงหมายเลข 223 (หนองแคน) - โพนตูม ถนนหนองแคน - โพนตูม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง นครพนม
2105 แยกทางหลวงหมายเลข 2031 (เรณูนคร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2033 (หนองฮี) ถนนหนองฮี - เรณูนคร ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2276 นครพนม
2106 แยกทางหลวงหมายเลข 213 (ลาดกะเฌอ) - บรรจบกับทางแผ่นดินหมายเลข 22 (พรรณานิคม) ถนนผักกำภู - ลาดกะเฌอ ทางหลวงชนบท สก.2052 สกลนคร
2107 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - สถานีรถไฟโนนพยอม ถนนโนนพยอม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลตำบลม่วงหวาน ขอนแก่น
2110 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ยางตลาด) - กระนวน ถนนยางตลาด - กระนวน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 กาฬสินธุ์, ขอนแก่น
2118 แยกทางหลวงหมายเลข 24 (นางรอง) - ปะคำ ถนนธนะวิถี ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 บุรีรัมย์
2119 ครบุรี - ละหานทราย ถนนครบุรี - ละหานทราย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 นครราชสีมา,บุรีรัมย์
2120 ปะคำ - ละหานทราย ถนนปะคำ - ละหานทราย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 บุรีรัมย์
2121 แยกทางหลวงหมายเลข 214 (หินโคน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2075 (บ้านกรวด) ถนนปะคำ - หินโคน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 บุรีรัมย์, สุรินทร์
2123 แยกทางหลวงหมายเลข 24 (หนองยาว) - กระเทียม ถนนหนองยาว - กระเทียม ทางหลวงชนบท สร. 2122 สุรินทร์
2124 สังขะ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2328 (บ้านจารย์) ถนนสังขะ - บ้านจารย์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2458 สุรินทร์
2130 หน้าวัดใหม่อัมพวัน - สามแยกมิตรภาพ, แยกเข้า บชร.2 ถนนสืบศิริ, ถนนศิรินคร ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมา
2136 แยกทางหลวงหมายเลข 2046 (โพนทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (เลิงนกทา) ถนนโพนทอง - เลิงนกทา ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 ร้อยเอ็ด, ยโสธร
2139 ต่อเขตเทศบาลอุดรธานีควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (บ้านถ่อน) ถนนอุดรธานี - บ้านถ่อน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
2143 ยางตลาด - สกลนคร ถนนถีนานนท์ (1) ช่วงสกลนคร-สมเด็จเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213

(2) ช่วงสมเด็จ-ทางแยกต่างนะดับวงแหวนลำพานเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และ 299 ในเวลาต่อมา

กาฬสินธุ์ , สกลนคร
2144 แยกทางหลวงหมายเลข 222 (โนนสมบูรณ์) - นาสวรรค์ ถนนโนนสมบูรณ์ - คำแก้ว ทางหลวงชนบท บก.4001 บึงกาฬ
2147 แยกทางหลวงหมายเลข 212 (ไคสี) - โนนสว่าง ถนนไคสี - โนนสว่าง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลไคสี บึงกาฬ
2149 มัญจาคีรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 201 (ช่องสามหมอ) ถนนแจ้งสนิท ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 ขอนแก่น, ชัยภูมิ
2151 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2074 ถนนหน้าสถานี ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
2152 แยกทางหลวงหมายเลข 209 (เชียงยืน) - ท่าคันโท ถนนเชียงยืน - ท่าคันโท ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 มหาสารคาม, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์
2153 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ชุมแพ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (หนองบัวลำภู) ถนนชุมแพ - หนองบัวลำภู ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 ขอนแก่น,หนองบัวลำภู
2154 นาบอน - บ้านกลาง ถนนนาบอน - บ้านกลาง ทางหลวงชนบท ลย.3052 เลย
2155 แยกทางหลวงหมายเลข 214 (ท่ากลาง) - ท่าเพลิง ถนนท่ากลาง - ท่าเพลิง ทางหลวงชนบท กส.4073 กาฬสินธุ์
2163 พิมาย - หินดาด ถนนพิมาย - หินดาด ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 นครราชสีมา
2165 โคกสะอาด - โนนเจริญ ถนนโคกสะอาด - โนนเจริญ (1) ช่วงแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 ถึงบ้านโคกสะอาด เป็นทางหลวงชนบท บร.3010
(2) ช่วงแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 ถึงบ้านโนนเจริญ เป็นทางหลวงชนบท บร.3029
บุรีรัมย์
2168 ต่อทางของเทศบาลตำบลเมืองคง - กันทรารมย์ ถนนราศีไศล - กันทรารมย์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2086 ศรีสะเกษ
2174 แยกทางหลวงหมายเลข 203 (หางนา) - วังยาว ถนนโพนสูง - วังยาว ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เลย
2175 แยกทางหลวงหมายเลข 206 (วังหิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2223 (ชุมพวง) ถนนพิมาย - ชุมพวง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2226 นครราชสีมา
2176 ตารางสวาย - ปรางค์กู่ ถนนตารางสวาย - ปรางค์กู่ ทางหลวงชนบท ศก.5057 ศรีสะเกษ
2180 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (บ้านค่าย) - ละหาน ถนนบ้านค่าย - ละหาน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ
2184 ท่าตะโก - วังพิกุล ถนนท่าตะโก - วังพิกุล ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3004 นครสวรรค์,เพชรบูรณ์
2186 ศรีเชียงใหม่ - เชียงคาน ถนนศรีเชียงใหม่ - เชียงคาน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 หนองคาย, เลย
2189 ทางแยกเข้าตลาดกันทรลักษ์ ถนนศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ - ตลาดสดกันทรลักษ์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 ศรีสะเกษ
2190 แยกทางหลวงหมายเลข 2110 (คำใหญ่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2009 (โคกเครือ) ถนนคำใหญ่ - โคกเครือ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2268 กาฬสินธุ์
2192 เดชอุดม - นาห่อม ถนนเดชอุดม - นาห่อม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองเดชอุดม อุบลราชธานี
2193 ศรีสะเกษ - วารินชำราบ ถนนศรีสะเกษ - วารินชำราบ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
2194 ทางแยกเข้าสังขะ ถนนบ้านชบ - สังขะ ทางหลวงชนบท สร.4029 สุรินทร์

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (22xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 22
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
ปรางค์กู่ - กำแมด ถนนปรางค์กู่ - กำแมด ทางหลวงท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
2202 แยกทางหลวงหมายเลข 213 (ท่าขอนยาง) - บ้านขี ถนนเข้ามหาวิทยามหาสาารคาม ทางหลวงชนบท มค.4009 มหาสารคาม
2203 แยกทางหลวงหมายเลข 213 (คันธารราษฎร์) - มะค่า ถนนกันทรวิชัย - มะค่า ทางหลวงชนบท มค.3064 มหาสารคาม
2206 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ประโคนชัย - กระสัง) ถนนประโคนชัย - กระสัง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2208 บุรีรัมย์
2207 ตลาดสดเทศบาล - ถนนรอบเมือง ถนนคูเมือง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครสกลนคร สกลนคร
2209 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (น้ำดุก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2010 (บ้านหวาย) ถนนปากช่อง - บ้านหวาย ทางหลวงชนบท พช.2057 เพชรบูรณ์
2211 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ศรีเทพ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2275 ถนนศรีเทพ - ศรีเทพน้อย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219 เพชรบูรณ์
2212 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 21 (คลองกระจัง) ถนนกระจัง - กระจังเหนือ (1) ทางหลวงชนบท ลบ. 2134
(2) ทางหลวงชนบท พช.2053
ลพบุรี,เพชรบูรณ์
2221 แยกทางหลวงหมายเลข 2117 (ตาเป๊ก) - ต่อเขตวนอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ถนนตาเป๊ก - พนมรุ้ง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2117 บุรีรัมย์
2223 ชุมพวง - ลำปลายมาศ ถนนชุมพวง - ลำปลายมาศ ส่วนหนึ่งของ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2073 นครราชสีมา, บุรีรัมย์
2225 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (ปูลู) - บ้านเชียง ถนนวัดป่า ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านเชียง อุดรธานี
2227 พนมไพร - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2083 (มหาชนะชัย) ถนนรณชัยชาญยุทธ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 ร้อยเอ็ด, ยโสธร
2228 บ้านไผ่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ทางรถไฟ) ถนนเจนจบทิศ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น
2237 แยกทางหลวงหมายเลข 208 (โกสุมพิสัย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (เชียงยืน) ถนนโกสุมพิสัย - เชียงยืน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 มหาสารคาม
2238 แยกทางหลวงหมายเลข 304 (ปักธงชัย) - สุขัง ถนนปักธงชัย - สุขัง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองเมืองปัก นครราชสีมา
2240 เพ็กใหญ่ - โคกกลาง ถนนเพ็กใหญ่ - โคกกลาง ทางหลวงชนบท ขก.4076 ขอนแก่น
2241 โรงพยาบาลศรีสะเกษ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 220 ถนนกสิกรรม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2251 ส้มป่อย - สี่แยกไปโคกสุขสำราญ ถนนราศีไศล - โคกสุขสำราญ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2086 ศรีสะเกษ
2254 ห้วยข่า - คำบาก ถนนดอยห้วยข่า - คำราญ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2257 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (นาโคก) - บรรจบทาง ร.พ.ช. ถนนศรีสองรักร่วมใจพัฒนา ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก เลย
2261 บึงสาร - มะเริง ถนนบึงสาร - มะเริง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง นครราชสีมา
2277 แยกทางหลวงหมายเลข 2034 (ดอนตาล) - เลิงนกทา ถนนดอนตาล - เลิงนกทา ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 มุกดาหาร, ยโสธร
2284 แยกทางหลวงหมายเลข 2149 - วัดอุดมคงคาคีรีเขต ถนนนาแพง - โสกน้ำขุ่น ทางหลวงชนบท ขก.2013 ขอนแก่น
2286 ลำนารายณ์ - วังม่วง ถนนชัยบาดาล - วังม่วง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2089 ลพบุรี,สระบุรี
2293 นาจะหลวย - ภูมิซรอล ถนนนาจะหลวย - กันทรลักษ์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 อุบลราชธานี,

ศรีสะเกษ

2295 ทางแยกเข้าวิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี ถนนโนนแดง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองหนองสำโรง อุดรธานี
2299 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 (ห้วยยางดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2152 (ท่าคันโท) ถนนห้วยยางดง - ท่าคันโท ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2268 กาฬสินธุ์

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (23xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 23
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
2303 วังชมพู - วังทอง ถนนวังชมพู - วังทอง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลวังชมพู เพชรบูรณ์
2304 ทุ่งสมอ - แก้วงอย ถนนทุ่งสมอ - แก้วงอย ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เพชรบูรณ์
2305 ฐาน ชขส. 32 - ทุ่งสมอ ถนนทุ่งสมอ - ฐาน ชขส. 32 ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เพชรบูรณ์
2309 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - หนองยายเทียม หนองบุญมาก - หนองยายเทียม ทางหลวงชนบท นม.2141 นครราชสีมา
2317 หนองกี่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 224 (เสิงสาง) ถนนหนองกี่ - เสิงสาง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2166 บุรีรัมย์, นครราชสีมา
2319 กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2041 (โนนแหลมทอง) ถนนกาฬสินธุ์- พังโคน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 กาฬสินธุ์
2324 แยกทางหลวงหมายเลข 222 (คำตากล้า) - บ้านม่วง ถนนคำตาคล้า - บ้านม่วง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096 อุดรธานี
2332 แยกทางหลวงหมายเลข 2061 - ต่อเขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ถนนพุทไธสง - นาโพธิ์ ทางหลวงชนบท บร.4031 บุรีรัมย์
2345 สระแก้ว - ภูวง ถนนสระแก้ว - ครบุรี ทางหลวงในความดูแลของอุทยานแห่งชาติปางสีดา สระแก้ว,นครราชสีมา
2353 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201 บรรจบเทศบาลตำบลท่าไฟหวาน ถนนแก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ
2362 ทางเข้าอำเภอห้วยแถลง ถนนทับสวาย - ต่อเขตเทศบาลตำบลห้วยแถลง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลตำบลห้วยแถลง นครราชสีมา
2363 ต่อเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม - บ้านเกิ้ง ถนนมหาสารคาม - บ้านเกิ้ง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2367 มหาสารคาม
2364 พิบูลมังสาหาร - อุบลราชธานี ถนนเสด็จ ทางหลวงชนบท อบ.4005 อุบลราชธานี
2374 ท่าพล - โพธิ์งาม ถนนกลาโหม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลตำบลท่าพล เพชรบูรณ์
2384 โคกสี - ตะโก นครราชสีมา
2386
2394
2395

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (24xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 24
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
2403
2407 แยกทางหลวงหมายเลข 224 (ตาเมียง) - ปราสาทตาเมือน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
2409
2482 ทางเข้าพุทธมณฑลอีสาน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น

อ้างอิง[แก้]

  1. [1] พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๔ สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่บึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๙
  2. [2] พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองกอมเกาะ ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลค่ายบกหวาน ตำบลวัดธาตุ ตำบลหาดคำ และตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๖๓
  3. [3]