ตำบลปอแดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลปอแดง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Po Daeng
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอชนบท
พื้นที่
 • ทั้งหมด48.09 ตร.กม. (18.57 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด4,997 คน
 • ความหนาแน่น103.90 คน/ตร.กม. (269.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40180
รหัสภูมิศาสตร์401808
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
ตรา
คำขวัญ: 
เป็นชุมชนน่าอยู่อาศัย ปลอดภัยยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ก้าวหน้า มีการศึกษาที่ก้าวไกล มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ มีทุนทางสังคมที่เพรียกพร้อม มีสิ่งแวดล้อมที่ไร้มลพิษ มีการเพิ่มผลผลิตในชุมชน
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอชนบท
รหัส อปท.06401808
ที่อยู่ที่ทำการเลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
เว็บไซต์www.pordang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ปอแดง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ดอน ดินเป็นดินทราย แห้งแล้ง

ประวัติ[แก้]

ปอแดง[1]แรกเริ่มเป็นเพียงหมู่บ้านในการปกครองของตำบลบ้านแทนโดยเชื่อว่าจัดตั้งขึ้นเมือราวพ.ศ. 2445 เหตุที่ได้ชื่อ "บ้านปอแดง" เพราะเมื่อสมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ดอนมีต้นปอแดงมากมาย เดิมชาวบ้านใช้ประโยชน์จากต้นปอแดงโดยการนำเปลือกของต้นปอแดงไปทำเป็นเชือก และเอาเชือกไปทำลักษณะเหมือนไพหญ้าใช้สำหรับมุงหลังคา ลักษณะพื้นที่ทั่วไปของบ้านปอแดงเป็นที่เนินสูง เดิมชื่อว่าบ้านโคกปอแดง และมีหนองน้ำของหมู่บ้านที่ชาวบ้านใช้ทำประโยชน์ในการเกษตร ชื่อว่า "หนองข่า" เหตุที่ชื่อว่าหนองข่า เพราะสมัยก่อนมีต้นข่าเกิดล้อมรอบหนองน้ำมากมาย ต่อมาในเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 ได้แยกโอนหมู่บ้านออกมาจัดตั้งเป็น "ตำบลปอแดง"[2] โดยมีสภาตำบลปอแดงกำกับดูแลและกำหนดแผนพัฒนา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยมีประกาศให้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลปอแดงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง[3] จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลปอแดงตั้งอยู่ทางใต้สุดของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ตำบลปอแดงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่[4]

 1. บ้านปอแดง
 2. บ้านหัวฝาย
 3. บ้านหนองไฮ
 4. บ้านหนองแวงน้อย
 5. บ้านมาบตากล้า
 6. บ้านโนนสะอาด
 7. บ้านหนองโน
 8. บ้านหนองแต้
 9. บ้านร่มเย็น
 10. บ้านวงษ์สว่าง

อ้างอิง[แก้]

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติและตราสัญลักษณ์" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.pordang.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=2 (ม.ป.ป.). สืบค้น 10 กันยายน 2560.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่...และอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น.PDF ราชกิจจานุเบกษา 106 (154):221-225. 15 กันยายน 2532
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):33. 25 ธันวาคม 2539
 4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลปอแดง"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/ชนบท/ปอแดง (ม.ป.ป.). สืบค้น 9 กันยายน 2560.