เทศบาลเมืองชุมแพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองชุมแพ
เทศบาลเมือง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองชุมแพ
ตรา
คำขวัญ: หลักเมืองเก่าชุมแพ แลผาพระนอนล้ำค่า อารยธรรมโนนเมือง ลือเลื่องเศรษฐกิจ ติดตาผานกเค้า เข้าชมถ้ำผาพวงบวงสรวงปู่หลุบ
ประเทศ  ไทย
จังหวัด ขอนแก่น
อำเภอ ชุมแพ
ที่ตั้ง 191 หมู่ที่ 18 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
พื้นที่
 • ทั้งหมด 24.55 ตร.กม. (9.48 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2557)
 • ทั้งหมด 32,044 คน
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไอเอสโอ 3166 4096
โทรศัพท์ 0 4331 1300
โทรสาร 0 4331 1957
เว็บไซต์ https://www.tessabanchumphae.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองชุมแพ (Chum Phae Town Municipality) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้รับยกฐานะมาจากเทศบาลตำบลชุมแพ มีเขตรับผิดชอบ ได้แก่ บางส่วนของตำบลชุมแพ ตำบลไชยสอ และตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ได้รับการยกฐานะจากเทศบาลตำบล เป็นเทศบาลเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2548[1]

ภาพถ่ายสำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองชุมแพ[แก้]

 • เทศบาลตำบลชุมแพได้ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลชุมแพ โดยพระราชกฤษฎรีกาการจัดตั้งเทศบาลตำบลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2525 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 102 ตอนที่ 146 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 จึงถือว่าเทศบาลตำบลชุมแพได้ดำเนินกิจการเทศบาลมาตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2528 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นวันที่พระ ราชกฤษฎีกามีผลบังคับ และต่อมาเทศบาลตำบลชุมแพได้ยกฐานะจากเทศบาลตำบลชุมแพเป็นเทศบาลเมืองชุมแพ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งนายกเทศมนตรีปัจจุบันคือนายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกเทศมนตรีโดยตรง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2548
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น (ที่ตั้งและอาณาเขต)
 • ปัจจุบันอำเภอชุมแพตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศตะวันตกประมาณ 82 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 24.55 ตารางกิโลเมตร ตัวเทศบาลเมืองชุมแพมีการคมนาคมทางบกเพียง ทางเดียว แต่เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง มีถนนหลายสายเชื่อมต่อกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคเหนือ เทศบาลเมืองชุมแพจึงเป็นศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาคนี้อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น มีอาณา เขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือจรดกับอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้จรดกับอำเภอภูเวียง จังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันตกจรด กับอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันออกจรดกับอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

[2]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ปัจจุบันอำเภอชุมแพตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศตะวันตกประมาณ 82 กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 24.55 ตารางกิโลเมตร ตัวเทศบาลเมืองชุมแพมีการคมนาคมทางบก เพียงทางเดียว แต่เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงมีถนนหลายสายเชื่อมต่อกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคเหนือ เทศบาลเมืองชุมแพจึงเป็นศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาคนี้อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น มีอาณา เขตติดต่อ ดังนี้

 • ทิศเหนือ จรดกับ เทศบาลตำบลหนองไผ่
 • ทิศใต้ จรดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ
 • ทิศตะวันตก จรดกับ เทศบาลตำบลหนองไผ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ
 • ทิศตะวันออก จรดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
เทศบาลเมืองชุมแพ มีพื้นที่รับผิดชอบ 24.55 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันประกอบด้วย 29 ชุมชนขอบเขตเทศบาลเมือง ชุมแพมีดังนี้
 • ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ตอนชุมแพ- หล่มสัก ฟากเหนือ ตรง กม. 85.360 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้ามห้วยนาน้อยและห้วย กุดชุมแพถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมทาง หลวงจังหวัดหมายเลข 2153 ตอนชุมแพ – อุดรธานี ฟากตะวันออก ตรง กม. 85.530 จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2153 ตอนชุมแพ – อุดรธานี ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยบั้งทิง ฝั่งตะวันออก

 • ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 4 เลียบริมแซมกระเทิบฝั่งใต้ และห้วยไผ่กุดหิน ฝั่งใต้ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ปากห้วยไผ่กุดหินฝั่งใต้ ตรงที่บรรจบกับห้วยกุดชุมแพ

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านแห่ฟากใต้ตรงที่บรรจบกับถนน ไปบ้านหนองบัวฟากตะวันออก

 • ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือข้ามห้วยโสกตาแดงบรรจบกับหลักเขตที่ 1

จำนวนประชากร[แก้]

 • จำนวนประชากรรายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
รายการ ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
ตำบลชุมแพ 7,785 8,025 15,810 6,512
ตำบลหนองไผ่ 5,500 5,715 11,215 3,605
ตำบลไชยสอ 2,456 2,563 5,019 1,777
เทศบาลเมืองชุมแพ 15,741 16,303 32,044 11,894

[3]

ชุมชนต่างๆ[แก้]

ตัวเมืองชุมแพ
ตัวเมืองชุมแพ
 • 1. ชุมชนกุดชุมแพ
 • 2. ชุมชนพรานราษฎร์
 • 3. ชุมชนนครชัย 1
 • 4. ชุมชนนครชัย 2
 • 5. ชุมชนหนองผือ
 • 6. ชุมชนหนองทุ่ม
 • 7. ชุมชนบ้านชุมแพ
 • 8. ชุมชนตลาดเหนือ
 • 9. ชุมชนตลาดใต้
 • 10. ชุมชนศรีมงคล
 • 11. ชุมชนหนองใส
 • 12. ชุมชนไผ่กุดหิน 1
 • 13. ชุมชนไผ่กุดหิน 2
 • 14. ชุมชนหนองหว้า
 • 15. ชุมชนใหม่สามัคคี
 • 16. ชุมชนหนองโพนทอง
 • 17. ชุมชนโคกสูง
 • 18. ชุมชนหนองขาม 1
 • 19. ชุมชนหนองขาม 2
 • 20. ชุมชนหนองโดน
 • 21. ชุมชนโนนแหลมทอง
 • 22. ชุมชนโนนสำราญ
 • 23. ชุมชนหนองคะเน 1
 • 24. ชุมชนหนองคะเน 2
 • 25. ชุมชนโชคชัย
 • 26. ชุมชนมีชัย
 • 27. ชุมชนหัวหนอง
 • 28. ชุมชนสันติสุข
 • 29. ชุมชนสว่างวารี 1
 • 30. ชุมชนสว่างวารี 2
 • 31. ชุมชนโนนศิลา
 • 32. ชุมชนนาโพธิ์
 • 33. ชุมชนนาโพธิ์ 2
 • 34. ชุมชนหนองตาไก้
 • 35. ชุมชนหนองตาไก้ 2
 • 36. ชุมชนบ้านมั่นคงสว่างร่มเย็น
 • 37. ชุมชนโนนโพธิ์ทองพัฒนา
 • 38. ชุมชนหนองผือพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ[แก้]

 • การอุตสาหกรรม

ปัจจุบันอำเภอชุมแพมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว มีโรงสีข้าว โรงโม่หิน โรงงานผลิตน้ำแข็งและ น้ำบริสุทธิ์ ส่วนพื้นที่ในเขตเทศบาลจะมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อยจำนวนมาก เช่น โรงสีขนาดใหญ่ โรงงานผลิต น้ำแข็งและน้ำบริสุทธิ์

 • การเกษตรกรรม

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ซึ่งเป็นนาข้าวเหนียวเอาไว้บริโภคมากกว่าขาย นอกจากนี้มีการทำไร่อ้อย ปลูกเห็ด ฟางบริเวณชุมชนโคกสูง -โนนสำราญ

 • การพาณิชย์

ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขายบริเวณถนนสายหลักมลิวรรณ ในโซนชุมชนตลาดเหนือ ตลาดใต ้ซึ่งถือเป็นแหล่งค้าขายขนาดใหญ่ของเทศบาล

 • การธนาคาร

ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพมีธนาคารพาณิชย์จำนวนทั้งสิ้น 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร SME ธนาคารนครหลวง ธนาคารทหารไทย

ด้านการคมนาคม[แก้]

ภาพถ่ายภายในสถานีขนส่งอำเภอชุมแพ

เป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งอำเภอชุมแพ ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ไปสู่ภูมิภาคและจังหวัดต่างๆ ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร มีหลายบริษัทที่เปิดเดินรถในเส้นทางกรุงเทพฯ-ชุมแพ-เมืองเลย
 • ภาคเหนือ มีบริษัทเพชรประเสริฐ ที่เปิดบริการในเส้นทาง อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ ซึ่งผ่านเทศบาลเมืองชุมแพ
 • ภาคอื่น ๆ สามารถไปต่อรถได้ในจังหวัดที่มีรถบริการในเส้นทางที่ต้องการ
 • การคมนาคมในเขตเทศบาล มีรถสองแถวบริการ มีรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสามล้อรับจ้าง และแท็กซี่มิเตอร์ที่เพิ่งมีบริการในจังหวัดขอนแก่น

ด้านการสาธารณสุข[แก้]

 • การสาธารณสุขภายในอำเภอชุมแพ

ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ มีโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 1 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีบริการด้านสาธารณสุขฯ ของเอกชนและผู้ประกอบการ คือ คลินิก ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ซึ่งให้บริการแก่ประชาชน

 • จำนวนสถานพยาบาลในเขตอำเภอชุมแพ

โรงพยาบาลรัฐบาล จำนวน 1 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลสัตว์) จำนวน 1 แห่ง สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง คลินิคทุกประเภท จำนวน 18 แห่ง ร้านขายยา จำนวน 15 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จำนวน 1 แห่ง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]