ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลโนนข่า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลโนนข่า
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Non Kha
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอพล
พื้นที่
 • ทั้งหมด24 ตร.กม. (9 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด6,271 คน
 • ความหนาแน่น261.29 คน/ตร.กม. (676.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40120
รหัสภูมิศาสตร์401211
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอพล
รหัส อปท.06401209
ที่อยู่ที่ทำการตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
เว็บไซต์www.nonkha.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

โนนข่า เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับด้วยที่ราบลุ่มเป็นบางตอน มีป่าไม้เบญจพรรณขึ้นอยู่โดยทั่วไป สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

ประวัติ[แก้]

โนนข่าแต่เดิมนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลหนองมะเขือ ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2529[1] ทางราชการได้ประกาศแบ่งแยกท้องที่ออกมาจัดตั้งเป็น ตำบลโนนข่า อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพล สาเหตุที่ชื่อตำบลโนนข่า เพราะว่าบ้านโนนข่าซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลมีประชากรและจำนวนครัวเรือนมากที่สุด ต่อมามีการจัดตั้ง สภาตำบลโนนข่า ในพื้นที่

จนต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงฐานะสภาตำบลโนนข่าเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า[2]จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลโนนข่าตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ตำบลโนนข่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้[3][4]

 • หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด
 • หมู่ที่ 2 บ้านหัวนา
 • หมู่ที่ 3 บ้านบ่อตะครอง
 • หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงแอก
 • หมู่ที่ 5 บ้านโนนข่า
 • หมู่ที่ 6 บ้านโนนทัน
 • หมู่ที่ 7 บ้านบุอ้ายตู้
 • หมู่ที่ 8 บ้านโนนเมือง
 • หมู่ที่ 9 บ้านโนนฝ้าย

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพล.PDFราชกิจจานุเบกษา 103 (166):80-84. 26 กันยายน 2529.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):28. 25 ธันวาคม 2539
 3.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การกำหนดเขตำบลในท้องทีอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น.PDFราชกิจจานุเบกษา. 116. (พิเศษ38 ง.36-60. 4 มิถุนายน 2542
 4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลโนนข่า"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/พล/โนนข่า (ม.ป.ป.). สืบค้น 23 ธันวาคม 2560.