องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอหนองสองห้อง
พื้นที่
 • ทั้งหมด48.35 ตร.กม. (18.67 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2559)
 • ทั้งหมด7,606 คน
 • ความหนาแน่น157.31 คน/ตร.กม. (407.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06401505
ที่อยู่ที่ทำการเลขที่ 120 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40180
เว็บไซต์www.nongsonghong.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

อาณาเขต[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

ตำบลหนองสองห้อง แรกเริ่มแต่เดิมนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านในการปกครองของตำบลตะกั่วป่า, ตำบลคึมชาด และตำบลโนนธาตุ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2506[1] ทางราชการได้ประกาศจัดตั้งเป็นตำบลหนองสองห้อง กิ่งอำเภอหนองสองห้องตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 โดยโอนหมู่ 1-13 (ปัจจุบัน) มาจากตำบลตะกั่วป่า หมู่ 14 ตำบลคึมชาด และหมู่ 15, 16 จากตำบลโนนธาตุ มารวมจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลหนองสองห้อง และหลักจากนั้นได้รับการยกฐานะเป็น สภาตำบลหนองสองห้อง เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2517[2]

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลหนองสองห้อง เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง[3]จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองสองห้อง (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง) จำนวน 15 หมู่บ้าน ดังนี้[4]

หมู่ที่ 1 บ้านหนองสองห้อง บางส่วน (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง)
หมู่ที่ 2 บ้านหัวหนอง บางส่วน (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง)
หมู่ที่ 4 บ้านไทยนิยม บางส่วน (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง)
หมู่ที่ 5 บ้านโนนชาด ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านโคกล่าม ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านบก ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านเมย ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านกุดรัง ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านหนองบอน ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านโนนรัง ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านเปาะ ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านโนนกราด ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้านขาม ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ 16 บ้านไทยเจริญ บางส่วน (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง)
หมู่ที่ 17 บ้านรัตนวารี บางส่วน (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง)
หมู่ที่ 18 บ้านหนองสองห้องใต้ บางส่วน (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง)

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอ............กิ่งอำเภอหนองสองห้อง อำเภอพล.......PDFราชกิจจานุเบกษา 80 (78) :15-19. 3 สิงหาคม 2506.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDFราชกิจจานุเบกษา 91  (87) :5. 22 พฤษภาคม 2517.
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง) :29. 25 ธันวาคม 2539
  4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลหนองสองห้อง"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/หนองสองห้อง/หนองสองห้อง (ม.ป.ป.). สืบค้น 21 ธันวาคม 2560.