วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น (อังกฤษ : Khon Kaen Industrial and Community Education College ) เป็นวิทยาลัยด้านช่างฝึกอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ตั้งอยู่ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
ชื่อย่อวก.ขก. / KKNIC
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
ผู้อำนวยการนายลำปาง พันธ์เพชร
ที่ตั้ง
ถนนแจ้งสนิท
ตำบลชนบท อำเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น 40180
เว็บไซต์www.kknic.ac.th

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น แรกเริ่มก่อตั้งในชื่อ “ ศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น ” เปิดดำเนินการระยะแรกของโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ โดยมีกรมอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งในเขตการศึกษา 9 โดยได้วางศิลาฤกษ์ตัวอาคารเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2523 เวลา 08.49-09.19 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการโครงการ จัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ   ดร.วิรัช    กมุทมาศ    เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ นอกจากนี้ยังมีผู้มีเกียรติจากวงการศึกษาข้าราชการพ่อค้า ประชาชนให้เกียรติมาร่วมพิธีคับคั่งหลังจากการวางศิลาฤกษ์ ได้มีการเร่งการก่อสร้างจนมีการรับมอบงานการก่อสร้างครั้งสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2524 รวมระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 1 ปี

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ยกฐานะของศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น เป็น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น (Khon - Kaen Industrial And Community Education College)สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ปี พ.ศ. 2538 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ

ปี พ.ศ. 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 2 สาขาวิชา

ปี พ.ศ. 2542 ได้รับรางวัล “สถานศึกษาได้มาตรฐาน อาชีวศึกษาดีเด่น” กรมอาชีวศึกษา    กระทรวง ศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาเทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง

ปี พ.ศ.  2546 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ต่ำกว่าปริญญา

ปี พ.ศ.  2548 ร่วมมือกับโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาเปิดสอนหลักสูตรคู่ขนาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และโรงเรียนอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกลการเดินทางมาเรียนที่วิทยาลัยหลักตามลำดับ[1]

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เปิดสอนระดับดังนี้

 • ปริญญาตรี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓[2]
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)[3]
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
 • การโรงแรม
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การโรงแรม
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสิ่งทอ
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างอากาศยาน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทำเนียบผู้อำนวยการวิทยาลัย-วิทยาเขต[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทำเนียมผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓[4]
ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1.  นายสมเกียรติ  เนาวเพ็ญ  พ.ศ.  2524 - 2534 10 ปี
2.  นายสมบูรณ์ บัวบาน  พ.ศ.  2534 - 2541 7 ปี
3.  นางนวลศรี  สุทันติกร พ.ศ.  2541 - 2546 5 ปี
4.  ดร.สิทธิศักดิ์  ชำปฏิ   พ.ศ.  2546 - 2553  7 ปี
5. ดร.วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์ พ.ศ.  2553 - 2557 4 ปี
6. ดร.อดุลย์ พิมพ์ทอง พ.ศ.  2558 -  ปัจจุบัน ปัจจุบัน

*หมายเหตุ : ชื่อ-สกุล ตำแหน่งขณะดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-10-31. สืบค้นเมื่อ 2017-05-12.
 2. "สถานศึกษาในสังกัด". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-04. สืบค้นเมื่อ 2017-05-12.
 3. "http://ivec.vec.go.th/" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-10. สืบค้นเมื่อ 2017-05-12. {{cite web}}: แหล่งข้อมูลอื่นใน |title= (help)
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-10-31. สืบค้นเมื่อ 2017-05-13.