ถนนแจ้งสนิท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-23.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23
ถนนแจ้งสนิท
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:278.752 กิโลเมตร (173.208 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก:Thai Highway-2.svg ถ.มิตรภาพ ใน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
 
ปลายทางทิศใต้:Seal of Ubon Ratchathani.png ถ.สรรพสิทธิ์ ใน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ระบบทางหลวง

ถนนแจ้งสนิท หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายบ้านไผ่–อุบลราชธานี เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี มีปลายทางทิศตะวันตกอยู่บนถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และมีปลายทางทิศใต้อยู่บนถนนสรรพสิทธิ์[1] ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางตลอดทั้งสาย 278.752 กิโลเมตร

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ถนนแจ้งสนิทเป็นทางหลวงแผ่นดินที่แยกออกมาจากถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ที่ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผ่านเข้าเขตจังหวัดมหาสารคาม ผ่านอำเภอกุดรัง อำเภอบรบือ อำเภอเมืองมหาสารคาม เข้าเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอเสลภูมิ เข้าเขตจังหวัดยโสธร ผ่านอำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จากนั้นเข้าเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านอำเภอเขื่องใน แล้วไปสิ้นสุดที่ถนนสรรพสิทธิ์[1] ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 278.752 กิโลเมตร

ถนนแจ้งสนิทเดิมมีชื่อเรียกว่า "ทางหลวงแผ่นดินสายชนบท-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-อุบลราชธานี"[2] ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[2] ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่นายวินิต แจ้งสนิท อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางบ้านไผ่[2]

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน Thai Highway-23.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ทิศทาง: บ้านไผ่-อุบลราชธานี[3] [4] [5]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
Thai Highway-23.svg บ้านไผ่-มหาสารคาม
ขอนแก่น บ้านไผ่ 0.000 Thai Highway-2.svg ถนนมิตรภาพ ไป ขอนแก่น Thai Highway-2.svg ถนนมิตรภาพ ไป นครราชสีมา
4.657 Thai Highway-2430.svg ไป อ.บ้านไผ่ ไม่มี
12.893 แยกบ้านหินตั้ง ไม่มี Thai Highway-2301.svg ไป อ.เปือยน้อย, บุรีรัมย์
มหาสารคาม กุดรัง 21.785 Thai Highway-2300.svg ไป อ.โกสุมพิสัย ไม่มี
31.524 Thai Highway-2322.svg ไป อ.โกสุมพิสัย ไม่มี
บรบือ 45.089 Thai Highway-23.svg ถนนแจ้งสนิท ไป มหาสารคาม Thai Highway-219.svg ไป อ.นาเชือก
ตรงไป: Thai Highway-2063.svg ไป อ.วาปีปทุม
เมืองมหาสารคาม 67.090 แยกแก่งเลิงจาน Thai Highway-291.svg ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ไป กาฬสินธุ์ Thai Highway-291.svg ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ไป ร้อยเอ็ด
ตรงไป: เมือง มค..gif ถนนผดุงวิถี เข้าเมืองมหาสารคาม
เมือง มค..gif ถนนผดุงวิถี (เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม)
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม วงเวียนหอนาฬิกา เมือง มค..gif ถนนนครสวรรค์ ไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์ เมือง มค..gif ถนนนครสวรรค์ ไป ร้อยเอ็ด
ตรงไป: เมือง มค..gif ถนนผดุงวิถี ไป อ.กมลาไสย
Thai Highway-23.svg มหาสารคาม-อุบลราชธานี
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 74.562 แยกบ้านหม้อ เชื่อมต่อจาก: เมือง มค..gif ถนนนครสวรรค์ จากเมืองมหาสารคาม
ไม่มี Thai Highway-291.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 291 ไปจังหวัดกาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 93.711 ไม่มี Thai Highway-2387.svg ไป อ.ศรีสมเด็จ
106.895 แยกบ้านโนนเมือง Thai Highway-232.svg ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด ไป กาฬสินธุ์ Thai Highway-232.svg ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด ไป สุรินทร์ ยโสธร
107.568 ตรงไป: เมืองร้อยเอ็ด.png ถนนเทวาภิบาล เข้าเมืองร้อยเอ็ด
112.948 เชื่อมต่อจาก: เมืองร้อยเอ็ด.png ถนนเทวาภิบาล จากเมืองร้อยเอ็ด
ธวัชบุรี 115.512 แยกธวัชบุรี Thai Highway-232.svg ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด ไป กาฬสินธุ์ Thai Highway-232.svg ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด ไป สุรินทร์ มหาสารคาม
รอ.3039 ทางหลวงชนบท รอ.3039 ไป อ.โพนทอง รอ.3039 ทางหลวงชนบท รอ.3039 ไป อ.อาจสามารถ
ทุ่งเขาหลวง รอ.4065 ทางหลวงชนบท รอ.4065 ไป บ้านธวัชดินแดง รอ.4065 ทางหลวงชนบท รอ.4065 ไป อ.อาจสามารถ
เสลภูมิ 142.212 Thai Highway-2046.svg ไป อ.โพนทอง ไม่มี
142.312 Thai Highway-2259.svg ไป อ.หนองพอก ไม่มี
ยโสธร เมืองยโสธร 175.527 แยกเทคนิค Thai Highway-292.svg ถนนเลี่ยงเมืองยโสธร ไป มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี Thai Highway-202.svg ไป อ.สุวรรณภูมิ สุรินทร์
180.712 แยกโรงพยาบาล Thai Highway-2477.svg ไป อ.ป่าติ้ว อำนาจเจริญ ไม่มี
182.453 แยกศาลาแดง Thai Highway-292.svg ถนนเลี่ยงเมืองยโสธร ไป อำนาจเจริญ มุกดาหาร ไม่มี
คำเขื่อนแก้ว 201.797 แยกคำเขื่อนแก้ว ไม่มี Thai Highway-2083.svg ไป อ.มหาชนะชัย ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี เขื่องใน 222.232 ไม่มี Thai Highway-2406.svg ไป อ.ยางชุมน้อย
232.942 แยกดู่น้อย Thai Highway-2383.svg ไป อ.ม่วงสามสิบ ไม่มี
240.552 ไม่มี Thai Highway-2432.svg ไป อ.เขื่องใน
242.186 แยกเขื่องใน ไม่มี Thai Highway-2382.svg ไป อ.ยางชุมน้อย
ไม่มี Thai Highway-2404.svg ไป อ.กันทรารมย์
248.255 Thai Highway-2413.svg ไป อ.ม่วงสามสิบ ไม่มี
266.013 2409 ไป อ.ม่วงสามสิบ ไม่มี
257.394 ไม่มี Thai Highway-2412.svg ไป อ.กันทรารมย์
เมืองอุบลราชธานี Thai Highway-2415.svg ไป อ.ม่วงสามสิบ ไม่มี
แยกแจระแม อบ.2060 ทางหลวงชนบท อบ.2060 ไป อำนาจเจริญ ไม่มี
276.477 แยกดงอู่ผึ้ง Thai Highway-231.svg ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ไป อำนาจเจริญ Thai Highway-231.svg ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ไป ศรีสะเกษ อ.วารินชำราบ
Seal of Ubon Ratchathani.png ถนนแจ้งสนิท แยกดงอู่ผึ้ง-แยกสามัคคี(เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี)
อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี แยกโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ทางเข้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ Seal of Ubon Ratchathani.png ถนนสุขาอุปถัมภ์ ไป ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี
แยกหอนาฬิกา Seal of Ubon Ratchathani.png ถนนราชธานี ไป อำนาจเจริญ ไม่มี
แยกชลประทาน Seal of Ubon Ratchathani.png ถนนอุปลีสาน ไป ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ไม่มี
แยกหน้าแขวงการทาง Seal of Ubon Ratchathani.png ถนนสุริยาตร์ ไม่มี
แยกสามัคคี Seal of Ubon Ratchathani.png ถนนสรรพสิทธิ์ ไป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Seal of Ubon Ratchathani.png ถนนสรรพสิทธิ์ ไป ศรีสะเกษ
ตรงไป: Seal of Ubon Ratchathani.png ถนนชวาลานอก ไป ทุ่งศรีเมือง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เขตการควบคุม[แก้]

ถนนแจ้งสนิท แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 13 ตอนได้แก่

หมายเหตุ: ช่วงเขตการควบคุมของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ช่วงที่ 4 และ 5 ตอน หนองจิก - ห้วยแอ่ง จะใช้เลขตอนที่ 0203 เป็นเลขเดียวกันทั้ง 2 ช่วง และช่วงเขตการควบคุมของแขวงทางหลวงยโสธร ช่วงที่ 9 และ 10 ตอน ยโสธร - บ้านย่อ จะใช้เลขตอนที่ 0402 เป็นเลขเดียวกันทั้ง 2 ช่วง เนื่องจากอยู่ช่วงระหว่างเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และ เทศบาลเมืองยโสธร

ถนนแจ้งสนิท
ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0100 บ้านไผ่ - ไพศาล 0+000 - 16+060 16.060 หมวดทางหลวงบ้านไผ่ ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ขอนแก่น
2 0201 ไพศาล - บรบือ 16+060 - 45+089 29.029 หมวดทางหลวงกุดรัง มหาสารคาม มหาสารคาม
3 0202 บรบือ - หนองจิก 45+089 - 62+435 17.346 หมวดทางหลวงบรบือ
4 0203 หนองจิก - ห้วยแอ่ง 62+435 - 67+691 5.256 หมวดทางหลวงเขวา
เข้าเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ออกเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
5 0203 หนองจิก - ห้วยแอ่ง 74+321 - 88+911 14.590 หมวดทางหลวงเขวา มหาสารคาม มหาสารคาม
6 0301 ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด 88+911 - 107+568 18.657 หมวดทางหลวงร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เข้าเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ออกเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
7 0302 ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ 112+948 - 142+212 29.264 หมวดทางหลวงเสลภูมิ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
8 0401 เสลภูมิ - ยโสธร 142+212 - 175+527 33.315 หมวดทางหลวงอาจสามารถ ยโสธร ร้อยเอ็ด,ยโสธร
9 0402 ยโสธร - บ้านย่อ 175+527 - 175+852 0.325 หมวดทางหลวงยโสธร ยโสธร
เข้าเขตเทศบาลเมืองยโสธร
ออกเขตเทศบาลเมืองยโสธร
10 0402 ยโสธร - บ้านย่อ 179+845 - 190+562 10.717 หมวดทางหลวงยโสธร ยโสธร ยโสธร
11 0403 บ้านย่อ - บ้านสวน 190+562 - 220+182 29.620 หมวดทางหลวงคำเขื่อนแก้ว
12 0501 บ้านสวน - เขื่องใน 220+182 - 248+255 28.073 หมวดทางหลวงเขื่องใน อุบลราชธานีที่ 1 อุบลราชธานี
13 0502 เขื่องใน - อุบลราชธานี 248+255 - 276+712 28.457 หมวดทางหลวงหนองไฮ
รวม 13 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 260.709 กม.

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "ประวัติชื่อถนนสายสำคัญของเมืองอุบล". ไกด์อุบล.
  2. 2.0 2.1 2.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งชื่อทางหลวงแผ่นดินและสะพานขนาดใหญ่ - ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 67 ตอน 67 ง, 12 ธันวาคม พ.ศ. 2493
  3. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/24-map-distance-control/45-highways-agency-7 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น
  4. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/24-map-distance-control/46-highways-agency-8 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่8 มหาสารคาร
  5. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/24-map-distance-control/47-highways-agency-9 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 15°42′41″N 103°46′05″E / 15.711258°N 103.768081°E / 15.711258; 103.768081